Nyheder 2010-2016

Tidligere nyheder

 


 

Sverige nu med 7 øre/kWh!

 

Atomenergi og klimaet


Indien

Kudankulam, 1. kritikalitet


Kudankulam enhed 2 har opnået første kritikalitet


Forventes Indiens 22. atomkraft reaktor, der skal synkroniseres til landets sydlige grid inden for 30 til 45 dage.

 

Polen

Polens planer


Polen er meget afhængig af kul, som giver omkring 80% af landets elproduktion.
I 2009 besluttede regeringen at iværksætte et atomkraft program med omkring 3000 MWe kapacitet som et første skridt,
for at hjælpe sprede landets energiressourcer og begrænse deres indvirkning på miljøet. 

 

Kina

Changjiang


Den 650 MWe CNP-600 vand under tryk reaktor (PWR) blev tilsluttet nettet ved 04:01 den 20. juni, siger virksomheden.
Enheden opnåede første kritikalitet den 9. juni efter afslutningen af lastning 121 forsamlinger brændstof ind i sin kerne den 12. maj. CNNC sagde Changjiang 2 er planlagt til at indtaste kommerciel drift i begyndelsen af august.


Jul 4, 2016


Tre nye reaktorer i Kina har for nylig nået væsentlige milepæle mod deres drift.
Første kritikalitet er opnået på Fuqing 3 og Fangchenggang 2 – både CPR-1000’erne – mens kolde hydrostatiske test er afsluttet ved Haiyang en AP1000.
China National Nuclear Corporation (CNNC s) Fuqing anlæg vil i sidste ende huse seks kinesiske-designet trykvandsreaktorer,
de første fire bliver 1087 MWe CPR-1000 trykvandsreaktorer.
Enhed 1 startede i juli 2014 blev forbundet til nettet den følgende måned og trådte kommerciel drift i november.
Unit 2 opnåede første kritikalitet i juli 2015 og trådte kommerciel drift i oktober sidste år.

Japan, Takahama

 

Takahama 

 

Klima og atomenergi. 22.6. 2016


Atomenegien og klimaet 

 

England


Kontrakter for Hinkley-point 

 

USA

Watts Bar
1. kritikalitet 

 

Tjernobyl 

Tjernobyl, report

 

Uran

 Uran fra havvand


 

Til top 

Japan


Japan genstarter reaktorer


Reaktor 2 på Sendai-atomkraftværket i Japan Kagoshima Prefecture blev genstartet i dag, annoncerede plante ejer Kyushu Electric Power Company.
Det bliver den anden japanske reaktor for at genoptage driften.
Sendai 2 begynder at levere strøm igen den 21. oktober.
Enhedens output vil gradvist blive forøget, mens tests udføres, og efter en sidste inspektion af Nuclear forordning Authority, forventes det at genindtræde kommerciel drift i midten af november. Ud over de to Sendai enheder, har tre andre reaktorer ryddet regulatorens sikkerhedsinspektioner: Takahama enhed 3 og 4 og Ikata enhed 3. 

 

USA

Ny licens til Watts Bar

Licensen tillader Watts Bar 2 til at fungere indtil den 22. oktober 2055.
Modtagelse af licensen markerer afslutningen på byggeriet på vand under tryk reaktor nær Spring City, Tennessee.
Forberedelserne er nu i gang for første brændselsladning, og TVA sagde, at enheden er på tidsplanen til drift i begyndelsen af 2016.
Beslutningen om at udstede Watts Bar 2 licens betyder, at der nu er 100 kommercielle atomreaktorer licens til at operere i USA. 

Kina

Oktober 20, 2015


Enhed 3 af Yangjiang-reaktorerne i Guangdong-provinsen er tilsluttet elnettet.
Reaktoren på 1089 MWe er en CPR-1000, der forventes at træde kommerciel drift ved udgangen af året
To nye kinesiske nukleare kraftenheder – Changjiang 1 og Yangjiang 3 – er rykket tættere på idriftsættelse ved at opnå en vedvarende kædereaktion for første gang.
Begge reaktorer forventes at begynde at virke senere i år. – Kina har aftalt at tage en tredjedel af aktierne i projektet om at bygge et nyt atomkraftværk i Hinkley Point i England og til at tage aktier i yderligere to fabrikker.
Der forventes en afgørelse om Hinkley projekt EDF Energy endelige investering ved udgangen af året.
Under en aftale aftalt under den anden dag i en stat besøg af kinesiske præsident Xi Jinping til England, vil Kina General Nuclear (CGN) investere 6 £ milliarder ($ 9000000000) i EDF Energy projekt at konstruere den Hinkley Punkt C anlæg.
Under den strategiske Investment, der blev undertegnet i dag, vil EDF andel i projektet være 66,5% og CGN s vil være 33,5%.
EDF mneddeler, at det har til hensigt at tilbyde andre investorer andele i de 18 £ milliarder (28 $ milliarder) projekt, men vil holde mindst en andel på 50% selv.
CGN vil gøre sin investering i Storbritannien gennem sit nye selskab kaldet General Nuclear International.
EDF sagde de to selskaber er blevet enige om at udvikle det Sizewell C-projektet til det punkt, hvor der kan ske en endelig beslutning om investering, med henblik på at opbygge og drive to EPR-reaktorer. 

Klima

 

21.10.2015


Atomenergi og klimaet


Atomkraft kan lave en “væsentligt bidrag” til bekæmpelse af klimaforandringer – “en af de største miljømæssige udfordringer i verden i dag” – men samtidig give energi til den økonomiske vækst, ifølge Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA).
Fremskrivninger peger på fortsat vækst i brugen af ??atomkraft på længere sigt, siger IAEA.
Nuklear kapacitet skønnes at vokse til 385 GWe i den lave og 632 GWe i den høje IAEA projektion i 2030 og nå 371 GWe i den lave og 964 GWe i den høje projektion i 2050.
IAEA generaldirektør Yukiya Amano sagde, “Kernekraft er en af de store kulstoffattige energikilder øjeblikket er til rådighed, og mange lande mener, at det kan hjælpe dem til at løse den dobbelte udfordring i at sikre stabil energi leveret under nedkæmpelsen emissioner.
Som regeringer rundt om verden forberede sig på at forhandle en klimaaftale i Paris, er det vigtigt, at de bidrag, at atomkraft gør at bekæmpe klimaændringer anerkendes. 

Sverige

okt. 2015


Sveriges Ringhals 2 skal nedlægges i 2019 og Ringhals 1 i 2020, annoncerede majoritetsejer Vattenfall i går efter en ekstraordinær generalforsamling i plante operatør Ringhals AB. 

Tyske EON

har besluttet, at reaktor 1 og 2 i Oskarshamn atomkraftværk i Sverige vil blive lukket ned permanent.
Enhed 3 er upåvirket af den beslutning, som blev annonceret i dag ved OKG AB, hvoraf EON gruppe er den største aktionær.
OKG understregede, at det ikke bygger på sikkerhedsmæssige årsager, men på løbende at lave engrospriser elpriser, byrden af den svenske skat på atomkraft mv.
Desuden viser en undersøgelse i Japam at der er forhøjet tilfælde af kræft i Skjoldbruskkirtelen, der dog er modbevist af en anden nylig undersøgelse der viser, at kræft i skjoldbruskkirtlen ikke højere i Fukushima end i fjerne regioner kontamineret af ulykken.
Sidste uge tidsskriftet Epidemiology offentliggjorde en afhandling af økolog Toshihide Tsuda og kolleger på Japans Okayama University,
Så er kræft bølge virkelige? Nope. Den Tsuda undersøgelsens konklusioner er et produkt af dårlige metodologi, mangelfuld begrundelse og ekstreme formørkelse af bevismateriale.
Men i Fukushima, sunde børn fik ultralydsscanninger, der kan opdage tumorer alt for små til at forårsage symptomer eller kunne mærkes.
udsættes for overskydende stråling med de samme ultralydsscanninger som i Fukushima, og se, hvad deres kræft i skjoldbruskkirtlen sats er.
Det viser sig at være omtrent den samme som i Fukushima-hvilket betyder angiveligt skyhøje Fukushima satser er helt normalt.
Denne undersøgelse, som definitivt modbevist kræftepidemien teorien vundet ingen overskrifter og sank sporløst.


Atomenergi i Bolivia? 

8. 10. 2015:
Rusland og Bolivia enige om at samarbejde atomkraft
Rosatom, den russiske stat nukleare selskab, i dag underskrevet et memorandum of understanding med den bolivianske ministerium af kulbrinter og energi på samarbejde om fredelig udnyttelse af atomenergi. Dokumentet blev underskrevet af Sergey Kirienko, Rosatom generaldirektør, og Luis Alberto Sanchez. 

Tjernobyl og dyremængder


Dyrene omklring Tjernobyl lever normalt 

 

Videnskab.dk om dyrene omkring Tjernobyl 

 

Japan


15. maj. Japans nukleare regulator har godkendt Kyushu Electric Power Company konstruktionsplan for enhed 2 af sine Sendai atomkraftværk.
Selskabet håber at genstarte enhed 1 af anlægget i juli, med enhed 2 følgende inden måneder.
NRA gav Kyushu godkendelse i september 2014 til at foretage ændringer til reaktoren installationer på begge enheder.
Denne godkendelse – hvilket betød NRA overvejet de to reaktorer, og anlægget som helhed, for at være sikker for driften – repræsenteret ved langt den største del af godkendelsesprocessen.
Godkendelse af selskabets konstruktion plan for enhed 1 blev givet den 18. marts 2015.
Virksomheden har ansøgt om at genstarte enheder 6 og 7 i sin Kashiwazaki Kariwa værkerne.
Tepco har indsendt oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger opgraderinger af de to reaktorenheder, så de opfylder de nye krav. 

Belgien

13 maj, 2015
Electrabel meddelte i dag, at den nu forventer, at Doel 3 og Tihange 2 atomreaktorer at forblive offline indtil den 1. november, i stedet for at genstarte den 1. juli.
Det sker for at få yderligere undersøgelser foretaget.
Doel 3 og Tihange 2 blev taget offline i 2012, hvor ultralyd test foreslog den mulige tilstedeværelse af revner i deres reaktorbeholdere.
Yderligere undersøgelser viste, at manglerne er såkaldte brint “flager” og blev indført under fremstillingsprocessen. 

Australien

17 feb 2015

 

Spørgsmålet om atomkraft for Australien er blevet rejst flere gange i de sidste 60 år, men som regel på den konservative side af politik.
Bortset fra noget andet, har der ikke været et stort behov – landet har rigeligt kul beliggende tæt på de vigtigste befolkningscentre, og i at bruge dette for mere end 80% af den elektricitet, har haft nogle af verdens laveste elpriser.
Men klimaændringer bekymringer har ændret udsigterne nationalt, og South Australia har altid været mindre velstillede end de østlige stater i el muligheder.
Halvdelen af de 5.3 GWe kapacitet er gasfyrede, og dens gennemsnitlige engrospriser elpriser er en tredjedel større end i de østlige stater.
Nettilslutninger mod øst udgør kun 680 MWe. 

Argentina


En 13 milliarder dollar aftale med Kina om at opbygge to reaktorer for Argentina afhænger helt på den kinesiske side vedrørende finansiering.
Med en endelig aftale om den financielle del forventer man opklaret i 2017, ifølge kilder i den kinesiske nukleare industri. 

Kina

18. maj, 2015


Lastning af brændselselementer i reaktorkernen af enhed 2 på Fuqing fabrikken i Kinas Fujian-provinsen er blevet afsluttet med henblik på opstart.
Konstruktion af Fuqing 2 begyndte i juni 2009. Det forventes at starte op i de næste par måneder.
Enhed 1 startede i juli 2014 blev forbundet til nettet den følgende måned og trådte kommerciel drift i november.
CNNC s Fuqing anlæg vil i sidste ende huse seks kinesiske designet trykvandsreaktorer.
Enhed 3 og 4 i Fuqing vil indeholde CPR-1000 reaktorer.
Enhed 3 skal begynde drift i slutningen af 2015, mens enheden 4 er planlagt til at starte i 2017.
Kinas statsråd gav endelige godkendelse til opførelse af Fuqing enhederne 5 og 6 i midten af april 2015. 

USA 

maj 2015


Staten New York vil stå tab på 358 millioner dollar om året i økonomiske fordele og beboere vil stå højere elregninger, hvis RE Ginna atomkraftværket er tvunget til at lukke, har den amerikanske Nuclear Energy Institute (NEI) fortalt de statslige tilsynsmyndigheder.
Ginna er et af seks atomreaktorer leverer næsten 30% af staten New Yorks el, og har fungeret på mere end 95% kapacitet i løbet af de seneste ti år – over gennemsnittet for branchen og betydeligt højere end alle andre former for generation.
Men i henhold til NEI, kunne faciliteten finde sig tvunget til at lukke ned “på grund af et sammenløb af elmarkedet faktorer”. 

Sverige

April 2015


Faldende indtjening og øgede omkostninger har tvunget svensk nytte Vattenfall til at beslutte at lukke reaktor 1 og 2 i Ringhals atomkraftværk tidligere end tidligere planlagt.
Beslutningen vil se enhederne lukket mellem 2018 og 2020 i stedet for omkring 2025. 

Frankrig


Anlægsarbejdet begyndte på den 1.650 MWe enhed på Normandiet sted i december 2007.
Reaktortank blev installeret i januar 2014. Enheden er i øjeblikket forventes at starte op i 2017. 

