NedTil bund    HjemTil hovedside
© www.akraft.dk ©

Nyheder - statistik - økonomi. 2002 - 2010


Oversigt

Oktober-december 2009 Juli-august 2009  April-juli 2009 Januar-marts 2009
Oktober-december 2008 Juli-august 2008  Jan-april 2008  Sep-dec. 2007 
Juli-aug. 2007 Maj -juni 2007. Mar.-apr. 2007 Jan.-feb. 2007
Nyt 2007-2011   Nov.-dec. 2006 Aug.-sep. 2006
Jun.-juli 2006. Apr.-maj. 2006 Jan.-mar. 2006 Nov.-dec. 2005
Juli-aug. 2005 Maj -juni 2005 Mar.-apr. 2005 Sep.-okt. 2005.
Jan.-feb. 2005. Dec 2004 Nov 2004 Okt 2004
Sep 2004. Aug 2004 Juni-juli 2004 April 2004
Marts 2004. Jan-feb 2004 Nov-dec 2003 Sep-okt 2003
Juni-juli 2003 Status ultimo 2002 Marts-april 2003 Jan-feb 2003

Til topUdviklingen for atomenergien de seneste 12 måneder på global plan:


Til top

Byggestart på Sanmen-2, Kina.
En ceremoni i går aftes markerede den officielle start på byggeri på Sanmen 2, Kinas tredje AP1000 atomkraft reaktoren,der forventes i drift i juni 2014.
Westinghouse har en kontrakt på fire AP1000s, der dækker to reaktorer på Sanmen og to mere på Haiyang i Shandong-provinsen.

Polen.
Polen har underskrevet en aftale med Frankrig, som skal hjælpe med de tekniske deltaljer, forskning og udvikling i bygningen af atomreaktorer som skal ligge i henholdsvis Zarnowiec ved Østersøens kyst og i Klempicz nord for Poznan.
Ifølge Süddeutsche Zeitung understreger den polske premierminister Donald Tusk, at den endelige beslutning dog endnu ikke er på plads.

Uranminer.
Det australsk baserede Paladin Energi har annonceret planer om udvidelse for både Langer Heinrich og Kayelekera uranminer, men har revideret sine 2010-produktion prognoser i nedadgående retning.

Langer Heinrich-minen i Namibia vil være bæredygtig m.h.t. de nuværende mineralressourcer, men selskabet har besluttet, at produktionen af 9 million pund (3.462 t U) om året vil give den bedste balance for at maksimere værdi og fastholde en langsigtet profil.
Selv om produktionen på Kayelekera minen i Malawi er forsinket, er det stadig målet at nå sit faktiske kapacitet på 3.3 millioner pund (1270 tons U/år) senest i marts 2010.
Selskabet siger, at det vil desuden gennemføre en optimering undersøgelse for at udnytte yderligere ressourcer ved at udvide den nuværende grav, med det mål at øge produktionen 3.8 mio lbs (1462 t U/år) i 2012.

Indien -
Den 5. enhed i Rajasthan i Indien har opnået kritikalitet, enhed nr. 6 forventes klar i næste måned.
Der er tale om en 220 MW tungtvandsreaktor (PHWR).
Indien bygger videre på endnu 6 reaktorer og flere er planlagte.
Desuden forventes det, at der underskrives en aftale med Rusland om bygning af to VVER-reaktorer ved Kudanukulam inden udgangen af året.

Indien.
De indiske myndigheder er blevet chokeret over den tilsyneladende bevidst radioaktiv forurening af drikkevand af en misfornøjet nukleare arbejder.
Det blev konstateret, at en lille mængde af tungt vand var blevet føjet til en vandkøler. Tungt vand i sig selv ikke er radioaktivt, og er fysisk og kemisk lighed med almindeligt vand, hvor det er til stede i små mængder.
Tungt vand indeholder spormængder af hydrogen isotopen tritium (H3 fra fremstillingen. Tritium udsender en svag betastråling.

USA.. Radioaktivitet på Three Mile Island.
Omkring 150 arbejdere gik hjem tidligt og kontrolleres for forurening efter en af tre detektorer registreret forhøjet niveau af radioaktivitet under arbejdet med at udskifte en dampgenerator til en større.
En arbejder var blevet udsat for 40 mrem (0.40 mSv), hvilket er mindre end 2% af den af Exelon's selvvalgte årlige dosis på højst 2000 millirem (20 mSv).
Nuclear Regulatory Commission (NRC) insisterer på at de nukleare licenstagere sikrer en gennemsnitlig årlig stråledosis på under 5.000 millirem (50 mSv) for atomindustrien arbejdstagere, og dette niveau er ikke blevet overskredet siden 1989. En gns. amerikaner modtager en årlig disis på ca. 3 mSv årligt fra naturlige kilder.
Alarmen var en placeret i nærheden af en midlertidig åbning i indeslutning bygningen, så de nye store dampgeneratorer kunne flyttes ind på plads i bygningen. En radiologisk undersøgelse viste, at forureningen var begrænset til de indvendige overflader. Man mener at kilden til strålingen at være bittesmå partikler fra et arbejde med vedligeholdelse af dele i reaktorenrummet.
TMI-1 har fornylig fået udvidet drifttilladelsen til endnu 20 års drift.Til top

Temelin - Tjekkiet..
I slutningen af oktober var fristen for leverandører til at afgive bud til at bygge to nye reaktorer i Tjekkiet. AtomStoyExport's tilbud er baseret på, hvad den kalder MIR-1200-design.
Et tjekkisk firma - CEZ - vil ikke officielt afsløre identiteten af tilbudsgivere, indtil den har gennemgået de tilbud og fundet dem i overensstemmelse med specifikationerne.
Finlands 6. reaktor.

Fennovoima har indsendt en ansøgning til den finske regering i januar 2009 vedrørende en beslutning om opførelse af et nyt atomkraftværk i en af tre mulige placeringer.
Fennovoima har foreslået enten et anlæg med en enkelt nuklear enhed i 1500-1800 MWe, eller en 2000-2500 MWe anlæg bestående af to enheder på 1000-1250 MW hver. Selskabet sagde, at anlægget vil sandsynligvis blive baseret på Areva's European Pressurized Water Reactor (EPR), eller SWR-1000 kogende vand reaktor (BWR), eller på Toshiba's Advanced Boiling Water Reactor (ABWR).
Fennovoima præsenterer tre site alternativer til anlægget: Hanhikivi i Pyhäjoki kommune, Gäddbergsö i kommunen Ruotsinpyhtää og Karsikko i Simo kommune.

Globale planer for udbygning af atomenergi. 1. okt 2009.


      Status pr.  • Okt. 2007    • Maj 2008   • April 2009  • Juni 2009  • Aug. 2009  • Okt. 2009
            • Stk.  MWe  • Stk. MWe   • Stk. MWe  • Stk. MWe  • Stk. MWe  • Stk. MWe
Antal a-værker i drift • 439 372.002  • 439 371.989 • 436 372.203 • 436 372.599 • 436 372.599 • 436 372.900   
Værker u. bygning . . •  33  26.838  •  36  29.958 • 44 38.848 • 45  39.948 • 49  44.358 • 52  47.888 
Ordrede a-værker . . . •  94 101.595  •  93 101.395 • 108 121.595 • 131 142.885 • 136 150.085 • 135 148.825 
Planlagte værker . . . • 222 193.095  • 218 192.975 • 272 268.905 • 282 316.205 • 277 288.805 • 295 303.405
_____________________________________________________________________________________________________________________      TOTAL    • 788  693.530 • 786 696.317 • 860 801.155 • 894 871.637 • 898 855.847 • 918 873.405


Indien,
har planer om 470 GWe nuklear kapacitet i 2050, sigere landets premierminister, Manmohan Singh.
Singhs forudsigelse af en kommende indiske reaktorkapacitet kom ved åbningen af den internationale konference om fredelig udnyttelse af atomenergien i New Delhi i dag. Den første fase er baseret på tungtvandsreaktorer, der anvender naturligt uran, den anden fase er det hurtige neutron reaktorer, der anvender plutonium og uran-233 fra thorium; det tredje fase vil være tungtvandsreaktorer der omdanner thorium til uran-233.
Singh sagde,"Det store energipotentiale af vores tre-trins program giver os virkelig til at tænke stort . Hvis vi forvalter vores program godt, vores strategi i tre faser kan give potentielt 470.000 MWe af elforsyningen i 2050. Dette vil kraftigt reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer og vil være et væsentligt bidrag til den globale indsats for at bekæmpe klimaændringer."

Tyskland,
Angela Merkel er blevet genvalgt som kansler i Tyskland til at danne en pro-nukleare koalition og give atomkraft en fremtid i landet.
Den tyske politik med at lukke 17 atomreaktorer i 2022 bliver nu taget op til revision efter Merkels CDU / CSU, der med 33.8% af stemmerne og erklærede det ville danne en koalitionsregering med FDP på 14.6%. Sammen vil de have et komfortabelt flertal i Forbundsdagen.
Både højre for midten parterne ønsker at genoverveje 1998-beslutningen om at bringe atomenergi til ophør, fremsat af en venstreorienteret koalitionsregering, som omfattede Socialdemokratiet og De Grønne.
Det første skridt til at anerkende atomkraft's rolle i Tyskland - hvor det giver 31% af elproduktionen - vil nok komme snart, de aktuelle nedlukningsplaner omfatter lukning af Neckarwestheim 1, Biblis A og Biblis B allerede i 2010. De øvrige 14 skulle efter planerne lukke i 2022. Deres rolle skulle have været taget af massive udbredelse af vedvarende energi, men i praksis forventes det at man bygger kulfyrede kraftværker i stedet.
Snak om eventuelle nye reaktorer er stadig meget langt fra med den forventede ændring i politikken var en stigning i atomkraft kvoter ud over de 32 år i gennemsnit er anført under den tidligere »nuklear exit lov«.

USA
TVA begyndte opførelsen af Watts Bar reaktor 1 og 2 - begge 1270 MWe Westinghouse-designet trykvandsanlæg reaktorer - i midten af 1970´ erne. Selskabet suspenderede etableringen af begge enheder i 1985, citerer en forventet nedgang i efterspørgslen efter elektricitet. Men, byggeri om reaktor 1 blev genoptaget i 1990, og enheden har nu været i drift i over ti år.
Watts Bar 2 var ca 80% færdig, da byggeriet blev suspenderet, og i august 2007 TVA´s bestyrelse godkendte et femårig billion projekt til 2.5 mia US-dollars for at afslutte det.
Bechtel har den ledende rolle i gennemførelsen af den tekniske projektering, indkøb af udstyr og materialer og finish den fysiske opførelse af Watts Bar 2 med tilsyn fra TVA.

IAEA inspektion af iransk tungtvandsanlæg.
IAEAs inspektører har fået lov til at besøge Irans tungtvands-forskningsreaktor for første gang i et år. Det må anses som et fremskridt for det fremtidige atomsamarbejde.

Stigende australsk uranproduktion.
Sidste års uranproduktion i Australien var den højeste siden 2005, hovedsagelig takket være fraværet af vanskelige vejrforhold, der har vanskeliggjort arbejdet i de seneste år.
Det samlede tal for Australien i regnskabsåret 2008 var på 10.278 tons uranoxid (= 8715 tons uran). Dette omfattede 5.678 tons på Ranger, 3.974 tons på Olympic Dam, og 625,8 tons i Beverley.
Den gennemsnitlige faktiske salgspris på uranoxid for årets første seks måneder var 48.02 dollars pr. pund.

Stigende kasakhstansk uranproduktion.
Kasakhstan rapporterede en betydelig stigning i uranproduktion i løbet af første halvdel af 2009.
Kasakhstan sigter efter at blive verdens førende leverandør af uran, og arbejder for at blive en eksportør af forarbejdede brændstof- og reaktorteknologi.

UKs fremtidige behov for kerneenergi er på 35-40%.
En rapport om britiske energisikkerhed udarbejdet på foranledning af den britiske regering har anbefalet, at landet bør sigte efter en nuklear andel på 35-40% af sin el-produktion i år 2030.
Det vil kræve, at regeringen gør mere for at udvikle lokale og alternative energikilder, lige fra nye nukleare til vedvarende energi, og opfordrer til en proaktiv tilgang på flere fronter for at maksimere den fremtidige energisikkerhed.
UK driver 19 nukleare enheder, der leverede ca. 12.5% af landets elektricitet i 2008, en andel der har været faldende de seneste år som ældre enheder er blevet pensioneret, og den samlede elproduktion er steget.Til top

Status pr. 1. august 2009. Globale planer for udbygning af atomenergi.

 
       Status pr.  • Okt. 2007    • Maj 2008    • April 2009  • Juni 2009  • Aug. 2009
              • Stk.  MWe   • Stk. MWe   • Stk. MWe   • Stk. MWe  • Stk. MWe
 Antal a-værker i drift  • 439  372.002  • 439  371.989 • 436 372.203 • 436 372.599 • 436 372.599   
 Værker u. bygning . . . •  33  26.838  •  36  29.958 • 44  38.848 • 45  39.948 •  49  44.358  
 Ordrede a-værker . . . . •  94  101.595  •  93  101.395 • 108 121.595 • 131 142.885 • 136 150.085 
 Planlagte værker . . . . • 222  193.095  • 218  192.975 • 272 268.905 • 282 316.205 • 277 288.805
 _______________________________________________________________________________________________________________
       TOTAL     • 788  693.530  • 786  696.317 • 860 801.155 • 894 871.637 • 898 855.847

Til top

April-juli 2009.

Kina,
Første beton er støbt på Fangjiashan atomkraftværk i nærheden af Shanghai i Kina. Fangjiashan er i realiteten femte etape af Qinshan atomkraftværket, og det kan være afsluttet i 2014 vil give China National Nuclear Corporation ni reaktorer i alt 6300 MWe der.

Italien
har vedtaget en nye energilovgivning, som i realiteten bryder med den tidligere officielle anti-nuklear politik. Planlægning af nye reaktorer kan nu begynde for alvor.
Lovteksten blev vedtaget i Senatet forleden med et flertal på 254 mod 205, 25 undlod at stemme.
I 1950'erne Italien var blandt de pionererne inden for nuklear energi, men ved udgangen af 1991, havde skrottet sine planer og lukket alle sine reaktorer. I 2030 skal en fjerdedel af Italiens elforbrug komme fra den nukleare sektor. I dag importeres ca. 15% af elforbruget fra fransk atomenergi.

Canada og Kina samarbejde om Thorium.
Atomic Energy of Canada Ltd (AECL) samarbejder med tre kinesiske organisationer for at vurdere anvendelsen af thoriumbrændsel i CANDU-reaktoren (PHWRs). Selskabet har indgået en aftale med den tredje Qinshan Nuclear Power Co, Nuclear Power Institut Kina og Kina North Nuclear Fuel Corp, til i fællesskab at udvikle og demonstrere brugen af thorium brændsel og til at undersøge de kommercielle og tekniske gennemførlighed i fuld-skala anvendelse i CANDU-enheder.

USA.
Amerikanske kernekraftværker har henvendt sig til energiminister Steven Chu med spørgsmålet, hvorfor de fortsat skal betale omkring 770 mio. US-dollars om året til deponering af atomaffald i Yucca Mountain, da projektet nu er blevet skrottet og intet alternativ er endnu ikke blevet foreslået!
I februar besluttede Obama administrationen, at finansieringen af Yucca Mountain projektet var blevet reduceret til nær nul, og at en ny plan for bortskaffelse af landets brugt nukleart brændsel og højaktivt affald vil blive udviklet.
Resultatet er, at selv om Yucca Mountain er ikke blevet officielt aflyst, har USA i dag ingen fast plan for bortskaffelse af over 60.000 tons brugt atombrændsel fra kraftværker samt 20.500 tons affald fra militære aktiviteter.
Selskaber, der producerer atomkraft, har betalt 0.1 cent/kWh til et fond Fond (NWF) siden 1982. Ifølge NEI, har nukleare forsyningsselskaber hidtil betalt mere end 30 milliarder US-dollars til fonden, der løbende får over 1 mia US-dollars i rente årligt.

Nederland (Holland) vil bygge nyt a-værk..
Det hollandske selskab Delta har formelt iværksat en proces, som den siger, vil kulminere i en ansøgning om at bygge et nyt atomkraftværk, der skal i drift fra 2018.
Med indsendelse af en start-up memorandum til Ministeriet for Boliger, Fysisk Planlægning og Miljø, er selskabet på vej til at opnå en tilladelse til at bygge en ny enhed på Borssele.
Borssele site i provinsen Zeeland er valgt, fordi den giver den bedst mulige løsning under det nederlandske regerings langsigtede strømforsyningsplan af forskellige grunde, herunder placeringen af det eksisterende anlæg, lokal støtte til atomkraft, tilgængeligheden af tilstrækkelige mængder kølevand og evnen til at forvalte radioaktivt affald fra anlægget.
"Vi har absolut brug for atomkraft,". Dette vil være vores bidrag til et pålideligt og økonomisk overkommelig levering af elektricitet," siger ; siger Peter Boerma fra Delta. Hollands el-forbrug forventes at stige med 1.5-2% om året, hvilket svarer til en stigning på ca 30-40% i 2030.

Tyskland.
I det nært forstående valg i Tyskland, vil et af emnerne være landets energipolitik, herunder en diskussion om ændring af landets plan for udfasning af atomenergien inden 2022.
Tysklands økonomiminister Karl-Theodor von und zu Guttenberg har udtalt, at kernekraftværker bør operere i længere tid, indtil stillede vedvarende teknologier er klar til at levere. Ifølge de nuværende planer skal alle atomkrafværker i Tyskland være lukket ned i 2022 i følge en tidligere politisk aftale, og erstattes af vind-og solenergi.
Guttenberg repræsenterer Christian Sociale Union (CSU), som i øjeblikket deler magten med sin søster parti, kansler Angela Merkel's Kristelige Demokratiske Union (CDU) samt det socialdemokratiske parti (SDP). Merkel selv har udtalt sig om den nukleare udfasning flere gange, beskriver den som "helt forkert", men forklarer, at de politiske forandringer er umuligt under koalition arrangementer med SDP.
Selv om der er håb om at en ny koalition kunne åbne mulighed for en friere energipolitik, er der fortsat en stærk modstand om ændring af beslutningen om en udfasning af atomkraften i Tyskland.

Australien
Beverley Fire Mile uran projektet i Syd Australien har næsten fordoblet sine kendte ressourcer, som er klar til opstart om syv måneder.
Man forventer en stigning i kendte ressourcer til 28.000 tons Yellowcake (U3 O8).

Kina
Arbejdet med at bygge en nye reaktorer i Fuqing er nu i gang med hele 6 enheder på stedet.
Fuqing er en seks-reaktors site, der er baseret på CPR-1000 trykvandsreaktoren, som nu kan blive bygget næsten fuldstændigt af kineserne egen teknologi.
En enhed er allerede under opførelse på anlægget, som blev startet i november sidste år. De første enheder vi være klar til drift i 2013 og 2014.
Det overordnede 6.000 MWe projektet forventes at koste 100 milliarder yuan (14.7 mia. US-dollars )
Den forbløffende tempo for den nukleare udvikling i Kina - Fuqing er blot en af syv flere reaktorsystemer kraftværker øjeblikket bygger på - er en del af en national plan for at have 72 GWe af nuklear kapacitet i 2020.


MIT-analyse (Massachusetts Institute of Technology):
"Indsættelse af nye atomkraftværker i hele verden har været meget langsommere end nødvendigt for at bekæmpe klimaændringer" udtaler MIT i en opdatering af sin tilbundsgående undersøgelse om fremtidens kernekraft.
Rapporten siger, "m. h. t. atomkraft, er der sket visse fremskridt siden 2003, men udbredelsen af atomkraft har været langsom både i USA og på verdensplan, i forhold til de illustrative scenarier i 2003-rapporten."
MIT bemærker, "Mens den hensigt at bygge nye anlæg er blevet offentliggjort i flere lande, er der kun få bindende forpligtelser uden for Asien, især Kina, Indien og Korea, at bygge-og anlægsprojekter på nuværende tidspunkt. Selv om alle de bebudede planer for nye atomkraftværk konstruktion er realiseret, det samlede vil blive langt bagefter, at nødvendige for at nå frem til et tusinde gigawatts af ny kapacitet på verdensplan i 2050."
"Den seneste undersøgelse bemærker, at siden 2003 har byggeomkostningerne for alle typer af store projekter eskaleret voldsomt. De anslåede omkostninger til opførelse af et atomkraftværk er steget med ca. 15% årligt p.g.a. den nuværende økonomiske afmatning."

Den opdaterede undersøgelse siger, at anvendes de samme omkostninger for kapital til nuklear som kul og gas, kernekraft kom ud på 6.6 cent/kWh, kul på 8,3 cents og gas på 7,4 cent, der antages et kulgebyr på 25 UD-dollars/t CO2 på de sidstnævnte.


Interessen for atomenergi øges på global plan. Siden april 2009 har en del lande revideret deres planer
 
       Status pr.   • Okt. 2007 stk./MWe •  Maj 2008 stk/MWe •  April 2009   • Juni 2009
              •  Stk.   MWe    •  Stk.  MWe   •  Stk. MWe   • Stk. MWe 
 Antal a-værker i drift . •  439 - 372.002   •  439 - 371.989 •  436 - 372.203 • 436 372.599
 Værker u. bygning . . . •  33 - 26.838 - •   36 - 29.958 •   44 - 38.848 •  45  39.948
 Ordrede a-værker . . . . •  94 - 101.595 - •   93 - 101.395 •  108 - 121.595 • 131 142.885
 Planlagte værker . . . . •  222 - 193.095 - •  218 - 192.975 •  272 - 268.905 • 282 316.205
 _________________________________________________________________________________________________________
 
I forbindelse med valgkampen til EU-Parlamentet påstod Margrethe Auken, MEP at der ikke i den vestlige verden var sat et eneste atomkraftværk i drift de seneste 30 år og udfordrede de øvrige kandidater til at fortælle hvor. Desværre fik hun ikke svar, sikkert fordi ingen kandidater vidste det.
Svaret på spørgsmålet om de vestlige reaktorer, der er sat i drift de seneste 30 år ses her:
  Storbritannien ...... 14 stk.
  Frankrig ............ 40 -
  Tyskland ............ 9 -
  Schweitz ............. 1 -
  Spanien ............ 9 -
  Sverige .............! 5 -
  Finland ............. 3 -
  Slovakiet ........... 3 -
  Czechoslovakiet ..... 6 -
  Bulgarien ........... 4 -
  Rumænien ............ 2 - (den sidste i 2007)
  Ungarn .............. 4 -
  Ukraine ............. 19 -
  Litauen ............. 2 -
  Sydafrika ........... 2 -
  Canada .............. 10 -
  Mexico ............... 2 -
  USA ................. 44 - 

  ___________________________
  Ialt indenfor 30 år 179 -  .  Dertil kommer en række i de østlige lande.
  
Man må vist kunne konkludere, at de danske EU-parlamentsmedlemmer har behersket viden om atomenergi.

Diverse uranmine-projekter

Niger uranmine:. Præsident Mamadou Tandja Niger har lagt grundstenen for Areva's Imouraren uranbrydning kompleks.
Minen er den seneste væsentlige uran projektet at ramme overskrifter efter udviklingen i Malawi, Kasakhstan og Australien.
En ceremoni blev afholdt for at markere den officielle start på arbejdet med Imouraren kompleks, hvor minedrift er planlagt til at begynde for alvor i 2012 . Ifølge Areva vil der kunne produceres 5.000 t U årligt, hvilket er en fordobling af landets årlige uranproduktion.

Olympic Dam, Australien.
Udkastet til en miljørapport om udvidelse af den Olympic Dam minen er blevet offentliggjort. Projektet kunne øge minens uranproduktion til 19.000 tons U/år. Det vil gøre Olympic Dam til den 3. største producent af uran, med omkring 8% af verdens forsyning.

