Om denne side

Per Andreas Hansen (26/03/1933 – 7/12/2022) Mindeside akraft.dk og landbrug-ph.dk videre af familien. Støt her. Mindeside.   Emner Baggrund Henvendelser og forslag til sidens indhold og udseende Dialogen med uddannelsessystemet og folkeoplysningen Link til siden Min baggrund for at skrive en side om atomkraft Som agronom har jeg undervist elever på en landbrugsskole i bl.a. […]

Kinatur 2005

Yangtze-krydstogt juli 2005 Prolog Med SAS til Shanghai d. 11.7.2005 Metropolen Shanghai – en by med 17 mio. mennesker Wuhan – Yichang – Victoria Katarina Lidt historiske facts om Yangtze og 3-Gorge-projektet Fra Yichang til Gezhouba og Three Gorge Projektet (TGP) Shennongfloden med Mini Three Gorge Wu-gorge og Qutang-Gorge – Den store blæsebælg Pagoden ved […]

Ordliste

Absorberet dosis – et mål for den mængde strålingsenergi, der afsættes pr. kg levende væv. Måles i SI-enheden gray (Gy). Tidligere anvendtes enheden Rad. Absorption – optagning eller opsugning af et stof i et andet stof. Adsorption – vedhængning af et stof til overfladen af et andet stof. ABWR – en 3. generations type af kogendevandsreaktoren. Typen er i drift i […]

Links

Ringhals’ hjemmeside Kernekraftstatus 2002. B.Lauridsen, B. Majborn, E. Nonbøl, P. L. Ølgaard, Risø. Ca. 3.8 MB pdf-fil kan hentes her. Reaktorers princip og opbygning Forelæsningsnoter til reaktorfysik. P. L. Ølgaard World Nuclear Association ca. 50 emner Deutsches Atomforum Tysk portal for kerneenergi Framatome Fransk atomkraft European Nuclear Society One Nuclear Place Nyheder og tophistorier International Atom […]

Energiforbrug

Verdens energiforbrug Energikvalitet – exergi De enkelte energikilders bidrag til elproduktion Verdens elforbrug/el-behov Vedvarende energi i fremtidens elforsyning De enkelte energikilders bidrag frem til år 2020 Ikke-fossile energikilders andel i USA Energipriser i USA De enkelte energikilders andel i USA Kapacitets-/lastfaktoren i kernekraftværker 1990 – 2000 De enkelte energikilder og drivhusgasser Kilder Energikvalitet Man bør […]

Fusionsenergi

Emner Fusion af lette atomkerne Fusionskraftværk – princip Tokamak – magnetisk indeslutning af plasmaet JET – projektet ITER -projektet Stellaratoren ICF – Inertial Confinement Fusion Hybridreaktoren Kold fusion Sono-fusion, sonoluminisens, boblefusion Status for fusion som fremtidens energikilde Litteratur og referencer Til top Fusionsenergi af lette atomkerner Ved fusion menes sammensmeltning af lette atomkerner, hvorved der frigøres bindingsenergi […]

Energiformer

Vedvarende energi og elproduktion Verden over anvendes meget store ressourcer på at udvikle nye, miljørigtige energikilder som erstatning eller supplement til fossile energikilder. Det er ikke mindst diskussionen om den menneskelige andel af udslip af drivhusgasser, der har øget interessen for at erstatte fossile brændsler med alternative energikilder, som også omfatter atomenergien. Ca. 80 procent […]

Atombomber

Emner Atomkraft og atombomber – er der en forbindelse? Kanontypen – Uran-235 bomben. Hiroshima Implosionstypen – plutonium-239 bomben. Nagasaki “Køkkenvask”-bomber H-bomber, brintbomben FFF-bomben »Snavsede« bomber Neutronbomber Atomvåbenforsøg Link, kildehenvisninger Til top Atomkraft og atombomber – en sammenhæng? En ofte gentaget fejltagelse er sammenkædning mellem kerneenergi og atombomber. Sandheden er, at atombomber er udviklet længe før […]

Myter om atomenergi og elfremstilling

1. Atomenergi fører til atomvåben Indien, Pakistan og Israel nævnes ofte som eksempel på at atomkraft fører til atomvåben. Men påstanden har ingen hold i virkeligheden. Pakistan har skaffet sig våbenmateriale ad andre kanaler end fra egne reaktorer, som der er fuld kontrol med. De nummererede brændselselementer oparbejdes af Canada, der leverer brændslet. Israel har […]