Kina


Enhed 1 af Fangjiashan-reanktoren i Kinas Zhejiang-provins, der er tilsluttet elnettet, bliver Kinas 22. driftseffekt reaktor.
Det er en 1080 MWe CPR-1000 reaktor, der blev tilsluttet nettet den 4. november 2014.
Fangjiashan-projektet – i nærheden af det eksisterende Qinshan anlæg – består af to CPR-1000 reaktorer.
Første beton til enhed 1 ved Fangjiashan anlægget blev hældt i december 2008. Den første brændstof samling blev fyldt i enhedens kerne den 1. september, og det opnåede første kritikalitet den 21. oktober.
Det bliver CNNC ellevte driftseffekt reaktor. 

31.10.14 Enhed 3 ved Hongyanhe atomkraftværket i Liaoning-provinsen i det nordøstlige Kina har opnået en vedvarende kædereaktion.
Den 1080 MWe kinesisk-designet CPR-1000 trykvandsreaktor opnået første kritikalitet den 27. oktober 2014.
1080 MWe CPR-1000 reaktor opnåede første kritikalitet d. 21. oktober. 

HTGR i Kina

 

HTGR 

Installation af udstyr er afsluttet på en pilot produktionslinje i Baotou i Indre Mongoliet for brændselselementer til Kinas Shidaowan HTR-PM, en høj temperatur gaskølet reaktor (HTGR) demonstrationsprojekt. 

Japan

 

Sendai 7.11.2014


Den kommunale forvaltning i den japanske by Satsumasendai har givet sin godkendelse til genstart af den nærliggende Sendai kernekraftværket.
I en afstemning i går stemte 19 af byens 26 forsamlingenmedlemmerne for godkendelse til at genstarte værkets to reaktorer. Fire medlemmer stemte imod, mens tre undlod at stemme.
Guvernøren af Japans Kagoshima Prefecture har givet sit tilsagn til genstart af Sendai kernekraftværket.
Anlægget ser ud til at genoptage driften i begyndelsen af næste år, nu har modtaget alle de nødvendige lokale tilladelser til dette. 

Tyskland

 

lukning af a-værker ulovlig


Den tvungne lukning af Biblis atomkraftværk efter Fukushima-ulykken var ulovlig, har den tyske Højesteret afgjort.
Kansler Angela Merkel´s to afgørelser er kendt ulovlig: en for at beordre lukning af 8 enheder, der startede driften i eller før 1980, og deuden at nægte tilladelse til genstart af enhederne efter en fastsat frist.
I dag er den delstat Hessen fik at vide det handlet ulovligt ved at håndhæve afgørelser om Biblis atomkraftværk placeret i staten, sikkerhedskopiering en beslutning truffet i februar 2013 ved forvaltningsdomstolen i Hesse.

Tysk nedlukning ulovlig 

Svensk høring – Ringhals


2 værker i Ringhals skal lukkes i 2025 – og hvad så?
En tidligere lov har til formål at afvikle kernekraften blev ændret i 2011 for at muliggøre den fortsatte drift af ti reaktorer på tværs af eksisterende sites.
Ringhals 1 og 2 på hver ca. 860 MW, men Vattenfall overvejer enheder op til 1800 MWe som afløsere for de værker, der lukkes.
Eksisterende reaktorer placeret mod syd genererer omkring 40% af sin elektricitet, med vandkraften i nord bidrager omkring 48%, afhængig af sæsonen. 

USA 

Yucca godkendt af NRC


NRC gofkender Yucca affaldsdepot


FN om Fukushima

Støtte til Hinkley Point C:


NRC godkender Yucca affaldsdepot


FN om Fukushima 2014 

Udgivet i dag, konkluderede undersøgelsen, at de satser for kræft eller arvelige sygdomme var usandsynligt, at vise nogen mærkbar stigning i de berørte områder, fordi strålingsdoser folk modtog, var for lavt.
Samlet set er folk i Fukushima forventes i gennemsnit at modtage mindre end 10 mSv på grund af ulykken i løbet af hele deres levetid, siger UNSCEAR, sammenligne dette til 170 mSv levetid dosis fra naturlig baggrundsstråling, at folk i Japan typisk modtager.
– UNSCEAR sagde: “Den vigtigste indvirkning på sundheden er på mental og social trivsel relateret til den enorme følgerne af jordskælvet, tsunamien og atomulykken, og frygten og stigma den formodede risiko for at blive udsat for stråling.” 

Emiraterne


Start på 3. reaktor. Barakah Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) 

3. reaktor påbegyndt 

Nye reaktorer i 2013
2013: Året bød nye reaktorer med en samlet kapacitet på 4077 MWe nettilsluttet:
Hongyanhe 1 og 2, og
Yangjiang 1 i Kina, og Indiens
Kudankulam 1. Upgraderinger på eksisterende anlæg tilførtes yderligere 1635 MWe.
Hertil skete der et tab af 3576 MWe fra de fire reaktornedlukninger.
Året 2014 startede med 435 funktionsdygtige reaktorer og en samlet atomkraft kapacitet på 375.3 GWe.
Der blev påbegyndt byggeri af ti nye nukleare enheder i løbet af året.
1 stk. i Belarus/Hviderusland,
1 stk. i De Forenede Arabiske Emirater
2 stk. i USA – Vogtle og Summer .
I Kina startede Yiangjiang 5 og 6 samt Tianwan 4,
hvilket bringer antallet af reaktorer under opførelse til 71, i alt omkring 75 GW 

USA


4 AT-1000 byggerier i gang i USA


Det første beton er blevet hældt i støbeformen på en AP1000 enhed på Vogtle fabrikken i Georgien.
Den milepæl betyder, at fire AP1000s er nu officielt under opførelse i USA. 

NRC – den amerikanske nukleare kontrol, skal færdiggøre arbejdet med en sikkerhedsevalueringsrapport (SER) for Yucca Mountain geologiske arkiv.
I mellemtiden har en domstol tildelt mere end 235 millioner dollars i erstatning til tre forsyningsselskaber ramt af føderale manglende forpligtigelse til at sørge for deponering af det brugte brændsel.


Chigago


vil have ren energi: 

Chigagos rene energi


Exelon driver 6 a-værker: Exelon ejer og driver seks atomkraftværker (Braidwood, Byron, Clinton, Dresden, La Salle og Quad Cities) med en samlet kapacitet på 11.651 MWe.
Det fungerer også et vindmølleprojekt, en sol-anlæg og en naturgas fabrik i staten, med en samlet kapacitet på 306 MWe.
USAs affaldsproblem
En amerikansk appeldomstol har afgjort, at Department of Energy (DOE) skal stoppe opkræver gebyrer atomaffald fra forsyningsselskaber, indtil det beslutter, hvordan brugt brændsel skal bortskaffes.
Finansieringen af Yucca Mountain er kommet fra en afgift på 0.1 cent/kWh af atomkraft, som i øjeblikket beløber sig til ca 750 millioner dollars om året.
Kernekraftværker – og dermed deres kunder – har nu betalt i alt over 31 milliarder dollar ind i den Nuclear Waste Fund. 

Hvideruslands første atomreaktor


Den første beton blev hældt i den 6. november 2013, ifølge Hviderusland officielle nyhedsbureau Belta.
Efter en udbudsrunde valgtes en 1200 MWe VVER-trykvandsreaktor. 

Brasilien

Angra 3


Areva har fået kontrakt på opførelsen:


Angra 3 – 1400 MWe


Angra 3 -projektet har en lang historie . Byggeri startede oprindeligt i 1984 om en PWR designet af tyske selskab KWU , men dette vaklede to år senere.
Hidtil omkring halvdelen af anlægsarbejder er blevet udført på enheden.
Datoen afslutning er nu usikkert, men tidligere erklæringer havde berammet dette for 2015. 

Indien

Ny reaktor i drift


Den første enhed af Kudankulam atomkraftværket i Indiens sydlige delstat Tamil Nadu var forbundet til elnettet i dag.
Det bliver Indiens 21. driftseffekt reaktor, den genererer 160 MWe, men effekten stiger i etaper til den når fuld kapacitet på 1000 MWe.
Enheden er en af to VVER-1000-trykvandsreaktorer bygget som en del af en bilateral aftale mellem Indien og Rusland underskrev tilbage i 1988.
Byggeriet begyndte i 2002, og enheden blev afsluttet i marts 2011.
Kudankulam 1 er planlagt til at nå fuld kapacitet i næste måned, når russisk leverandør Atomstroyexport overdrager reaktoren NPCIL til kommerciel drift. Den anden 1000 MWe Kudankulam enhed forventes at begynde kommerciel drift i juni 2014.
Forhandlingerne fortsætter mellem Indien og Rusland om opførelsen af en tredje og fjerde enhed på Kudankulam. 

Frankrig

Flamanville


Flamanville 3, Frankrigs første EPR, har fået leveret reaktorbeholder. Enheden er planlagt til at operere fra 2016.
Samme typer er også under opførelse på Olkiluoto 3 i Finland og Taishan 1 og 2 i Kina.
Olkiluoto 3 har været under opførelse siden 2005 og har set flere revisioner til sin start-up dato, som nu forventes i 2016.
Taishan 1, som har været under opførelse siden 2009, forventes at starte i 2014, mens Taishan 2 er planlagt til at begynde at virke et år senere. 

Bangladesh


Grundstenen er lagt på Rooppur stedet efter Rusland og Bangladesh underskrevet en første kontrakt om opførelse af landets første atomkraftværk.
Kontrakten er underskrivet af NIAEP-ASE præsident Valery Limarenko og Bangladesh atomenergikommission formand Abu Sayed Mohammed Firoz.
Rooppur to reaktorer vil blive baseret på en modificeret udgave af NPP-2006 VVER trykvandsreaktor, designet udelukkende til stedet på den østlige bred af floden Ganges – 160 km fra Dhaka.
Byggemodning forventes at begynde i begyndelsen af 2014 med byggeriet begynder for alvor i 2015.
Projektet forventes at tage omkring fem år med den første enhed begynder operation i 2020. 

Areva contracted to complete Angra 3 

 

Tyrkiet


8 Oktober 2013. Licenser er givet til udvikling af Tyrkiets første uranmine. Anatolia Energy planlægger at begynde at arbejde på Temrezli projektet, så produktionen kan begynde i 2016.
Anslåede uranressourcer til Temrezli samlede projekt 6.8 mio tons malm med en gennemsnitlig lødighed på 1170 ppm, beløber sig til ca. 6697 tons Uran. 

Vietnam

10.10.2013
Underskrivelsen af en 123 Aftale mellem USA og Vietnam vil give amerikanske eksportører adgang til det voksende nukleare marked, lægge til en værdi af 50 milliarder dollars i 2030.
Den amerikanske udenrigsminister John Kerry og Vietnams udenrigsminister Pham Binh Minh har underevet en juridisk bindende aftale om en fredelig udnyttelse af kerneenergi aftale, kendt som en § 123-aftale.
Dette vil tillade overførsel af nukleart energirelaterede materialer og komponenter mellem de to lande.
Kerry bemærkede at “Vietnam har den næststørste marked efter Kina, for atomkraft i Østasien, og vores virksomheder kan nu konkurrere.”.
Vietnam har også indgået aftaler om nukleart samarbejde med Rusland, Frankrig, Kina, Sydkorea, Japan og Canada.
Planer kræver Vietnam har i alt otte kernekraftreaktorer i drift ved 2027.
Rusland og Japan har allerede aftalt at bygge og finansiere Vietnams første fire kernekraftenheder – to russisk konstruerede VVER på Ninh Thuan og to japanske reaktorer på Vinh Hai – selvom byggeriet endnu ikke er påbegyndt. 

Polen


Fire statsejede virksomheder har aftalt de aktieposter, de vil hver især ejer i virksomheden sat op til at bygge og drive Polens første atomkraftværk.
Utility Polska Grupa Energetyczna (PGE), vil beholde en 70% af aktierne i selskabet, PGE EJ1.
Selskaberne har nu underskrevet en aftale, der fastsætter den fremtidige ejerstruktur og principperne for driften.
Den polske kabinet besluttede i begyndelsen af 2005, at der for energidiversificering og for at reducere kulstof og svovl.
Landet skal bevæge sig straks at indføre atomkraft, således at en første anlæg kan være i drift hurtigt efter 2020.
For at kunne levere regeringens mål skal der bygges to atomkraftværker. I februar 2012 godkendte PGE bestyrelse opførelse af to atomkraftværker i 2029 som led i en strategiplan for perioden 2012-2035.
PGE planlægger at installere omkring 3000 MWe for nuklear kapacitet, med den første enhed, der kommer online i 2025. 

Argentina


Argentinas nye atomreaktor på Atucha er synkroniseret til nettet under en idriftsættelse test som enhed forbereder til drift.
Reaktordesignet er unikt til Argentina, men idriftsættelse har været langsom.
Lastning af brændstof i december 2012 og de første varme tests samt stress-test af det primære kredsløb og moderator blev afsluttet i januar i år.
Det vil bruge nogle 525 tons tungt vand som kølemiddel og moderator og naturligt urandioxid brændstof. USA
Den amerikanske Nuclear Regulatory Commission (NRC) har handlet ulovligt ved at opgive gennemgangen af ansøgningen om tilladelse til at Yucca Mountain slutdeponeringsanlaegget har den amerikanske appelret fastslået.
På trods af tilgængeligheden på mindst 11 mio. dollars i de bevilgede midler, havde NRC undladt at færdiggøre sin gennemgang i lovbestemte måde.
Retten noterer sig, at forbrugerne af kernekraft allerede har bidraget næsten 35 milliarder dollar i gebyrer og renter til føderale pengekasse specifikt til håndtering af brugt nukleart brændsel, den fælles erklæring gik på at tilskynde Kongressen til at yde passende finansiering for at lette afslutningen af revisionen. Forbrugerne fortjener at vide, om Yucca Mountain er et sikkert sted til permanent bortskaffelse af nukleart brændstof, udtaler Retten.
Da Nevada senator Harry Reid behov for stemmer for at vinde genvalg i 2006 midtvejsvalg, lovede han at skrotte projektet.
Præsident Obama forpligtede derefter Den Demokratiske Senatet Flertals leder ved at dirigere Department of Energy (DOE) til at trække sin licensansøgning i 2010.
Det lukkede effektivt for Yucca Mountain netop som de var klar til at modtage affald fra Hanford. 