Kazakhstan.
En ceremoni ved Irkol minen var den officielle start på et uranmineprojekt, med deltagelse af bl.a. Kina, som gennem en række aftaler har indgået en samarbejdsaftale om uranudvindingen som vil kunne dække en stor del af Kinas behov for atombrændsel.
Irkol projektet forventes at nå op på sin produktionskapacitet på 750 tons uran om året inden for 12 måneder, med planer for 500 tons, der skal produceres i 2009. Minen forventes at fungere i 25 år.Til top

SANMEN, Zhejiang, Kina.
Man har fornylig begyndt opførelsen af de første 3. generations trykvandsreaktor af typen AP 1000 fra Westinghouse.
Den første fase af projektet vil omfatte to enheder hver med en kapacitet på 1.25 MWe.
Den første produktionsanlægs vil blive sat i drift i 2013, og den anden i 2014. Anlægget vil i sidste ende bestå af 6 enheder.
To af de fire reaktorer vil blive installeret i Sanmen i Zhejiang-provinsen og to i Haiyang City, i den østlige Shandong Provins.
Kina har planer om at have 40.000 MWe nuklear kapacitet på fastlandet i 2020.

Ungarn
Det ungarske parlament har med overvældende støtte godkendt et forslag om at påbegynde en undersøgelse af opførelse af nye nukleare produktionskapacitet ved Paks anlægget.
Forslaget var blevet godkendt tidligere af Europa-Parlamentets miljø-udvalg i en afstemning, hvor 15 var for og en inod projektet. 1 undlod at stewmme.

Status for globale atomkraft april 2009

Status pr. 2006 stk. / MWe • Okt. 2007 stk./MWe • Maj 2008 stk/MWe • April 2009 Stk. MWe • Stk. MWe • Stk. MWe • Stk. MWe Antal a-værker i drift . 441 - 338.386 • 439 - 372.002 • 439 - 371.989 • 436 - 372.203 Værker u. bygning . . . 24 - 18.816 • 33 - 26.838 - • 36 - 29.958 • 44 - 38.848 Ordrede a-værker . . . . 41 - 42.707 • 94 - 101.595 - • 93 - 101.395 • 108 - 121.595 Planlagte værker . . . . 113 - 82.220 • 222 - 193.095 - • 218 - 192.975 • 272 - 268.905 ___________________________________________________________________________________________________ Global andel af elproduktion . . . . : 16%
56 lande med ialt 284 forsknings- og forsøgsreaktorer. 220 reaktorer i ubåde og skibe.

Som det ses, sker der en stærk forøgelse af antal foreslåede reaktorer.
Af "nye" lande findes man Bangladesh, Israel, Egypten, Kazakhstan, Polen og Vietnam på listen.
De lande med de mest ambitiøse planer for opførelse af atomkraftværker indenfor de næste 20 år er:
1. Kina ......... 77 stk. - maj 2009 ..: 80 2. Rusland ...... 25 - ...: 28 3. Syd Afrika ... 24 - 4. USA .......... 20 - 5. Ukraine ...... 20 - 6. Indien ....... 15 -
Kilde: WNA 1. 14. 2009.
Til top

Januar-marts 2009.

Jordan,
har indgået en række aftaler med andre lande om nukleart samarbejde.
Jordan har mangel på energi og rent vand. En aftale med Kina om afsaltning af havvand, med USA er der indgået aftale om opførelse af et nukleart affaldslager, med det australske mineselskab Rio Tinto er der indgået aftale om eftersøgning af uran, thorium, zirconium o.a. metaller. Ifølge regeringen er der ca. 140.000 tons uran i billige forekomster og andre 59.000 tons i fosfatlejer, hvor der er en forundersøgelse i gang vedrørende udvinding. Man satser på en udvinding af uran på ca. 2000 tons årligt i 2012. Aftalen er underskrevet af Khalid Touqan, leder af Jordan atomenergikommission.

USA. Et rundspørge af 1000 personer over hele USA blev gennemført mellem 12-15.3. 2009.
Et klart flertal af amerikanerne ville støtte genanvendelse og oparbejdning af brugt atombrændsel, ifølge en ny meningsmåling, som også fandt en solid støtte til atomkraft.
84% mente at atomenergi vil være vigtigt med opfyldelse af USA's fremtidige energibehov. Den samme procentdel af de adspurgte støttede også relicensieringen af eksisterende reaktorer.
Over 2/3 af de amerikanske borgere støtter nu atomkraft.
69% går ind for brug af atomenergi som en måde at producere elektricitet i USA, med 30% siger de kraftigt støttet dets anvendelse. Kun 12% af de adspurgte var imod brugen af atomkraft.
62% af befolkningen gik ind for flere atomkraftværker i fremtiden, sammenlignet med 34% imod. 76% mente at a-værkerne er sikre mod 21%, der ikke gjorde.
63% mente at atomaffaldet kan sikkert blive oplagret på anlægget indtil det flyttes til et permanent deponeringsplads.
Selv om Obama administration har sagt, at det ikke vil gå videre med Yucca Mountain affaldsdepot i Nevada, mente 77% af de adspurgte, at regeringen bør fortsætte med at udvikle anlægget, så længe den opfylder forbundsstatens regler.
Ca 83% støttede USA's planer om at genanvende brugt atombrændsel. Kun 13% er imod denne plan.
Det er den største støtte til atomenergi, man har målt i USA.

Florida
Et flertal af en kommission i Florida vedtog et forslag fra kommissær Stan Wise til at vedtage en bestemmelse underskrevet af Georgia Power vedrørende opførelse af nye atomkraftværker ved Vogtle station.

Nigeria.
Rusland og Nigeria har underskrevet et memorandum om økonomisk og videnskabeligt teknisk samarbejde. De overenskomst blev underskrevet af Rosatom vicegeneraldirektør Nikolay Spassky og Emmanuel Egbogah, særlig rådgiver for den nigerianske præsident.
Samarbejdet vil bl. a. gå ud på opførelse af atomkraftværker og forskningsreaktorer i Nigeria. Rusland vil også bistå Nigeria inden for nuklear forskning og i forbindelse med produktion og anvendelse af radioaktive og omfatter en fælles efterforskning og udvikling af uran i Nigeria.
Nigeria har søgt støtte fra Det Internationale Atomenergiagentur (IEA), for at udvikle planer for op til 4000 MWe af nuklear kapacitet i 2025.
Nigeria er Afrikas mest folkerige land og dets effekt efterspørgslen forventes at nå op på 10.000 MWe i 2007 - det nuværende net kapacitet er på 2.600 MWe.

Indien - Verdens største atomaftale?
Efter ophævelsen af en international embargo, er der for ganske nylig i New Delhi underskrevet en aftale mellem Indien og det franske selskab Areva, om opførelse af to EPR-trykvandsreaktorer af samme type som det, der bygges i Finland. Reaktorer bliver på hver 1650 MWe, de hidtil største reaktorer i Indien.
Areva skal opføre reaktorerne på en plads ved Jaitapur i Maharashtra og har forpligtet sig til at levere brændsel til reaktorerne i hele deres levetid på omkring 60 år.
Selv om aftalen giver mulighed for levering af to atomreaktorer, kan den udvides til op til seks stk. på et senere tidspunkt, der i så fald vil blive det største nukleare atomkompleks i verden med ialt 9600 MWe.
Den største nuværende enhed er Kashiwazaki Kariwa i Japan, hvor otte reaktorer producerer 6.898 MWe.
Dette bevirker, at det potentielle Jaitapurprojekt er blandt de største i Areva's historie.

Finland. .
Milliarder af euro er involveret i en voldgift mellem Teollisuuden Voima Oyj (TVO) og Areva-Siemens konsortium vedrørende opførelsen af Finlands 1600 MWe EPR-reaktor i Olkiluoto.
TVO anser sig berettiget til € 2,4 milliarder i erstatning, mens konsortiet ønsker € 1 milliard til kompensation og forsinkede betalinger.
Byggeriet skulle aflevere i 2009, men er forsinket til ca. 2012.
Areva har sagt, at TVO er alt for langsomme til at behandle dokumenter og videresende dem til Stråling og Nuclear Safety Authority, STUK, mens TVO benægter dette.
Siemens' opgave i Olkiluoto 3-projektet omfatter opførelse og komponenter af den ikke-nukleare sektion, Der tegner sig for omkring 27% af det samlede omfang af konstruktionen.

Frankrig. Præsident Nicolas Sarkozy har bekræftet at man vil opføre endnu en EPR-reaktor foruden den, der er under opførelse i Flamanville.
Det skal ske på et areal ved Penly, ca. ti km. fra Dieppe ved Frankrigs nordkyst, hvor der allerede er 1350 MWe PWR-reaktorer.
Operationen er planlagt til 2017, i henhold til præsidentens meddelelse.
Reaktoren vil sandsynligvis blive den femte EPR, der bygges. Arbejdet forventes startet i 2012.
Den første EPR blev var Olkiluoto 3 i Finland
Dernæst Flamanville 3 i Frankrig, opførelse af Taishan 1 og 2 i Kina begynder i 2009.
Fire yderligere EPRs er planlagt for UK og tre er i planlægningsfasen i USA.

Slovakiet forbereder opstart af Bohunice V1-enhed 2 reaktor til recommissionering mindre end to uger efter, at den blev lukket. Anlægget kan genstartes inden for dage, medmindre der lukkes op igen for gassen fra Rusland.
Slovakiet lukkede den 408 MWe VVER 440 reaktor d. 31. dec. 2008 som et vilkår for sin tiltrædelse af Den Europæiske Union.
Men landet har lidt hårdt under de daværende gasforsyning krise, der plager mange europæiske lande som kædereaktioner af afslag fra Gazprom i Rusland til at levere gas til Ukraine. Ifølge Den Europæiske Union (EU) er Slovakiets gasforsyning blevet skåret ned med 97%. Landet står over for en trussel af en strømafbrydelse, ifølge Fico - mens dagtimerne temperaturer i den slovakiske hovedstad Bratislava i øjeblikket er så lav som -6 º C.

Kasakhstan - verdens tredje største store uran leverandør efter Canada og Australien - rapporterer om en 28,5% stigning i uranproduktionen i løbet af 2008. Stigningen er et led i Kasakhstan's plan om at blive verdens førende uranleverandør.

U.S.A.
En entreprisekontrakt er underskrevet for et nyt atomkraftværk i USA. Handelen mellem Progress Energy og Westinghouse og Shaw konsortium vedrørende opførelsde af 2 stk. AP1000 kernekraftreaktorer á 1.105 MWe., der skal bygges på en ny lokalitet i Levy County, Florida.

I 2016-18 vil reaktorerne efter planerne være klar til opstart. Progress Energy sagde, at dette ville gøre det muligt at lukke sine to ældste kulfyrede kraftværker enheder på Crystal River og spare fem millioner tons kuldioxidemissionerne om året. Reaktorerne ville gavne forbrugere ved at man undgår evk. gebyrer for kuldioxidemissioner, som kunne opstå i løbet af deres 60 års forventede operation.
USA har over 100 atomreaktorer leverer næsten 20% af sin elektricitet. Disse har et højt præstationsniveau.
Der har været 17 licensansøgningen at bygge 26 nye atomreaktorer siden medio 2007, efter flere lovgivningsinitiativer forberedte vejen for nye ordrer.

Statistik vedrørende 2008.
Tre gamle kernekraftreaktorer blev lukket på verdensplan i løbet af 2008, mens ingen nye enheder blev startet op.
Byggeri af ti nye kernekraftreaktorer startede i 2008 og en del af eksisterende værker er opgraderede til en højere ydelse.
Bohunice 2 reaktor på 408 MWe i Slovakiet blev lukket ned d. 31.12.2008 som en betingelse for landets optagelse i Den Europæiske Union (EU). Anlægget bestod af to VVER-440 reaktorer.

I slutningen af december bebudede Japan's Chubu Electric Power Co, at den havde besluttet at permanent lukke de to ældste reaktorer på sit Hamaoka anlæg, de er på henholdsvis 540 MWe og 840 MWe. Anlæggene skulle ændres for at opfylde seismiske standarder indført efter juli 2007. Selskabet besluttede det var mere rentabelt at bygge en ny reaktor på stedet end at ændre de eksisterende enheder.
På global plan blev af ti nye kernekraftreaktorer påbegyndt i løbet af 2008:
I Kina påbegyndtes opførelse af seks nye enheder: Hongyanhe 1, Fuqing 1, Ningde 1 og 2, Yangjiang 1, og Fangjiashan 1.
Derudover har Kina omfattende planer for bygning af atomkraftværker.
I Sydkorea påbegyndtes Shin Wolsong 2 og Shin Kori 1.
I Rusland påbegyndtes 2 enheder - Leningrad II-1 og Novovoronezh II-1.
Tilsammen udgør disse enheder har styrket det samlede antal nye reaktorer under opførelse i hele verden til 43 (med en samlet kapacitet på 37,6 GWe, en stigning fra 33 (26,6 GWe) et år tidligere.
I Indien er Kaiga 4 og Rawatbhata 5 startet. De er begge tungtvandsreaktorer på hver 202 MWe kapacitet (PHWRs).
Omkring et dusin magt uprates i 2008 i fem lande har også tilføjet til den samlede produktionskapacitet i øjeblikket driver atomkraftværker.
Der er i øjeblikket 439 kernekraftreaktorer i drift på verdensplan, med 11 af disse i Kina. Ti nye kinesiske enheder er nu under opførelse, og i 2020 forventer kinesiske planlæggere at have omkring 60 GWe i nuklear kapacitet - i alt ca omkring 55 reaktorer. I 2030 forventes ca. 130 GWe kapacitet fra omkring 100 reaktorer.

Til top

Okt-dec. 2008.

U.S.A.
Tre atomkraftværksprojekter, der ville bruge Areva's nyeste reaktor design - mEPR - er på vej frem i denne uge til at søge føderale lånegarantier, der kunne hjælpe dem med at sikre finansiering.
Department of Energy's lånegaranti program er designet til at hjælpe virksomhederne få billigere finansiering til udvikling af energi-projekter. Hvis et anlæg er omfattet af en lånegaranti blev til standard, den føderale regering vil betale långiver.
Lynchburg har en væsentlig interesse i resultatet. Allerede en af regionens største arbejdsgivere, Areva er i færd med at ansætte 500 mennesker til at afslutte den detaljerede mønstre af sin Evolutionære Power Reactor (EPR) og få flere bygget i USA Dette års kongres tilladt DOE til at udstede op til $ 18.5 milliarder af garantier for nye atomkraftværk byggeri.

Indien.
Det er blevet bekræftet, at Areva har indgået en aftale med Indien om levering af 300 tons uran til Indiens atomkraftværker. Handelen blev underskrevet under en ceremoni i Mumbai.
Hidtil har tre lande har afsluttet den nødvendige civile atomkraftværks-samarbejdsaftale, før de kan begynde at handle med Indien - Frankrig, Rusland og USA.

EUs energipolitik anno 2008!.
EU's første strategiske energiredegørelse, der blev udsendt i januar 2007, konkluderede, at en diverse porteføljer af lav-emissions energiteknologier vil være nødvendige for at opfylde de stillede mål for kuldioxidreduktioner.
Vedvarende energi blev også omtalt som centrale for denne portefølje, men støtte til "rene" fossile brændstoffer og den fortsatte brug af den nukleare energi også var nødvendig.
I marts 2007 blev EU's ledere enige om at reducere bloktilskuddet's CO2-udledningen med mindst 20% frem til 2020, hvor 20% af energien skal komme fra vedvarende energikilder.
EUs formand, José Manuel Barroso udtalte: "De forslag, der blev vedtaget, repræsenterer et utvetydigt udtryk for Kommissionens ønske om at garantere sikker og bæredygtig energiforsyning, og skal hjælpe os med at levere den afgørende 20-20-20 klimaændringsmål."
Energikommissær Andris Piebalgs tilføjede: "EU har kommet sammen som aldrig før for at beskæftige sig med klimaændringer, høje energipriser og energisikkerhed. Men vi er nødt til at gøre mere, være mere ambitiøse, og være endnu federe for at undgå risikoen for energi forstyrrelser i fremtiden."
Dokumentet bemærker, at i løbet af de næste 10-20 år de fleste af EU's kernekraftværker vil nå frem til slutningen af deres oprindeligt designede levetid. Det siger: "I 2020 vil andelen af atomenergi til elproduktion vil falde betydeligt, hvis der ikke træffes beslutninger om nye investeringer. Beslutninger om levetidsudvidelse, nye investeringer eller udskiftning blevet mere akut, især i lyset af EU's CO2-reduktionsmål".
Som en del af energipakken, har EU opdateret sin 2007 vejledende kerneenergiprogram (PINC), foreslår, at "fremtidig konstruktion bruger den nyeste teknologi, der sikrer de højeste standarder for nuklear sikkerhed, samt at forenkle og harmonisere øjeblikket forskellige licenskrav og procedurer i EU's medlemsstater."
EU sagde, "Atomkraft spiller en vigtig rolle i overgangen til en lavkulstoføkonomi og reducerer EU's eksterne levering afhængighed." Men det tilføjes, "Valget til at omfatte kernekraft i energimix ligger hos medlemsstaterne. Ikke desto mindre skal det bemærkes, at hvis strategiske investeringer beslutninger om elproduktion kapacitet i nukleare såvel som i vedvarende energi er taget hurtigt, næsten to tredjedele af EU's elproduktion kunne lavt kulstofindhold i begyndelsen af 2020-erne."
Atomenergikapaciteten må vokse med 80% inden 2030 : Dansk oversættelse:
Atomenergikapaciteten må vokse med 80% inden 2030.
Voksende støtte til nuklear udbygning i Storbritannien. I
Rumæniens nukleare planer.
Rumæniens statsejede Nuclearelectrica SA vil sammen med en række udenlandske investorer færdiggøre bygningen og driften af to nye enheder - Cernavoda 3 og 4, begge 720 MWe CANDU reaktorer.
De nye enheder er planlagt til at starte op i 2014 og 2015. Cernavoda 2 blev sat i kommerciel drift i 2007.

Italien.
Italien vil begynde nyt atomkraftværk opførelse i 2013, at vende den "frygtelige fejltagelse" om udfasning af atomkraftværker, sagde Claudio Scajola, Italiens minister for økonomisk udvikling.
Scajola gentog, at den nye Berlusconi-regering har besluttet at relancere atomkraft i Italien. Lukningen af alle atomkraftværker efter 1987-folkeafstemningen var en "frygtelig fejltagelse, hvortil omkostningerne i alt over 50 mia. Euro
Landet har brug for energi til konkurrencedygtige omkostninger, i passende mængder og i visse betingelser. Der er ingen grund til, at vores virksomheder skal betale mere for energi end deres vigtigste europæiske konkurrenter, med frygten for afbrydelser i levering, flere og større byrder som følge af Kyoto-protokollen, udtalte Scajola.
I dag koster strømmen i Italien ca. 30% mere end i det meste af Europa.
Premierminister Silvio Berlusconi havde gjort genindførelsen af atomenergi del af hans manifest under valget, og at han nu ville overholde denne forpligtelse med "overbevisning og beslutsomhed".

USA

Rusland
Den 25. oktober begyndte man at hælde det første beton til fundamentet på reaktorbygningen på de første af de to nye enheder på Leningrad-værket.
Det drejer sig om en 1170 MWe reaktor af den nye AES-2006 trykvandsreaktor (PWR). Den er planlagt til opstart i oktober 2013 og nr. 2 et år senere. Fire nye enheder forventes at påbegynde driften på anlægget i 2018.
Leningrad-anlægget består af fire stk. 1000 MWe RBMK-reaktorer, som alle nærmer sig slutningen af deres driftsperiode. En entreprisekontrakt for Leningrad Fase II blev underskrevet i august 2007 indeholder aftale om opførelse af to nye enheder på Leningrad II.
Yderligere to AES-2006 enheder er under opførelse på Novovoronezh atomkraftværk.
Til top

Juli-august 2008.

Brasilien:
Brasilien's atomenergi selskab Eletronuclear, har indsendt en plan om opførelse af seks reaktor á 1000 MWe en plan til regeringen ved præsident Luiz Inácio da Silva, ud over gennemførelsen af den ufærdige Angra-3 reaktor. Andre ministre taler om opbygning af mere end én reaktor om året indtil 2050.
Eletronuclear forelagt en nær sigt planen for præsident Luiz Inácio »Lula« da Silva i sidste uge, hvor der stod seks nye reaktorer på 1000 MWe hver blev kræves ud til færdiggørelsen af Angra 3.
Selskabet udtaler, at udvælgelsesprocessen for det nordøstlige lokalitet begynder i oktober henblik på at opfylde kravene i den nationale energiplan til 2030, som specificerer 6000 MWe af nuclear kapacitet frem til denne dato.
Man mener at Brasilien skal have mrllrm 50 - 60000 MWe nuclear kapacitet i 2050, sammenlignet med landets nuværende samlede el-produktionskapacitet på 100000 MWe. Dette vil bringe Brasilien blandt de tungeste brugere af atomkraftværker. Den nuværende top tre er USA med 100.599 MWe, Frankrig med 63.643 MWe og Japan med 47577 MWe nuclear kapacitet.
Lobao's sagde hans ambitioner for udviklingen af atomkraft ikke vil være hæmmet af betingelser, som den anti-nukleare miljøminister Carlos Minc, der har sat 60 skrappe betingelser op for bygning af atomkraftværker. Brasilianske præsident Luiz Inacio Lula da Silva har forpligtet sig til ay opføre nye atomkraftværker, der begynder med færdiggørelsen af Angra 3.

Ny regering i Australien varsler uranboom..
Efter en ændring af regeringen i West Australien, har den afsluttet sit de facto-forbud mod minedrift af uran. Spørgsmålet om uranbrydning havde været et centralt emne i den seneste valgkamp.
Colin Barnett, leder af Den Liberale Parti der støtter uranbrydning. Den gamle regering var mod uranbrydning, men har nu mistet sit flertal ved et valg d. 6. sept. 2008. Barnett gjorde det klart under valgkampen at han ville frigøre uranbrydning i staten.
De Liberale har sikret sig støtte fra National Party, der ledes af Brendon Grylls, og vil danne en koalitionsregering er for uranbrydning.

Investering i Tricastin, Frankrig.
Areva siger, at det vil være at investere i alt € 20 millioner Euro (ca. 29.6 mio. US-dollar) for at forbedre miljø-og sundhedsovervågning på Tricastin-anlægget.
Tricastin, et meget stort nukleart anlæg ca 65 km nord for Avignon, er et hjemsted for fire kernekraftreaktorer, Comhurex urankonverterings faciliteter, Eurodif oparbejdningsanlægget og Pierrelatte våbenfacilitet, der drives af Atomenergikommissionen (Commissariat à l'Energie Atomique, CEA).
Et udslip af omkring 30 m 3 af uran bærende løsning ved Areva datterselskab Socatri indtrådt på stedet i begyndelsen af juli, hvilket medfører udslip af uran til det lokale vandløb.
Episoden blev klassificeret som niveau 1 på IAEA's International Nuclear Events Scale (INES), selv om strålingsniveauet i de berørte vandveje hurtigt vendte tilbage til det normale. Areva anslår at 74 kg uran er lækket ud til miljøet.

Rusland bygger nyt atomkraftværk ved Kalinin.
Rusland har besluttet at der skal opføres et nye atomkraftværker i Kaliningrad.
Værkerne skal stå færdig i 2015 og vil bestå af to trykvandsreaktorer af VVER-1200 reaktorer, også kendt som AES-2006.
Kapacitet er større, end de en million indbyggere i enklaven Kaliningrad mellem Litauen og Polen kan anvende. Derfor skal overskuddet af elenergi eksporteres til Europa.
Indtil nu har Kaliningrad fået dækket sit energibehov af Litauen og det berygtede Ignalina-atomkraftværk. Det værk skal rives ned og et nyt forbedres opføres.
Flere analytikere mener ifølge The Baltic Times, at Rusland vil ødelægge de planer, som Litauen har om det nyt Ignalina-værk, ved at tage modet fra de involverede parter. For det nye værk er allerede bagefter planen og kommer først til at stå færdigt omkring 2020.

SILEX- Berigning med laser.
Inde i en Wilmington er man i gang med et eksperiment, der kan reducere omkostninger, tid og plads til af producere atombrændsel.
Den hemmelige uranberigelses-teknologi er licenseret af GE-Hitachi Nuclear Energy nærmer sig en pilot test. Hvis det lykkes, den nye teknologi vil gøre det muligt for virksomheden at levere billige atombrændsel til atomkraftværker kloden over.
Kun de store linjer i projektet "adskillelse af isotoper ved hjælp af laser excitation" eller Silex teknologi, er offentlige.
Problemet er, at teknikken kan misbruges til at producere bombeegnet uran, hvis teknologien misbruges. Det er et spørgsmål, hvor længe man kan holde denne proces hemmelig.
Det amerikanske Department of Energy, som overvåger atomkraft, er ikke bekymret, de udtaler: "Ethvert program til at oprette ekstra berigelse faciliteter i USA vil blive evalueret for sin sikkerhed, miljø, og ikke-spredning egenskaber, før det er licens til at operere,".
Laser isotop separation, eller "laser berigelse," er ikke nyt. Det har et ry som en meget vanskelig teknologi, der har trodset forskere i årtier. De fleste af de 18 lande, der engang forfulgte det har givet op.
Hvis alt går efter planen, engang i løbet af de næste par måneder, vil en kraftig infrarød laser indsættes i et kammer indeholdende uranhexaflorid, der vil exitere U-235 som så let kan adskilles fra U-238.
Teknikken vil billiggøre berigningsdprocessen og spare energi.