Billeder

Lidt billedmateriale Røntgenbillede af det tyske Biblis-værk blok 2 med Rhinen i baggrunden.  1. Reaktorindeslutning  2. Gastæt stålplade  3. Reaktor  6. Trykholder – pressurizer  8. Kølebassin til brugte brændselselementer. 13. Lavtryksturbiner. 14. Generator 16. Køletårn Her ses Grafenrheinfeldt, Tyskland. Selve reaktoren findes under den lille halvkuppelformede bygning, der ses nederst tilhøjre. Billeder domineres af de […]

Diverse typer

Der er udviklet mange forskellige typer kernereaktorer. En kort oversigt over de øvrige reaktorer der har interesse er kort omtalt nedenstående. Typer Magnox – AGR. De britiske grafitreaktorer HTR – Pebble Bed – reaktoren THTR – den tyske »kartoffelreaktor« FBR – Formeringsreaktoren – Breederen VVER – den russiske trykvandsreaktor RBMK– reaktoren – den russiske »Tjernobyl«-type […]

CANDU-tungtvand

Den canadiske tungtvandsreaktor – CANDU CANadian DeUterium-Reactor Den canadiske tungtvandsreaktor er designet efter at kunne anvende natururan som brændsel. Tungt vand har fået sit navn p.g.a. det i stedet for almindelig brint indeholder tung brint – Deuterium. Tungt vand skrives ofte således: D2O. Tung brint består af en positiv proton og en neutron, hvilet gør […]

BWR-kogendevand

BWR (Boiled Water Reactor) – kogendevandsreaktoren Kogendevandsreaktoren er den næsthyppigste type på markedet. Da der kun et 1 kredsløb, er denne type mere enkel end trykvandsreaktoren. Til gengæld skal tætning af turbinehus være meget effektiv, da dampen indeholder flere radioaktive stoffer bl.a. isotopen tritium. I en BWR er trykket så lavt(ca.70 atm.= 7 MPa), at […]

PWR-trykvand

  Trykvandsreaktoren – PWR (Pressurized Water Reactor) Trykvandsreaktoren er den type, der har vundet den største udbredelse. Det skyldes at denne type blev udviklet til fremstilling af en egnet reaktor til skibe og ubåde. Figuren viser skematisk opbygningen af en trykvandsreaktor.  1. Reaktorbeholder.  2. Brændselselementer  3. Kontrolstænger  4. Styr til kontrolstave  5. Trykholder (pressurizer)  6. Dampgenerator […]

Sikkerhedsrapporter m.v.

Rasmussen-rapporten. WASH 1400 Lewis-rapporten Birkhofer-rapporten Inhaber-rapporten Hagermann-rapporten BEIR-rapporten Miljøstyrelsens Barsebäck-rapport Sundhedsundersøgelser Beredskabsstyrelsen – nukleart kontor Sikkerhed i forhold til andre teknologier Kildehenvisninger Rasmussen-rapporten -Wash 1400 Under ledelse af professor Norman Rasmussen, Massachusetts Institute of Tecnology, blev der i 70érne udarbejdet med en rapport vedrørende reaktorernes sikkerhed. Den amerikanske arbejdsgruppe bestod af ca. 60 forskere, konsulenter […]

Hændelser og ulykker med kernekraft

Emner Generelt Three Mile Island – uheldet på Tremileøen Tjernobyl-katastrofen Windscale-hændelsen i 1957 og Sellafields udledninger Davis Besse – et fremskreden korrosion Sverdlov – ulykken Tsunamien i Japan marts 2011 Pseudo-hændelser i mediernes søgelys, Biblis, Tihange, Brunsbüttel Terrorist-angreb – en risikofaktor i lyset af WTC d.11. sep INES- den internationale uheldsskala Ulykker med energikilder – […]

Tal om atomenergi

Emner Driftserfaringer Aldersfordeling Rådighedsfaktor Økonomi, uranpriser Top-10 liste 2000. 2002 Verdensmestre 1980 – 2001 Verdens atomkraftværker og uranbehov 2019-2020 Sammenligninger med andre energikilder – økonomi, sikkerhed, CO2 Idriftsatte atomkraftværker siden 1980 Kilder Driftserfaringer Driftserfaringer opgøres ofte i enheden reaktorår. 1 reaktorår svarer til at et atomkraftværk er i drift i et år. Pr. 1.1. 2003 […]