Uranproduktionen på Lost Creek in-situ sitet (udvasket uran) uran minen i Wyoming er startet efter at have modtaget den endelige godkendelse fra US Nuclear Regulatory Commission- NRC. 

Europa


I en ny rapport – med titlen European Nuclear Power Sektor: tendenser og muligheder (Frost & Sullivan) siges bla. “På trods af de miljømæssige risici, viser atomenergi potentiale til at reducere emissioner og afhængighed af fossile brændstoffer, og derfor vil være en vigtig bidragyder til den europæiske energimix i 2020. “
Samlede europæiske elproduktion vil stige fra 3338 TWh i 2010-3832 TWh i 2020, ifølge Frost & Sullivan.
I denne periode er der imidlertid output fra kernekraftværker forventes at falde en smule, fra 937 TWh til 910 TWh.
Nuclear andel af den samlede produktion vil falde fra 28,0% til 23,7%, i overensstemmelse hermed.
Europæiske vindmøller producerede 119 TWh elektricitet i 2010, mens andre vedvarende energikilder genererede 124 TWh.
Nogle 327 TWh kom fra vandkraft. I 2020 bliver vinden forventes at generere 647 TWh, med 408 TWh fra andre vedvarende energikilder og 392 TWh fra vandkraft.
Brugen af kul og olie til elproduktion ventes at falde betydeligt i slutningen af årtiet. Output fra kul-og oliefyrede anlæg forventes at være 517 TWh og 24 TWh, henholdsvis i 2020, et fald fra 940 TWh og 105 TWh i 2010.
Vikash sagde, “afhængighed af udenlandsk import, navnlig gas fra Rusland, er politisk ladet. Derfor vil atomkraft være blandt de få alternativer Europe er tilbage med at opfylde sit energibehov, samtidig opholder sig på vej til at opfylde sine klimamål.”
Renewables repræsenterer det bedste overskuelig løsning, men er omkostningstunge, ifølge Frost & Sullivan. Desuden, er det ikke muligt for vedvarende energikilder for at kompensere for den storstilede energiproduktion i øjeblikket understøttes af nukleare kilder, indtil det næste årti. 

Japan


Planer om at genstarte Japans nedlukkede kernekraftreaktorer forbliver på sporet efter premierminister Shinzo Abes pro-nukleare regeringskoalition sikrede et flertal i overhuset i valg i går. 

 

Genstart af japanske reaktorer
 

Ohi 3 og 4, er indstillet til at fortsætte i drift indtil september, hvor de vil indtaste deres næste planlagte vedligeholdelse udfald. 

USA

nye reaktorer Vogtle og Summer.
Det første beton er hældt på Vogtle 3 i Georgien – blot 4 dage efter et andet anlæg – Summer 2, der er den første af 2 AP1000-reaktorer, der bygges i South Carolina.
Den modulære opbygning af AP1000 og det at man bygger to enheder samtidigt har gjort det muligt Georgien Power at rationalisere byggeprocessen så man undgår forsinkelser. 

 

Biblis i Tyskland 

Den tyske regering beordrede permanent lukning af de otte reaktorer og genoplivede planerne om at udfase atomkraft inden 2022. Denne beslutning, samt en afgift på nukleart brændsel opkræves i forventning om fortsat drift af kernekraftværker, har kostet de tyske nukleare operatører dyrt, det anslås at udfasningen kostede virksomheden 1000.000.000 Euro(1,3 milliard dollar) i 2011 alene.
Retssager er indgivet med henblik på at få erstatning for tab for drift og for den indførte skat på uran. Tyske domstole har allerede fundet at det formelt var en forfatningsstridig beslutning og sagenb sendes frem til den tyske forfatningsdomstol. 

Emiraterne


En ansøgning om opførelse af reaktor 3 og 4 på den nye Barakah fabrik i UAE er blevet forelagt af Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) til landets nukleare regulator.
Ansøgningen er baseret på, at der for Barakah enhederne 1 og 2 og sikkerheden analyse gennemført for KEPCO Shin Kori enhed 3 og 4 i Sydkorea.
Dette er de referenceenheder for Barakah anlægget.
 

Januar 2013

 

Status 2012

Atomkraft begynder i 2013 med en produktionskapacitet 3667 MWe større end året før.
Væksten kommer på trods af lukningen af Garona og Gentilly 2 fornylig.
Både Gentilly 2 og Garona var egentlig besluttet for opgraderinger og længere drift, men politisk indblanding ændrede på planerne.
For Garona spørgsmålet var de indkommende skattereglerne i den spanske regering, der ville betyde en afgift på elproduktionen værdi af ca € 153.000.000 (202 millioner dollar) om året.
Nuclenor lukkede Garona ned den 16. december 2012 til at undgå afgiften.
Politisk risiko også endte også driften for Gentilly 2, en CANDU enhed i Canadas Quebec provinsen.
Reaktoren havde været klar til renovering og en levetid ud til omkring 2035, men regeringen i Quebec skiftede mening i september 2012, og anlægget blev permanent lukket den 28. december 2012.
Data er endnu ikke tilgængelige for den mængde elektricitet, der produceres af verdens reaktorer i 2012, men det er sikker på at være betydeligt under 2011 og 2010 tal. Af Japans samlede 44.396 MWe nuklear kapacitet, har kun 2254 MWe fra Ohi 3 og 4 været i drift.
De eneste to andre reaktorer at lukke ned permanent i 2012, var Oldbury 1 og Wylfa 1, begge i Storbritannien.
Disse Magnox enheder havde nået slutningen af deres liv, som blev startet i 1967 og 1972, hhv.
Konsolidering af ovenstående, atomkraft produktionskapacitet pensioneret i 2012 var 1811 MWe:


466 MWe fra Garona,
638 MWe fra Gentilly 2,
217 MWe fra Oldbury 1 og
490 MWe fra Wylfa.


Opvejer dette var 3039 MWe i nye anlæg bragt online i Asien:
Sydkoreas Shin Kori 2 og Shin Wolsong 1, både på 1001 MWe, og Kinas 1037 MWe Ningde 1.
Gamle reaktorer blev bragt tilbage i drift efter renovering og mølpose i Canada. Bruce A1 og A2 tilbage med 750 MWe hver, og Point Lepreau var online igen med 635 MWe.
Desuden fortsatte udviklingen i opgraderingerne blandt de ældre amerikanske reaktorer, med 304 MWe ialt fordelt på Columbia, Shearon Harris, Turkey Point 3 og St Lucie 1.
Slutresultatet er en nettostigning i nukleare produktionskapacitet på 3667 MWe, en stigning på omkring 1% i forhold til tallet for januar 2012.
I øjeblikket 374.088 MWe af nuklear kapacitet kan betjenes på verdensplan fra 435 reaktorer. 

Kina – 1. kritikalitet på Hongyanhe 1


Kina: 1. kritikalitet på Hongyanhe 1 – den første af fire CPR-1000 trykvandsreaktorer (PWRs) i øjeblikket bygget på Hongyanhe fase I projekt – startede i august 2007.
Et tilstødende site – Hongyanhe Fase II – vil omfatte yderligere to CPR-1000 enheder. En ceremoni blev afholdt i juli 2010 for at markere bruddet på jorden for de to enheder. 

USA – forskning i HTHR-reaktoren


USa. Det amerikanske Department of Energy (DOE) har tildelt 1 mio. dollar til fortsatte undersøgelser i højtemperatur-gaskølede reaktorer (HTGRs).
Et reaktordesign er allerede blevet udvalgt til udvikling.
The Next Generation Atomkraftværk (NGNP) Industri Alliance sagde, at det var blevet tildelt midlerne til et 50/50 omkostningsdeling kontrakt at “fortsætte økonomiske analyser for brug af HTGR teknologier.” Ud over elproduktion.
Andre potentielle anvendelsesmuligheder for et sådant reaktordesign går fra brintproduktion og raffinering af olie og biobrændsel til afsaltning af havvand, gødning produktion, skifer-olieindvinding og kraftvarme 

Bulgarien – ja til atomenergi


En folkeafstemning den 27. januar har noget bekræftet Bulgariens ønske om atomkraft med 61% af vælgerne siger ja til at bygge et nyt atomkraftværk i landet i et ja-nej stemme.
Valgdeltagelsen på kun 21% var langt under 60%, der kræves for at resultatet være bindende, men over de 20%, der kræves for at udløse officiel debat og behandling i parlamentet.
Offentlig støtte til nuklear er blevet opfattet som stærk i Bulgarien, da en mangeårig kampagne for at genstarte reaktorerne på Kozloduy, der selv oplevede folk gå på gaden i løbet af en gas mangel i januar 2009. 

Ungarn affald: 

Efter femten års arbejde og en investering på HUF68 mia kr. (310 mio), er den første bortskaffelse kammer ved Bataapati i det sydlige Ungarn nu er færdiggjort af landets aktieselskab for radioaktivt affald (Puram).
Indvielsen af affaldslageret fandt sted den 5. december.
Ceremonien fandt sted i to etaper: først med opskæring af et bånd på den vestlige skråning af arkivet og derefter skæring af et bånd ved indgangen til forrådskammeret, omkring 250 meter under jorden. 

Ungarns affaldslager
 

Nuklear pengemaskine i Tyskland
Siden januar 2011 har hvert gram fissilt nukleart brændsel fyldes i en reaktor gennemført en afgift på € 145 ($196), og det betyder, at atomkraftværker har hidtil betalt omkring € 1500000000 ($ 2.0 mia) gennem skatten.
Tyske atomkraftværker er indstillet til at fungere i længere tid efter en ændring af politikken fra Angela Merkels regering gav dem en kortsigtet udvidelse til gengæld for milliarder i skat.
Tysklands skat af nukleart brændsel blev designet “til at omdirigere overskud i kernekraftværker operatørernes, har dommere i Hamborg regerede. Skatten overstiger de offentlige kompetence og modsiger landets forfatning. “
Den klare og endelige beslutning meddelte i dag fra Hamburg Tax Court (Finanzgericht Hamburg) sender sagen til forfatningsdomstolen – den eneste domstol i Tyskland, der kan erklære loven ugyldig. 

Tysklands situation
Den massive udvidelse af Tysklands elektricitetsnet til at klare landets overgang væk fra atomkraft til en høj andel af vedvarende energi vil kræve investeringer på op til € 42500000000 ($ 55400000000) i 2030, ifølge en nyligt udgivet undersøgelse.
Tyskland indledt en vej til kulstoffattig energiproduktion med høj afhængighed af vedvarende energi efter politiske beslutninger om at udfase atomkraft, som den hidtil havde lagt for omkring en fjerdedel af sin elektricitet, i kølvandet af 2011 Fukushima atomulykke i Japan.
Men landets eksisterende el-net er ikke op til opgaven med at acceptere en stor andel af elektricitet fra sol og vind-energi.
Ifølge rapporten fra det tyske Energiagentur (Deutsche Energie-Agentur GmbH, eller Dena), kan landet forvente at investere mindst € 27.500.000.000 (35.800 millioner dollars) og op til så meget som € 42.500.000.000 (55.400 millioner dollar) i massive ekspansion og ombygning program, dets eldistributionsnet får brug for.
Det samlede omfang af ekspansion og investeringer der over de næste to årtier vil afhænge af, hvor stor andelen af vedvarende energi i sidste ende bliver ifølge Dena Distribution Study (dena-Verteilnetzstudie).
Aktuelle planlagte ekspansion mål vil nødvendiggøre en udvidelse på 135.000 km med 2030.
Flere hurtige udvikling af vind-og solenergi vil kræve et netværk udvidelse af 193.000 km. I over 20.000 km af netværket vil også være nødvendigt at udskiftes.
Imens Tyskland bruger ca EUR 2,5 milliarder euro om året subsidierer sine kulminer til at producere 55% af sin elektricitet (jf. atomkraft 31% uden tilskud).
Brunkul producerer omkring 1.25 tons kuldioxid per MWh. Foranlediget af Kyoto-aftalen, og som en del af den differentierede EU “boble”, er Tyskland forpligtet sig til en reduktion på 21% af udledningen af drivhusgasser inden 2010.
I maj 2007 advarede Det Internationale Energiagentur om, at Tysklands beslutning om at udfase atomkraft vil begrænse sit fulde potentiale for at reducere kulstofemissioner. Bureauet opfordrede den tyske regering til at genoverveje sin politik i lyset af “negative konsekvenser”.
Hvis Tyskland at fortsætte med dets nukleare udfasningspolitik og vedligeholder kulstof emissionsreduktioner, med ca 2020 det vil være nødvendigt at importere nogle 25.000 MWe af elektricitet som base-belastning.
Landet har allerede betydelig sammenkobling med Frankrig, Holland, Danmark, Polen, Tjekkiet og Schweiz.
Tilslutning med Ruslands Kaliningrad Baltic enklave, hvor en 2400 MWe russisk atomkraftværk bliver bygget, er planlagt og Rusland forventer at eksportere halvdelen af produktionen af dette anlæg til Tyskland.
Øget nuklear kapacitet i flere af disse nabolande – og i særlig grad Frankrig – kunne nemt, i 2020, leverer 25.000 MWe gennem meget udvidet sammenkobling.
Dette ville sætte Tyskland i 2020 på stort set samme position som Italien i dag, at være afhængig af naboerne til elektricitet (som ville være det meste atomkraft) og pristager. 