Jordan og Kina aftaler samarbejde om atomteknologi.
Jordan og Kina har underskrevet et memorandum om samarbejde om fredelig udnyttelse af atomenergi, især elproduktion og et vandafsaltningsanlæg. Aftalen blev underskrevet af Khaled Touqan, formand for Jordan's Atomenergiagentur Kommissionen, og Gong Xiao Sheng, Kina's ambassadør i Amman.
Aftalen baner vejen for samarbejdet mellem de to lande inden for grundforskning og anvendt forskning og udvikling inden for fredelig udnyttelse af atomenergi; design, opførelse og drift af kernekraftværker, samt udforskning og forarbejdning af uran. Touqan sagde desuden, at både Kina og Jordan forbereder sig på at begynde forsøg med efterforskning og udvinding af uran i flere regioner i Jordan.
Landet har uranressourcer på 140000 tons U og yderligere 59000 t U i fosfatlejer. En forundersøgelse om genanvendelse af uran som et biprodukt af fosfatproduktion er også på vej.
Jordan importerer i øjeblikket ca. 95% af sit energibehov. Jordan har også et vandunderskud på omkring 500 millioner kubikmeter årligt. Landet forventer at have et atomkraftværk i drift i 2015 for elproduktion og vandafsaltning.

Til top

Maj - juni-2008.

Stigende tilslutning til atomenergi!
Al Gore taler meget om de bidrag som sol, geotermisk energi og vindenergi kan bidrage med for at undgå udslip af CO2 - uden at nævne, hvor meget atomkraft og vandkraft kan bidrage med.
Al Gore har dog indrømmet, at hans plan er afhængig af kernekraft der leverer 20% af USA's elektricitet, og vandkraft giver også ca. 7% af USA's el. Andre vedvarende energikilder bidrager i øjeblikket med mindre end 3%.
Nye meningsmålinger viser nu et flertal for opførelsen af flere atomkraftværker i Californien, hvor guvernøren nu vil se seriøst på mulighederne for at opføre nye værker.
På spørgsmålet hvorvidt «bygning af flere atomkraftværker bør være tilladt i Californien,» var 50% af de adspurgte for, 41% var imod, 9% havde ikke taget stilling.
Undersøgelsen viste, at støtte til nye atomkraftværker var størst blandt republikanske vælgere (64%) mod 41% af demokraterne.
En undersøgelse i undersøgelse i EU viser at 44% går ind for atomenergi - 45% er imod at brugen af atomkraft i EU's 27 medlemsstater. Det er en stigning fra 37% for og 55% imod i 2005.
Ca. 30% af EU's elektricitet kommer fra 146 atomreaktorer opererer i 15 af dets medlemsstater.
Undersøgelsen omfattede 26750 borgere fra EU's 27 medlemsstater.

Nylige meningsmålinger har fundet bred støtte til nye atomkraftværker blandt italienere, polakker, og indbyggere i den canadiske provins Saskatchewan - alle områder i øjeblikket uden atomkraft, men undersøger mulighederne i nybygning af atomkraftværker.
En meningsmåling foretaget i den canadiske provins Saskatchewan fandt støtte til atomkraft fra et flertal på 55% af indbyggerne i provinsen.
De tre vigtigste faktorer for støtte for nuklear energi er effekten på drivhusgasser, forekomster af uran i provinsen og økonomiske overvejelser.

I Italien fandt en at i alt 54% af de adspurgte gik ind for nye atomkraftværker i Italien, med 17% stærkt imod.
Italien var et tidligere pionerer indefor atomenergi, men en folkeafstemning i kølvandet af 1986-Tjernobyl-ulykken fik lukket landets atomkraftværker. Resultatet bev, at Italien blev verdens største nettoimportør af elektricitet, poduceret af franske atomkraftværker.
Den italienske regering har sagt det planer om at begynde at bygge nye reaktorer inden for fem år at mindske landets afhængighed af olie, gas og importeret energi.

I Polen har en undersøgelse vist vist en støtte på 38% i juli for atomkraft , en fremgang fra 25% i 2006. Polen har de største reserver af kul i EU (14 mia. t.), 93% af Polens el kommer fra kul. Polen har da også meget høje CO2-emissioner.
Den polske regering besluttede i 2005 at landet bør benytte atomkraft med henblik på at diversificere energiforsyningen og reducere emissionerne.
Foruden af undersøge mulighederne for selv at opføre atomanlæg, deltager man i planerne om partnerskab med Litauen og Estland om opførelse af nye atomanlæg som erstatning for Ignalinaværket i Litauen.

Litauen.
Litauens parlament har med 88 stemmer af 1412 besluttet at afholde en folkeafstemning om at forlænge driftslevetid af den sovjetiske designede Ignalina II kernekraftværk, på trods af at man havde aftalt at lukke værket ved udgangen af 2009 som en betingelse for landets optagelse i EU.
Landet er bekymret over, at når den anden enhed lukker ved udgangen af næste år elpriserne vil fordobles og Litauen's energiafhængighed af Rusland vil stige.
Vælgerne vil blive spurgt, om de ville acceptere at udvide Ignalina's levetid med «teknisk sikre vilkår», i henhold til den parlamentariske pressetjeneste. Europa-Kommissionens talsmand Ferran Tarradellas Espuny har udtalt, at Litauen har indvilget i at lukke værket, og den beslutning kan kun ændres ved aftale med de andre EU-lande.
Ignalina-I blev lukket i slutningen af 2004.

Frankrig.
Præsident Nicolas Sarkozy har fortalt at Frankrig kan de se frem til endnu et nyt nukleart byggeprojekt af samme type som det, der bygges på i Flamanville, hvor Frankrigs nye 3. generations a-værk bygges. Meddelelsen kom efter en rundvisning af en fabrik til nukleare komponenter.
Frankrig har 58 a-værker i drift, der leverer ca. 78% af landets el-forsyning.
Sarkozy sagde at den nye plads bliver fastlagt i 2009 og med 1. sten bliver lagt i 2011.
Æraen med billig olie er et afsluttet kapitel. Atomkraft er mere end nogensinde en industri for fremtiden. Hver EPR-reaktor sparer 2 milliarder kubikmeter naturgas om året, når det erstatter et gasfyrede kraftværker og 11 millioner tons CO2 om året, når det erstatter et kulkraftværk.

Maj-juni 2008.

Nyt a-kraftværk i Schweitz.
Det schweitziske energifirma Atel har opnået tilladelse til at bygge et nyt atomkraftanlæg i Niederamt, nær atomkraftværket i Gøesgen.
En avanceret 1100 - 1600 MWe reaktor med et hybrid-kølesystem, der vil minimere vandforbruget, indgår i planerne.
Opstarten forventes efter 2020. Det er en stærk lokal støtte til projektet, og i fjor krævede det lokale parlament en «hurtig konstruktion» af en atomkraftstation i Niederamt.

Uranressourcerne.
På global plan har man identificeret ca. 5.5 mio. tons uran, som kunne være økonomisk forsvarlig at udvinde. Det er en stigning på ca. 17% i forhold til sidste års prognose.
I tillæg til disse konstarede ressourcer er de forventede ressourcer på baggrund af geologiske karakteristikker vokset med 500.000 tons til 10.5 mio. tons.
Dataene kommer fra Uranium 2007 : Ressourser, Production and Demand - ofte kaldt «den røde bog». - publiceret af det internationale atomenergi agentur - IAEA - Nuclear Energy Agency (NEA). De 5.5 mio tons uran vil kunne forsyne a-værkerne i mere end 100 år.
De øgede uranpriser har sat gang i efterforskningen af uranforekomster.
IAEA projektioner for fremtiden for atomkraft viser en forøgelse fra de nuværende 372 GWe i dag til 509-663 GWe ved 2030.
En sådan vækst vil forøge uranbehovet fra 66.500 ton pr. år til mellem 94.000 og 122.000 tons.

Uheld i Frankrig.
Ca. 30 kubikmeter en opløsning med 12 g af uran/l salp ud fra et overløb fra en tank og drænet væk i jorden på omkring anlægget i Tricastin i Frankrig.
Episoden er blevet klassificeret på niveau 1 på den INES-skalaen (International Nuclear Event Scale) - en anormalitet uden sikkerhedsmæssig betydning.
En kort tid var uran niveauet i vandet i umiddelbar nærhed af udslippet noget højere end WHOs retningslinie for drikkevand. Niveauet er nu faldtet til omkring halvdelen af dette niveau, 15 mikrogram per liter.
Tricastinkomplekset omfatter både atomkraftværker, berigningsanlæg og anlæg til dekontaminering.
Et par andre episoder har medført kritik af sikkerheden, som man skal have forbedret.
Status for 2007
På global plan var der i 1007 et lille fald i a-kraftværkernes elproduktion - 2658 til 2608 TWh, det første fald på global plan i 4 år.
Der er flere årsager til faldet. I Japan måtte man lukke ca. 8000 MWe af kapaciteten i Kashiwazaki Kariwa anlægget på grund af jordskælv. Det fik den følge, at Japans atom-elproduktion faldt næsten 25 TWh til 267.3 TWh i 2007, på trods af, at der ingen skade blev fundet på reaktorerne.
I Storbritannien blev de 4 ældste reaktorer på Dungeness og Sizewell lukket og 2 andre blev lukket for udskiftning af dampgeneratorer, faldt produktion tæt ved 12 TWh.
Andre lande melder om stigninger - Bulgarien med 32%, Kina med 14.5%, Rusland med 2.5% og USA også med 2.5% stigning.
5 nye reaktorer blev startet i 2007 -
Kaiga-3 i Indien,
Tianwan-2 i Kina og
Cernavoda-2 i Rumænien.
I USA genoptog Browns Ferry-1 reaktor sin produktion efter en lukning for mange år siden.
I 2007 startede konstruktionen af 5 nye reaktorer:
Qinshan II-4 og Hongyanhe-1 i Kina,
Shin Kori-2 og Shin Wolsong-1 i Syd Korea og
Flamanville-3 i Frankrig.
I USA har man genoptaget opførelsen af Watt Bar-2 reaktoren.
I Rusland har man påbegyndt opførelsen af 2 flydende reaktorer.

USA - opgraderinger og nye reaktorer
Hope Creek atomkraftværket i New Jersey, - et BWR fra 1986 på 1061 MWe - opgraderes til 1225 MWe.
Siden 1977 har NRC - Nuclear Regulatory Commission - godkendt 119 ansøgninger om opgraderinger af atomkraftværkernes kapacitet i USA. Total er der i alt tilføjet 5347 MWe til de bestående atomkraftværker, hvilket svarer til 6-6 stk. av kapaciteten.

South Carolina Electric and Gas (SCE&G).
Selskabet har efter en grundig evaluering fundet, at atomenergi er økonomisk konkurrencedygtig sammenlignet med andre produktionsformer. Evalueringen inkluderede kul, naturgas og andre former for produktion, herunder vedvarende energi. Bundlinien viste, at atomenergi er det rigtige valg for kunderne i South Carolina udtalte selskabet.
SCE&G forventer en snarlig godkendelse til at bygge to nye enheder. Første enhed vil kunne tages i drift i 2016, og det andet i 2019.
Selskabet driver i forvejen atomkraftværket Summer Plant, en 966 MWe enhed, der startede driften i 1984.

Sverige - lokal opbakning til deponering af brugte brændselselementer.
Beboere af de to kommuner i Sverige, der er kandidater til at huse Sveriges brugte atombrændsel, har udtrykt stærk støtte for projektet, og der er flertal i de tilgrænsende kommuner for projektet.
83% af de adspurgte i Oskarhamn og 77% af de i Osthammar kommune støtter forslaget om, at deres kommuner bliver valgt som opbevaringssted.
Svensk Karnbranslehantering AB (SKB) siger, at «hele processen at finde et sted, hvor vi kan bygge et opbevaringslager bliver baseret på frivillighed hos kommunen», det glæder derfor meget at der er en sådan stærk lokal opbakning.
En årlig meningsafstemning af beboerne i Oskarshamn og Osthammar er blevet udført af SKB siden 2003. Dette års afstemningen er blevet forlænget til de tilgrænsende kommuner Uppsala, Digos, Tierps, Monsteras, Borgholm og Vastervik.

Status for globale atomkraft maj 2008
 
 
       Status pr.     2006 Stk. / MWe  •  Okt. 2007 Stk./MWe  •  Maj 2008 stk/MWe 
 _____________________________________________________ • ___________________ • ___________________
 Antal a-værker i drift . . . . 441 - 338.386    •  439 - 372.002   •  439 - 371.989 
Værker u. bygning . . . . . . 24 - 18.816 • 33 - 26.838 - • 36 - 29.958
Ordrede a-værker . . . . . . . 41 - 42.707 • 94 - 101.595 - • 93 - 101.395
Planlagte værker . . . . . . . 113 - 82.220 • 222 - 193.095*)- • 218 - 192.975
___________________________________________________________________________________________________ Global andel af elproduktion . . . . : 16%
56 lande med ialt 284 forsknings- og forsøgsreaktorer. 220 reaktorer i ubåde og skibe.
Italien genindfører atomenergi.
Den nyvalgte italienske regering planlægger iopførelsen af atomkraftanlæg i følge Claudio Scajola, minister for økonomisk udvikling.
Der var flere årsager hertil, begrænsning af omkostningsniveauet for elproduktionen, energimangel og opfyldelsen af Kyotoaftalden.
Scajola ville også styrke de vedvarende energikilder samt en renere kulteknologi.
Italien har i øjeblikket en andel i den 1600 MW store reaktor, der er under opførelse i Flamanville i Frankrig.

Toshiba forventer stor vækst.
Japans Toshiba forventer ordrer på mindst 33 atomreaktorer indtil 2015, og har planer for at udvide alle nukleare aktiviteter.
De 33 enheder er et konservativt estimat, bygger på estimater fra planerne i USA, Kina, Syd Afrika og Storbritannien.

Egypten.
Egypten er ved at revidere deres nationale atomstrategi, der baseres på andres landes vellykkede initiativer sagde energiminister Hassan Younes.
Om kort tid vil man tage initiativer til at påbegynde en udbudsrunde vedrørende opførelse af Egyptens første atomanlæg ved Dabba, vest for Alexandria.
Atomprogrammet blev startet sidste oktober af præsident Hosni Mubarak.

Nyt berigningsanlæg i USA.
GE-Hitachi (GEH) har valgt en placering ved Wilmington i Nord Carolina for et potentielt berigningsanlæg, der skal anvender laserberigningsteknologi efter den australske Silex metode.
Teknikken bruger langt mindre energi end de traditionelle diffusions- og ultracentrifugeanlæg.
Man sender dampe af uranhexafluoride (UF6) ind i et anlæg, hvor de udsættes for et laserstråler, der fortrinsvis ioniserer U235 atomerne, der så kan separeres i et elektrisk felt.
En kompliceret teknik, men sandsynligvis langt mere effektiv end de traditionelle metoder.

Til top

Januar - april 2008.

2 nye rektorer i Syd Korea.
Korea Hydro & AtomKraft (KHNP) har bevilget en konstruktionstilladelse for de første to APR-1400 reaktorer, Legg-Kori 3 og 4, nær Busan i det sydlige Korea.
Konstruktion af reaktorene blev godkendt af energi- og industriminister Yeong-joo Kim.
Udgravningerne til Legg-Kori 3 startede i januar 2008 - et år senere starter 4. enhed. Kommerciel drift af de to reaktorer forventes september 2013 og september 2014.
De to nye trykvandsreaktorer (PWR) kar en kapacitet på 1350 MWe hver og er designet til 60 års drift.

USA
har offentliggjort sine subsidier til forskning og udvikling af energisektoren (EIA).
Det totale beløb androg 16.6 milliard US-dollars - en fordobling i forhold til 1999. Dette beløb fordeltes som følgende:
  6.75 mia. dollars blev forholdt el-produktionen, og
  6.00 mia. dollars deltes mellem forskning og udvikling og subsidier.
Atomkraft blev subsidieret med 199 mio. dollars og vedvarende energi med 724 mio. dollars. Dette svarer til:
  0.025 cent i subsidier pr. kWh til atomkraft og
  0.71 cent pr. kWh for vedvarende energi - hovedsagerlig til vindenergi, der modtog 2.3 cent pr. kWh.
Forsknings og udviklingsmidlerne omfatter 1.55 mia. US-dollars der fordeltes således:
  922 mio. US-dollars for atomenergi (19.4%),
  522 mio. US-dollars for kulenergi (49%) og
  108 mio. US-dollars for vedvarende energi (2.5%)
Tallene i parentes viser andelen af energiproduktionen i USA.
Atomenergiens andel fordeler sig således:
  319 mio. US-dollars for nyt atomanlægsdesign og udvikling af en brændselscyklus der sikrer mod misbrug.
  350 mio. US-dollars for oprydning af pladser med atomenergianlæg - herunder forskningsreaktorer og
  253 mio. US-dollars for anlægget på Idaho Nationale Laboratoriet og deres ledelse.
2/3 af midlerne til kulsektoren gik til forbedrede rensningsprocesser.

USA - ny kontrakt ved Vogtle atomkraftstation.
AP1000 konsortiet Shaw and Westinghouse har underskrevet en aftale med Georgia Power om to nye 1100 MWe atomanlæg på den eksisterende Vogtle atomkraftstation nær Augusta, Georgia. Anlægget forventes klar i 2016/2017.
Der er tale om en kombineret konstruktions- og operationslicens (COL).
Der er nu 9 tilsvarende aftaler der repræsenterer 15 nye atomkraftreaktorer i USA, bl.a. 2 stk. i Florida med samme reaktortype og 2 stk. i Syd Carolina.

Tyrkiet. Fire selskaper har indgivet tilbud om konstruktion af et atomkraftanlegg på Akkuyu i Tyrkiet.
Yderligere bud forventes af komme fra Rusland og USA.
Første atomprojekt er fastsat til Akkuyu ved Middelhavets kyst.

Megatons til Megawatt-programmet.
Totalt er 325 tons russisk eks-militært højtberiget uran – ækvivalent til 13.000 atomsprænghoveder - blevet nedblandet til brug for civile atomkraftværker i det såkaldte Megatons til Megawatt program.
Det 20-årige program er nu i dets 14 år, og inden det er fuldført i 2013, er i alt 20.000 atomsprænghoveder blevet nedblandet til civilt brug i amerikanske atomkraftværker. Rusland får markedsprisen for det fissile materiale omregnet til SWU (separative work units)
USECs præsident (US Energy Company) John Welch sagde, at Megatons til Megawatt-programmet er en hjørnepæl i ikke-spredningssamarbejdet som også har tjent landets behov for pålidelig og miljøvenlig el.

IAEA.
Der er en stigende interesse i atomkraft for elproduktion, udtaler generaldirektør ElBaradei fra det Internationale Atomenergi Bureau (IAEA) . Flere lande søger assistance for energianalyser og -planlægning.
ElBaradei bemærkede at der er en øget efterspørgsel efter IAEA missioner til lande, der er interesserede i start af atomkraftprogrammer. Han nævnte, at syv lande er blevet vejledt i løbet af 2007.
ElBaradei sagde at sikkerhed of effektivitet af atomindustrien i 2007 stort set var forblevet høj, men det er nødvendigt at vedligeholde årvågenheden og fortsat forbedre sikkerhedskulturen.
IAEAS projektioner for fremtidens atomkraft er blevet revideret opad til mellem 450 og 690 GWe installeret kapacitet ved 2030.
ElBaradei sagde også at de højere uranpriser har tilskyndet til ny udforskning og nyvurderinger og de identificerede uranressourcer som bliver rapporteret i den kommende udgave af »Uranium: Resources, Production and Demand«, som vil være 17% højere end i den sidste udgave.
Total identificerte ressourcer i 2005 udgaven var 4.743 Megatons i prisgruppen mindre end $130/kg uran, 3.804 Megaton i gruppen mindre end $80/kg U og mere end 2.746 megatons i gruppen mindre end $40/kg U.

Kina .
Udgravningsarbejdet på Sanmen atomkraftanlæg i Zhejiang provins, startede d. 26. 2. 2008.
Enheden vil være det første til at bruge Westinghouses AP1000 teknologi.
Sanmen 1 bliver efter planen klar til drift i august 2013. I juli 2007 undertegnede Westinghouse de endelige kontrakter for konstruktionen af fire stk. AP1000 reaktorer i Kina. To bliver bygget i Sanmen, mens de andre opføres i Haiyang i Shandong provins. Konstruktionen på Haiyang bliver startet senere dette år.

En indsættelsesceremoni blev holdt d. 26.2 på stedet ved Ningde atomkraftanlæg i Kina.
Ningde 1 er den første af fire i fase I med i alt 4 stk. 1080 MWe trykvandreaktorer (PWRs).
Første enheden kan begynde drift ved slutningen af december 2012.
Fase II, som består af to yderligere PWR-reaktorer på 1080 MWE følger senere.

USA-rekorder i 2007.
I 200 blev der sat flere rekorder af den nukleare elproduktion. USAs 104 atomreaktorer producerede 807 GWh, den tidligere rekord på 788.5 GWh svarer til en stigning på 2.3%, svarende til ca. til det halve af Danmarks årlige elforbrug.
Kapacitetsfaktoren var i 2007 på 91.8% er også ny rekord, den tidligere rekord var 90.1% og stammer fra 2004. Kapacitetsfaktoren er den opnåede produktion i forhold til det teoretiske produktion, hvor anlæggene kører hele året med fuld kapacitet.
En af årsagerne til det gode resultat er omstart i maj af Tennessee Valleys Authoritys (TVAs) Browns Ferry 1 reaktor på 1155 MWe. Desuden var et par andre værker opgraderet med i alt 55 MVe.
De gennemsnitlige produktionsomkostninger til brændsel, vedligehold og drift var rekordlav - 1.68 cent/kWh. Den tidligere rekord var på 1.72 cent/kWh var fra 2005.
Nuclear Energy Institute (NEI) sagde, at 2007 var det 7. år, hvor atomkraften havde de laveste produktionsomkostninger i forhold til kul og naturgasfyrede anlæg.

Statistik 2007 fra USAs atomreaktorer

6. reaktor i Finland?.
I Finland har man gennemført en VVM-redegørelse vedrørende opførelse af en 6. atomreaktor ved Olkiluoto.
Konsekvenserne for miljøet blev vurderet som positive.
Redegørelsen tager ikke stilling til reaktortype, men udgangspunktet har været en reaktor på mellem 1000-1888 MWe.
Man har set på en alternativ placering, men man må antage, at pladsen ved Olkiluoto, hvor man er ved at opføre en EPR-reaktor, bliver foretrukket.
I VVM-redegørelsen ser man på hele kraftværkets livscyklus, altså hele brændselskredsløbet indtil slutdeponering. Desuden konsekvenserne for områdets flora og fauna, transport m.v.
Man har også set på konsekvenserne for en alvorlig reaktorulykke. Man har vurderet at et udslip ved en stor ulykke ikke vil få alvorlige konsekvenser for omgivelserne. Lokalbefolkningen har erklæret sig overvejende positive.
Redegørelse for en 4. reaktor ved Olkiluoto

Indien.
Rusland og Indien har afsluttet forhandlingerne om konstruktion af yderligere fire atomkraftreaktorer på Kudankulam, Tamil Nadu, og for samarbejde på andre områder. Rusland konstruerer allerede to 1000 MWe letvandreaktorer på Kudankulam under aftalebetingelser fra 1998. Enhederne er berammet til at begynde kommerciel drift i december 2008 og juni 2009. (Kilde: WNA)

Enighed mellem Rusland og Indien

Iran.
Iran har begyndt opførelsen af et nyt atomkraftanlæg i en olierig region nær grænsen til Irak, i følge Irans ambassadør i Rusland, Gholamreza Ansari.
Lokaliteten er Darkhovin i den sydvestlige Khuzestan provins, hvor Iran vil konstruere et 360 MWe anlæg.
Iran har bygget dets første atomkraftanlæg ved Bushehr, hvor prøvedrift starter senere i år. De endelige leveringer af atombrændsel fra Rusland ankom på anlægget sidste måned.
Iran vil bygge andre kraftanlæg inden 2020 da i et planlagt netværk med en kapacitet på 20.000 megawatt for at tilfredsstille et stigende el-behov.
Det Internationale Atomenergie Agentur (IAEA) har nævnt Darkhovin projektet i forrige rapporter på Iran.

