NedTil bund     HjemTil hovedside  
Quiz om atomenergi

Der kan svares på et vilkårligt antal spørgsmål.
Angiv en korrekt e-mailadresse i feltet under spørgsmålene for at få svaret tilsendt.
Oplysninger om navn og by er valgfri.

NB: har du ikke har fået svar på en quiz du har sendt (p.g.a. serveromlægning)- kan du få svarene tilsendt - opgiv dato, mærke etc. - så vil jeg returnere svaret igen!


1. Hvad er moderatorens funktion?

       1.at køle? *  2.at nedsætte neutronernes hastighed? *  3.at beskytte mod radioaktiv stråling? *


 2. Hvilken radioisotop har den største aktivitet?

      1.Kortlivede radioisotoper? *  2.Mellemlivede radioisotoper? *  3.Langlivede isotoper?

 3. Hvilken stråling giver den største relative biologiske virkning? (udefra kommende stråling)

      1.Alfastråling (heliumkerner)*  2.Betastråling (elektroner)*  3.Neutronstråling*

 4. Hvilken strålingstype har den største rækkevidde?

      1.Alfastråling *  2.Betastråling *  3.Gammastråling *

 5. Hvor stor en del af energien fra atomspaltningerne udnyttes til elektrisk energi i et atomkraftværk?

      1.ca. 35% *  2.ca. 50% *  3.ca. 75% *

 6. Hvilket kølemiddel anvendes i CANDU-reaktoren?

      1.Kuldioxid - CO2 *  2.Let vand - H2O *  3.Tungt vand - D2O *


 7. Hvad er kølevandets funktion i et grundlastværk med kondensator?

      1.Optage energien fra kondenseringen af damp*  2.Nedkøle generatoren.*  3.Nedkøle brændslet.


 8. Hvorfor anvender man køletårne i stedet for at køle direkte med flodvand?

      1.at undgå termisk forurening *  2.at give en mere effektiv køling *  3.at spare på vandet*


 9. Hvilken stof nedbremser neutroner mest effektivt?

      1.Letvand *  2.Tungt vand *  3.Grafit*

10. Hvor stor en del af Verdens el-forbrug stammer fra kernekraftværker

      1.ca. 5% *  2.ca. 15% *  3.ca. 30% *


11. Egnethed af Plutonium udvundet af brugt brændsel i et atomkraftværk til bombeformål:

      1.Velegnet *  2.Velegnet når uranet er fjernet *  3.Ikke velegnet *


12. Hvilken isotop er ikke spaltelig (fissil)?

      1.Uran-238 *  2.Uran-235 *  3.Plutonium-239 *


13. Hvad er containmentet i et atomkraftværk?

      1.En aftale med regeringen i landet. *  2.Et sæt sikkerhedsregler. *  3.En gastæt indeslutning.*


14. Damptrykket i et atomkraftværk er:

      1.Højere end i et konventionel kraftværk *  2.Stort set det samme tryk *  3.Der er lavere tryk i et atomkraftværk


15. Nyt frisk uranbrændsel er :

      1.Stærk radioaktivt - skal overføres under vand *  2.Mellem-radioaktivt - håndteres med biologisk skjold *  3.Lavaktivt - kan behandles uden særlig beskyttelse


16. Dampens temperatur i et kernekraftværk i forhold til et kulfyret kraftværk er:

      1.Højere *  2.Nogenlunde det samme. *  3.Lavere.


17. Hvad er MOX en betegnelse for?

      1.Mellemaktivt affald. *  2.En kemisk proces. *  3.Brændsel med blanding af uran og plutonium.

18. Hvad er depleteret uran?

      1.Uran med lavere U-235 end i natururan. *  2.Beriget uran. *  3.Uran der er udvundet af brugt brændsel. Mailadresse, hvor du sender fra ..........  :
E-mailadresse, hvor svaret skal sendes til :
Navn (valgfri) . . . . . . . . . . . :
Postnr./ By (valgfri) . . . . . . . :

© www.akraft.dk ©


Op Til top   HjemTil hovedside


Oprettet 2. 2. 2003  -  -Opdateret 28.08.2012  

Site Meter