Indien


En ny seks-enheders atomkraftværk i Mithi Virdi i Gujarat vil være “miljøvenlig og bæredygtig”, til gavn for regionen både økonomisk og socialt, siger et udkast til vurdering på vegne af den foreslående selskab.
Mithi Virdi modtaget godkendelse i princippet fra den indiske regering som et sted for op til seks importerede 1000 MWe letvandsreaktorer i 2009.
I 2012 har Westinghouse og NPCIL været enige om at forhandle en aftale om opførelse af op til seks AP1000 enheder på stedet.

 

Okt 2012

Kina fortsætter

Opførelse af tre nye kinesiske reaktorer er startet siden landets oprindelige meddelelse i oktober, at det ville godkende kun et “lille antal” af projekter i hvert af de kommende fem år.
Første beton er nu blevet hældt for Fuqing enhed 4 i Fujian-provinsen og Yangjiang enhed 4 i Guangdong-provinsen – begge 1080 MWe CPR-1000 enheder.
Hertil kommer, opførelsen af Shandong Shidaowan HTR-PM-projektet – en demonstration høj temperatur gaskølet reaktor – er også begyndt i Shandong-provinsen.

Tyskland


Den massive udvidelse af Tysklands elektricitetsnet til at klare landets overgang væk fra atomkraft til en høj andel af vedvarende energi, vil kræve investeringer på op til 42.5 mia. €uro (55.4 mia. dollars, ca. 315 mia. kroner) i 2030, ifølge en nyligt udgivet undersøgelse.
Den fulde omkostninger ved opførelsen af EPR estimeres nu af EDF til at være € 200. mio euro (1.5 mia kr. = $ 260 mio. dollar)

Japan


I Japan fortsættes man konstruktionen af den nye Ohma atomkraftværk i Aomori
Værket ændres noget, så det kan anvendes MOX-brændsel, herved bruges de japanske ressourcer af plutonium til el-formål.

 

Ny japansk reaktor i Aomori


Japan starter op igen

 

USA


Hvem er bange for atomenergi?
Ikke i USA, her viser optællinger at antallet af mennesker, der bor inden for de 10-mile beredskabsplanlægnings zoner omkring atomkraftværker, steg med 17 procent i det seneste årti, sammenlignet med en samlet stigning på mindre end 10 procent i U.S. population.
Befolkningen inden for 10 miles af Pennsylvanias Three Mile Island reaktor voksede 11 procent.
Hos Pilgrim, uden for Boston var stigningen 41 procent.

Uranberigning med laser


Den amerikanske Nuclear Regulatory Commission (NRC) har udsendt den første driftslicens til et fuld-skala laser berigelsesfacilitet.
Licensen tillader Global Laser Enrichment (GLE) at bygge en fabrik, der kan producere seks mio. SVU – enheder årligt, og at berige uran op til 8% uran-235 efter vægt.
Laserberigelse bruger en metode, hvor lasere selektivt ioniserer uran-235, som derefter opsamles på ladede plader.


Laserberigning af U-235

 

Uran i drikkevand


I USA anvendes visse steder filtre for at undgå uran i drikkevandet.Under Environmental Protection Agencys (EPA) regler der er en grænse på 30 mikrogram uran per liter tilladt i drikkevand. I Danmark er grænseværdien for uran højere end for pesticider.

Uran i drikkevand

Sverige


Vattenfall har indsendt en ansøgning til Sveriges tilsynsmyndighed vedrørende kerneenergi, at op til to af sine eksisterende kernekraftreaktorer udskiftes med nye.
Men en beslutning om at fortsætte med de nye enheder ligger mange år foruden, men Vattenfall vil planlægge i god tid.
Vattenfall forventer, at omkring 20 TWh af kernekraft elproduktionen i ældre svenske atomkraftværker til at blive pensioneret mellem 2025 og 2035.
Tabet af en så væsentlig del af landets produktionskapacitet kan forårsage turbulens og usikkerhed på el-markedet, siger virksomheden.

Uranressourcer


Den nyeste udgave af »Uran, ressourcer, produktion og efterspørgsel«, det er den 24. udgave af en regelmæssig vurdering udgivet af OECD Nuclear Energy Agency (NEA) og Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) – kendt som Red Book.
I alt identificeret uranressourcer steget med over 12% siden sidste udgave.
Med alle identificerede ressourcer stående på 7.096.600 tU erstattes med omkostninger på op til $ 260 per kg, er identificeret tilstrækkelige midler til mere end 100 års forsyning for verdens nukleare enheder. Yderligere 124.100 t U er blevet oplyst af selskaberne, men indgår ikke i de officielle nationale tal.
Såkaldte uopdagede ressourcer – andrager i øjeblikket 10.400.500 tU.
Rapporten bekræfter Kasakhstans position som verdens førende uran producent i en periode, hvor den globale produktion er steget med over 25% siden 2008, står ved 54.670 tU i 2010.
ISL – in situ – er nu den dominerende minedrift metode, der tegner sig for 39% af 2010 produktion takket være en betydelig ISL produktion stigninger i Kasakhstan.
Minedrift under jorden andel var på 32%, åbne brud 23% og co-produkt og biprodukt genvinding af guld og kobber minedrift, der udgør 6%.
Desuden anvendes uranudvinding i fosfatlejer i stigende omfang.
Man har fundet meget store forekomster af uran i Sverige, som kan udvindes med rimelig god økonomi.

Uran 2011 – Resources, production and demand. IAEA/OECD/NEA

 

Uran fra fosfatlejer

 

Jan – juli 2012

 

Uranaftale mellem Canada og Kina


Canadiske mineselskaber kan nu sælge mere uran til Kina efter diplomater fra begge lande mødtes i Beijing for at underskrive en ny protokol.
Ifølge udenrigsminister John Baird vil det give de canadiske virksomheder bedre adgang til en af verdens største og hurtigst voksende økonomier, skabe nye arbejdspladser, vækst og langsigtede velstand.
Kina vil igen får adgang til forsyninger af canadisk uran, som vil hjælpe brændstof sin voksende atomkraft flåde.
Landet har i øjeblikket 15 kraftreaktorer i drift og yderligere 26 er under opbygning, da det søger at opfylde hastigt voksende energibehov.

Finland


En yderligere forsinkelse i idriftsættelsen af EPJ under opførelse i Olkiluoto er blevet bebudet af Teollisuuden Voima Oyj (TVO).
Det skyldes forsinkelsen til Areva-Siemens konsortium, der skal modvirke hævdede TVO har undladt fuldt ud at forpligte sig til at løse udestående spørgsmål.
I december 2011 annoncerede TVO, at det forventes Olkiluoto 3 at starte drift i august 2014.
Det er nu siger, at på grundlag af oplysninger fra Areva-Siemens konsortium, af man ikke vil være klar til regelmæssig elproduktion i 2014.

USA


Den amerikanske Nuclear Regulatory Commission (NRC) har gennemført et program for omfattende inspektioner af beredskab til ekstreme naturfænomener på alle amerikanske nukleare anlæg siden 2011 Fukushima atomulykken i Japan.

Dato for lukning af de belgiske atomkraft

 

Uranforsyningen

Den nyeste udgave af Uranium 2011: Resources, production and demand, kendt som Red Book er udkommet.
Uranressourcerne er steget med over 12% siden sidste udgave, som dækkede data op til 2009, selv om lavere omkostninger ressourcer er faldet betydeligt på grund af øgede minedrift omkostninger.
Analyserne viser tilstrækkelige forekomter til mere end 100 års forsyning for verdens nukleare flåde.
Såkaldte uopdagede ressourcer – ressourcer forventes at eksistere på grundlag af eksisterende geologisk viden, men som kræver et omfattende udforskning til at bekræfte og definere dem – i øjeblikket står på 10.400.500 tU.
Rapporten bekræfter Kasakhstans position som verdens førende uran producent i en periode, hvor den globale produktion er steget med over 25% siden 2008, står ved 54.670 tU i 2010.
To flere lande har sluttet sig til listen over disse indberetninger uranproduktion tal, da den tidligere Red Book: Malawi, som startede uranproduktion i 2009, og Tyskland, hvor produktion af uran genoptog gennem uran nyttiggørelse fra min oprydning arbejde.
Andelen af minedrift under jorden var på 32%, åbne brud 23% og uran som biprodukt ved genvinding af udgør 6%.

Sydkorea


Sydkoreas nyeste atomreaktor – Shin-Kori 2 – er gået i kommerciel drift.
Landet har nu 23 nukleare enheder, der tilsammen leverer omkring en tredjedel af sin elektricitet.
Byggeriet startede i januar 2007, og i januar i år blev synkroniseret til nettet til at producere den første strøm.
Shin-Kori 2 er den tiende OPR-1000 model trykvandsreaktor i Sydkorea. Den oprindelige design blev udviklet fra Westinghouse enheder importeret gennem 1970’erne og 1980’erne. Under en licenstager forhold, var Korea Hydro og atomkraft stand til at udvikle varianter af Westinghouse system 80 til sine egne krav.
En anden OPR-1000 er under opførelse ved Shin-Wolsong, mens to April-1400-enheder i øjeblikket er ved at blive bygget på Shin-Kori.
En yderligere seks April-1400 er planlagt til at begynde drift i de næste ni år som del af et program til at etablere atomkraft på 59% af udbuddet i 2030.


Hviderusland


Den endelige kontrakt på landets første atomkraftværk i Hviderusland – Ostrovets 1 – er indgået.
Første elproduktion påregnes at begynde i 2018 – og 2020 for enhed nr. 2.

Japan


Den japanske premierminister, Yoshihiko Noda, har givet tilladelse til at starte to reaktorer på atomkraftværket Ohi.
Det er de første af de nedlukkede reaktorer, som tages i brug igen efter den store ulykke på Fukushima-værket i marts 2011, hvor Japan satte et midlertidig stop for atomkraftværkerne. begrundelsen er, at sikkerhedsniveauet er øget væsentligt.Emiraterne – UAE.
I en 20 milliarder dollar aftale fra dec. 2009, valgte ENEC (Emirates Nuclear Energy Corporation) et koreansk konsortium til at bygge fire APR-1400 reaktorer på Braka, tæt på grænsen til Saudi-Arabien, hvoraf den første er planlagt til at komme online i 2017 og den næste i 2018.
Yderligere reaktorer kan bestilles som efterspørgsel efter elektricitet vokser fra omkring 16 GWe i øjeblikket til en forventet 40 GWe i 2020.
Kommende nukleare operatører er under uddannelse i USA, hvor de uddannes i at håndtere en simuleret trykvandsreaktor.
Emiraterne er en sammenslutning af syv stater eller emirater, hvoraf den største er Abu Dhabi.

Iran


Iran har planer om at begynde at arbejde på et andet atomkraftværk i Bushehr.
Iranske nyhedsmedier meddeler, at arbejdet med opførelsen af en ny 1000 MWe-enhwed skal begynde mellem marts 2013 til marts 2014.
Anlægget vil blive bygget af udenlandske entreprenører.

Japan


En foreløbig rapport fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har vurderet de strålingsdoser, at beboerne i Japan har modtaget i år følge af ulykken på Fukushima Daiichi.
Doser i de fleste Fukushima hjem uden for 20 kilometer evakueringszonen var sammenlignelige med referenceniveauerne for radon.
Rapportens konklusion er, at de fleste mennesker i Fukushima-området ville have fået en strålingsdosis på mellem 1 og 10 mSv i løbet af det første år efter ulykken.
Jod-131 giver særlig anledning til bekymring, fordi det ophobes i skjoldbruskkirtlen, og kan føre til kræft i børn i voksenalderen.
Det er potentielt dødelig, men korrekt overvågning og behandling vil helbrede over 95% af tilfældene.
I de hårdest ramte områder i Fukushima-området er doser af jod-131 i skjoldbruskkirtlen blev vurderet som mellem 10 og 100 mSv.
Dette skal sammenlignes med niveauer på ca 2.4 mSv de ville have modtaget fra uundgåelige naturlige kilder.
Den tilladte grænseværdi er på 1 mSv fra nukleare anlæg i normal drift. I to steder fandtes højere doser – mellem 10 og 50 mSv.

Litauen


De kontraktmæssige rammer for opførelsen af Europas første avancerede kogende vand reaktor er fastlagt i en aftale underskrevet af den litauiske regering og Hitachi.
Den koncessionsaftale om Visaginas kraftværket blev underskrevet af Litauens energisektor viceminister Zygimantas Vaiciunas og Hitachi vicepæsident Masaharu Hanyu.
Det vil nu blive gennemgået og drøftet af den litauiske regering, før de forelægges Parlamentet til en formel afstemning.
Den endelige godkendelse forventes at blive nået under den nuværende folketingssamling.

Storbritannien


En 8% fald i kuldioxid (CO 2) i Storbritannien i 2011 blev hjulpet af en 11% stigning i elproduktionen fra landets atomkraftværker, foreløbige tal fra regeringen viser.