Philippierne - den næste nation med atomkraft?
Philippinernes atomundersøgelse sommyndighederne bestilte hos IAEA, blev spurgt om hvorvidt Bataan-1 kan drives økonomisk og sikkert. Den 621 MWe Bataan reaktor blev bygget i reaktion på oliekrisen i 1973. Værket blev færdigt i 1984 men blev aldrig sat i gang, men er belvet vedligeholdt.
Atomkraft er nu igen på dagsordenen på grund af den øgede afhængighed af importeret olie og kul.

Status på atomkraftværker under bygning.
 
Land  Lokalitet   Type MWe I drift år
Kina
     Hongyanhe-1 PWR  1.000 ?
     Lingao-3   PWR  1.000 2010
     Lingao-4   PWR  1.000 ?
     Qinshan 2-3 PWR	  610 2010
     Qinshan 2-4 PWR	  610 2011
Taiwan  Lungmen-1	 ABWR  1.300 ?
     Lungmen-2	 ABWR  1.300 ?
Finland Olkiluoto-3 PWR	 1.600 ?
Franrig Flamanville-3PWR	 1.600 2012 
Indien  Kaiga-4   PHWR   202 2007
     Kudankulam-1 PWR	  917 2009
     Kudankulam-2 PWR	  917 2009
     PFBR     FBR	  470 ?
     Rajasthan-5 PHWR  202 2007
     Rajasthan-6 PHWR  202 2007
Iran   Bushehr-1   PWR  915 2007
Japan  Tomari-3   PWR  866 ?
Pakistan Chasnupp-2  PWR  300 2011
Rusland Blakovo-5   PWR  950 2010
     Beloyarsk-4  FBR  750 ?
     Kalinin-4   PWR  950 2010
     Kursk-5   LWGR   925 2010
     Severodvinsk-1PWR   30 ?
     Severodvinsk-2PWR   30 ?
     Volgodonsk-2 PWR  950 2008
S. Korea Shin-Kori-1  PWR  960 2010
     Shin-Kori 2  PWR  960 2011
     Shin Wolsong-1PWR  960 2011
Ukraine Khmelnitski-3 PWR  950 2015
     Khmelnitski-4 PWR  950 2016
USA   Watts Bar-2  PWR 1.165	 ?
Total ............. 34 st. 28.139 MWe	
Kilde: International Atomic Energy Agency 
http://www.iaea.org/programmes/a2/index.html				
Opdateret 7.12.2007 				

Susquehanna-anlægget står for en opgradering af 2 stk. kogendevandsreaktorer på ca. 13% - fra 1200 MWe til 11300 MWe. Det sker i løbet af foråret 2008 og 2009.

Kontrahering af to nye bulgarske atomreaktorer.
Der er skrevet kontrakt om bygning af to nye atomkraftreaktorer på Belene standpladsen i Bulgarien mellem NEK og Ruslands Atomstroyexport, som vil bygge de to stk. 1000-MWe reaktorer i forening med Areva-Siemens og lokale selskaber.
Det drejer sig om 3. generations AES-92 VVER enheder som tilfredsstiller de strenge Vesteuropæiske sikkerhedsstandarder. Rusland har tilbudt finansiering af projektet.

Hviderusland (Belarus) beslutter sig for atomprojekt.
Sikkerhedsrådet i Hviderusland har bekræftet, at landet vil opføre et atomkraftanlæg, som skal forsyne landet med ca. 30% af elproduktionen i 2020 og hermed reducere afhængigheden af russisk gas.
Et internationalt tilbud er planlagt for slutningen af 2008, skønt Rusland er den meste sandsynlige leverandør på de 2 x 1000 MWe anlæg. Men også Areva og Westinghouse er mulige leverandører.

Sverige.
Ifølge svenske presserapporter, har partileder Jan Björklund forslået at nye reaktorer bygges efter næste valg i 2010, som erstatning for de lukkede reaktorer og at sikre landet en ny nuklear kapacitet.
Dette ville betyde ag man forlader planerne om udfasning af landets atomkraftværker.

Australian uranproduktion 2007.
2007 produktionen fra Australiens 3 uranminer var på 10.145 ton U3O8 (8603 tU), 13% højere end 2006.

Kazakhstans uranproduktion steg 26% i 2007 til 7827 tons U3O8(6637 t U).
Man forventer i 2008 at produktionen stiger til 11.320 t U3O8 (9600 tU), og i 2010 er målet 17.700 t U3O8 (15.000 t U).

Kina.
Sanmen 1 vil være det første af 4 stk. Westinghouse-design af deres 3. generations enhed - AP1000. To er under opbygning på Sanmen i Zhejiang provinsen mens de andre to placeres i Haiyang i Shandong provinsen.
Konstruksjon på Haiyang bliver også startet op senere i 2008.
Den første Sanmen enhed forventes online i aug. 2013 og skulle blive verdens første Westinghouse AP1000 reaktor i drift, medens 12 er på forskellige trin i planlægningen i USA og er under overvejelse i andre lande.

Kina deltager i ITER.
Kina vil bidrage med ca. 10 mia. yuans, hvilket svarer til ca. 10% af de totale omkostninger, til den Internationale Thermonuclear Eksperimental Reaktor projekt (ITER), som vil starte i Frankrig i år.

Storbritannien.
En britisk rapport blev fremlagt på den årlige konference afholdt af Confederation of British Industry (CBI). Rapporten foreslår at landet opfører 12 nye atomkraftreaktorer som en del af en klimastrategi med udvikling af lav-carbon energikilder, som atomkraft kunne være en del af.
Konstruktionen af det første anlæg kunne starte i 2013 og derefter 1 stk. årligt.
Atomkraft er blevet ranket som den anden mest signifikante metode til at formindske CO2-udledning efter vindenergi eller CO2-lagring, men med to gange så stort potentiale end vindenergi. CBI udtalte, at 12 nukleare anlæg og 1600 vindgeneratorer har potentiale til at producere ca. 50% af el-energien i år 2030.

Efter lang tids tænkepause har den britiske regering besluttet at overlade til markedskræfterne, hvor mange nye atomkraftværker der skal bygges. Alle kan få lov, hvis de selv betaler for at slippe af med affaldet.
Regeringens ministre enedes ifølge de britiske medier tirsdag om en plan, der giver elselskaberne lov til at opføre lige så mange nye atomkraftværker, som de mener, at de kan sælge strømmen fra.
Placeringerne skal der tages stilling til senere, men en række af de eksisterende reaktorer, som leverer en femtedel af briternes strøm, er ved at være nedslidte og skal udskiftes eller opgraderes.
Den britiske regering har tænkt sig at stille én nagelfast betingelse til elselskaberne og deres leverandører af atomkraftværker mellem dem, General Electric og Toshiba: De skal rydde op efter sig. Det betyder, at de selv skal betale alle omkostninger, der er forbundet med at håndtere det radioaktive affald, en knude som endnu ikke er løst permanent noget sted i verden, men der er mange godkendte planer.
Gordon Brown lader sig ikke påvirke kritikken, som han kom i forkøbet i et interview med avisen The Observer søndag. "Når Nordsøen løber tør for olie og gas, vil folk vide, om vi har sikret os den rigtige balance mellem afhængighed af udenlandske kilder og at kunne genere vores egen energi. Derfor er det en afgørende forudsætning for at forberede Storbritannien til en ny verden, at vi er villige til at træffe vanskelige, langsigtede beslutning, hvad enten det gælder vindkraft, bølgekraft, vedvarende energi i almindelighed eller atomkraft,"« sagde han.

Til top

September-december 2007.

USA.
Der er tildelt Duke Energy den 4. fulde tilladelse i USA til opførelse af to tvillingereaktorer i Syd Carolina.
Dette er første tilladelse til opførelse på et heklt nyt areal, hvor der er planlagt 2 stk. reaktorer af typen AP 1000.
Kommerciel drift af det nye 2234 MWe Lee anlæg forventes i 2016-18.

Ny 1650 MWe reaktor i Frankrig.
Fransk atomindustri (Areva) vil bygge to kraftreaktorer på hver 1600 MWe af typen EPR ved Taishan i Kina, 100 km sydvest for Guangzhou og 150 km vest for Hong Kong i Guangdong. Areva vil desuden foretage et studie af mulighederne for et anlæg til oparbejdelse af brugt atombrændsel.
Handelen blev undertegnet da den franske præsident Nicholas Sarkozy var på et statlig besøg i Kina. I alt blev kontrakter for 45 milliarder kr. underskrevet. Anne Lauvergon fra AREVA fortalte journalister, at atomhandelen var den største nogensinde.
I Handelen indgår desuden 12 års forsyning af brændselselementer, samarbejde med reprocessing m.v.

Italien får atomenergi ind ad bagdøren..
Det italienske selskab Enel - har undertegnet en samarbejdsaftale det franske Electricite de France (Edf) om levering af for op til 1200 MWe. atomkapacitet.
Italien vil aftage 12.5% af produktionen fra Flamanville 3, med en option på den samme mængde fra fem påfølgende nye atomenheder, som bliver bygget af Electricite de Frankrike (Edf).
Et memorandum af denne aftale er underskrevet i maj 2005, undertegnet af Fulvio Conti og Pierre Gadonneix, under overværelse af præsident Nicholas Sarkozy og premierminister Romano Prodi.
Atomkraft blev forbudt i Italien ved i 1987 med et offentligt referendum. Men landet lider af de højeste elpriser og stærk el-mangel og imåporterer ca. 15% af deres elenergi fra Frankrig.

Jordskælvet i Japan klassificeret på INES-skalaen.

Japans nukleare myndigheder kar klassificeret skaderne efter jordskælvet på Kashiwazaki Kariwa atomkraftanlægget i juli 2007. Den værste skade er klassificeret til 0 (nul) på den International Nuclear Event Scale (INES), hvilket betyder, at man ikke har fundet at jordskælvet havde nogen sikkerhedsmæssige konsekvenser.
Andre skader blev betegnet som værende uden relevans m.h.t. den nukleare sikkerhed.
Alle 7 hovedreaktorer er blevet efterset og fundet uskadte. (Kilde: JAIF 13.11.07.)

USA og Rusland har undertegnet en aftale til bekræftelse af enighed om at der anvendes 34 tons russisk våbenplutonium (hovedsageligt Pu-239 med et meget lille Pu-240- indhold) til fremstilling af brændsel (MOX) til drift af 2 hurtige formeringsreaktorer ved Beloyarsk. Det gælder den 600 MWe store BN-600, der er i drift, samt den BN-800 reaktor, der er under opførelse.
USA vil bidrage med 4000 mio. dollars til formålet. De to lande fortsætter samarbejdet med at udvikle designet med en højtemperatur-reaktor som har mulighed for at anvende plutonium som brændsel. (Kilde: DOE 19.11.2007. )

Iran.
Iran bruger nu 2952 centrifuger - 18 kaskader af 164 uran-centrifuger i drift ved Natanz, til berigning af uran. Iran samarbejder med det Internationale Atomenergi Bureau -IAEA - hvis generaldirektør, Mohamed Elbaradei bekræfter, at Iran fortsætter med at berige uran og fortsætter med at konstruere deres tungtvandsreaktor - IR-40 - ved Arak, som er blevet forsynet med 1240 kg uranhexafluorid, der har opnået en bekræftet berigningsgrad på 4.0% U-235. Iranske forskere kræver en berigningsgrad 4.8%.
7 uanmeldte inspektioner er blevet udført på Natanz i 2007. Elbaradei har skrevet, at man ikke har været i stand til at bekræfte, at der er forsvundet uran fra den fredelige brug til andre formål.

IAEA-rapport.
Det Internationale Atomenergi Agentur (IAEA) seneste projektion forudsiger, at den globale atomproduktion vil vokse fra nu 370 GWe til mellem 447 og 679 GWe ved 2030.
IAEAS ny rapport, "Energy, Electricity and Nuclear Power" for perioden op til 2030, er det seneste af de to årlige projektioner for forventet vækst af atomproduktionen - et højt og et lavt niveau.
Den lave projektion antager at al atomkapacitet der for tiden er under bygning er fuldført og er tilsluttet nettet, men ingen yderligere kapacitet er tilføjet. Denne lave projektion ville se atomkapacitet vokser 25% fra den 370 GWe til stede ved slutningen af 2006 til 447 GWe i 2030.
Den høje projektion tilføjer yderligere projekter og planer, som IAEA beskriver som sandsynlige. Når disse er inkluderet projektionen for 2030 vil kapaciteten i 2030 være steget til 679 GWe, en øgning på 93%. Dette repræsenterer en årlig vækstrate på ca. 2.5%.
IAEA rapport siger at atomkraftens andel af den globale el-produktion steg fra mindre end 1% i 1960 til 16% i 1986, og den procentdel har hold sig konstant siden 1986.
  Pressemeddelelse
  Status 2007

Australiens uranforekomster opskrevet 34%.
Australiens ressourcer af uran (EDR, som kan udvindes for midre end 80$/kg) ved slutningen af 2006 var 714.000 tons . I løbet af året har udforskning og udviklingsboringer ved adskillige placeringer har øget mængden 953.000 t U totalt.
Hvis mindre lødige forekomster medtages, kommer den totale mængde op på 1.53 millioner tons, som kan indvindes for mindre end 80$/kg, fra og med august 2007.
Tilnærmet findes 96% af Australiens uranforekomster på seks lokaliteter: Olympic Dam (verdens største uranleje), Ranger, Jabiluka, Koongarra, Kintyre og Yeelirrie.
Australien har ca. 27% verdens uranforekomster, der kan indvindes for op til 80$/kg.

EU-Parlamentet.
Medlemmer af det Europæiske Parlament har med overvældende majoritet stemt ja til en rapport som nævner at atomenergi vil være absolut nødvendig, hvis EU skal imødekomme det grundlæggende energibehov i fremtiden.
Rapporten er udarbejdet for EU-parlamentet af Herbert Reul fra EPP-ED group (Group of the European People's Party), blev vedtaget med 509 stemmer for og 153 imod.
Rapporten anerkender atomenergien som en nøglefaktor for elforsyningen i de fleste EU medlemsstater, og som forsyner EU med 1/3 af dens elforsyning.
"Det er givet at atomenergi er for tiden den største lav-kuldioxid energikilde i Europa" nævnte rapporten, og tilføjede "at uden atomkraft vil det være umuligt at opnå det mål for reduktioner af drivhusgas, man havde sat sig for at bekæmpe klimaforandring".
EUs energikommissær, Andris Piebalgs, sagde at det "Det vil være vanskeligt at nå vore klimamål uden brug af atomenergi".
Behovet for at producere og til at bruge energi mere sikkert, effektivt og vedvarende over hele EU blev også understreget i en rapport som Parlamentet selv har fået foretaget - en initiativ rapport - om "konventionelle energikilder" som havde blevet valgt av det Europeiske Parlamentet. MEPs understregede, at konventionelle kilder vil fortsat forblive meget vigtige for sikring EUs forsyningssikkerhet af energi.
MEPs fremhæver at EU og dets medlemsstater skal fordouble deres forskning og udviklingsindsatser mod at effektivisere energiproduktion og -forsyning, som reducerer miljøbestemte konsekvenser, som forbedrer sikkerheden og at udvikle lagerteknikker for vedvarende energikilder og udvikle nye atomreaktorer.

Ny aftale mellem Kina og Rusland.
Ved et topmøde mellem Rusland og Kina enedes man om af rusland forsyner Kina med uran, berigningskapacitet for lav-berigning af uran i 11 år fra 2010, samt opførelse af to nye kraftreaktorer.
I tillæg blev undertegnet en rammeaftale for konstruktion af yderligere to atomkraftreaktorer på Tianwan-pladsen. De nye enheder er af det russiske VVER-1000 design med en kapacitet på hver 1060 MW.


Status for globale atomkraftplaner pr. okt. 2007
 
 
       Status pr.        2006            •     Okt. 2007
 _______________________________________________________________ • _____________________
 Antal a-kraftværker i drift. . . . 441 stk. m. ialt 338.386 MWe •  439 stk. 372.002 MWe 
Værker under bygning . . . . . . . 24 - - - 18.816 - • 33 - 26.838 -
Ordrede a-kraftværker. . . . . . . 41 - - - 42.707 - • 94 - 101.595 -
Planlagte/foreslåede værker . . . 113 - - - 82.220 - • 222 - 193.095 *) -
*) Heraf: Kina............86 stk. USA ............25 - Syd Afrika .....24 - Ukraine ........20 - Japan ..........11 - Indien ..........9 - Brazilien .......4 - Tyrkiet ........ 3 - Ungarn ......... 2 - Litauen ........ 2 - Czechoslovakiet. 2 - Rumænien ....... 1 - Slovenien ...... 1 - Schweitz ....... 1 - Thailand ....... 4 - Vietnam ........ 2 - Andre 14 lande. 23 - IALT ......... 222 - _______________________________________________________________________________________ Global andel af elproduktion . . . . : 16%
56 lande med ialt 284 forsknings- og forsøgsreaktorer. 220 reaktorer i u-både og skibe.

USA
Tennessee Valley Authority (TVA) og Nustart consortium har forelagt en samlet konstruktionsplan og driftslicens (COL) for opførelse af to nye atomreaktorer på standpladsen ved Bellefonte i Alabama.

FN-rapport vedrørende reduktion af CO2.
En rapport fra FN-konventionen for klimaforandringer (UN FCCC) angiver, at større investeringer i atomenergi vil være nødvendig for at øge indsatsen for at reducere drivhusgas emissionerne til det nuværende niveau i 2030.
Rapporten blev overrakt på UN klimaforandringsmøde i Wien, Østrig, mellem 27-31 august. Den undersøger hvordan 14 mia. t kuldioksid-ækvivalenter (tCO2eq) kunne spares fra energisektoren, beskære forudsete emissioner på 41 mia. tCO2eq til el-produktionen, 27 mia. t CO2eq bliver sendt ud fra energisektoren.
Rapporten fremhæver også, hvilke investeringer, der vil være nødvendig for at opnå disse reduktioner. Rapporten konkluderer at 6 mia. tCO2eq kunne være sparet gennem energieffektivitet, 2.5 mia. tCO2eq ville blive undgået via indfangning af kuldioxid og lagringsteknologier.
Yderligere investering i atomenergi, vedvarende energi og hydroelektrisk energi sparer hver 1.6 mia. tCO2eq.
Investering i avanceret biobrændsel ville spare emissioner på 0.7 mia. tCO2eq.
Til å opnå dette ville kræve en ændring af investeringer fra den fossile brændsel.
Yderligere 38 mia. dollars vil være nødvendig for den vedvarende energi, 22 mia. dollar for vandkraft og 25 mia. dollar for atomenergi. I alt en investering i atomproduktion fra 15 mia. til 40 mia. dollar.
Delegationen fra Saudi Arabien anbefalede brugen af "rene olieteknologier", da atomenergi ikke var alm. accepteret i alle partier. Eksekutivsekretær Yvo de Boer svarede, at konklusionen i rapporten var baseret på landenes hensigter for deres fremtidige brug af atomenergi. Han sagde også »"hvis vi skal imødekomme det voksende energikrav i verden, må vi anvende alle former for energikilder«
Rapportens konklusioner gennemgås her:

WNAs kommentarer med link til IPCCs rapport.

USA - tilladelse til nye atomkraftværker.
NRG Energy og South Texas Project Nuclear Operating Company (STPNOC) har opnået en samlet konstruktions- og driftslicens (COL) med NRC(Nuclear Regulatory Commission)til at opføre to nye atomkraftværker ved South Texas, hvor der i forvejen er 2 enheder i drift.
De to nye enheder bliver en avanceret kogendevands-reaktor (ABWR) med en total kapacitet på mindst 2700 MWe.

TEHERAN, Iran (AP) .
Beriget uranbrændsel er klar til at blive transporteret fra Rusland til Irans første atomkraftanlæg ved Bushehr.
Atombrændslet for dette atomanlæg er inspiceret og forseglet af det Internationale Atomenergi Agentur - IAEA. Irans første atomkraftanlæg, har været udsat for gentagne forsinkelser på grund af betalingsproblemer fra iransk side ifølge russiske kilder.
En europæisk diplomat sagde sidste måned, at Moskva havde advaret Teheran om, at der ikke ville blive leveret brændsel til anlægget, hvis ikke Teheran løfter sløret for deres hemmeligholdelse af de mistænkelige forløb af deres atomaktiviteter. IAEA har siden rapporteret om øget samarbejde fra Irans side.
Iran har for tiden evnen til at berige små mængder uran, men har ikke nok kapacitet til at drive et atomanlæg, endsige at udvikle et atomvåben, men Iran har erklæret det vil øge berigningskapaciteten.

Syd Korea.
Sydkoreanske ministre har godkendt konstruktionen af de første to APR-1400 reaktor, Shin-Kori 3 og 4.
Standpladsen er forberedt og opbygningen burde starte i oktober 2007.
Energiminister Young-Ju Kim har godkendt konstruktionen af de to nye trykvandsreaktorer(PWR) som vil få en effekt på hver 1350 MWe og er designet til en levetid på 60 år. Reaktorerne burde begynde kommerciel drift i 2013 og 2014.
Shin-Kori 1 og 2 er allerede ca. 50% færdig og er et OPR-1000 design. APR-1400 teknologien for Shin-Kori 3 & 4 repræsenterer en yderligere evolution i drift, sikkerhed og ydelse.
Syd Korea har 20 atomkraftreaktorer, alle ejede og drevne af Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP). Tilsammen producerer de ca. 40% af landets elektricitet. I tillæg til dette projekt er Shin-Wolsong 1 og 2 for tiden under bygning. De er OPR-1000 reaktorer, der er ca. 35% komplette. (OPR = Optimised Power Reactor)

USA - meningsmåling.
82% af folk, der lever nær til USAs atomkraftanlæg er i positiv overfor atomenergi og 71% ville være villig til at se en ny reaktor tæt ved hvor de bor, ifølge en offentlig opinionsundersøgelse i USA.
Undersøgelsen omfattede en telefonisk forespørgsel af 1100 voksne indenfor en afstand på 10 engelske mil (16 km) af et atomkraftanlæg, men ikke ansatte ved et el-selskab. 86% af svarene gav deres lokale atomanlæg en høj karakter for sikkerhed og 87% erklærede deres tillid til at selskabet kunne køre anlægget sikkert.
71% af de spurgte mente det ville være acceptabel at opføre nye atomkraftværker. 26% mente ikke det var acceptabelt og 3% svarede "Ved ikke".
Undersøgelsen, som inkluderede voksne, der levet tæt på et af de 64 atomkraftanlæg i USA, blev bestilt af NEI, kommer på et tidspunkt hvor USA ansøger om bygning af op til 31 reaktorer indenfor de næste 10-15 år.

Til top

Juli-august 2007.

Bangladesh
ser seriøst på atomenergiens muligheder. Landets Atomenergi kommission (BAEC) er sat til at udarbejde et forslag til regeringen om to små små reaktorer. Rooppur ved Pabnafloden er en potentiel standplads.
BAECS chancer synes at være gode, er en plan til opførelsen af et atomanlæg er udarbejdet og underskrevet med Kina.
Bangladeshs økonomi har en årlig vækstrate på 5-6%. Men elektricitetssektoren kæmper med krav om at forbinde de tilknyttede områder af landet. Ca. 48 mio. indbyggere har ikke nogen adgang til el. På nuværende tidspunkt er kapaciteten ca. 5 GWe, næsten alt kommer fra små naturgasfyrede kraftanlæg.