Produktion

Emner Verdens nukleare produktion 1991-2006 Produktion, planer og uranbehov i de enkelte lande Uranforsyning og brændselsressourcer Brændselsforbrug pr. 1000 MWe/år for fossil- og atomenergi Verdens forbrug af fossil energi år 1000 BC => år 4000 AD Til top Verdens nukleare el-produktion, 1991-2002 – TWh Til top Verdens atomkraftværker og uranbehov 2000-2007 Til top Uranforsyning og […]

Nyheder 2010-2016

Tidligere nyheder     Sverige nu med 7 øre/kWh!   Atomenergi og klimaet Indien Kudankulam, 1. kritikalitet Kudankulam enhed 2 har opnået første kritikalitet Forventes Indiens 22. atomkraft reaktor, der skal synkroniseres til landets sydlige grid inden for 30 til 45 dage.   Polen Polens planer Polen er meget afhængig af kul, som giver omkring […]

Udbredelse

Emner Placering og antallet af reaktorer i Verden Alle anlæg alfabetisk Under bygning og planlagte anlæg pr. jan. 2008 Referencer/links Til Top Placeringen af a-kraftværkerne i verden Verden over er ca. 440 enheder fordelt på 18 lande i drift. I den vestlige verden er programmet med udbygning stort set færdiggjort. En del af de første […]

Radioaktivitet

Emner Hvad er radioaktivitet? Strålingstyper Biologiske virkninger og effekter fra udslip Enheder for stråling Normale doser for personer. Radioaktivitet i hverdagen. Hvor radioaktiv er et menneske? Radon og dens henfald Skadelige doser Grænseværdier for stråling – ICRP Hiroshima og Nagasaki – arveskader efter atombomberne Litteratur, kildehenvisninger Til top Lidt elementært grundlag Alle levende organismer udsættes […]

El-produktion

Emner Grundlastværker Modtryksværker Mellemlast Spidslast EL-samarbejde – et historisk tilbageblik Styring af el-produktionen El-overløb Til top Grundlastværker Den altovervejende del af vor el-produktion sker i dag på dampkraftværker, hvor gas, kul eller olie ved forbrænding omdanner vand til højtryksdamp (ca. 530 ºC, tryk ca. 15 MPa – ca. 150 atmosfæres tryk – desto højere damptemperatur […]

Klima – facts

Gennem tiderne er der forsket intens om årsager til ændringer i Jordens tidligere og fremtidige klimaændringer. I de seneste år har man i stigende grad fokuseret på kuldioxidens – CO2´s – rolle som årsag til den globale klimaændring, der er i gang – ikke mindst om vi har nogen målelig indflydelse for vort fremtidige klima. […]

Affaldshåndtering – Radioaktivt affald fra atomkraftværker

Emner Affaldstyper Transmutation Oparbejdning af brugt brændsel Deponering af brugt brændsel Metoder til slutdeponering Den svenske løsning på slutdeponeringen Undersøgelser De naturlige reaktorer i Oklo Affald fra kuldrift Kildemateriale Til top Affaldstyper Lavaktivt affald. Emballage, filtre m.v. I denne gruppe findes en del langlivede radioisotoper med lav aktivitet f.eks. actinider. Mellemaktivt affald. Radioisotoper med en […]

K e r n e f y s i k

Emner Generelt om kernespaltning – fission Kernespaltning og kædeproces i atomreaktorer Moderatoren eller neutronbremsen Berigning af brændsel Formering – Breeding Naturlige reaktorer i Oklo for 2 mia. år siden Måleenheder for energi Præfikser anvendt i SI systemet Til top Kernespaltning – fission Når tunge atomkerner spaltes, udvikles enorme energimængder – brudstykkernes masser er lidt mindre […]

Atomkraft

Emner Generelt Uranressourcer Berigning af uran. Isotopseparation Brændselspiller Brændselsskift Produktion og brændselsmængde Moderator Kontrolstænger Køletårne Køling og kølemidler Sikkerhedsbarrierer Reaktorindeslutning. Containment Reaktortyper Sikkerhedssystemer Reprocessing. MOX-brændsel Dekommissionering Litteraturliste, referencer. Links   Til Top Generelt I princippet er der kun energikilden til forskel på et atomkraftværk og et konventionelt kraftværk af grundlasttypen.I en atomreaktor anvendes energien fra […]