Finland


Mens udbudsprocessen for opførelse af en fjerde reaktor på Finlands Olkiluoto site er blevet lanceret, skal landet investere i den fremtidige arbejdsstyrke for kernekraftindustrien og regulering.
Det finske selskab Teollisuuden Voima Oyj (TVO) har inviteret fem reaktorer leverandører – Areva, GE Hitachi (Geh), Korea Hydro og Nuclear Power (KHNP), Mitsubishi og Toshiba – til at afgive bud til at konstruere den nye enhed, som den forventer at indgå drift omkring 2020. Under overvejelse er Arevas EPR, Geh’s ESBWR, KHNP s APR 1400, Mitsubishi APWR og Toshibas ABWR.Sanmen, Kina..
Kinas Nuclear Power Technology Corporation (SNPTC) har en vigtig rolle i overførsel af viden og teknologi fra planten leverandør, Westinghouse, vil samtidig bygge de første AP1000 trykvandsreaktor.
SNPTC bemærker at tilvejebringelse af en stabil og pålidelig strømforsyning “giver en stærk garanti for idriftsættelse af atomkraftværket.”.
Den første beton blev hældt på Sanmen d. 1. marts 2009, mens installation af trykbeholderen blev afsluttet i september 2011.
Westinghouse meddelte fornylig, at den havde afsluttet fremstilling af alle 157 brændselselementer og relaterede komponenter, der kræves for enheden.
Sanmen 1 er en af 2 AP1000 bliver bygget på stedet i Zhejiang-provinsen, ialt er fire enheder af typen AP1000s under opførelse i Kina.
Alle disse er planlagt til at begynde drift mellem november 2013 og marts 2015.Japan, Fukushima
Begrænsninger i store dele af Fukushima har evakuering området er blevet lempet, så nogle beboere til at besøge på vilje og arbejde hen imod en varig tilbagevenden. To byer har åbnet, og en tredje vil følge i to uger.
Ved midnat den 1. april restriktionerne for flere områder inden for 20 kilometer fra Fukushima Daiichi atomkraftværk blev revideret.
En væsentlig del af disse havde vist dosishastigheder forårsaget af omgivende radioaktivitet at ligge under 20 millisievert pr år – regeringens benchmark for tilbagelevering.
Evakuerede beboere i Kawauchi landsbyen og Tamura byen tidligere havde brug for en politiet tillader at besøge de hjem, de blev tvunget til at forlade sidste år i løbet af Fukushima atomulykke. Nu kan de vende tilbage til hjem og virksomheder uden brug af værnemidler.
Kasakhstan har ikke givet op på sit mål om at bygge et atomkraftværk og har til hensigt at afklare sine planer i det kommende år, i henhold til landets ministre.Kasakhstan.
Første viceministerpræsident Serik Akhmetov præsenterede en plan om udvikling af atomenergi i Kasakhstan med et program til 4.5% af Kasakhstans samlede produktion bliver genereret af atomkraftværker i 2030.
Sydkorea
har sat 2 reaktorer i drift – Shin Kori 2 og Shin Wolsong 1.
Shin Kori 2 started op i dec. 2011 og blev koblet på nettet i januar 2012.
Søsterreaktoren – Shin Wolsong 2 – forventes i drift i 2012.
De to enheder er både sydkoreansk designede OP-1000 trykvandsreaktorer. Det bringer det samlede antal, der opererer reaktorer i Sydkorea op på 23 stk.Baltikum.
Det første beton er blevet hældt i fundamentet for dobbeltenheden Baltic atomkraftværk i Kaliningrad, der markerer den officielle start af opførelsen af den første reaktor der.
Det betyder, at den første baltiske enhed bliver den niende kraftreaktor under opførelse i Europa.
Den dobbelte VVER-1200 Baltic projekt er beliggende i Kaliningrad, en enklave i Den Russiske Føderation, der ligger mellem EU-landene Polen og Litauen.

Globale planer for udbygning af atomenergi. 1. 02. 2012

Seks nye reaktorer blev forbundet til verdens el-net i 2011


og tilføjer over 4000 MWe værende produktionskapacitet.
Tretten enheder blev lukket permanent, alle undtagen en som en direkte følge af ulykken på Fukushima Daiichi.
De seks nettilslutninger omfattede to enheder i Kina (Lingao II enhed 2 og Qinshan II enhed 4),
Kaiga 4 i Indien,
Bushehr i Iran og
Kalinin 4 i Rusland.
Desuden blev den kinesiske Experimental Fast Reactor (CEFR) også forbundet til nettet for første gang i juli, og forventedes at rampe op til sit fulde 20 MWe kraft snarest.Opgraderinger på anlæg i Tjekkiet, Finland, Mexico, Spanien og USA tillægges ca. 440 MWe til verdens samlede kernekraftkapacitet.
D. 31.12.2011 registrerede man 14.713 reaktor-år med atomkraft.
I 2011 blev 13 nukleare reaktorer nedlukkede. Kun en havde nået enden af sit naturlige liv: Storbritanniens 217 MWe Oldbury 2 Magnox-enhed, som var forbundet til nettet i 1968 og endeligt lukket i 2011. Oldbury 1 fortsat i drift, men er nu planlagt til lukning i februar 2012, 45 år efter sin første kritikalitet.
– De fysiske skader forårsaget af tsunamien skabt af jordskælvet i marts 2011 tilføjede reaktor 1-4 på Japans Fukushima Daiichi atomkraftværk til listen af reaktorer fjernet permanent fra verdens net, med tabet af 2.719 MWe.
Den politiske reaktion på den japanske katastrofe har i Tyskland medført, at man håndhæver den permanente lukning af otte af landets nukleare reaktorer: Biblis A og B, Neckarwestheim 1, Brunsbüttel, Isar 1, Unterweser, Phillipsburg 1 og Krümmel, en nedgradering på 8336 MWe af den tyske el-kapacitet.Kun to reaktorer formelt begyndte opførelsen i 2011: Pakistans Chashma 3, en 340 MWe (brutto) trykvandsreaktor i maj, og
Indiens Rajasthan 7, en 700 MWe tungt vandsreaktor i juli.
Byggeri af mindst tre nye kinesiske enheder i løbet af året var planlagt, er midlertidigt suspenderet.

Japan


Lukning af enhed 2 i Ikata kernekraftværk for en periodisk eftersyn betyder, at kun fem af landets 54 kraftreaktorer er nu i driftDen offentlig støtte til nukleart nybyggeri i England er stegety efter Fukushima ulykken.

USA


Amerikanske sikkerhedsanvisninger gav grønt lys i dag til opførelse af to nye reaktorer.
Man har vedtaget at bygge to Westinghouse AP1000 reaktorer på Vogtle-sitet i Georgien. Det er det første kombinerede konstruktion og licens udstedt af den amerikanske Nuclear Regulatory Commission – NRC.
Der er således givet grønt lys for at begynde at hælde af beton til konstruktionerne vedrørende nuklear sikkerhed og de reaktorer kan siges at være officielt under opførelse. De 1107 MWe trykvandsreaktorer er dømt for opstart i 2016 og 2017.Byggeri effektivitet er prioritet for Tennessee Valley Authority (TVA), da den undersøger Watts Bar færdiggørelse projektet og start-up-dato for den nye reaktor glider bagud. Som et nationalt ejet firma, leverer TVA elektricitet i syv stater i det sydøstlige USA. Samt mange vandkraft og fossile kraftværker enheder.
den ejer tre atomkraftværker: Browns Ferry, Sequoyah og Watts Bar og forbereder sig til at gennemføre en anden reaktor på Bellefonte.
Man er i gang med at fuldføre opførselen af værket Watts Bar 2. Man hasr sast et nyt mål med afslutning af byggeriet til 2013.Rusland
Ingeniører er klar til at støbe betonfundament i et baltisk atomkraftværk i Kaliningrad. Når i gang, vil det være den niende kraftreaktor under opførelse i Europa.
Den dobbelte VVER-1200 Baltic projektet er beliggende i Kaliningrad, en enklave i Den Russiske Føderation, der sidder mellem EU-landene Polen og Litauen.

Finlands 6. a-værk


Fennovoima har modtaget kommercielle bud fra Areva og Toshiba for opførelsen af den planlagte atomkraftværk i Pyhäjoki på den vestlige kyst af Finland.
En endelig beslutning om anlægget leverandør vil blive foretaget ved udgangen af næste år. Fennovoima valgte Areva og Toshiba som sine foretrukne leverandører i 2008 og underskrevet teknisk udvikling aftaler med begge leverandører i december 2010 for at sikre, at Areva har EPJ – en avanceret trykvandsreaktor vurderet omkring 1700 MWe – og Toshibas ABWR – en avanceret kogendevandsreaktor vurderet omkring 1600 MWe – ville opfylde finske sikkerhedskrav og virksomhedens egne tekniske krav.
I juli 2011 inviterede Fennovoima begge selskaber til at afgive bud for ingeniørarbejde, levering og opførelse af reaktor og turbine øer for den planlagte anlæg. Infrastruktur arbejder tidligt i anlægsfasen og andre forberedende arbejde blev udelukket fra bud.


Til top

Sommer 2011


Irans 1. atomkraftværk på nettet


Ifølge Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI), begyndte dne 1000 MWe reaktor at levere omkring 60 MWe til forsyningsnettet d. 4. september.
Anlægget forventes at nå op på 40% kapacitet ved en ceremoni, der afholdes den 12. september.
Bushehr reaktoren har været længe undervejs. Den tyske Siemens KWU begyndte at arbejde på to trykvandsreaktorer i Den Persiske Golf i 1975, men arbejdet blev opgivet i 1979.


På det tidspunkt var en enhed i det væsentlige fuldstændig, og den anden enhed var omkring 50% færdig, men stedet blev beskadiget af luftangreb under krigen mellem Iran og Irak i 1984-1988.

Japan


Omkostningerne ved at producere elektricitet ved hjælp af kernekraftværker i Japan vil sandsynligvis være mindre end at bruge fossile brændstoffer, selv under hensyntagen til de erstatninger indregnet, som er relateret til Fukushima Daiichi ulykken, viser en ny undersøgelse.
Institut for Energiteknik Økonomisk of Japan (IEEJ) siger, at for de seneste fem år er omkostningerne ved kernekraft ligget stabilt på omkring 7,00 ¥ (= 0.09 US-dollars) pr. kWh.Også selv om kompensation på op til ¥ 10.000.000.000.000 (130 mia. US-dollars) for tab eller skade fra et atomuheld er indregnet.
Det medfører at omkostningerne ved elproduktion med atomreaktorer stiger til ca 8.50 ¥ (0.11 US-dollars) pr. kWh.
I 2004 beregnedes at kernekraft produceredes til 5.30 ¥ ($ 0.07) pr. kWh, som er langt det billigste middel til at generere elektricitet, olie på 10.70 ¥ ($ 0.14), kul på 5.70 ¥ ($ 0.07), gas på 6.20 ¥ ($ 0.08) og Hydro-elektricitet på 11.90 ¥ ($ 0.16). I den seneste udgave af IEA World Energy Outlook, som blev offentliggjort i november 2010, siger organisationen, at for de 450 ppm koncentration, der skal nås, skal de globale energi-relaterede emissioner i 2020 ikke være større end 32 Gt. Dette kan kun ske, hvis der sker en hurtig omdannelse af det globale energisystem.


Nuklear el-produktion steg i i 2010


Den samlede mængde elektricitet, der genereres af atommagter fabrikker rundt om i verden steg i 2010 efter tre år i træk med nedgang.
Der er imidlertid et brat fald i produktionen planlagt til 2011 som følge af Fukushima ulykken.
Global nuklear elproduktion i 2010 beløb sig til 2630 TWh, ifølge tal fra Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA), svarende til en 2.8% stigning fra 2558 TWh genererede i 2009.
Rådighedsfaktoren for den nukleare produktion var på 81% i 2010, en stigning fra 79.4% i 2009.

Nye reaktorer svarende til 3722 MWe startede op i 2011


Det drejer sig om:

  • Ruslands Rostov 2,
  • Indiens Rajasthan 6, Kinas Ling Ao 3 og Qinshan II-3
  • Sydkoreas Shin Kori 1.
  • En lille reaktor – den franske 130 MWe Phenix prototype blev officielt lukket ned i 2010, selv om enheden rent faktisk ophørte elproduktionen i 2009.
  • Opførelse af 16 nye reaktorer, med en samlet kapacitet på 15.846 MWe netto, startede i 2010, i henhold til IAEA.
  • Ti af disse er i Kina (Ningde enhederne 3 og 4, Taishan 2, Changjiang 1 og 2, Haiyang 2, Fangchenggang 1 og 2, Yangjiang 3 og Fuqing 3).
  • I Rusland, også opførelsen af to nye enheder begyndt (Leningrad II enhed 2 og Rostov 4), mens yderligere to startede opførelse i Indien (Kakrapar 3 og 4).
  • I Brasilien er man i gang med at bygge Angra 3 enhed.


I mellemtiden er Japans 1383 MWe Ohma enhed gået i stå.

Uheld i Frankrig


En arbejder blev dræbt i ved en eksplosion i en ovn, der anvendes til at forberede forurenet metal til bortskaffelse – i følge det franske nukleare sikkerheds kommission – ASN.
Hændelsen fandt sted på Centraco anlægget, hvor lavt radiiaktivt affald destrueres. Eksplosionen skete i en ovn, der anvendes til at smelte skrot metal.
Der sketet ingen radioaktivt udslip. Lokale myndigheder og alarmcentraler blev kontaktet, men ingen handling er påkrævet.