Florida, USA.
Florida Power & Light (FPL) planlægger at øge andelen af atomenergi med 3400 MWe ved at opgradere de 4 eksisterende reaktorer ved Turkey Point og St. Lucie, samt ved bygning af nye anlæg. FPL vil ansøge NRC om byggetilladelse til yderligere 2 anlæg ved Turkey Point inden 2020, hvilket vil øge andelen med 3000 MWe. Atomkraft udgør for tiden 20% af energibehovet for FPLS 4.4 mio. kunder, der forventes at vokse til 5.5 mio. i 2020. FPL projekterer en yderligere atomkraftkapacitet for at undgå et estimeret udslip på 11 mio. tons CO2 årligt i Florida.

Kina.
BEIJING - Kinesiske elselskaber begyndte konstruktionen af et nyt atomanlæg i august, det første i landets nordøstlige del. Det første af seks enheder på Hongyanhe anlægget i Liaoning provinsen planlægges til start i 2012, de øvrige kommer online i 2014.
Anlægget vil koste i alt 6.5 mia. dollars. De bliver baseret på kinesisk udviklet teknologi.
Kinas myndigheder oplyser, at de planlægger at bygge 31 nye atomanlæg inden år 2020 for at lægge en dæmper på olie- og kulforbruget.
Det nye anlæg bliver bygget af et konsortium af det statsejede Guangdong Nuclear Power Group, som driver atomanlæg i den sydøstlige provins Guangdong.
Andre atomanlæg i Kina er basert på fransk, russisk og kanadisk teknologi.
Det amerikansk baserede Westinghouse Elektrisk Co. undertegnede en aftale i juli om salg af 4 atomkraftanlæg. Aftalen forventes at omfatte den nyeste 3. generations reaktor fra Westinghouse - AP1000, der er en trykvandsreaktor.

Philippinerne.
Departementet of Energy (DOE) på Philippinerne bliver sat til at udvikle et speciel rapport vedrørende udvikling af atomenergi i landet, i følge sekretæren i DOE - Angelo Reyes.
Han udtalte: "Vi har hovedsagelig forsømt brugen af atomenergi til at fremstille elenergi Vi vil derfor nu undersøge det nukleare alternativ til elproduktion."
Reyes sagde at gruppen ville hjælpe DOE med at udvikle en totalenergiplan for Philippinerne, og her burde atomenergien blive betragtet som et middel til at til at reducere landets afhængighed af importeret olie og kul.
I reaktion på oliekrisen i 1973 bestilte præsident Marcos 2 enheder af en 621 MWe Westinghouse trykvandsreaktor som blev færdigbygget, men aldrig taget i brug. I 2007 betalte de philippinske myndigheder for anlægget.

USA - uran fra fosfatlejer.
To firmaeer i USA har besluttet at indlede et studium i at udvinde uran som en biprodukt fra fosfatudvindingen i Florida, USA.
De to selskaber søger langsigtige forsyningskontrakter for uran til USAs el-selskaber for ca. 350 tons U, som et genvindingsanlæg skulle kunne producere hvert år som et biprodukt til produktionen af fosfatgødning.
Uranindholdet i de forfatrige lejer i Florida, som bearbejdes til gødningsformål, andrager 50-200 ppm.
Genvinding af uran fra fosfater har tidligere fundet sted i Florida og Belgien, men disse aktiviteter lukkede senest 1990 p.g.a. lave uranpriser. Selv om uranprisen p.t. er faldende, har der gennem de senere år været en betydelig prisstigning, hvilket har medført stigende interesse for at udvinde uran.
På verdensplan findes der ca. 22 million tons uran i fosfatdepoter.

USA - færdiggørelse af Watts Bar II.
En undersøgelse som firmaet Tennessee Valley Authority (TVA) i Tennesse har foretaget har resulteret i, at man har besluttet at fuldføre enhed nr. 2 ved Watts Bar. Det drejer sig om en 1180 MWe trykvandsreaktor, som forventes at gå på nettet i 2013. Konstruktionen blev suspenderet i 1985. Watts Bar I blev sat i drift i 1996.
Fuldførelsen af Watts Bar 2 vil være den hurtigste og billigste måden at tilføje ny kapacitet, og beregninger vise at enheden vil kunne levere elenergi for en pris af 4.4 cent/kWh, hvilket er 20-25% mindre end for et kulfyret værk og og 43% mindre end et værk til naturgas.

Australiens uranproduktion.
Uranproduktionen for 2006-07 var på 8121 tons uran (U), lidt mindre en forrige finansår, men mere end kalenderåret 2006.
Ranger-lejet producerede 4457 t U, Olympic Dam 2946 t U - og Beverley 718 t U.
Eksporten anddrog 8071 tons U til en pris på 658 mio. australske dollars.

Argentina.
Efter en undersøgelse har det argentinke selskab, Nucleoelectrica of Argentina, underskrevet en aftale med Energy of Canada Ltd (AECL) om at etableres kontrakt og projekttermer for konstruktion af en og muligvis to stk. 740 MWe Candu 6 reaktorer.
Aftalen indebærer også en hjælp til at afslutte kontruktionen af den Siemens-designede Atucha 2 reaktor, som er 80% færdigbygget. En regeringsbeslutning forventes i april 2008.

Japan, Tokyo.
Et jordskælv på 6.8 på Ricther-skalen, forårsagede d. 16.7. at 3 atomkraftreaktorer på Kashiwazaki Kariwa i Japan lukkede ned automatisk sammen med en, der var under opstart. Anlæggene er Verdens største med 7 reaktorer med ca. 8 GWe, hvoeraf de 3 var under service på tidspunktet.
Der gik ild i en transformator og ca. 1 kbm. vand blev spildt fra bassin med brugte brændselselementer. Jordskælvet sårede mere end 1000 mennesker, 10 blev dræbt, 300 bygninger blev ødelagt, mere end 35.000 mennesker fik ødelagt deres vandforsyning.
Reaktorerne på værket blev lukkede planmæssigt uden problemer. Det blev spildt ca. 1.2 kbm. vand fra kølebassinet med brugte brændselselementer, med i alt ca. radioaktivitet på ca. 90 kBq, blev afdrænet til en sø i overensstemmelse med de miljøbestemte rrtningslinier, selve køledammen var uskadt.
Jordskælvet forårsagede at flere hundrede tromler med fast, lavaktivt affald blev væltet og et dusin blev fundet uden låg. Det lavaktive affald består hovedsageligt af papir, filtre, letforurenede klæder og redskaber.
Tepco inspiserer alle 7 enheder på anlægget for at se, hvor store skader der har været på anlæggene og hvad der forårsagede af tranformatoren brød ud i brand. Hvor længe det varer inden anlægget er klar igen ved man endnu ikke. IAEA har meddelt, at de vil inspicere værkerne.
Japan har 5 reaktorer under bygning og har planlagt yderligere 7 reaktorer med en kapacitet i alt 16.000 MWe indtil 2017.

Atomanlæg i Japan - en WNA-oversigt.

Finland.
De to trykvandsreaktorer (PWR) ved Finlands lokalitet Loviisa, har udvidet driftstilladelsen til 2027 og 2030 i følge en ny licens.
Enhederne blev bygget i 1977 og 1981 til at have en levetid på 50 år.
Loviisa enhederne er enestående derved, at reaktorene er af den russiske VVER-design, men styring- og instrumenteringssystemer og containmentet er bygget efter vestlig standard. Kapaciteten er øget med knap 10% til en ydelse på hver 488 MWe. Finland har yderligere to reaktorer i drift, en en 1600 MWe enhed under bygning og en reaktor under planlægning.

Indonesien vælger koreanske reaktorer..
Korea Electric Power Corp. (KEPCO) and Korea Hydro & Nuclear Power Co. (KHNP) har undertegnet et memorandum i forståelse med Indonesias PT Medco Energi International, til iværksættelse af landets atomplaner. Dette vil involvere to standardreaktorer på 1000 MWe fra KHNP. Aftalen var en del af et yderligere energisamarbejde.

Sverige. Ringhals opgradering med 40 MWe.
Efter tilladelse er opnået fra myndighederne vil man med nye højtryksturbiner tilføje yderligere 30 MWe til kapaciteten 1006 MWe. Nye dampgeneratorer vil yderligere øge effekten med 200 MWe til 1206 MWe. Dette arbejde vil blive udført frem til 2011.
De andre enheder på stedet afventer godkendelse for opgradering. I alt vil man kunne forøge effekten på de 4 reaktorer med i alt 495 MWe, hv ilket næsten svarer til den ene af de to nedlukkede Barsebäckreaktorer.
Den øgede kapacitet for Ringhals kraftstationens 4 reaktorer vil svare til ca. 8 gange produktionen på Horns Rev vindmøllepark, hvis den producerer som forventet.

Westinghouse
har undertegnet de endelige kontrakter for konstruktionen af fire AP1000 atomkraftværker i Kina. Westinghouse forventer aftalen med Kina vil medføre mindst 5000 arbejdspladser. AP1000 anlæggene bliver bygget i par på Sanmen og Haiyang, med forventet første opstart i 2013. Westinghouse har opnået yderligere fodfæste i Syd Afrikas Pebble Bed reaktoren (PBMR) og med en platform til at fremme AP1000 i Syd Afrika.
Westinghouse ejer allerede 22.5% af PBMR Pty, det selskab, der forvalter utviklingen av PBMR, som for tiden er koncentrerer sig om konstruktionen af et pilotanlæg på Koeberg.
Westinghouse vicepresident Nick Liparulo siger "Westinghouse har længe været tilhænger af PBMR-konceptet".
Westinghouse er et gruppeselskap af Toshiba Corporation og er ejet af 77% ved Toshiba, 20% ved Shaw, og 3% ved Ishikawajima Heavy Industries.

Nord Korea lukker Yongbyon reaktoren ned.
Efter en lang serie forhandlinger og politisk tryk, har Nord Korea lukket dets Yongbyon plutonium-producerende reaktor ned.
Efter fire års fravær af det internationale Atomenergi Agentur (IAEA), var de nu i stand til at bekræfte begivenheden og tilmed at andre atomanlæg på stedet også er blevet nedlukket.
Yongbyon reaktoren er en 25 MWt russisk "eksperimental reaktor", som startet op er blevet brugt til at våbenegnet plutonium.

IRAN
IAEA har opnået enighed med Iran om at inspicere Irans 40 MWt tungtvandsreaktor, der er under bygning ved Arak med forventet opstart i 2009.
Det er en mulighed for at der er tale om en plutonium produktionsenhed. Dette anlæg har ingen forbindelse til den snart færdige kraftreaktor ved Bushehr, der kun vil producere elenergi.

Brazilien bekræfter fornyet atomindsats.
Braziliens præsident, Luiz Inácio Lula da Silva, har bekræftet den tidligere Energy Policy Councils anbefaling til at fuldføre det 1245 MWe Angra-3 atomkraftanlæg.
Der er på nuværende tidspunkt kun stillet 540 mio. US-dollars til disposition for dette år, mod de i alt 1.8 mia. US-dollars, som projektet beregnes at koste. Anlægget er ca. 70% komplet.

Til top

Maj - juni 2007.

OECD og
International Energy Agency (IEA) advarer Tyskland vedrørende beslutningen om at udfase deres atomkraftanlæg for at undgå en stigende CO2-udledning .
OECD opfordrer de tyske myndigheder til at revuredere deres politik i lyset af de ugunstige konsekvenser.

Thailand forpligter sig til atomkraft
Thailands energiminister har offentliggjort, at man vil fortsætte med planen om at bygge et 4000 MWe atomkraftanlæg.
Konstruktionen begynder i 2015 og anlægget skal efter planen være i drift fra 2020.
Udgifterne forventes at blive ca. 6 mia. UD-dollars med en produktionspris på ca. 6 cent/kWh, hvilket er lidt mindre ens fra kulbaseret el.

Finland.
En konsortium af industri- og energiselskaber har offdentliggjort planer til at etablere et samarbejsselskap, Fennovoima Oy, til at konstruere et 6. atomkraftanlæg i Finland.
Gruppen består bl.a. af selskaber med interesser i metaller, minedrift og smeltningsselskaber.
Fennovoima sigter efter at konstruere et nyt 1000-1800 MWe atomkraftanlæg med start mellem 2016 og 2018.

Syd Afrika.
Eskom i Sydafrika undersøger mulighederne for konstruktion af op til 20 GWe ny atomkapacitet inden 2027, startende med 4 GWe af konventionel kapacitet fra 2009-10, med den første enhed klar i 2016.
De miljømæssige vurderingsprocessen er undervejs, 5 steder kan komme i betragtning. Udvælgelse af teknologi tages stilling til senere.

Kina.
Kina øger sine mål for atomkraft.
Kinas Nationale Udvikling- og Reformkommission har meddelt, at dets mål for nuclear kapacitet i 2030 nu er på 120-160 GWe, en opgradering fra forrige mål, der var på 40 GWe i 2020 (mod 8.5 GWe i dag).
Det aktuelle kapacitet i Verden er på 370 GWe.

USA - genstart af reaktor.
Tennessee Valley Authority (TVA) har restartet enhed 1 på Browns Ferry atomkraftanlæg nær Athens, Alabama.
Siden den blev lukket ned i 1985 er der anvendt omkring 15 mio. arbejdstimer på ombygningen af reaktoren. Reaktoren er opgrtaderet til 1155 MWe.
Browns Ferry-reaktorerne blev anvendt som type for BWR-reaktorer i Rasmussen-rapporten.

Ny Kinesisk reaktor forbundet til nettet
Enhed 2 af Tianwan atomkraftanlæg koblet til nettet og enhed 1 forbereder gå i kommerciel drift og overgået fra Atomstroyexport til Jiangsu Atomkraft Corporation (CNNC 50%). Enhed 1 kører med ca. 1/3 af dens effekt siden den bleb koblet til nettet for 12 måneder siden.
Enhed 2 startet op i maj 2007. Kommerciel drift af enhed 1 venter i juni og for enhed 2 i december.
I fjor underskrev man en indledende aftale med Atomstroyexport om at bygge 2 flere reaktorer på Tianwan uden at meddele en tidsberegning. Der er plads på sitet til 4 enheder mere.

Kina planlægger at udvinde uran af kulaske..
Et selskab - Sparton - har underskrevet en aftale om extraktion af uran fra aske fra kulfyrede anlæg. 25-50 tons flyveaske fra anlægget forventes at kunne udvinde 3.5 til 7 kilogram uranoxid. Tidligere prøver fra flyveaske fra Xiaolongtang kraftstation angiver, at det indeholder ca. 0.46 pund U308 pr. ton flyveaske (160-180 ppm uran (ppm: parts pr. million), med over 70% som syreopløseligt uran. Kraftstationens flyveaske indeholder over 1000 t U og et årligt tilgang på over 106 t U. Den nærliggende kulmine kan forsyne kraftanlægget har tilstrekkelig kul de næste 20 år.

Russisk uranmine..
Tenex (Techsnabexport, Russia), har fået tilladelse til udvinding af otte uran-lejer i Elkon, et område i det sydlige Yakutia. Der er rapporteret ressourcer på 320.000 t U.
Første produktion forventes i 2010 med omkring 5000 t U/år i 2020 fra den største russiske uranmine kompleks. ( Kilde:Tenex 15.5. 2007.)

Brazilien.
Brazils energiminsterium foreslår at opføre 4 - 8 nye atomreaktorer for at imødegå stigningen i elektrisitetsforbruget. Det aktuelle antal afhænger af, hvorledes en miljøvurdering af 2 nye hydroelektriske projekterer på Madiera og Xingu floden i Amazonområdet falder ud.
Brazilien har 2 atomanlæg i drift og en tredje - Angra-3 - under konstruktion. Landet har væsentlige uranressourcer og en lille berigningsanlæg i drift ved Resende.

IPCC vil øge atomkraften.
Arbejdsgruppe III af IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) har i deres seneste rapport erkendt, at atomkraft er en nøgleteknologi i kampen for at mindske effekterne af den menneskeskabte klimaændring.
Den ny IPCC rapport siger, at hvis man vil indskrænke temperatstigningen til under 3°C kræver en forøgelse af ikke-fossil elproduktion fra 34% (atom + hydroelektricitet) må op på 48 - 53% i 2030, sammen med andre tiltag.
Med en fordobling af det totale elproduktion mener IPCC det vil kunne betyde at atomkraften øges med en faktor på 3-4, en stigning i bidraget til elfremstilling fra 16& til mere end 30%.

Rumænien.
En ny rumænsk reaktor er startet op, 7 år efter at regeringen besluttede at fortsætte opførelsen.
Cernavoda-2 er en 655 MWe Candu-6 reaktor, der sammen med den 10 år gamle Cernavoda-1 vil bidrage med ca. 18% af Rumæniens elproduktion.
Der er yderligere 3 ukomplette enheder på stedet, og man har en plan for at sætte disse i drift i henholdsvis 2013, 2014 og 2020.
Rumænien blev sammen med Bulgarien medlem af EU pr. 1.1.2007

Armenien.
Rusland gar aftalt at bygge et nyt 1000 MWe anlæg i samarbejde med Armenien, hvor en tidligere russisk reaktor på 376 MW forfaldte og forventes at lukke ned i 2016.

Tyrkiet forbereder atomlovgivning.
Tyrkiet forbereder konstruktionen af det første atomkraftanlæg. Det tillader energiministeriet at vælge placering og leverandør for op til tre reaktorer med ialt 5000 MWe kapacitet til elfremstilling fra 2012.
De tyrkiske atomenergi myndigheder fastsætter specifikastioner og evaluerer tilbud.
Til top

Marts - april 2007.

Jordan.
Jordan har udtrykt ønske om at opføre et atomkraftværk i 2015 for at producere elektricitet og desuden bruge atomteknologi til afsaltning af vand, da ørkenlandet har problemer med at skaffe drikkevand.
Jordan importerer 95 procent af dets energibehov og har et årligt vandunderskud på over 500 mio. tons ifølge officielle beregninger.
Parlament afholder en ekstraordinær møde for at stemme om et udkast til brug af atomenergi i landet.
Konge Abdullah II takkede Mohamed El Baradei, lederen af FNs atomenerergikommission - IAEA, for IAEAS støtte og har udtalt, at Jordan er en eksempel på en fredlig praksis af atomenergi.
I en interview forleden har Jordans monark udtalt, at Amman villet have alternative energikilder som afhjælpe den stigende import af energi.
Maher Hijjazin, direktør for Jordans Natural Resources Autthority, nævnte, at Jordan har tusindvis af tons uranreserver, hvoraf en del kan bruges som brændsel i atomkraftanlæg.
Elbaradei begynde med et tre-dages visit i Jordan, og senere tager han til Saudi Arabien og Oman, sikkert med samme formål.

Iran.
Iran driver mere end 1300 ultracentrifuger på Natanz berigningsfabrik udtaler IAEs kontrollører. Samtidig må man kostatere, at starten af landets første atomkraftværk ved Bushehr er udsat på ubestemet tid p.g.a. uenighed om betaling til det russiske firma, der forestår opførelsen.
I følge en fortrolig rapport fra IAEA, har deers kontrollører fundet, at en cascade af 1312 centrifuger ved Natanz i april kørte med urangas. Iran siger det i løbet af 2-4 år har installeret 50.000 centrifuger.
Iran har reduceret deres samarbejde med IAEA til en lovlig minimum ifølge en FN-resolution efter af de nægtede at efterkomme en opfordring til at stoppe deres berigningsprogram.

USA - berigning.
NRC (Nuclear Regulatory Commission) har uddelt licens til et berigningsanlæg - American Centrifuge Plant - i Piketon, Ohio.
Det totale anlæg forventer at begynde kommerciel drift ved slutningen af 2009 med en årlig kapacitet på 3.8 million SWU i 2012. Det vil kun bruge ca. 5% af den energi, som det gamle anlæg, det erstatter.
Tilladelsen omfatter 7 million SWU/år med en berigning op til 10% U-235, skønt det normale niveau i dag er på 5%. I juni 2006 meddelte NRC tilladelse til et berigningsanlæg i Ny Mexico med en kapacitet på 3 mio. SWU/år, som forventes startet i 2008.

Finland.
To finske energiselskaber har søsat miljøvurdering vedrørende en mulig fremtidig konstruktion af nye atomkraftværker ved Loviisa og Olkiluoto.
Redegørelsen starter i april 2007 og forventes færdig i sommeren 2008. Selskabets vicepræsident Tapio Kuula mener at vejen er banet for at udbygge atomenergien i Finland.
Man forventer et elforbruget i Finland fortsat stiger og dermed behovet for øget grundlast i fremtiden.
Holdninger til atomenergi i Finland er positiv, og man er her optaget af at sikre en fortsat formindsket afhængighed at fossil energi.

Canada.
Energi Alberta Inc (EA) vil bruge et atomkraftanlæg for at udvinde olie fra deres forråd af oliesand fra år 2016.
Wayne Heunset fra EA fortæller, at man forestiller sig 2 anlæg af CANDU-reaktorer til at drive anlægget i provinsen Alberta. Den første af tvillingsreaktorene kommer on-line i 2016, den anden følger et år senere.
For øjeblikket trækkes olien ud fra bitumen med damp, der blødgør den olieholdige blanding, dernæst anvendes elenergi og til slut tilføjer man brint.
På nuværende tidspunkt anvendes naturgas som den primære energikilde, men i fremtiden ses atomenergi som et mulig alternativ for at reducere den totale emission af CO2 fra oliesanddriften.

EU,
2 analyser viser en fremtid for atomenergi.
Udbredt anvendelse af alternativer til kul til brug for produktion af elektricitet er nøglen til at løse drivhusgas-problemet, og atomelektricitet har specielt potentialet for at ekspandere de kommende tiår, ifølge to ny rapporter fra henholdsvis Eurelectric, et Brussels-basert el-industri forum, og Cambridge Energy Research Associates(CERA).
Man forventer en kraftig udvikling indenfor atomenergien det næste tiår.

Kina,
planlægger at rydde op i deres kulproducerende anlæg, bl.a. ved at erstatte de mindre og stærtkt forurenende kulanlæg med større og mindre forurenende anlæg i løbet af den 11. 5-årsplan (2006-2011). Alle nye anlæg skal f.eks. have svovlrensning.
Fossil fyrede anlæg står for ca. 72% af Kinas i alt 622 GWe el-kapacitet, hydroelektriocitet tegner sig for 25% og atomenergi ca. 3%. Der er 10 store atomkraftanlæg inkluderet i 5-års planen.

USA.
For første gang i mere end tre årtier har NRC (Nuclear Regulatory Commission) bevilger en "Early Site Permit " for en ny USA-atomkraftanlæg.
ESP er det første trin mod et ny anlæg og tillader Exelon Generation Company (EGC) at starte konstruktionsarbejdet i Clinton, Illinois fastsætte om den plads er passende for et atomkraftværk.
Dette er første tilladelse bevilget under en ny tilladelsesproses, det blev etablert i 1989, men ikke tidligere brugt. Afgørelse på to andre anlæg er forventet i dette år.

DTE Energi, et datterselskab af Detroit Edison, ønsker at bygge et ny atomkraftanlæg på stedet, hvor deres Fermi atomkompleks befinder sig i Monroe, som erstatning af det 22 årige gamle anlæg.
Meddelelsen er bemærkselsesværdig i sig selv, det er første gang i mere end 30 år, hvor nogen søger en tilladelse for en ny anlægg hos NRC.

Bushadministrationen beder Kongressen om tilladelse til at udvide det foreslåede atom-affaldsanlæg i Yucca-bjerget i Nevada.
Hvis det bliver afslået vil Energidepartementet sandsynligvis spørge Kongressen næste år om at bygge et andet anlæg.
Skønt Kongressen har autoriseret konstruktion af projektet, er der en stor lokal modstand i Nevada og fra nogle miljøgrupper, som tror at Yucca-bjerget ikke er sikkert til at lagre affaldet i flere tusind år. Men Kongress fortsætter med at vurdere stedets egnethed til opbevaring af højaktivt affald.
Det er en foreskrevet 77.000 tons affald.

Kina.
Westinghouse og dets partner Shawgruppen, har underskrevet en aftale om at bygge fire reaktorer i Kina af typen AP1000 3. generations atomkraftreaktorer.
To stk. i Haiyang i Shandong provinsen og to i Sanmen i Zhejian provins.
Endelige kontrakter underskrives i midt 2007, konstruktionen forventes at starte i 2009 med første i drift i 2013.

Chile.
Det chilenske energiministerium meddelte, at det undersøger muligheden for at imødegå behovet for energi ved at bygge 5 GWe ny kraftværkeskapacitet.
Der skyldes hensynet til forsyningssikkerheden og at Argentina skærer ned på gasforsyningerne til landet.
En gruppe har allerede diskusteret med Areva om at bygge et atomkraftanlæg. (Kilde: Santiago Tider 28.2.07.

