Facts om atomkraft og elproduktion.

 Vælg..... . . . ( - tryk F11 for ændring af skærmstørrelse.)

 Kerneenergi er den betydeligste alternative energikilde. Uden anvendelse af kerneenergi ville det ikke være muligt at forsyne verden med fossil brændsel i tilstrækkeligt omfang.

 Formålet med denne side er bl.a. at give nogle faktuelle oplysninger om nogle af de emner, der som oftest behandles useriøst i den offentlige debat.

 Debatten om anvendelse af atomkraft har fået fornyet interesse p.g.a. utryghed ved den stigende udledning af drivhusgasser som man kan forudse vil blive resultatet af en hastig voksende befolkning.
At undlade anvendelse af atomenergi betyder en forøget afbrænding af fossil energi og en dermed større udledning af drivhusgassen CO2. Måske derfor ses en stigende interesse for at diskutere dette emne.

 De enkelte emner på de enkelte sider behandles kortfattet. For de, der vil fordybe sig i emnerne, er der tilføjet en del relevante henvisninger til kilder, hvor der kan hentes yderligere dokumentation om de behandlede emner.

 Medieverdenen giver offentligheden et fordrejet billede af kerneenergien - den behandles stort set kun når der er noget ufordelagtigt at nævne - desværre er det som oftest ukorrekt.

 Sitet er ikke et indlæg for at indføre atomkraft her i landet - kun at informere med saglige facts. Siden er under konstant udvikling og opdateres ofte.

 Formuleringen er forsøgt at holdes på et plan, hvor alle kan være med. For yderligere oplysning henvises til det anførte kildemateriale - artikler, bøger og links. Evt. dokumenterede, faktuelle fejl vil blive rettet. Meddelelser herom modtages gerne.E-mail: perhansen energimail.dk   Page Rank

Siden oprettet 2.11.2002 - opdateret 15.02.2019  

 www.akraft.dk