Britisk opinionsundersøgelse


En undersøgelse der omfattede 2050 voksne online viste samlet en stigende støtte til britisk atomenergi. Samlet set fandt undersøgelsen, at 37% af befolkningen støtter brugen af atomkraft i Storbritannien.
Men der er en meget stor kløft mellem udtalelser fra mænd og kvinder: 53% af mændene går ind for atomkraft, men kun 21% af kvinderne.
Undersøgelsen fandt også, at personer over 55 år var positive overfor atomkraft.Klimamål
Udsigten til at nå de mål man stillede globalt for drivhusgasemissionerne i 2020 ser dystre ud i følge det Internationale Energiagentur (IEA), efter at udslip af energirelaterede emissioner nåede et rekordhøjt niveau i 2010.
Udledning af energirelaterede kuldioxid (CO2) nåede et nyt højdepunkt på 30.600 mio. ton (Gt) i 2010. Den tidligere rekord var 29.3 Gt i 2008.
Emissioner i 2009 var lavere p.g.a. den globale finansielle krise.

Til top


Globale planer for udbygning af atomenergi. 1. 10. 2011

 

Forår 2011

Pakistans 3. reaktor i drift


Pakistans tredje atomkraft reaktor begyndte kommerciel drift i dag – Chashma reaktoren – også kendt som CHASNUPP-2, er en 300 MWe trykvandsreaktor beliggende nær Chashma Barrage ved floden Indus.
Byggeri på enheden begyndte sent i 2005, og det var nettilsluttet den 14. marts i år.
Pakistan er fortsat uden for nukleare ikke-sprednings-traktaten, og derfor er det begrænset, hvad angår nuklear handel med Chashma enhed 2 er tilbagelagt efter en særlig beskyttelse indgået med IAEA i 2006.
Landet har i øjeblikket en lille nukleare flåde bestående af tre reaktorer med en nettovægt på 725 MWe. Men det har planer om at udvide dette med mindst to reaktorer planlagt til samme sted, og en samlet nukleare kapacitet på 8800 MWe i 2030. Dette er en del af et langt mere ambitiøst program, der ville se en stigning i produktionen fra alle kilder fra 20 GWe i 2006 til over 160 GWe i 2030.USA Inspektioner udført af de amerikanske Nuclear Regulatory Commission (NRC) har fundet, at landets nukleare reaktorer er sikre selv i tilfælde af strømsvigt tab eller omfattende skader på omgivelserne som følge af ekstreme begivenheder – selv om der er nogle anlæg, der har behov for forbedringer.
Surry atomkraftværk i Virginia lukkede f.eks. sikkert ned, da en tornado ramte nylig.
Inspektioner på alle 104 af USA’s drift kernekraftværker blev udført som reaktion på den lidte skade på Fukushima atomkraftværk efter jordskælvet og tsunamien, der ramte Japan den 11. marts.
Ifølge NRCs direktør Eric Leeds, afslørede inspektionerne, at alle reaktorerne var sikre, selv om et par anlæg skal gøre et bedre stykke arbejde – man har fundet eksempler på udstyr, der ikke ville starte, og risikoformindskende udstyr, der bruges til andre formål på anlægget eller bliver gemt i potentielt sårbare områder.

Rapport om børneleukæmi nær atomkraftværker


En udvidet tilbundsgående undersøgelse har ikke fundet tydelige tegn på en øget risiko for børneleukæmi for børn, der bor tæt på den britiske kernekraftværker.
Rapporten, der offentliggøres af uafhængige udvalg for medicinske aspekter ved stråling i miljøet (COMARE) præsenterer en ny analyse af data om forekomsten af leukæmi hos børn under fem år, der bor i nærheden af 13 atomkraftværker i Storbritannien, i perioden 1969-2004.
Tidligere COMARE rapporter, der dækker perioden 1969-1993, fandt ingen tegn på, at der bor inden for 25 km et kernekraftværk site i Storbritannien var forbundet med en øget risiko for kræft hos børn.
Men som til dels skyldes en i 2007 tysk undersøgelse »Kinderkrebs in der Umgebung von Kernkraftwerken (KiKK)«, har det britiske Department of Health bedt COMARE at foretage en yderligere gennemgang i tillæg til sine tidligere undersøgelser.
Ifølge den nyligt udgivne rapport, at leukæmi og non-Hodgkins lymfom hos børn, der bor inden for 10 km af en britisk kernekraftværk, ikke syntes at afvige fra en større gruppe af kontrolpatienter.
Risikoen skøn for leukæmi hos børn er forbundet med nærhed til et kernekraftværk er “ekstremt lille, hvis ikke nul”, konkluderer undersøgelsen.
I undersøgelsen ser også på andre undersøgelser af børnekræft priser tæt atomkraftværker i en række lande, især KiKK undersøgelsen, som fandt en positiv statistisk sammenhæng mellem risikoen for kræft og bor inden for 5 km af et anlæg til børn under fem år år gammel.
Undersøgelsen blev foretaget af den tyske Childhood Cancerregisteret på vegne af Bundesamt für strålingsbeskyttelse (Bundesamt für Strahlenshutz, BfS).
Man fandt at KiKK fundene blev stærkt påvirket af en enkelt klynge af leukæmi, der opstod i nærheden af Krummel atomkraftværk.
COMARE undersøgelsen finder ikke for nuværende belæg for hypotesen om, at sådanne udledninger er undervurderet, eller at de er forbundet med en øget risiko for kræft hos børn.

Japans energipolitik


En nytænkning af Japans energipolitik som følge af ulykken på Fukushima Daiichi atomkraftværk er blevet bebudet af landets premierminister Naoto Kan. Nuclear vil forblive en “søjle” i Japan’s energiforsyning, sagde han.
Som Japan har kun få naturlige ressourcer af sine egne, det afhænger af import for 80% af dens primære energibehov og i øjeblikket er afhængig af sin 50 kernekraftreaktorer til at generere omkring 30% af sin elektricitet. En betydelig udvidelse i brugen af atomenergi var blevet foreslået under landets grundlæggende energiplan.
Men som reaktion på Fukushima krisen sagde Kan i går: “Jeg synes, det er nødvendigt at drøfte fra bunden den nuværende grundlæggende energiplan, hvorefter andelen af kernekraft forventes at være mere end 50% i 2030, mens mere end 20% vil komme fra vedvarende energi. “
Han bemærkede, at “fortiden energipolitik har betragtet nuklear energi og fossile brændstoffer som to store søjler i elektricitet. Med den seneste ulykke, tror jeg yderligere to søjler er vigtige. Den første ekstra søjle er at føje vedvarende energi, såsom sol og vind magt samt biomasse, at være en af de centrale energi-ressourcern en sekundær ekstra søjle er at skabe en energibesparende samfund, hvor energi ikke vil blive anvendt så meget som det er nu.”
Kan sagde, “Jeg vil gerne tilføje vedvarende energi og energibesparelser som to store søjler, og til at lægge en yderligere indsats for at nå dem, og samtidig fremme sikkerhed i nukleare energi og reducere kuldioxid fra fossile brændstoffer. Baseret på disse tanker, vil jeg gerne fremskynde diskussionen om revision af den samlede energipolitik. “

Start af Irans 1. a-værk ved Bushehr 

Irans første atomkraftværk reaktor har opnået kædereaktion, den såkaldte kritikalitet.
Ifølge ASE opnåede Bushehr kritikalitet d. 8. maj 2011 og er nu fungerende. De endelige idriftsættelsesprøver vil blive foretaget indenfor de næste 2 måneder, hvor det forventes at blive tilsluttet det nationale net.
I modsætning til de kontroversielle dele af Irans atomprogram, som uranberigelse og en tungtvandsreaktor, er Bushehr værket blevet fuldstændig bygget under IAEA’s sikkerhedskontrol.
Det vil give omkring 1000 MWe for den iranske net, ca. 3% totalt.

Ling Ao II, Kina


Den anden enhed på Kinas Ling Ao II atomkraftværk er tilsluttet til nettet, ifølge Gaungdong Nuclear Power Company (CGNPC).
Den 1080 MWe kinesisk-designede CPR-1000 trykvandsreaktor (PWR) blev synkroniseret med nettet den 3. maj.
Det gennemgår en afsluttende test inden dens kommercielle drift, der er planlagt til at begynde den 15. juni, præcis fem år efter opførelsen begyndte.
Reaktoren er den anden CPR-1000, der starter op, efter søsteranlægget Ling Ao II enhed 1, der trådte i kommerciel drift i september 2010.
CPR-1000 design er udviklet fra 900 MWe fransk-designet PWRs der har været i drift på nærliggende Daya Bay siden 1994. Konstruktionen er sammen med Westinghouse’s AP1000, en grundpille i Kinas planlagte kortsigtede nukleare kapacitetsudvidelse, hvor 17 CPR-1000s allerede er under opførelse.
Arbejdet er planlagt til at begynde på mindst fem mere i løbet af 2011.

Grønt lys for Vogtle, USA

Der er ingen miljømæssige grunde til, at to nye reaktorer må ikke bygges på de eksisterende Vogtle atomkraftværk site i Georgien, udtaler de amerikanske nukleare sikkerhed tilsynsmyndigheder – NRC.Statsministeren Naoto Kan har d. 6.5. 2011 bedt Chubu at lukke ned for enhederne nr. 4 og 5, og ikke at genstarte enhed 3 i sin Hamaoka-værket, der er i øjeblikket nedlukket for regelmæssige eftersyn, reaktor 1 og 2 er allerede blevet permanent lukket ned.
Han sagde, at analysen fra jordskælv eksperter under Undervisningsministeriet forudsagde en 87% chance for en størrelsesorden 8 jordskælv i Tokai-regionen inden for 30 år og risikoen for en større tsunami.
Chubu meddelte i dag, at selskabets bestyrelse har besluttet at efterkomme statsministerens anmodning om, at Hamaoka anlægget er lukket ned. Selskabet bemærkede imidlertid, at tabet af nogle 3473 MWe af produktionskapacitet ville være en tung byrde for både virksomheden og de lokale beboere.
Japan og TEPCO ignorerede advarsler om jordskælv forud for tsunamien. Den fejl har de lært af, de har besluttet at lukke ned for Hamaoka-reaktorerne på grund af jordskælvsrisiko.
Reaktorerne sættes sikkert ikke i gang før de er sikret mod en tsunami af samme størrelse som den, der ramte Fukushima-værkerne:

Hamaoka lukkes ned og sikres


Til top

Jan-april 2011


Januar-april 2011. Sendai-jordskælvet og tsunamien i Japan 2011


En voldsomt jordskælv – Sendai – udenfor Japan forårsagede en ødelæggende tsunami, som bl.a. oversvømmede et stort nukleart anlæg – Fukushima – hvor 4 reaktorer var nedlukkende medens tre var i drift.
Disse 3 lukkede ned automatisk, men restvarmen fra reaktoren skal fjernes, så kølevandet skal fortsat pumpes rundt.
Det varer lang tid inden der er kontrol over situationen, som sikkert medfører at nogle enheder viser sig at være totalskadede.


IAEAs opsummering af tsunamien

 

Danmarks Radio orienterer om reaktoruheld n 

– vandet fosser ud -= 4 liter vand skulper over i et bassin.

Norsk forskning

rædsel værre end strålingen.Kina fortsætter udbygningen.

Yangjiang. Containmentet under færdiggørelse

 

En milesten for bygning af Haiyang


Udviklingen for atomenergien de seneste 12 måneder på global plan:

Globale planer for udbygning af atomenergi. 2. 3. 2011.

 

Chile


Chile har taget det første skridt til at forberede en beslutning om at indføre atomkraft gennem 2020’erne. I februar 2011 var lederen af den chilenske atomenergikommission, Salas, sammen med den chilenske energiminister Laurence Golborne, på officielt besøg i Frankrig og Belgien for at se på atomkraftværker.

Irans opstart af Bushehr forsinket

På grund af metalpartikler i reaktoren fjernes brændselselementerne fra reaktoren i Bushehr. De stammer sikkert fra nogle pumper leveret af Siemens i 1970érne, som Iran havde forlangt skulle anvendes da Rusland overtog projektet i 1990-erne.
Rensningen forsinker opstarten med ca. 3 uger.

Spanien


Westinghouse har indgået en aftale med spanske forsyningsselskab Endesa at udveksle oplysninger om sine AP1000 reaktor teknologi.
Aftalen giver overførsel til Endesa af vælge proprietære Westinghouse oplysninger om AP1000 design, dets fremstilling og byggeri, og gør Endesa til en sandsynlig partner for nukleare nye byggeprojekter i Spanien og Sydamerika.

USA


Amerikanske værker og tilsynsmyndigheder har begge indgivet retssager mod Department of Energy (DOE) for fortsat at opkræve betaling for stoppet Yucca Mountain-projekt.
Finansieringen af Yucca Mountain er kommet fra en afgift på 0.1 cents per kWh af atomkraft, som i dag giver op til ca 770 millioner dollars om året.
Kernekraftværkerne – og dermed deres kunder – har nu betalt i alt over 31 milliarder dollar ind i det nukleare affaldsfond.
Regeringen skulle bruge disse penge til at oprette en permanent nukleart losseplads i 1998.
Der er anvendt omkring 7 mia. dollars til formålet, men Yucca blev afskåret fra finansiering i maj 2009 af præsident Barack Obama.
Udgifterne til Yucca er nu indstillet til det absolutte minimum, mens de 24 mia. dollar i fonden forbliver hos det amerikanske finansministerium, der årligt tjener over 1 mia. dollars i rente af midlerne årligt.