Schweitz.
Sveitz bekræfter sin nukleare fremtid. De Schweitziske myndigheder meddeler, at de nuværende fem atomkraftreaktorer vil blive erstattet men nye enheder.
Den ny energipolitik inkluderer vedvarende energi, øget energieffektivitet og gasfyrede anlæg, men med fortsat atomenergi til at bære hovedlastensammen med hydroelektriske anlæg, som ikke kan ekspandere.

USA.
USA investerer i atom projekter. Ca. 15 selskaber og konsortier forbereder en plan med en samlet konstruktion og licenser til drift af op til 33 nye atomreaktorer.
USAs Atomenergi Institut siger, at de vil investere mindst 2 mia. US-dollars ved slutningen af 2007. Disse penge bruges på design og teknisk arbejde for nye reaktortyper, på forberedelse af driftstilladelser og i framskaffelse af langtids -udstyr som reaktorbeholderen og dampgeneratorer.
I 2006 producerede USAs 103 atomreaktorer i 31 stater i alt 787.6 TWh med en rekordlav produktionsomkostning på 1.66 cent/kWh (eksklusiv kapitalomkostninger).
Industrien bygger fortsat på værdien af driftsfornyelser - tilføjelse af yderligere 20 år til de originale 40 års tilladelser - som 48 af reasktorerne har opnået indtil nu.

Polen og de baltiske stater bygger atomreaktorer.
De 3 baltiske lande og Polen enedes om at bygge nye reaktorer ved siden af Ignalina II, der efter planerne skal nedlukkes i 2009.
Planerne er at opføre 3200 MWe nukleare reaktorer. Litauen bidrager med 34% af projektet, Polen, Letland Estland med hver 22%. (Kilde: Nucleonics Week 1.3.07.)
Til top

Januar -februar 2007.

Indien.
Indien's Kaiga 3 reaktor har opnået sin første kritikalitet og forventes at levere strøm til nettet i marts 2007.
Reaktoren er en PHWR på 220 MWe reaktor - byggeriet startede i 2002.
Tre reaktorer af samme type er under bygning - Kaiga-4, Rawatbhata 5 & 6 med forventet start i 2007 og 2008.
To russiske VVER-reaktorer - Kudankulam 1 & 2 - på hver 950 MWe forventes klar i 2007 og 2008(VVER) 950 MWe 2007 og 2008.
En formeringsreaktor på 470 MWe i Kalpakkam forventes færdig i 2010.
Mellem 2010 og 2020 forvenmtes yderligere en forøgelse af atomkraftværker med en totalt kapacitet på 21.180 MWe.
Den planlagte stigning af nuklear kapacitet omfatter 8 stk. tungtvandsreaktorer á 700 MWe, 4 stk. formeringsreaktorer á 500 MWe, 6 stk. trykvandsreaktorer af den russiske VVER-type og en 300 MWe Advanced Heavy Water Water Reactor (AHWR).

Sverige.
Det svenske kernekraftværk Forsmark, der ejes af Vattenfall, har haft problemer med sikkerheden, afslører en intern rapport.
Tre arbejdere er bortvist efter en alkoholtest. Rapporten peger på en række brist i sikkerhedsrutinerne, som har medført flere ulykkestilfælde, der dog ikke har haft nogen konsekvenser for befolkningen udenfor værket.
En fejl i et partikelfilter i skorstenen har gennem en periode medført forkerte målinger af radioaktiviteten, der er rapporteret for lave tal. Alle udslip har dog ligget langt under de tilladte grænseværdier.
En gummipakning i ydervæggen af reaktorindeslutningen på Forsmark 1, viste manglende elasticitet, og de to reaktorer blev lukket ned så man kunne udbedre skaden. Pakningerne har ingen speciel sikkerhedsfunktion, men skal medvirke til at holde trykket inden for nogle fastsatte grænser.
Også på Ringhals har man konstateret fejl og mangler, så en generel opstramning af sikkerhedsprocedurerne i Sverige er stærkt påkrævet.

USA.
En planlagt deponering af brugt atomaffald i Yucca-bjerget i Nevada viser, der ikke er plads nok til at lagre alt affald fra de nukleære anlæg.
Bush-administrationens løsning på problemet er, at man undlader at deponere brugt brændsel i ørkenen. I stedet vil man recirkulere brændselsstavene og genbruge det i nyt brændsel til ny produktion af el-energi.
Præsident George W. Bush udtaler, at brugt atombrændsel skal recirkuleres, så der kan produceres mere energi samtidig med, at affaldsmængderne reduceres dramatisk. En recirkulation formindsker affaldsmængderne til kun at omfatte 4-5% af den totale mængde brugt brændsel.
Det var præsident Carter, der forbød recirkulation af brugt brændsel, angiveligt for at undgå risikoen for at plutonium kunne misbruges til af fremstille atombomber. Siden har man opbevaret det brugte stombrændsel i mellemlagre.

Voksende interesse for atomenergi.
Den voksende interesse for atomenergi kan ses i antallet af ikke-nukleare lande, som har deltaget i et work-shop om behovet for start af et atomprogram. Mødet blev holdt i dec. 2006 i Wien. At de 42 deltagende lande var der potentielle nye lande med interesse i atomenergi:

Rumænien.
De første brændselselementer er indladet i Cernavoda 2, der er en 655 MWe tungtvandsreaktor. Anlægget ligger ved floden Danube.
Den manuelle indladning af 4560 elementer indeholder ca. 100 tons uranbrændsel, tager kun ca. ti dage.
Begge anlæg ved Cernavoda anvender naturlig uran som brændsel og anvender tung vand som moderator og kølevand.
Enhederne 3 og 4 fuldføres parallelt, medens der ikke er planer med enhed nr. 5. Enhed nr 1 har været i kommerciel drift siden december 1997. Det producerer ca. 10% af Rumæniens elektricitet og 60% af dets opvarmingsforbrug.

Ringhals 3, Sverige
opgraderes med 80 MWe til 1040 MWE. Det svarer til næsten 10% forøget kapacitet.
Opgraderingen forøger produktionskapaciteten svarende til hele Horns Rev vindmøllepark.

USA reviderer terroristtrusel på atomanlæg.
NRC (Nuclear Regulatory Commission) har opdateret behovet for beskyttelse af atomkraftanlæg ved terroristangreb fra land eller fra vand.
Ved en angreb med et stort fly vil en militære intervention være upraktisk, men NRC pointerer, at atomanlæg er særdeles robuste og giver tilstrækkelig beskyttelse i tilfælde af et hypotetisk angreb af et fly.

Terroristangreb på atomanlæg.

Terroristangreb på atomanlæg med fly.

USA - reduktion i drivhusgasser.
Atomenergi repræsenterer halvdelen af drivhusgas-reduktionerne i USA, fastslår en rapport fra Power Partners.
Blandt rapportens konklusioner var, at atomkraften leverede 54% af de frivillige reduktioner af drivhusgasser.
Emissionene blev ialt reduceret med ca. 142.000.000 tons drivhusgasser (CO2).
Selv om der er planlagt 27 ny reaktorer indenfor der næste tiår, er det sidste bestilte atomanlæg helt tilbage til 1978, men der er alligevel sat ca. 40 anlæg i drift i perioden 1980-1996.
Emissions-reduktionerne i USA kom i følge rapporten fra:
Kilde : EIA.

Indien. Den russiske præsident Vladimir Putin, tilbød at bygge fire atomreaktorer i Indien, hvor man allerede er ved at opføre 2 stk. 1000 MWe reaktorer i Kudankulam i det sydlige Indien.
Putin lovede desuden at give Indien en større adgang til Ruslands enorme kulbrinteressourcer.
Energisamarbejdet er vigtig for Indien, som kæmper for at forsyne sig med tilstrækkelig energi til dens voksende produktivitet, der voksende med 8% sidste år.

Frankrig.
har ordret en 1650 MWe EPR-reaktor fra Areva - samme type som bygges i Finland.
Efter planen skal reaktoren tages i brug i 2012 efter en 54 måneders byggeperiode.

Tyskland.
En report fra Deutsche Bank, advarer mod at Tyskland mangler dets CO2-emissionsmål ved en vid margin, med udsigt til stigende el-priser, øgede strømudfald og dramatisk stigningende afhængighed af gasimport fra Russland som et resultat af dets atom-udfasnings-politik. Hvis ikker der sker justeringer i nedlukningsstrategien, vil fire store reaktorer (som startede op i 1975-77), vil næsten 4 GWe blive lukket ned i løbet af 2009.
Banken estimerer, at 42 GWe af opførrelse af ny generatorkapacitet vil blive nødvendig inden 2022, hvis nedlukningerne fortsætter. Imens bruger Tyskland 2.5 milliard Euro pr. år på subsidiering af dets kulminedrifter for at producere 55% af dets elektricitet.

Atomkapaciteten gik op i 2006, mens antallet af reaktorer gik ned.
I løbet af 2006 installeredes kapacitet på ca. 475 MWe, mens der blev lukket 6 ældre reaktorer, så der på global plan er 435 stk. i drift.

Nye enheder: Nedlukning: Opstart Restart Påbegyndt

I 2006 er der sket en markant forøgelse af interessen for atomenergi.
9 reaktorer er opgraderet til højere ydelse.
Sammenlignet med forrige år er der to flere reaktorer under bygning.
25 flere er planlagt og
45 flere er foreslået.

Spotprisen for uran er steget markant i 2006, næsten en fordobling af prisen siden forrige år, hvilket har øget interessen for at udvinding af uran ganske betragteligt.

Finland. En Suomen Gallup afstemning viste, at 91% af finnerne ikke tror at deres land øger dets el-importen fra Rusland.
59% støtter opførelsen af en sjette atomreaktor.
Halvdelen af venstrefløjen støtter mere atomkraft. (Kilde: Helsigen Sanomat 19.10.06.)
Finlands femte reaktor er under byging i Olkiluoto vil være i drift i 2011.
- Heller ikke den vil kunne dække Finlands behov, og en sjette reaktor må bygges, siger Finlands handels- og industriminister Mauri Pekkarinen i et interview til avisen Lansi-Savo.
For at dække landets energibehov, og samtidig reducere udslippene af drivhusgasser, må Finland bygge endnu en atomreaktor siger Finlands handels- og industriminister Mauri Pekkarinen.

Storbritannien
lukker fire af de ældste reaktorer, Sizewell A 1-2 og Dungeness A 1-2 efter 40-41 års drift.
Ialt 870 MW effekt fjernes dermed fra nettet. I 2008 vil man lukke Oldbury 1-2. De er alle af typen Magnox.

Rusland
bygger ny natriumkølet formeringsreaktor på 100 MW i stedet for en 60 MW forsøgsreaktor fra 1969.
Det er tale om en en forskningsreaktor, der bliver kølet med natrium, bly-bismut og gas.
Til top

Nov.-dec. 2006.

Frankrig.
Frankrig vil bygge ny natriumkølet 4. generation formeringsreaktor med en effekt på 800 MW. Det er en videreudvikling af Superphenix, som tidligere har været i drift.
Den nye 4. generations formeringsreaktor er natriumkølet - en gaskølet type vil blive udviklet parallelt hermed. Man regner på længere sigt at kunne eksportere typen til flere lande.

Frankrig
vil bygge ny natriumkølet 4. generation formeringsreaktor med en effekt på 800 MW. Det er en videreudvikling af Superphenix, som tidligere har været i drift.
Den nye 4. generations formeringsreaktor er natriumkølet - en gaskølet type vil blive udviklet parallelt hermed. Man regner på længere sigt at kunne eksportere typen til flere lande.
Rusland.
Rusland bygger ny natriumkølet formeringsreaktor på 100 MW i stedet for en 60 MW forsøgsreaktor fra 1969. Det er en forskningsreaktor, der bliver kølet med natrium, bly-bismut og gas.

USA .
Tennessee Valley Authority (TVA) begyndte at genlade brændsel i Brown Ferry-1 reaktoren d. 15 dec. 2006 i forbindelse med enhedens planlagte genstart i maj 2007. TVA udtaler, at genstartsprojektet er 97% komplet.

Californien.
En gruppe af forretningsfolk har planer om at konstruere en atomkraftanlæg i Fresno, Californien. Gruppen har etableret en forening - Fresno AtomenergiGruppe LLC - som planlæger at konstruere et 1600 MWe anlæg, der skal køles med vand fra byens affalds-vandbehandlingsanlæg.
Gruppen har sendt en ansøgning om tilladelse til opførelse af anlægget. Man anerkender at Californiens moratorium på at bygge atomkraftanlæg er en hindring, men mener at den avancerede atombrændsels-reprocessing vil kunne bane vejen for en tilladelse.

Idaho.
Det foreslåede atomkraftanlæg nær Bruneau, Idaho, kan bruges til at generere ethanol, udtaler Alternate Energy Holdings Inc (AEHI).
Anlægget var oprindelig tænkt til hjælp for hjælper de lokale farmere med at vande markerne - men deta overaskud af varme kan udnyttes til et anlæg som producerer ethanol fra det lokalt-producerede korn. AEHI har underskrevet et ansøgning om konstruktion af en modulær 1500 MWe letvadnreaktor nær Bruneau.

Kina.
Kinas beslutning om at opføre fire atomkraftreaktorer fra Westinghouse repræsenterer et stort trin fremad i en ambitiøs plan for atomenergiproduktion.
I år har man godkendt at udvide atomenergikapaciteten fra dets nuværende niveau på ca. 9.600 megawatt til 40.000 megawatt ved 2020, eller ca. fire procent af dets totale energiproduktion.
Målet kræver Kina bygger ca. 32 atomkraftenheder, hver med mindst med en effekt på 1000 MWe, over den næste 15 år, ifølge Xinhua nyhetsbureau, der citerer Zhang Guobao, der er minister.

Kina har for tiden 9 atomreaktorer i kommerciel drift. Frankrig bygger fire atomreaktorer i Kina og Canada bygger to.
Den fire Westinghouse reaktorer opføres i stationerne i Yangjiang i det sydlige Guangdong provins og i Sanmen, i Zhejiang provinsen langs den østlige kystline.
Multi-milliarddollarhandelen blev besluttet efter år med intensiv konkurrence med Frankrigs Areva og Ruslands Atomstroyexport.
Westinghouse vandt på tekniske fortjenester med det amerikansk baserede, mend japansk ejede selskap, der var villig til at overføre mere teknologi end deres franske konkurrent.
Handelen for Westinghouse AP 1000 reaktorer vurderes til mellem 5.5 og 8.0 mia. US-dollar. Westinghouse mener handelen skaber op til 5.000 job i USA.

Kina har meddelt, at man planlægger at starte med at bygge en atomkraftstation i den nordøstlige Liaoning provins næste år med to 1.000 MWe reaktorer. Det var noget uklart, om reaktorerne skal importeres eller de opføres alene med kinesisk teknologi.

Pakistan.
Pakistan har undertegnet en aftale med det Internationale AtomEnergi Agentur (IAEA) for sikkerhedstilsyn på Chashma-2 atomkraftreaktoren. Den 350 MWe enhed konstrueres med assistance fra Kina og er forventet driftklar i 2011. Aftalen er godkendt af IAEA d. 23 nov. 2006.
Godkendelsen er en succes for Pakistan, og er en anerkendelse af dets ikke-spredningsforpligtelser, sagde Pakistans udenrigsminister.

Tyskland
At lukke teknisk sikre atomkraftanlæg giver ingen mening, siger Kansler Angela Merkel. Hun vil have koalistionspartneren KDU, de Sociale Demokrater, til at nå en enighed for at forlænge livet af Tysklands atomreaktorer. Hun tror af landene behøver atomkraft for at møde forpligtelserne til at redusere drivhusgas-emissioner.
Medlemmer af den SDU går derimod ind for at lukke alle landets reaktorer i 2021 - uanset deres stand.
Økonomiminister, Michael Glos, opfordrer myndighederne at revurdere dets atom-udfasningspolitik. Han siger det uundgåeligt vil øge CO2-emissioner med risioko for at overskride Tysklands klimabeskyttelsesmål efter 2010.

USA.
Mere end 17 tons af våbenegnet uran som er lagret et amerikansk lager for a-våben stilles til disposition for reaktorbrændstof ifølge en føderal tjenestemand.
Ifølge USAs energiministerium vil de 17.4 tons våbenegnet materiale blive til 290 tons "nedblandet" reaktorbrændsel, som kan anvendes i letvandsreaktorer. Værdien af beregnet til 750 mio. US-dollars.
DOE sagt det seneste projekt støtter Bush-administrationens Global Atomenergi Partnerskab. Programet oppmuntrer til brugen af atomenergi i land som afholder sig fra "«forfølge deres egen berignings- og oparbejdnigsteknologi", som kunne anvendes til at udvikle atomvåben.

Entergy Nuclear Northeast søger om føderal tilladelse til at drive Indian Point-2 og -3 atomkraftværker i yderligere 20 år.
Anlægget er meget vigtig for den økonomiske og miljøbestemte sundhed af det nordøstlige USA, meddelte selskabets præsident, Mike Kansler. Kansler henviste på pressekonferencen til tidligere New York guvernør, Rudolph Giuliani og miljøaktivisten Patrick Moore, medstifter og tidligere leder af Greenpeace, der var enig i beslutningen. Nuclear Market Review, 24 November, 2006.

Ny reaktor ved North Anna.
Staten Virginia har bevilget en betinget godkendelse til at opføre en ny atomkraftværk ved Nord Anna i Virginia, hvor der i forvejen er værker i drift.
Man kræver et miljømæssig undersøgelse for virkningen af en ny reaktorer på det akvatiske liv og vandnivauet i Lake Ann søen. NRC ventes at bestemme sig om bevilling i 2007.

Japan.
Den ny Rokkasho oparbejdningsanlæg i Japan har produceret det første MOX-brændsel (MixedOxid-brændsel) ved behandling af brugt brændsel.
Anlægget bruger en modifiseret PUREX proces, hvor hovedproduktet er en en mix af 50:50 blanding af uran- og plutoniumoxider.

IEAs globale statistik sept. 2006.
I 2006 udgaven af "World Energy Outlook " fra det Internationale Energi Agentur (IEA) fremhæves den øgede betydning af atomkraft for fremtidig forsyningssikkerhed og for at minimalisere udslippet af kuldioxid.
Hvis den globale energipolitik forbliver uforandret, vil verdens energibehov i 2030 være 53% større end nu akkompagneret med forsyningskriser og ustabil elforsyning etc.
Over 70% af den øgede energibehehov kommer fra udviklingslande som Kina og Indien - Kina vil overtage USAs rolle som største CO2-udsender allerede i 2010.

Link til World Energy Outlook 2006

Enkelte hovedtal fra rapporten.
Japansk energirapport.
Den globale kapacitet af atomkrafts forventes at stige ca. 30% frem til år 2030, svarende til installeret effekt på ca. 114 GWe.
110 GWe skyldes nye anlæg i Asien, ifølge en rapport fra Instituttet af EnergiØkonomi, Japan (IEE Japan).
Rapporten med titlen 2006 Energy Outlook for Asien og Verden - forudsiger, at den total elproduktion baseret på atomenergi i 2030 vil anddrage 33.663 TWh, hvilket vil udgøre ca. 10% af den globale produktion i 2030, mod 16% i dag.
Kapaciteten af verdens atomkraftanlæg estimeres af vokse fra 385 GWe til 499 GWe i 2030, medens Asiens kapacitet stiger fra 82 GWe til 199 GWe.
Kinas kapacitet forventes at 7-dobles til 50 GWe, medens Indiens andel forventes at stige 10 gange til 32 GWe. Syd Koreas kapacitet forventes at stige 70% til 30 GWE, medens Japans øger med 40% til 66 GWe.

Rusland - Iran aftale.
Rusland og Iran har undertegnet en aftale for levering af atombrændsel i marts 2007 for den første 1000 MWe reaktor på Bushehr atomkraftanlæg.
163 brændselsstave på ialt 80 tons leveres til Bushehr i marts. Ifølge aftalen berammes den første kritikalitet i September 2007, med forventet nettilslutning i november 2007.

Syd Afrika.
Myndighederne i Syd Afrika planlægger at have den første Pebble bed modulære reaktor tilsluttet (PBMR) tilsluttet nettet i 2013.
Vi planlægger for tiden mellem 4.000 og 5.000 MWe fra PBMRs, udtalte minister Alec Erwin forleden i Johannesburg.
Denne kapacitet svarer til mellem 20 og 30 PBMRs med hver ca. 165 MWe.
Da den Syd Afrikansk økonomi vokser behøves mere energi og man vil samtidig reducere afhængigheden af kul a.h.t. udledning af drivhusgasser. Som en hovedproduvent af uran giver det også mening for Syd Afrika af anvendes atomenergi ustalte Erwin.
Til top
Aug. -sept. 2006.

Rumænien
Rumænien og Syd Korea er blevet enige om at øge samarbejdet med atomenergi.
Enigheden blev grundlagt da den rumænske præsident Triain Basescu mødtes med Syd Koreas præsident Roh Moo-Hyun.
Aftalen muliggør at Korea Electric Power Corp (KEPCO) og Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) deltager i konstruktionen af to nye Candu reaktorer på Rumæniens atomkraftanlæg ved Cernavoda. (Kilde: Ux Weekly 11.sept. 2006)

Sverige.
Mere end 80% i Sveriges støtter den fortsatte drift af landets atomkraftanlæg, ifølge en ny offentlig meningsavstemning ledet ved Synovate Temo for Svensk Radio.
30% af de adspurge gik ind for konstrukstion af nye atomkraftreaktorer. 53% støttede at man fortsatte driften af de eksisterende reaktorer til de af økonomiske eller af sikkerhedsgrunde måtte lukkes ned.
Kun 12% gik ind for udfasning af svensk atomkraft hurtigst muligt.
I afstemningen deltog 1024 personer mellem 14 og 17 august 2006. (Kilde: Nuclear Review, 8 sep. 2006)

Kina - Australien aftale
Sinosteel Corportion er belevet enige om at købe en 60% andel i Crocker Well and Mount Victoria uranium felt i det sydlige Australien.
Feltet indeholder op til 6750 t U3O8 ressourcer på 0.05%, vil blive udviklet og drevet ved det statsejede kinesiske selskap og Australian explorer PepinNini Minerals Ltd. Handelen skal godkendes af Australian Foreign Investment Review Board. (Kilde: PepinNini Minerals 13.9.2006)

Rusland udvikler nye reaktortyper.
Rosatom's planlægger at udvikle en 3. generationsreaktor med ny teknologi baseret på VVER-1200 reaktoren, som de har haft stor succes med.
Det nye koncept (AES-2006 power plant) vil bestå af en 1150-1200 MWe reaktor.
Desuden vil man videreudvikle BN-800 reaktoren, der en såkaldt formeringsreaktor (FBR - Fast breeder reactor).
Man vil endvidere videreudvikle små og mellemstore reaktortyper til bl.a. isbrydere og en højtemperaturreaktorer til bl.a. produktion af brint og afbrænding af actinider fra brugt brændsel (transmutation). (Kilde: WNA symposium 7.9.06.)

Texas -
TXU Corporation har meddelt, man vil opføre ny kapacitet på 9100 MWe af nye kulfyrede kraftværker og bygge to til seks nye atomkraftværker for at imødekomme den stigende efterspørgsel af elenergi. Reaktorerne placeres 2 - 3 steder, bl.a. ved Comanche Peak, hvor der i forvejen er et a-kraftanlæg i drift.
Nye anlæg med 2000-6000 MWe kapacitet skal efter planen være klar i 2020. (Kilde: Nucleonics Week 7.9.2006.)

Frankrig.
Electricite de France (EdF) har placeret en ordre for tilbehør og ingeniørarbejde for deres nye Flamanville-3 EPR reactor, inklusive en 1750 MWe turbine fra Alstom - foreløbig Verdens største dampturbine.
EPR er den nye 3.generations trykvandsreaktor, som man også bygger i Finland, er på 1600 MWe.

Nye anlæg i Sydkorea.
Korea Hydro & Nuclear Power har placeret en ordre på det første par af 3. generations APR-1400 trykvandsreaktor - enhed 3 & 4 på Shin Kori. APR-1400 er den ny standard-reaktor for Syd Korea, der er designet til 60 års driftstid.

Indien.
En ny indisk reaktor - den 16. i rækken - er i fuld drift.
Det drejer sig om en 540 MWe enhed - Tarapur-3, der er af tungtvandstypen.

EU-kommissæren for energi Andris Piebalgs, ønsker brugen af atomkraft for elektricitetsproduktion fremmet fordi den giver en stor reduktion af drivhusgasser.
Man skal beholde valget af atomalternativet åben for lande, som genererer elektricitet, udtalte Piebalgs i en tale på en konference i Stavanger i Norge. Atomenergi repræsenterer den største CO2-fri energikilde i EU.
Europa vil fortsætte med at bruget olie og gas som hovedkilde af energi for det det kommende tiår sagde Piebalgs, skønt de fossile brændstof sender CO2 ud i atmosfæren til forskel fra atomkraft og fornybare energikilder.
Atomkraftanlæg producerer ca. 32% af elektrisiteten i EU. Uran kommer fra lande med mindre risikofyldte områder end olie og gas.
Selv med atomkraftens mange fordele må man have løst spørsmålet om den manglende offentlige tillid til en atom-affaldordning, hvis atomenergien skal have en renæssance i Europa udtalte Piebalgs.

Indisk foretagener
planlægger opførelsen af et nyt atomanlæg, som følge at forventninger om de lettere atomhandelsrestriktioner som er aftalt med USA.
Det indiske - NTPC - har en plan frem for et 2000 MWe atomkraftanlæg med opstart i 2014. NTPC ejes af den indiske stat.

Tyrkiske atomfirmaer
planlægger 3 atomanlæg med en samlet kapacitet på 4500 MWe, med opstart i 2015.
Det sker med baggrund i prognoser, der viser en stigning i elforbruget på ca. 8%. Det vil kunne yde et bidrag på 10% af landets elforbrug. (Kilde:Gulf Times 07.08.2006.)

Malaysia
har behov for at benytte atomenergi for at producere nok el-energi til dens hurtige udvikling, ifølge Malaysian Nuclear Licensing Board.
Formanden, prof. Noramly Muslim, siger at landet har behov for mindst 2 reaktorer i drift efter 2020. (Kilde: Kuwait News Agency).

USA
En økonomisk pakke til støtte for opførelsen af en 3. reaktor på Constellation Energis Calvert Cliffs atomkraftanlæg er blevet konfirmeret af en kommission i Calvert.
Initiativerne omfatter bl.a. en 50% ejendomskattekredit over en 15-årig periode.
Man betragter Calvert Cliffs som en af flere med potentiale for opførelse af en USA-EPR type reaktor.
Konstruktion af en tredje reaktor på anlægget giver yderligere 400 arbejdspladser foruden ca. 3200 konstruktionsjobs i løbet af en fem-årig bygningsperiode.
Til top

Juni-juli 2006.

Kina
Starten på konstruktionen af Hongyanhe atomkraftanlæg ved Liaoning begyndte d. 29 juni nær Dalian by.
Projektet forventes fuldført i 2011. Første fase består af 2 stk. 1080 MWe PWR enheder.

USA - Megaton til Megawatt.
Den russisk-amerikanske aftale - Megaton til Megawatt programmet - har elimineret 275 tons højtberiget uran (HEU), svarende til 11.000 atombomber.
Når programmet er fuldført i 2013 vil 500 tons HEU fra russiske atomsprængladninger været blandet i lavtberiget uran (LEU) som brændselselementer til brug i kommercielle atomanlæg. De 275 tons uran fra skrottede atomvåben vil kunne generere elektricitet svarende til 1 års elforbrug i USA - svarende til en energiækvivalent på 5.7 milliarder barrels olie. (1 barrel =159 l - ca. 137 kg olie. (Kilde: USEC, 28 Juni 2006)

Sverige .
I følge den seneste opinionsundersøgelse vil 85% af svenskerne enten beholde landets 10 atomkraftreaktorer eller opføre nye.
Kun 13% støtter en tidlig lukning af de svenske atomkraftreaktorer.
32% af ønsker at anvende de nuværende reaktorer til de er udtjente mens 31% vil erstatte de eksisterende reaktorer med nye. 22% ønsker der bygges yderligere nye enheder.
73% mente det var en god ide at Sverige investerede i atomenergi - 18% mente det var en dårlig ide.

Schweitz.
Utility Axpo planlægger ikke bare ny atomkraftreaktorer, men forbereder også fornyelse af dets hydroelektriske anlæg, udvidelse af vedvarende energi og konstruktion af gasfyrede anlæg, for at opfylde landets Kyoto-protokolmål.
Axpo-medlem Manfred Thumann siger, at de vedvarende energikilder alene ikke kan dække hullet i energiforsyningen. Konklusionen er at atomkraft er vejen frem.

Indonesien
starter bygningen af det første atomkraftanlæg i 2010 i Gunung Muria i den nordlige del af central Java.
Med en forventet byggetid på 5 år ifølge ministeren for mineralressourcer, Pornomo Yusgiantoro.
Myndighederne begynder at tilrettelægge bygningen af anlægget i 2007 og forvnetes bygget på 5 år.
Kapaciteten af anlægget er planlagt til ialt 4.000 MWe i 2025. (Kilde: Xinhua)

Texas, USA.
Hitachi Ltd. og General Electric er blevet valgt til at bygge to atomreaktorer i USA, som understreger hvordan stigende oliepriser øger den globale interesse for atomkraft.
Aftalen der er bekræftet af Hitachi, er for reaktorer i nærheden af Houston for den amerikanske el-leverandør NRG Energi Inc. Den japanske elektronikgigang - Toshiba Corp. bøbte for nylig Westinghouse Electric Co. af USA, stiler mod at blive Verdes største atomkraftselskab.
En endelig kontrakt forventes underskrevet i 2007 eller 2008, reaktorerne forventes at starte i 2014. USAs ca. 100 reaktorer bidrager med ca. 20% af elenergien.
NRG genererer mere end 24.700 MWe, mest i Texas og den sydlige del af USA.

Holland
har tildelt Borssele-værket en fornyet driftstilladelse til år 2033, hvilket svarer til 60 års levetid. I aftalen indgår det element, at der skal investeres betydelige summer i vedvarende energi.
Borssele er en 450 MWe trykvandsreaktor fra 1973.
Peter Boerma siger at man undersøger muligheden for at placere en ny reaktor på samme sted - med start i 1016.

USA.
Duke Energi Corp foreslår et nyt navn til et nyt atomkraftanlæg i Cherokee Country i South Carolina - William States Lee III plant - opkaldet efter dets tidligere formand. Selskapet planlægger at ansøge om en licens for Lee anlægget fra 2009.

Austalien har ingen atomkraftværker, men er verdens største eksportør af uran.
Ifølge en opninionsundersøgelse er der flere tilhængere end modstandere for at udnytte atomenergi til at fossil energi og dermed nedætte CO2-udslippet. (49% mod 37%).

Frankrig.
Det franske Parlamentet godkendte et forslag om en dyb deponering af landets højaktive affald (HWL).
En egnet lokalitet vælges ud i 2015, med forventet lagring fra år 2025.
Processen er reversibel for det tilfælde, at man opfinder ny og bedre teknologiske muligheder for at behandle affaldet.
Forslaget forbyder lagring af affald fra andre lande.

Sverige.
En meningsundersøgelse viser fortsat stærk støtte til Svensk Kãrnbranslehåndtering (SKBS) i deres arbejde i Østhammar og Oskarshamn, hvor man leder efter egnede steder for et slutdeponering. 73% af beboerne i Østhammar og 79% i Oskarshamn siger, at de er positive for en slutdeponering i deres kommune.
Undersøgelsen omfatter næsten 900 interviews i alle aldre i hver kommune. Senere i 2006 vil SKB søge om tilladelse til at konstruere anlægget, hvor det brugte brændsel indkapsles i kobberbeholdere.

Uran 2005: Ressourcer, produktion og behov.
Håndbog fra OECD/IAEA opgør de ressourcerne for uran til en pris på mindre end 130 US-dollar/kg til at være på ca. 4.7 mio. tons. Det svarer til 85 års forbrug med konventionel teknik. Med kendt teknik kan perioden strækkes til ca. 2500 års drift. I beregningen er uran fra havvand eller fra Thorium ikke medtaget.
Verdens uranressourcer er langt større baseret på geologisk viden og kendskab til uranindholdet i fosfatlejer.
Spotprisen er steget siden 2001, hvilket har medført mange nye initiativer til investering og undersøgelser i uranforekomster. OECD/IAEA forventer et stigende antal uranprojekter på global plan.

Sverige.
Myndighederne har godkendt en opgradering af Oskarshamn-3 atomkraftværk fra 1200 MWe til 1450 MWe.
Myndighederne har fundet, at der fandtes tilfredsstillende og tilstrækkelige sikkerhedstiltag på anlægget. Projektet udføres i løbet af 2008.

Beijing, Kina.
Kina bygger et ny atomkraftanlæg i dets nordøstlige provins ved Liaoning ifølge den kinesiske minister Zhang Guobao.
Projektet forventes at starte i 2007.
Til top

April-maj 2006.

Indien.
Tarapur-3 er sat i drift i maj, 2 måndeder før beregnet. Det er en 540 MWe reaktor af typen PWR.

Frankrig. ITER
Samarbejdsaftalen om fusionskraftværket ITER i Cadarache i Frankrig er underskrevet af energiministrene i EU, Kina, Indien, Sydkorea, Rusland og USA.
Der afsættes 4.7 moa Euro til selve byggefasen, der løber over 10 år.
Efter en 10 års periode begynder man på den egentlige prototype på et fusionskraftværk som skal bane vejen for de kommercielle fusionskraftværker.
De vil efter planerne kunne tages i brug omkring år 2050.

Sverige.
Svensk Kernekraft Inspektion (SKI) har godkendt et forslag om opgradering af 3 reaktorer ved Forsmark, så kapaciteten forøges med 410 MWe.
Efter opgraderingen forventes en stigning på 3.3 GWh årligt. Det svarer til ca 70% af den nu lukkede Barsebäck-2 reaktor.

Kina.
Tianwan-1 atomreaktor er blebet tilkoblet nettet i prøvedrift. Det er Kinas hidtil største samarbejde med Rusland, idet reaktoren er en VVER-1000 med en størrelse på 1000 MWe .
Tianwan-2 er af samme type og forventes koblet til nettet i slutningen af 2006.
Når begge reaktorer er på fuld ydelse vil det øge den nuværende kinesiske nukleare kapacitet på 7 GWh med ca. 30% til 9.1 GWh/år.
Qinshan.
Det første beton er brugt til bygning af den 3. og 4. enhed ved Qinshan i Zhenjiang province. De to enheder er hver på MWe PWRs.

Jakarta, Indonesien.
Ifølge Indonesiens plan vil man have et atomkraftværk på 1000 MWe klar i år 2015 som en del af de 4000 MWe som man vil opføre for at erstatte kul som energikilde til el-fremstilling ifølge energiminister Purnomo Yusgiantoro .

Japan Atomic Energy Agency
meddelte d. 11.5.2006 at deres JT-60 Tokamak fusionsreaktor havde opnået en varighed på plasmaet i 28.6 seconds, og har slået den tidligere verdensrekord på 16.5 sekunder der blev sat i 2004 (JET).

Rusland
Rosatom har offentliggjort planer om at bygge større VVER-reaktorer - foreløbig seks stk. 1500 MWe VVER reaktorer til erstatning af Leningrad atomkraftstation, der har 4 enheder af RBMK-typen, der skal dekommissioneres mellem år 2019 0g 2026.
De første to enheder af den nye VVER-reaktor konstrueres indenfor 8 år med start 2007/2008.

Frankrig
Electricite de France (EdF) har besluttet at bygge deres første EPR (Europaean Pressurized Reactor) på 1630 MWe ved Flamanville standpladsen, hvor der i forvejen er 2 reaktorer på 1300 MWe.
EdF sigter mod en hurtig underskrivelse af en kontrakt så de forberedende arbejder kan gå i gang. Man planlægger at starte byggearbejdet i 2007 og opstart i 2012.
Den nye reaktortype vil være at betragte som et demonstrationsanlæg - både overfor ind- og udlandet, hvor Frankrig håber på mange ordrer.

Brazilien.
Industrias Nucleares do Brasils (INBS) Resende har åbnet 2 kaskader af et berigningsanlæg for uran d. 5. maj 2006.
Videnskap & teknologiminister Sergio Rezende sagde, at det nye anlæg vil spare Brazilien ca. 16 mio. US-dollar årligt på import af beriget uran fra m importer fra Urenco. Man forventer at fremstille 60% beriget uran til landets 2 reaktorer - Angra 1 og 2.

USA.
Grøn lederskab i USAs nye energikoalition.
En ny koalition "Ren og Sikker Energi", er blevet indgået mellem Greenpeaces medstifter Patrick Moore og den tidligere tidligere administrator af "US Environment Protection Agency", Christine Todd Whitman. "The CASEnergy Coalition" har mere end 50 chartermedlemmer, industriforeninger, el-foretagener, universiteter m.v., og ser atomenergi som en sikker, pålidelig og cost-effektiv måde vil møde USAs energibehov på en miljøvenlig måde.
Dens hovedrolle er informativ på statslig og på lokal niveau, med grundlag i Nuclear Energy Institute (NEI).
Den støtter den lukkede brændstofcyklus og ser det brugte brændsel som en ressource - ikke som affald. (Kilde: NEI Overview 24.4.2006, CASEnergy Coalition.

76% af amerikanerne mener ikke der bliver gjort nok for at imødegå den fremtidige stigning i elforbruget. 69% mener ikke der bliver gjort nok for at reducere emissionen af klimagas og luftforureningen fra el-værkerne.
59% af de adspurgte støtter brug at atomkraft - 35% er imod. (Kilde: CASEnergy, 2.5.2006)

Spanien
vil lukke sin ældste reaktor på 142 MWe - Jose Cabrera. Den har været i drift i 38 år.
En total dekommissionering anslås at ville koste 135 mio Euro.

Finland.
En flertal i Finland støtter opførelse af en sjette atomkraftreaktor ifølge en Gallupundersøgelse.
Finlands 5. atomreaktor, den 1600 MWe store franske avancerede trykvandsreaktor, er under opførelse og forventes i fuld drift i 2010.

Frankrig
Areva bekræfter at det forelagt en 8. bud til Kina om at bygge 4 stk. af deres nye reaktortype - EPR - to til hver af lokaliteterne i Sanmen og Yangjiang.
Frankrig er uvillig til at sælge teknologioverførsel uden reaktorer, hvilket har været anledning til at Frankrig tabte en ordre til Westinghouse, der var villig til at sælge blåkopier af defres AP1000 design.

Iran
Irans regime vil i næste måned udbyde to flere atomkraftværker i licitation, hvor alle lande kan deltage.
I februar meddelte man at der var planer om at bygge et anlæg mere i Bushehr, hvor Rusland er ved at færdiggøre det Irans første a-værk.

Iran har efter flere års forsøg på at berige uran haft held med at producere sit første atombrændsel, skriver nyhedsbureauet AP. Den første enhed, der består af 164 centrifuger, er sat i drift og har påbegyndt berigning af uran.
Irans præsident, Mahmoud Ahmadinejad erklærede, at den islamiske republik »snart vil slutte sig til klubben af lande, der besidder atomteknologi«.
Uran kan, hvis det beriges til 3-4% U-235 bruges som brændsel i atomkraftværker. Hvis uran beriges yderligere til ca. 90% U-235 kan det bruges i atomsprænghoveder.
Begge dele kræver dog betydeligt flere aktive centrifuger, end Iran råder over i dag.
Det skønnes, at det vil tage 1.500 centrifuger et år at producere nok brændsel til et enkelt atomsprænghoved.

20 års dagen for Tjernobyl-katastrofen.
En serie af artikler for 20-årsdagen for Tjernobylulykken ses i diverse medier.
Den 600 sider store rapport - The Chernobyl Forum report - har mere end 100 forskere fra bl.a. WHO kunnet relatere godt 50 dødsfald direkte til hændelsen i Tjernobyl gennem de 20 år, der er gået siden. Man regner for sandsynligt, at ca. 4000 vil dø af en eller anden følgesygdom fra ulykken. Det tal er meget usikkert - man burde i stedet tale om levetidsforkortelse i stedet for dødsfald, når der er tale om evt. følgevirkninger så lang tid efter.
Mange er utilfredse med tallene i rapporten, der ligger langt under de konsekvenser, medier og miljøbevægelser gennem tiden har angivet. De har andre bud på konsekvenserne. Russiske forskere gætter på 67.000 dødsfald alene i Rusland. Det tal overgås af Greenpeace, der anslår at over 93.000 er døde som følge af ulykken.
Der er således frit valg på hylderne til enhver holdning - spørgsmålet er hvem man ander for de mest seriøse kilder.
Russernes tal ser mange som et argument for at få større økonomisk hjælp.

Rusland.
Med en investering på 1 mia. US-dollars kan man øge uranproduktionen fra 3300 tons til 9500 toms/år ifølge TVELs vice-præsident Stanislav Golovinsky. (TVEL Corporation er en af verdens førende vedrørende fremstilling af atombrændsel.)

Indien har iværksat et stort initiativ for at søge efter uran ifølge Atomic Energy Commissions formand, Anil Kakokar.
Han mener at man kan finde ca. 100.000 t uran over de næste 4 år. Indiens nuværende reserve er beregnet til ca. 78.000 t. (Kilde: Ux Weekly, 17.4.2006)

Indien besluttede sig at starte den første enhed af et planlagt atomkraftanlæg i Kudam Kulam så snart som muligt ifølge den Sergei Kiriyenko.
Rusland forbereder at investere i Indiens energisektor. "Jeg er sikker at når forandringer får vi til vi mere projekter som Kudankulam," har Kiriyenko udtalt. Kudankulam atomkraftstation, som bygges med Ruslands hjælp, tror vi vil være flagskibet for russisk-indisk atomsamarbejde.

I Saudi Arabien har man opdateret sine uranressourcer.
I Ghurayyah zircon-uran-yttrium lejet forventer man at der er ca. 40.000 t U med en lødighed på 120 g U/t.
Måske bliver Uran afløseren for landets oliereserver, når de slipper op?

Tyrkiet.
Landets første atomkraftværk vil blive bygget i Oktay Cakiroglu, i provinsen Sinop.
Stedet er valgt ud blandt 8 mulige lokaliteter. Man starter med en 100 MW prototype, fulgt op af værker med en kapacitet på 5000 MWe.

Taiwan.
Den første russisk byggede Tianwan-reaktor er tilsluttet nettet efter næsten 3 års forsinkelse.
Det er forventet at der yderligere bygges et par andre VVER-reaktorer ved Jiangsu under den nye 5-års plan.
Opførelsen af disse reaktorer er en del af en russisk-kinesisk energiaftale , der også omfatter forsdyning af olie og gas til Kina.

Japan .
Tokai Oparbejdningsanlæg er driftklar og er ved at oparbejde ca. 1100 tons brugt atombrændsel.
Anlægget skal forestå forskning i fremstilling af MOX-brændsel (U+Pu i brændslet) fra bl.a. Fugen eksperimental reaktor (ATR). Al oparbejdning skal nu foregår i Japan på Atombrændstof Ltds (JNFLS) Rokkasho reprocessing anlæg, hvor en serie af prøver begyndte i marts 2006, hvor foreløbig 430 tons brugt atombrændsel bliver anvendt til forsøget.

Til top

Januar-marts 2006.

Mexico planlægger nye atomkraftværker for at imødegå landets stigende el-forbrug, der vokser med 4% årligt. Desuden vil man opgradere Laguna Verde-reaktoren som p.t. er på 674 MWe og producerer ca. 5% af landets elforbrug.

USA
Exelon Corp's LaSalle-1 nuclear power reactor har sat ny verdensrekord for længste uafbrudte drift for en letvandsreaktor.
Den 1137 MWe kogendevandsreaktor (BWR) havde d. 20. 2. 2006 produceret kontinuerligt i 739 dage.
Den tidligere rekord havde Peach Bottom-3 med 707 dage uafbruft drift.

Duke Power og Southern Co har en aftale om vurdering af en mulig opførelse af et nyt atomkraftværk ved Cherokee County, South Carolina.
Man har planer om at opføre to stk. 3. generationsreaktorer - Westinghouse AP1000 - på stedet.

Sverige -
Westinghouse Electric Co vil ændre Forsmark-reaktorernes kerner, så det bliver muligt af opgradre ydelsen.
Projektet vil tage ca. 4 år og afsluttes i 2010 for alle tre reaktorer.
Effekten i reaktorerne vil stige til henholdsvis 1130, 1130 og 1360 MWe i blok 1, 2 og 3. En samlet stigning på 410 MWe, med en forventet merproduktion på 3.3 mia kWh = 3.3 TWh. årligt
Opgraderingen svarer til ca. 1/3 af de to lukkede Barsebäck-reaktorers potentiale.

Mawson Ressourcer Ltd har udvidet dens undersøgelsesområde ved uranprojektet ved Flistjarn.
Der er berettet om fund af lødighederne mellem 10-19% yellowcake - U3O8.

Sverige har store uanforekomster, de største findes ved Ramstad (Skövde), hvor indholdet er lå lavt som ca. 300 gram per ton malm.

Estland, Letland og Litauen har underskrevet en aftale om bygning af en ny reaktor i stedet for Ignalina II i Litauen, der skal nedlukkes.
Værket er af samme sovjetiske type som det, der eksploderede i Tjernobyl i 1986, og EU har stillet en lukning af Ignalina som betingelse for at optage Litauen.
Reaktoren vil blive sat i drift før år 2020.
Energiforbruget stiger i alle tre lande, og deres konventionelle anlæg er ved at være forældede, og kan derfor ikke udfylde hullet efter Ignalina. Et fælles værk vil også sikre dem mod energipolitisk afpresning fra Rusland.

Frankrig - Libyen samarbejde.
Frankring og Libyen har underskrevet en aftale om et civilt atomenergi-samarbejde med henblik på at udvikle atomkraftværker i Libyen.
Libyen lukker for alle deres projekter vedrørende udvikling af masseødelæggelsesvåben.

Rusland.
Et nyt basis design af en russisk reaktor på 1200 MWe (NPP-2006) er klar til opførelse i 2006/2007. Den 1. enhed bygges ved Novovoronezh, hvor der i forvejen er atonkraftværker.
Reaktoren er designet med henblik på både eksport og til hjemligt brug. En beregning viser at 1 kWh kan produceres for 1.5 cent/kWh.
Rusland vil fortsætte udviklingen af en 1500 MWe 3. generations VVEr-reaktor. (Kilde: NucNet news )

Status pr. 1.1.2006.
 
 
 Antal a-kraft værker i drift i 31 lande: 441 stk. m. ialt 338.386 MWe 
Antal værker under bygning . . . . . . . 24 - - - 18.816 -
Antal ordrede a-kraftværker. . . . . . . 41 - - - 42.707 -
Antal planlagte værker . . . . . . . . . 113 - - - 82.220 -
Andel af elproduktion i 2004 ...... 16%
56 lande med ialt 284 forsknings- og forsøgsreaktorer.
220 reaktorer i u-både og skibe.
Kina, Shanghai
To atomkraftværker á 1000 MWe vil blive bygget i den sydlige del af Kina i Guangdong og ved byen Huian i det sydlige Fujian provins, der vil forøge Shanghais energiressourcer og bidrage til en fortsat økonomisk udvikling.
Shanghais indbyggerantal er steget eksplosivt de senere år og nærmer sig 20 mio. indbyggere - 3-4 gange flere end i hele Danmark.
Kina har en halv snes atomkraftværker i drift der bidrager med ca. 2% af elforsyningen. Den andel ønskes sat op til 6% i år 2020.

Kina og Indiens industrialisering.
Kina er verdens største energiforbruger efter USA, ca. 90% af energien får man fra olie og kul. Hver uge sættes kulfyrede anlæg på 1000 MW.

Kina er ved at få alvorlige miljøproblemer som omfattende luft- og vandforurenning, sur nedbør, øget vandmangel og klimagasudslip.
I dag er Kina verdens største udslipskilde for svovldioksid. På Svalbard har man registreret nedfald af kviksølv fra kinesiske kulkraftværker.
Sidste år lagde Kina beslag på 26% af verdens stål og 47% af cementen.