Uranminer i Namibia


Namibias to operative uranminer, Rössing og Langer Heinrich, er allerede i stand til at levere op til 10% af verdens uranbehov.
En tredje mine -Trekkopje c- startes op i 2012.
Flere projekter er under udvikling, herunder Husab mine, som har for nylig modtaget miljøgodkendelse fra den namibiske ministeriet for miljø og turisme.

 

Status for 2010

Ny på nettet.Rusland

Rostov 2 (Volgodonsk) (950 MW(e), PWR-VVER 18.3. 2010

Indien 

Rajasthan 6 (202 MW(e), PHWR, India – 28.3.2010

Kina

Lingao 3, 1000 MW(e), PWR – 15.7.2010
Qinshan 2-3: 610 MW(e), PWR – 1 august

Syd Korea

Shin Kori 1, 960 MW(e), PWR, – 4.august  

 

Nedlukket 2010

Frankrig

Phenix (130 MW(e), FBR  Nybygning påbegyndt:


Kina

Ningde 3 (1000 MW(e), PWR, 8. 1 2010
Taishan 2 (1700 MW(e), PWR-EPR – 15.4.2010
Changjiang 1 (610 MW(e), PWR – 25.4.2010
Haiyang 2 (1000 MW(e), PWR-AP1000 – 21.6.2010
Fangchenggang 1 (1000 MW(e), PWR, – 30.7.2010
Ningde 4 (1000 MW(e), PWR, – 29.9.2010
Yangjiang 3 (1000 MW(e), PWR, – 15.11.2010
Changjiang 2 (610 MW(e), PWR, – 21.11.2010


Rusland

Leningrad 2-2 (1085 MW(e)
PWR-VVER – 15.4.2010
Rostov 4 (1011 MW(e), PWR-VVER, – 16.6.2010


Japan

Ohma (1325 MW(e), ABWR, – 7.5.2010


Brasilien

Angra 3 (1245 MW(e), PWR – 1.6.2010


Indien

Kakrapar 3&4 (2x 640 MW(e), PHWR – 22.11.2010

Globale planer for udbygning af atomenergi. 1. okt 2010Status for 2010

Den 31. december 2010 afholdt China National Nuclear Corporation en officiel ceremoni for at markere starten på arbejdet med Fuqing 3, i Fujian provinsen.
Den 1080 MWe CPR-1000 enhed skal begynde at gå i midten af 2015.
Det var 8. byggestart i Kina sidste år, da landet fortsatte med at vokse som en vigtig aktør i atomkraft.
Rundt om i verden, starter sidste års byggeri lægges op til 15.218 MWe brutto, ifølge World Nuclear Association.
Otte af disse var i Kina (Fuqing 3, Ningde 3, Taishan 2, Changjiang 1, Haiyang 2, Fangchenggang 1, Yangjiang 3 og Changjiang 2), men arbejder også begyndt i Rusland (Leningrad II-2 og Rostov 4), i Indien (Kakrapar 3 og 4) samt i Brasilien (Angra 3).

Oskarshamn 3


I Sverige har man besluttet at tage den den moderniserede reaktor i brug a.h.t. forsyningssikkerheden i vinteren, før prøvedriften er foretaget.
Den 1200 MWe kogendevandsreaktor har forøget sin kapacitet til 1450 MWe, men vil nu køre med en planlagt kapacitet på 1100 MWe i løbet af vinteren.
OKG siger, at det håber at genoptage prøvedriften, kan, før enheden formelt drives på sin nye kapacitet, den 1. marts 2011.GEs ABWR og ESBWR-GEs reaktor, den såkaldte ABWR-type, er dannet ved fusion af GE og Hitachi’s nukleare virksomheder i 2007, er endnu ikke sikret en kontrakt til at bygge i europæiske eller nordamerikanske markeder. Dens såkaldte ABWR design ner godkendt i USA af Nuclear Regulatory Commission (NRC), og fire af disse enheder er allerede i drift i Japan.
GE-Hitachi nuklear energi (GEH) har to yderligere ABWRs under opførelse i Japan, og yderligere to på Taiwan.

Uran i grønland


Et studie af uran i Grønland:   

Kilde: WNN 13. sep. 2010


10-dobling af uranressourcerne i Namibia


En ti-dobling i ressourceestimater i Namibia gør nu denne stat til verdens sjette største kendte uranforekomster.
Et skøn for zone 1 og 2 i Rössing Syd deponi viser en angivet ressource på 241 millioner tons uran med en gennemsnitlig lødighed på 480 ppm beregnet på U3O8 .
Hertil kommer zone 1 til 4 med ca. 125.500 tusind tons uran med en gennemsnitlig lødighed på 400 ppm U3O8.


Globale planer for udbygning af atomenergi. 1. aug 2010.

Oversigten viser en fortsat stigende interesse i at anlægge atomkraftværker.

Forklaring til grupperingen:

Værker u. bygning:

Den første beton for reaktor er hældet i – eller en større renovering i gang

Planlagt/ordret:

Godkendelser, finansiering er på plads, for det meste forventes værket i drift inden for 8-10 år.

Planlagt/foreslået:

Særprogram eller forslag til lokaliteter, forventede operation, normalt inden for 15 år. Nye anlæg, der kommer på nettet opvejes af gamle anlæg, der er lukket. Mellem 1996-2009 er 43 stk. lukket, 49 ny er startet.

WNA anslår, at mindst 60 af dem, der nu er i drift, vil lukke inden 2030, de fleste er små værker.

Rusland
Det første parti af nukleart brændsel til brug i Ruslands første flydende atomkraftværk er klart i 2011.
Det udfyldte skrog af den første flydende atomkraftværk – the Akademik Lomonosov – blev klart den 30. juni på Baltiysky Zavod værftet i Sankt Petersborg.
Bygningen skal huse to stk. 35 MW KLT-40S nukleare reaktorer, der svarer til dem, der anvendes i Ruslands atomdrevne isbrydere.
Rosatoms planer er at fylde brændsel i de to reaktorer i 2012, hvorefter skibet vil blive trukket til Vilyuchinsk i Kamchatka-regionen i Rusland er langt mod øst.
Den potentielle levetid af det flydende anlæg vil være 38 år, herunder tre 12-års cyklusser, med en pause på gennemsnitlig otte måneder ind imellem.Fra megaton til megawatt
Siden 1994 har megatons til Megawatt-programmet væsentligt forbedret sikkerheden i verden ved en støt reduktion af lagre af atombombe-grade materiale og samtidig skabe en ren, værdifuld ressource-uran til brug i nukleart brændsel.
I gennemsnit modtager 1 ud at 10 amerikanske hjem, virksomheder, skoler og hospitaler, elektricitet produceret på brændstof fremstillet ved hjælp af materiale fra Megatons til Megawatt programmet!
I 2013 når programmet er afsluttet, er 500 tons højt beriget uran (HEU), svarende til 20.000 sprænghoveder, blevet genbrugt til fremstilling af brændstof til amerikanske atomkraftværker – nok til at drive alle værker i 2 år.
Aftalen opfordrer til Rusland for at konvertere 500 megatons (MT) højtberiget uran (HEU) fra demonterede nukleare sprænghoveder til lavtberiget uran (LEU) som anvendes i brændstof til atomreaktorer. Det svarer til omkring 20.000 atomsprænghoveder.
Omdannelsen og fortynding af HEU finder sted i Rusland. Den første overførsel af sprænghoved afledt LEU fra Rusland ankom i USA i juni 1995.Kerneenergi samarbejde mellem USA og Indien,
har taget endnu et skridt fremad med underskrivelsen af en aftale, der vil gøre det muligt for Indien at oparbejde nukleart materiale fra USA.
Aftalen om regler og procedurer for oparbejdning er underskrevet i Washington af begge parter. Når aftalen træder i kraft, vil det betyde, at Indien vil være i stand til at oparbejde nukleare materialer på en ny national facilitet, som er beregnet til oparbejdning af materiale under International Atomic Energy Agency (IAEA) sikkerhedskontrol.
Det amerikanske udenrigsministerium er ivrige efter at påpege, at oparbejdningen aftale blev forhandlet og indgået under administration af præsident Obama, selv om det rent faktisk følger op på en aftale mellem USA og Indien om nukleart samarbejde, der belv ført af den tidligere amerikanske administration.

Stigende uranressourcer.I den nyeste udgave af “Worldwide uran ressourcer, produktion og efterspørgsel”, som regel benævnt “Den røde bog” er de kendte ressourcer stigende.
Nuværende identificeret uranressourcer vil dække det nuværende forbrug i mindst 100 år mod 80 år i den forrige opgørelse, en stigning på 6.300.000 tons – eller 15.5% i forhold til 2009-opgørelsen.
Opgørelsen offentliggøres hvert andet år af OECD Nuclear Energy Agency (NEA) og Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA).
Den højeste omkostningskategori (under 100 dollar pr. pund U3O8) blev genindført i den nye udgave af Red Book for første gang siden 1980’erne som reaktion på den generelt øgede markedspriser for uran i de seneste år (på trods af tilbagegang siden midten-2007), samt øget minedrift omkostninger og forventninger til stigende efterspørgsel som nye kernekraftværker bliver planlagt og bygget.
“Anerkendelsen af et stigende antal regeringer, at atomkraft kan producere til konkurrencedygtige priser, grundbelastningselværker elektricitet, stort set fri af drivhusgasser, kombineret med den rolle, som kernekraft kan spille i at øge sikkerheden i energiforsyningen, øger udsigterne for væksten i nukleare produktionskapacitet, selv om størrelsen af denne vækst fortsat skal bestemmes”, udtaler NEA.
IAEAs prognoser for fremtiden for kernekraft ses er øget fra 375 GWe i dag til mellem 500 og 785 GWe i 2035.
En sådan vækst vil medføre en stigning i uran efterspørgsel fra 66.500 tons om året til mellem 87.370 og 138.165 tons.
Udgifterne til efterforskning i 2008 beløb sig til over 1.6 mia. dollars, en stigning på 133% sammenlignet med opdaterede tal for 2006, på trods af faldende markedspriser siden midt-2007.
NEA udtaler: “Mens status af udbud og efterspørgsel betragtes ud fra dagens teknologi perspektiv, bør det anerkendes, at udbredelsen af avancerede reaktorer og brændselskredsløbet teknologier positivt kan påvirke den langsigtede tilgængelighed af uran og kunne tænkes at udvide det til tusindvis af år,”. …


Til top

Nye projekter i 2010

Finland


Det finske Parlament vedtog opførelsen af yderligere to nye reaktorer i Finland. Beslutningen havde et solidt flertal bag sig. Reaktor nr. 5 ventes i drift i 2013, nr 6 og 7 forventes i drift omkring 2020.
Man er enige om at fuldføre planlægningen af bortskaffelse af affald. Parlamentets flytte om affald gav firmaet Posiva tilladelse til at udvide størrelsen af det permanente deponeringsanlæg som er foreslået ved Olkiluoto.
Posiva er ejet af de nuværende nukleare operatører TVO og Fortum og har ansvaret for at forvalte deres brugte atombrændsel.
Sverige
Nye reaktorer vil være tilladt i Sverige fra næste år sit moratorium om atomkraft omdannes til et nyt sæt af restriktioner, som følge af en beslutning i den svenske Riksdag efter en afstemning. Det vil vil give svenske virksomheder mulighed for at erstatte de eksisterende ti reaktorer, der giver over 40% af landets elektricitet, med nye reaktorer når de er udtjente.
Dette omgør beslutningen fra en folkeafstemning 30 år siden, hvor befolkningen kunne stemme om tre forskellige måder at afslutte kernekraften på, men den svenske befolkning er aldrig blevet spurgt om man ønsker flere a-værker!
I de mellemliggende år svenske værker har koncentreret sig om at fastholde og opgradere de ti reaktorer i Forsmark, Oskarshamn og Ringhals, som har fået 1050 MWe i ekstra produktionskapacitet, hvilket omtrent svarer til de to lukkede reaktorer på Barsebäck, som blev lukket tidligt ned på grund af politisk pres fra nabolandene Danmark.
Lovforslaget vil træde i kraft den 1. januar 2011.
På trods af at levere en ny æra for den svenske kernekraft, de nye regler stadig indeholde vilkårlige restriktioner.
For eksempel er nye reaktorer kun tilladt på de tre eksisterende kraftværker og en ny reaktor kan kun sættes i drift som en ældre man er permanent lukket ned. Ingen af de nuværende værker skulle have behov for udskiftning før engang i 2030’erne.Loven blev vedtaget med 174 stemmer mod 172, hvor oppositionen og de “grønne” politikere har allerede lovet at forsøge at genskabe gamle love, hvis og når de får flertal igen. Den svenske beslutning kan omgøfres flere gange inden det bliver aktuelt at udskifte de nuværende værker, der har leveret store mængder el til en billig pris.USA
Grand Gulf atomkraftværket i Mississippi har fået tilladelæse til at øge enhedens produktionskapacitet med næsten 14%.
Den 1297 MWe kogendsvands reaktor (BWR) udvides med en effekt på 178 MWe.
Den opgradering vil gøre Grand Gulf til den største reaktor i USA.
I øjeblikket er anlægget tegner sig for 22% af Mississippi’s elproduktion.I forbindelse med at mindske emissionen af CO2 har USAs regering styrket omfanget af lånegarantier for den nukleare udvikling til 54 milliarder dollars. Dette er en stor forbedring i forhold til den nuværende grænse på 18.5 mia. dollars, hvilket kun er nok til at støtte finansiering for to eller tre projekter.
Man opfordrer Nuclear Regulatory Commission (NRC) til at gennemføre en hasteprocedure for at få en hurtigere procedure for ansøgninger til at bygge nye atomkraftværker i USA under Og for anlægsfasen, forsikring mod risikoen for reguleringsmæssige forsinkelser er at blive styrket ved de første seks nye reaktorer til de første 12 med en maksimal udbetaling på 500 millioner dollars.
Inden for et år vil man udpege et “”brugt brændsel, genanvendelses- og forskningscenter”, som skal sikre en fortsat forskning og udvikling af avancerede nukleare brændselskredsløb og adskillelse teknologier.
Dette ville være et stort skridt i den amerikanske politik væk fra præsident Jimmy Carter’s 1977 spredning-inspirerede politik til aldrig igen separate plutonium. Nye metoder kunne udvikles, hvor plutonium fortsat med brændstof materialer ubrugelige for til bombe-anvendelse.
I USA er der planer om nyopførelse af ca. 30 reaktorer inden 2030.Doosan Heavy Industries
er blevet tildelt en 3.900 millioner dollars kontrakt med Korea Electric Power Company (KEPCO) til at levere udstyr til fire kernekraftreaktorer planlagt i De Forenede Arabiske Emirater Kilde: (UAE).Kina:
Fire AP1000 reaktorer er officielt under opførelse i Kina efter støbning af det første beton for Haiyang 2
En ceremoni blev afholdt på byggepladsen den 21. juni, med deltagelse af en række honoratiores.Rusland
Den første beton er hældt i som fundament af den fjerde enhed i Rostov-atomkraftværket i Rusland.Til top

Udviklingen for atomenergien de seneste 12 måneder på global plan:
Sverige.
Den svenske regering har godkendt en udvidelse af enhed 2 i Oskarshamn atomkraftværk med næsten 38%.
Den termiske effekt på reaktoren bliver hævet fra 1800 MW til 2300 MW, hvilket svarer til en stigning i den elproduktionen fra anlægget vil stige fra 610 MWe 840 MWe.
Oskarshamn 2 er en af tre BWR på stedet, den trådte i kommerciel drift i 1975.
I 2005 godkendtes en 250 MWe opgradering af Oskarshamn 3 reaktoren, 1450 MWe netto, der vil anlæggets levetid til 60 år.
Oskarshamn 1 har haft tre renoveringer og opgraderinger i 1995, 1998 og 2002. Dens produktionskapacitet ligger nu på 467 MWe netto.Atomenergi konkurrencedygtig.
Atomkraft er en meget konkurrencedygtig energi mulighed for produktion af grundbelastningselværker elektricitet, OECD’s Nuclear Energy Agency (NEA) og Det Internationale Energi Agentur (IEA) har indgået i deres seneste fælles undersøgelse af produktionsomkostningerne.
Rapporten omfatter de seneste oplysninger for 190 kraftværker fra 17 OECD-lande samt fra Brasilien, Kina, Rusland og Sydafrika om omkostningerne ved elproduktion for en bred vifte af brændstoffer og teknologier, herunder kul (med og uden opsamling), naturgas, kernekraft, vandkraft, on-shore og off-shore vind, sol, biomasse, bølgeenergi, tidevandsenergi og kraftvarme (CHP).
Europa-Kommissionen og Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA). Eksperter fra Brasilien, Indien og Rusland deltog også.
Prisen på kul er en afgørende faktor i konkurrencen mellem konventionelle fossile brændstoffer og kulstoffattige teknologier.
Undersøgelsen konkluderer, at “atomenergi er nu temmelig konkurrencedygtige overfor kul, gas, vandkraft og vindkraft, “
IEA og NEA tyder på, at “der er ingen teknologi, der har en klar overordnet fordel globalt eller endog regionalt. Hver af disse teknologier har potentielt afgørende styrker og svagheder.”.
Rapporten omtales på : 

Atomenergien konkurrencedygtig – WNA maj 2010

Tilslutning til atomenergi i Europa .
Et stigende antal europæere mener, at kernekraftværker kan betjenes sikkert, men synes stadig, de er en “risiko”, ifølge en omfattende Eurobarometer-undersøgelse.
Resultaterne af undersøgelsen af 26.470 europæiske borgere i alle 27 EU medlemslande, der gennemføres i september og oktober 2009, er nu blevet offentliggjort af Europa-Kommissionen i en 168-siders dokument, europæere og nuklear sikkerhed.
82% er enige om, at det ville være nyttigt for håndteringen af radioaktivt affald, der skal reguleres på europæisk plan.
Alligevel har de fleste af respondenterne anerkendte værdien af nuklear energi som et middel til at mindske afhængigheden af importeret energi, sikre en mere stabil og konkurrencedygtig energiforsyning priser, og bidrage til at begrænse klimaændringerne.
Faktisk følte 17% af europæerne, at nukleart andel af elproduktionen skal øges, 39% mente at den nukleare nuværende markedsandel bør opretholdes.
34% mente, at nukleare andel bør nedsættes.Jordans første atomkraftanlæg .
Braka er blevet kåret som stedet for UAE’s første atomkraftværk.
Begrænset tilladelse til opførelse applikationer og miljøvurderinger for fire reaktorer er blevet forelagt. Braka ligger i en meget tyndt befolket område 53 km fra Ruwais og meget tæt på grænsen til Saudi-Arabien.
Emirates Nuclear Energy Corporation (Enec) sagde Braka blev valgt fra ti forhåndsudvalgte steder, som alle var egnet til nukleare bygge, på grundlag af dets miljømæssige, tekniske og forretningsmæssige kvaliteter.
Som en del af den sydkoreanske konsortium, der vil bygge kraftværket, falder det til Doosan Heavy Industries at forsyne de store komponenter til alle fire reaktorer. Tidsplanen for Braka 1 ser den officielle start på byggeri – første beton – kommer i slutningen af 2012. For at opnå dette, har Enec bedt FANR at godkende den begrænsede licens af 5. juli. Senere på året skal komme ansøgninger om fuld tilladelse til opførelse og nukleare miljøvurdering. Braka 1 forventes at være klar i 2017, de tre søsteranlæg kommer i drift et par år senere. Til top

Globale planer for udbygning af atomenergi. 1. apr 2010

Rusland

Volgodonsk enhed 1 og 2


indledte sin opstartprocedure d. 19. december 2009, med lastning af 163 brændselselementer.
Operation af de to 1000 MWe reaktorer begyndte d. 21. januar og nåede et minimum kontrollerede effekt (ca. 1%) den følgende dag.
Effekten er siden gradvist øget til 35% kapacitet, et niveau, hvor værket er i stand til at producere tilstrækkelig damp til at køre turbinerne op i normal funktionsområde.Meningsmålinger anno 2010.
En offentlig meningsmåling i USA viser, at støtte til anvendelse af atomkraft har nået et rekordhøjt niveau på over 60%.
En særskilt afstemning om “meningsdannere” i USA og seks europæiske lande viser, at mens støtten til nuklear energi er høj, så er behandlingen af brugt nukleart brændsel stadig et problem.
Det var første gang at støtte til atomkraft i USA oversteg 60% siden Gallup begyndte at foretage sådanne undersøgelser i 1994.
Desuden sagde 28% af mennesker, at de gik “stærkt ind ” atomkraft, hvilket også er et rekordhøjt niveau i undersøgelserne.
En tredjedel af de adspurgte (33%) sagde, at de var imod atomkraft, hvilket er et rekordlav niveau.I Sverige mener over halvdelen af de adspurgte i en meningsmåling, at landet skal fortsætte med at anvende nukleare kraftværker og at Sveriges nuværende reaktorer skal erstattes med nye.
Undersøgelsen blev foretaget af analyseinstituttet TNS Sifo på vegne af SKGS, hvilket svarer til Sveriges el-intensive industrier (skovbrug, kemiske, minedrift og stålproduktion).
Undersøgelsen viste, at 52% af svenskerne støtter fortsat brug af atomkraft, 30% støtte til udskiftning af Sveriges nuværende flåde af reaktorer, når de har nået slutningen af deres operationelle liv og 22% mener, at yderligere nye reaktorer skal bygges.Kina – genbrug af brændsel
En milepæl blev bekendtgjort af CANDU designer Atomic Energy of Canada Ltd (AECL) i går, at brændstof bundter indeholdende genvundet uran fra brugte brændsel var blevet indsat i Qinshan enhed 1. Den første genbrug af nukleart brændsel i en CANDU reaktoren .
Hvis det lykkes over at forbedre brændslets udnyttelse, vil Kina få mere energi fra sin importerede uran og nedbringe lagrene af højt radioaktive brugt atombrændsel på samme tid.

Belgien


Belgiske nukleare forskere har fået grønt lys til at arbejde med en avanceret ny forskningsreaktor, hvor man kan undersøge mulighederne for transmutation af affald. Denne metode omdanner langlivet affald til kortlivet affald.
Denne specielle reaktor – Myhhra – bygger på et unikt design, hvor reaktoren køles med en Bly-Vismutk kølemiddel. Reaktoren kan herved give erfaringer til brug for 4-generationsreaktorer.

Marokko


Marokko har annonceret planer for to atomkraftværker som led i sit indlæg til København-aftalen, som blev udarbejdet på COP 15 i slutningen af sidste år.
Landets forslag er to 1000 MWe kernekraftreaktorer, der sættes i drift i perioden 2020-2030.
I kombination af de to enheder forventes at undgå emissioner af næsten 15 millioner ton kuldioxid.Japan
Monju prototype på en natriumkølet hurtigreaktor (FBR), planlægges at genopstarte efter mange års renovering og ombygning.
Den er nu klar til at genstarte efter ca. 15 års pause.
Status 01.02.2010

Globale planer for udbygning af atomenergi. feb. 2010.

 

Kilde: WNA .
Bygge / Anlæg = første beton for reaktoren eller større renovering i gang.
Planlagt = godkendelser, finansiering eller større engagement på plads. For det meste forventes i drift inden for 8 år.
Foreslåede: Specifik program eller forslag til lokaliteter, forventet drift sædvanligvis inden for 15 år.
Kun to nye atomreaktorer blev taget i brug i 2009, selv om kun det samme antal blev lukket..
De to nye reaktorer af 2009 blev Tomari 3 i Japan og Rajasthan 5 i Indien, begge nettilsluttet i december. Henholdsvis de har tilføjet 868 MW og 220 MW til globale nukleare kapacitet.
Frankrigs Phenix-reaktor, en prototype på en hurtig reaktor samt Litauens Ignalina-2, blev lukket i 2009.
Større kapacitet ved opgraderinger af eksisterende reaktorer rundt omkring i verden, har tilføjet 808 MWe ekstra til kapaciteten, så slutresultatet bliver en nettostigning i nukleare kapacitet på 746 MW til 372.673 MW.
Arbejdet med 12 nye enheder giver dog signaler om kraftige vækst i de kommende år.
Tilsætning af mere aktive byggeprojekter – ti i Kina, en i Sydkorea og en i Rusland – tager det samlede antal reaktorer i øjeblikket under opførelse til 54, ifølge World Nuclear Association.Kasakhstan – verdens bedst uranproducerende land i 2009.
Foreløbige tal viser, at uranproduktionen nåede op på ca 13.900 tons, hvilket overstiger både Canada og Australien’s forventede produktion.
Det statsejede atomkraftselskab KazAtomProm rapporterede, at man d. 21. december havde nået sit årlige mål med at producere 13.500 tons uran. Yderligere mindst 400 tons vil blive produceret ved udgangen af året. Den samlede produktion på ca 13.900 tons repræsenterer en 63% stigning fra 8.521 tons, den er produceret i 2008, oplyser virksomheden.
Der er i øjeblikket 21 operative uranminer i Kasakhstan.
Kasakhstan planlægger at øge sin produktion af uran til 18.000 tons i 2010. På dette, vil Kasakhstan være toppen uran producent i verden i perioden spidsbelastningsefterspørgslen for uran.Bøde til Sellafield.
En bøde på £ 75.000 ($ 123.000) er blevet overleveret til Sellafield Ltd efter to arbejdere blev smittet i 2007.
Hændelsen fandt sted i et rum, der skal renses ud fra tidligere brugt til at sortere og overvåge kontamineret udstyr.
Arbejdet var blevet forløber korrekt, indtil to ‘hot-spots’ i højere stråling blev fundet, hvoraf det fremgik, forurening under overfladen af betongulv – måske fra et udslip nogle år tidligere.
Resultatet var, at boringen medførte at to entreprenører fik en dosis plutonium-bærende støv, som steg til op til arbejdstagerens PVC-dragter. Strålingsalarmer gik i gang, arbejdet blev stoppet og arbejderne blev dekontamineret.
Arbejderne fik en stråledosis på 17 mSv og 4 mSv, den årlige normaldosis ligger på 20 mSv.EU-CO2-undersøgelse
En undersøgelse fra EU’s el-industrien viser, at øge atomkraften vil hjælpe mindske udledningen af CO2 hurtigere – hvilket er konklusionen på en fælles undersøgelse med Athen Tekniske Universitet.
Energisektorens EU’s rapport indeholder to scenarier frem til 2050, en, hvor den aktuelle politik følges, herunder udfasning af atomkraften i Tyskland, Belgien og Spanien samt en, hvor de man politisk aktiverer brugen af alle kulstoffattige muligheder for elproduktion.
Selv under de nuværende politiske situation, er kulstofemissionerne beskåret drastisk, men Eurelectric konkluderede, at nedskæringer er dybere og hurtigere, når atomkraftværker får lov til at operere uden indgreb.