Kinas og Indiens industrialisering kræver uhyre store mængder energi:
Indiens olieforbrug er fordoblet siden 1992, mens Kina har bevæget sig fra at være selvforsynende i 1995 til at blive verdens næststørste olieimportør i 2004 efter USA.
Sidste år forpligtigede begge nationer sig til at accelerere udviklingen af nye og af vedvarende energikilder. Indiens ambition er at øge andelen af vedvarende energi i elproduktionen fra 5% til 20-25%, mens Kina har omfattende planer for udnyttelse af vind- og bioenergi og andre alternativer til kul og olie. USA En amerikansk rapport fra The National Academies fastslår, at det ikke er noget større teknisk problem at sørge for transport af højaktivt affald og brugt atombrændsel i USA med jernbane eller vej. (Kilde: National Academies, 9.2.2006.)

Frankrig.
Plan for deponering af højaktivt har fået grønt stempel.
Et international udvalg har udtalt sig meget positivt om en plan fra Andra, det franske agentur for radioaktivt affald, der omfatter en en dyb deponering af affaldet i en lerformation ved Bure. Planen vil gøre det muligt at gennemføre en langtidsdeponering af højaktivt affald. (Kilde: NuclearFuel 13.2.2006.)

Rusland
Rosenergoatom har estableret en forbundsfælle til konstruktion af en serie flydende atomkraftværker beregnet til varmeforsyning.
Den første vil vlive opført ved SevMash naval base i Severodvinsk i Arkhangelsk region.
Konstruktion af de 70- 600-MWe flydende atomkraftværker forventet at starte i 2006 og blive klart i slutningen af 2009. Designet er udviklet af et institut i Nizhny Novgorod.
Det vil have en 10- til 15-årig kerne med en forventetet levetod på 40-50 år. Enheden installeres på en 140 m lang og 30 m bred beholder. Enheden vil kunne levere fjernvarme til en by med 500.000 indbygegre.(Nucleonics Week, 16. 2. 06)

Madagascar.
Cline Mining Corp of Canada har erhvervet rettighederne til udvinding af uran fra regeringen på Madagascar i det 9994 kv km store Morondava Uran Projekt i det vestlige Madagascar.

Nederland (Holland).
49% af befolkningen i Holland støtter en udvidelse af atomkraft, 37% går imod - ifølge en opinionsundersøgelse.
97% støtter endvidere en yderligere støtte af alternative energikilder.
Pieter van Geel siger, at man ikke kan udelukke at man vil opføre et atomkraftværk mere. (Kilde: NucNet World Nuclear Review, 17.2.06)

Taiwan
De 6 reaktorer i Taiwan producerede i 2005 ialt 40 TWh elenergi, hvilket er rekord. Det svarer til 17.6% af Taiwan's totale el-produktion. Den gns. kapacitetsfaktor anddrog i 88.3%. (NucNet News, 20.2.06)

Rumænien
Det rumænske atomkraftværk - Cernavoda-1 - producerede i 2005 ialt 5.55 TWh elektrisk energi, hvilket er rekord. Det svarer til næsten 10% af det rumænske forbrug. Cernavoda-1 er en 655 MWe Candu reaktor, havde en kapacitetsfaktor på 88%.
Arbejdet med Cernavoda-2 var ca. 85% komplet i nov. 2005. Enheden forventes klar i april 2007. (kilde:NucNet News, 20.02.06)

Januar 2006.

Brazilien
Resende uranberignings-anlæg i Brazilien er planlagt til start i januar 2006 ifølge Agencia Brasil.
Berigningsanlægget vil kunne forsyne Braziliens to reaktorer - Angra-1 og 2 med beriget uran. (Kilde: FreshFUEL, 30.1. 2006)

USA .
Southern Nuclear Operating Co og Georgia Power har valgt Westinghouse’s AP1000 reaktordesign som mulig ny atomreaktor ved Vogtles site i Georgia. (Kilde: Westinghouse, 27.1.2006).

Bush administrationen planlægger at anvende 250 mio US-dollar til at starte en oparbejdning af brugt brændsel, inklusive et forslag om at forsyne 3-lande med reaktorbrændsel, hvis de returnerer det til genoparbejdning i USA. Bush forslaget kaldes the ‘Global Nuclear Energy Partnership’, og er en del af flere tiltag for at indføre mere ren energiproduktion i USA
Kernen i initiativet er en reprocessings-teknologi en den såkaldte Urex+ proces , blev er udviklet ved Argonne National Laboratory. Ved Urex+ processen fjernes plutonium med andre langlivede transuraner fra det brugte nukleare brændsel, og tillader det genanvendes i nyt brændsel.
Anlægget placeres sandsynligvis ved Savannah River Site.
Det var præsident Carter, der forbød reprocessing i USA p.g.a. risikoen for spredning af plutonium fra brugte brændselselementer. (Kilde: Reuters, 26. 1. 06. SpentFUEL, 30.1.06)

Patrick Moore, en af Greenpeaces grundlæggere, udtalte ved en konference for miljøaktivister i Canada: "Det er miljøbevægelserne, som er reelt er en hovedhindring for en realistisk reduktion af kuldioksid rundt om i verden, fordi de modvirker alle rimelige alternativer til fossile brændstoffer - herunder atomenergi. Vi behøver ikke 440 atomreaktorer, men måske i stedet 5000 stk., for virkelig at gøre noget ved forbruget af fossile brændstoffer" udtalte Moore.
Han fortsatte: "Greenpeace fortæller at vi kan udfase fossile brændstoffer, atomenergi og undlade at bygge flere hydroelektriske anlæg, og i stedet klare os med vindmøller og solpaneler". Det er ikke muligt udtalte Patrick Moore.

Japan.
Japan Nuclear Fuel Ltd. planlægger en prøvekørsel af Rokkasho reprocessing-anlæg, hvor man forventer at fremstille ca. 2.3 tons reaktoregnet plutonium ud fra 430 tons brugt atombrændsel. Det fremstillede plutonium vil blive anvendt i MOX-elementer, der kan anvendes i en række reaktorer. Japan har hidtil fået MOX-elementer fremstillet i Europa. (Kilde: Nucleonics Week 19.1.2006.)

Alle tre Tohoku's Onagawa reaktorer lukkede automatisk ned efter et jordskælv med en styrke på 7.2 på Richterskalaen. Onagawa-2 reaktoren er nu genstartet.(Kilde: Atoms in Japan 10.1.2006.)

Frankrig.
Præsident Jacques Chirac har offentliggjort planer for opførelse af en prototype på af en 4. generations atomreaktor inden 2020.
Han nævnte at Frankrig vil støtte udvikling af sikrere, renere og billigere reaktorer for at møde fremtidens energibehov.
Han nævnte, at olie gradvist vil blive udfaset til fordel for alternative brændstoffer til transportsektoren. Chirac benyttede lejligheden til at henvise til gaskrisen mellem Rusland og Ukraine.
Den 3. generations reaktor, der er udviklet - European Pressurised Water Reactor (EPR), vil gradvis erstatte de 58 reaktorer, der findes på Frankrigs 19 standpladser med start i 2012 ifølge præs. Chirac.

Kina - Chengdu.
Kinas anden største hydroelektriske anlæg, Xiluodu Hydropower Station, starter arbejdet omkring årsskiftet ifølge kilder fra China Three Gorges Project Corporation.
Anlægget foirventes at begynde opstemningen af floden i nov. 2007, og den første generator vil blive installeret i juni 2012, og forventes helt færdig i 2015.
Det bliver den 2. største anlæg efter Three Gorge projektet ved Yangtze med en generatorkapacitet på 12.6 GW (12600 MW). Foruden elproduktionen vil projektet forbedre kontrollen af floden og skibstrafikken og blokere for sandvandringen i floden.

Kina’s atomkraftværker producerede 52.3 TWh elenergi i 2005, en stigning på 3.7% i forhold til 2004.
Atomkrafen leverede 2.1% af den totale el-energi i 2005, hvor kul og hydroelektricitet tegnede sig for henholdsvis 81.5% og 16%.
Den gens. kapacitetsfaktor for Kinas 9 atomkraftværker lå mellem 80.98% og 89.96% i 2005. (NucNet News, 30.01.2006)

Ruslands atomkraftværker producerede totalt 147.6 TWh elenergi i 2005, en stigning på 3.2% fra 2004.
Den nucleare andel af elproduktionen var på 2.1%, kul og hydroelektricitet tegner sig for henholdsvis 81.5% og 16%. Den gennemsnitlige kapacitetsfaktor var på 73.4%.

Kina. Xiangjiaba plant -
et hydroelektrisk anlæg på 6.000 MW er påbegyndt i det sydvestlige Kina.
Xiangjiaba anlægget, et af de planlagte gigantanlæg, befinder sig i den sydlige Sichuan provins i Kina.
Opførelsen starter i marts 2006 ifølge kilder fra China Three Gorges Project Corporation (CTGPC).
Dæmningen opføres ved Jinsha floden, en biflod til Yangtze. Der forventes en årlig produktion på over 30.000 GWh. Dæmningen vil blive ca. 900 m lang og 1612 m høj.
Den første fase af Xiangjiaba anlægget vil starte produktionen i 2012, og er færdigt i 2015.

Sverige
har næsten fordoblet den specielle skat på atomkraftdriften fra 5514 SKr/MWt til 10.200 SKr/MWt (termisk effekt).

USA.
NRC har meddelt certifikation til Westinghouse AP1000 - en sen 3. generations atomreaktor (3+). Det repræsenterer et udviklingarbejde svarende til 1300 mand-år til en pris på ca. 440 mio US-dollar.
Reaktoren er projekteret til at koste ca. 1200 US-dollar pr. kW og et modulært design vil nedsætte opførelsestiden til 36 måneder.
Den forventede levetid er 60 år med en pris på under 3.5 cent/kWh. (Kilde: NRC 30.12.2005, Nucleonics Week 5.1.2006.)

Syd Korea har opgraderet 4 reaktorer ved Yonggwang med ca. 5%.

© www.akraft.dk ©


November - december 2005.

Pakistan
har i samarbejde med Kina påbegyndt opførelsen af reaktor nr. 2 ved Chashma. Reaktoren er en PWR på 300 MWe, som forventes at tilsluttes nettet i 2011.
Man har planer om at opføre endnu to kinesiske atomkraftværker på hver 600 MWe.
Ifølge de nuværende planer agter man i 2030 at have atomkraft-kapacitet på 8800 MWe - her spiller miljømæssige hensyn en stor rolle for beslutningen.
Reaktoren har skiftet navn til Hanbit.

Japan
Chugoku Electric Power har påbegyndt opførelsen af enhed nr. 3 ved Shimane, en 1373 MWe avanceret kogendevandsreaktor (ABWR), som Japan har flere af i drift. Reaktoren forventes i kommercielt drift i 2011.

Tyrkiet. Den tyrkiske regering har offentliggjort en plan om opførelse af atomkraftværker med en kapacitet på 5000 MWe til år 2012.
Projektet vil for en stor del blive privat financieret.

Chile - en kommende atomkraft-nation?
Udenlandske investorer er interesseret i at bygge et atomkraftværk på 1000 MWe for 1.5 mia. US-dollars i det nordlige Chile - ifølge Alfonso Dulanto, minister for minedrift.

Kina.
Den første russisk byggede atomkraftværk ved Jiangsu Tianwan i Liangyungang provinsen er startet op.
To enheder på hver 1060 MWe er bygget via en aftale med Kina og Russia Atomstroyexport.
Enheden forventes at blive tilsluttet nettet i januar 2006.

I Lingao i nærheden af Shenzhen i Guangdong provinsen har man påbegyndt 2 fransk baserede, men kinesisk udviklede, atomkraftværker på hver 1060 MWe.
Enhederne forventes i drift i 2010-11. (Kilde: NucNet news).

USA.
USAs nukleare industri bør ændre kurs m.h.t. oparbejdning af brugt brændsel med henblik på genanvendelse ifølge NEI - Nuclear Energy Institute.
Målet er at reducere mængden af de langlivede radioisotoper, hvilket kan ske ved genanvendelse i nyt brændsel, samt på længere sigt at omdanne langlivede radioisotoper til kortlivede isotoper ved bestråling med hurtige neutroner fra specielt designede IV-generations reaktorer.

To selskaber i South Carolina - Scana Corp og Santee Cooper - har ansøgt Nuclear Regulatory Commission (NRC) om licens til at opføre en ny reaktor i staten.

Sverige.
Mawson Resources Ltd of Canada har afsluttet en undersøgelse af Klappibackens uranressourcer.
Projektet drejer sig om en undersøgelse af ca. 210 ha i Jämtland i det nordlige Sverige. Den uranholdige granit fandtes fra overfladen til mindst 150 m dybde.
Uranressourcen er beregnet til mindst 770 tons U. (Kilde: Mawson, 13. 12. 2005)

KINA -
fremskridt for den første Pebble bed demo reaktor (HTR-PM) på 200 MWe.
Kinas regering har godkendt at man undersøger mulighederne for opførelse af en 200 MWe højtemperatur pebble bed reaktor.
Denne demonstrationsenhed ved Weihei i Shandong provinsen vil bane vejen for en 18-modul fuld-skala enhed på samme plads.
HTR-PM projektet er fornuftig og fremsynet, dels kan det erstatte konventionelle reaktorer - dels kan det benyttes til brintfremstilling.
Reaktoren forventes at have en driftstid på 60 år med en kapacitetsfaktor på 85%.

Japan - Tohoku's Higashidori-1 atomkraftværk (BWR) på 1067 MWe BWR er overgået til kommerciel drift. (Kilde: Ux Weekly 5.12.2005.

Litauen. En ny reaktor vil blive bygget i Litauen med hjælp fra Estland og Polen.
Det sker ved Ignalina-værket, hvor der er opført 2 russiske RBMK-reaktorer, hvoraf den ene er lukket.

IRAN har meddelt, at en ny indenlandsk 300 MWe atomreaktor vil blive bygget i Khuzistan provinsen, hvor 2 franske 900 MWe værker har været under opførelse siden 1970.
Yderligere 2 stk. 1000 MWe enheder vil blive snart blive udbudt i licitation.

Indien har meldt sig som fuld partner i fusionsprojektet - ITER - i Frankrig.

USA.
NRC har tildelt en række fornyelser af driftstilladelser på atomkraftværker, så de har licens til drift i typisk 60 år.
NRC-licensfornyelser

Atombåben - materiale.
De 5 atomvåben-lande, USA, Rusland, Storbritannien, Frankrig og Kina, har produceret ca. 300 tons plutonium de seneste 50 år.
Alle de 14 amerikanske militære plutoniumreaktorer har været lukkede siden 1988.
Siden 1985 har man skrottet flere tusind atomvåben. Derfor er lageret af våbenegnet materiale vist en stigning.

Sverige.
En opinionsmåling har vist, at 65% af de adspurgte i Sverige ikke er enig med regerings beslutning at lukke for landets atomkraftværker.
24% ønsker at bygge flere værker, 38% ønsker at fortsætte driftsperioden ud, 24% ønsker samme kapacitet i fremtiden, medens 15% ønsker at udvide kapaciteten. (Kilde: Ux Weekly, 5.12.2005)

Til top

November 2005.

Tyskland under den nye regering.
Den tidligere politisk rød-grønne koalition i Tyskland enedes om en udfasning af atomkraften efter 32 års drift - uanset reaktorernes tilstand.
Den nye koalition under ledelse af forbundskansler Merkel, har indgået aftale om at prioritere sikkerhed og affaldsdeponering, medens beslutningen om lukningen af eksisterende værker stilles i bero. I mellemtiden fortsætter man aftalen om designsamarbejdet med den nye franske 3. generations EPR reaktor på 1600 MWe Flamanville.

Rusland.
Ny russisk reaktor i kommerciel drift - den 950 MWe store enhed - Kalinin-3 V-320, med en forventet levetid på 50 år mod sædvanligt30 år for russiske standardreaktorer.
Kalinin-4 med planlagt byggestart i 2006 forventes i drift i 2010. (Kilde:Nucleonics Week 17.11.2005.)

Sverige og Barsebäck.
Den svenske stat vil betale 5.6 mia. sv. kr. til Vattenfall AB for at kompensere for lukningen af Barsebäck-2.
Kompensationen fra den svenske stat fordeles med 41. mia. sv.kr til Vattenfall og 1.5 mia. sv.kr. til det tyske selskab E.On.

Kina: - stor kontrakt på ny Qinshan reaktorer.
Qinshan Nuclear Power JV i Zhejiang provinsen har underskrevet en kontrakt om opførelse af de første to indenlandske reaktor med byggestart i 2006.
Desuden omfatter kontrakten en duplikering af de to 650 MWe enheder.
Det er China Nuclear Engineering & Construction Group og 2 kompagnier i Shanghai og Zhejiang, der står for projektet. Man forventer at anvende ca. 50 mia. US-dollar på 30 atomkraftværker inden år 2020. (Kilde: China Daily 10.11.2005)

Verdens energiforbrug i 2020.
Ved uændret politik vil Verdens energiforbrug stige med over 50% fra nu af til år. 2030 ifølge den seneste rapport fra IEA.
Energirelateret CO2-udslip vil i 2030 være 52% større end i dag. De største stigninger kommer fra Indien og Kina. (Kilde: IEA).

Finland opgraderer.
Foruden at Finland bygger verdens største reaktor, sker der samtidig en opgradering af andre værker.
Olkiluoto-2 opgraderes med 20 MWe til 860 MWe. Det sker ved at skifte til en ny turbine. Reaktoren er en BWR fra 1982, der allerede er opgraderet med 26% og med en forventet levetid på 60 år.
Blok 1 vil gennemgå samme modificering til næste år. (Kilde: TVO 9.11.2005)

USA frigiver uran.
USA har frigivet op til 200 tons højtberiget (HEU)atomvåbenmateriale - næsten halvdelen af det totale mængde - fra deres våbenlagre.
Det svarer til 40% af den mængde uran, der kommer fra Ruslands lagre under programmet "Fra megatons til megawatt".
De 160 tons vil blive anvendt af flåden, 20 tons er bestemt for rumfart og forskningsreaktorer og 20 tons blandes op med lavtberiget uran (LEU) til brug i brændselselementer til atomkraftværker eller forskningsreaktorer. De 20 tons svarer til 5-600 tons brændselselementer. (Kilde: DOE 7.11.2005)

Til top

September - oktober 2005.

USA.
AmerGen Energy's Three Mile Island-1 atomkraftværk har igen slået verdensrekorden for for den længste uafbrudte drift af en trykvandsreaktor.
Den 870 MWe store enhed har været i uafbrudt drift i 689 dage før nedlukning for ny brændselspåfyldning og vedligehold.
Den tidligere rekord på 680 dages kontinuert drift fra 2003 indehaves af samme reaktor. (Kilde: Exelon, 24.10.2005)

EU-deklaration.
En deklaration fra 25 medlemmer af EU-parlamentet mener, at atomkraft vil spille en stigende rolle i kampen mod CO2-udslip og klimaændringen. Man opfordrer til der investeres i teknologier med CO2-neutrale eller -lave teknologier i planlægningen. (Kilde: EUPolitix.com, 19.10.05. Nuclear Market Review, 21.10.05)

Storbritannien.
Britiske energifirmaer har anbefalet at opføre flere atomkraftværker for at løse nationens energikrise. Electrical Engineering Federation (EEF) har bl.a. anbefalet at erstatte de nuværende 23 kernekraftværker med 8 nye 1200 MWE-enheder. Det kan ske uden nedgang i el-kapacitet. (Kilde: Financial Times, 24.10.05)

Canada.
Der er enighed mellem Bruce Power of Ontario Power Authority om at genstarte de 2 atomreaktorer Bruce-1 og 2, så de kan være i drift i yderligere 5 år. Reaktorerne har været ude af drift siden 1995 og -97.
Bruce Power vil dermed opnå en kapacitet på godt 6200 MWe, og kan levere ca. 25% af Canadas elforbrug på en typisk dag.
Genstarten af reaktorerne vil koste ca. 3.6 mia US-dollar. Heri er også indregnet en opdatering af Bruce 3 & 4.

Taiwan.
Taipower har meddelt, at opførelsen af de 2 enheder ved Lungmen nuclear plant, er forsinket 3 år p.g.a. olieprisstigningen og dårlig økonomi. Lungmen-1 var tidligere berammet til start i Juli 2006 og Lungmen-2 i juli 2007.
Forsinkelsen betyder, at i stedet for af være 86% færdig er man nu kun på 62% henne i opførelsen. (Kilde:Ux Weekly, 17. 10.2005)

Kina. China National Nuclear Corp (CNNC) diskuterer muligheden af at opføre et nyt atomkraftværk på den sydlige ø-provins Hainan.
Flere egnede lokaliteter er blevet udpeget som potentielle steder for kraftværket. Den foreslåede enhed ville kunne begynde produktionen mellem 2011 og 2015. (Kilde: Dow Jones, 11.okt. 2005)

Stærk folkelig opbakning til atomkraft i USA.
En amerikansk undersøgelse af 1100 personer indenfor en afstand af 16 km fra et atomkraftværk viser, at 83% går ind for anvendelse af kerneenergi.
76% ser gerne nye reaktorer bygget på deres lokale område, 88% er trygge ved deres atomanlægs sikkerhed.
81% var tilfredse med det nærliggende atomanlægs informationer.
Ingen ansatte på værket deltog i undersøgelsen. (Kilde: NEI 12.10.2005)

Sverige - Barsebäck er ikke død!
Ved den forestående svenske socialdemokratiske kongres vil der blive stillet en række forslag om energiforsyningen i fremtiden.
Kävlinge arbetarekommun kræver genstart af begge Barsebäcks reaktorer.
Norrtälje arbetarekommun kræver en folkeafstemning om atomenergien i Sverige, for at bevare sin ledende stilling i Verden på området.
Mange mener at det var skandaløst, at politikerne lovgav om Barseback 2 uden at sætte det til folkeafstemning. Canada.
Efter næsten 8 års stilstand er det canadiske tungtvandsværk Pickering-1 på 542 MWe igen tilsluttet nettet d. 27.9.2005.
Ombygningen af enheden udvider levetiden til 2018-2022.
Der er planer om at genindsætte enhederne Pickering 2 og 3. (Kilde:Nucleonics Week, 29.9.2005)

Til top

September 2005
.
HEU-aftalen mellem Rusland og USA (Megaton til Megawatt) har nu elimineret våbenegnet uran svarende til 10.000 atomsprængladninger.
Hermed er man nået halvvejs gennem det 20-årige program med konvertering og genanvendelse af højtberiget uran (HEU) til lav lavberiget uran (LEU).
Uran fra Megaton til Megawatt-programmet er anvendt som atombrændsel i mere end 90 reaktorer i 31 stater. (Kilde: USEC, 21. 9. 2005).

USA
Det amerikanske atomkraftværk Peach Bottom-3 har sat ny verdensrekord for uafbrudt drift af letvandsreaktorer.
Rekorden for den ca. 1100 MWe reaktor lyder på 707 dage og 17.5 timer uafbrudt drift.
En canadisk tungtvandsreaktor har opnået længere drift - 894 dage - men den kan fortsætte driften medens der skiftes brændsel.

Indien.
Den indiske regering har godkendt at der opføres 8 nye atomreaktorer på 4 lokaliteter.
I Kakrapar og Rawatbhata opføres 4 tungtvandsreaktorer på 600-700 MWE, 4 stk. 1000 MWe letvandsreaktorer opføres i Kudankulam og Jaitapur. (Kilde: Nuclear Market Review, 23. 9. 2005)

Indien største reaktor - Tarapur-4 - på 540 MWe. påbegyndte kommerciel drift d. 12. sep. 2005. Tarapur-3 forventes start i løbet af næste år.

Kina.
Opførelsen af Yangjiang nuclear power plant i Guangdong Provinsen forventes af begynde i starten af 2006.
Stationen vil bestå af 6 reaktorer med en samlet kapacitet på 6000 MWe og bliver Kinas største atomkraftanlæg. (Kilde. China Daily Online, 26. 9. 2005)

Syd Korea.
Der er givet grønt lys for konstruktion af 2 nye reaktorer ved Wolsong.
Begge reaktorer er på 1000 MWe og bliver en optimeret udgave af de 1000-MW-reaktorer, der er i drift. Reaktorerne forventes i drift i 2011-2012. (Kilde: Ux Weekly, 26. 9. 2005)

Storbritannien.
British Energy (BE) har fået udvidet tilladelsen til drift af Dungeness B i 10 år, der så kan fortsætte driften til 2018. Der er 2 stk. 571 MWe af typen AGR (Advanced Gas-cooled Reactors). (Kilde: British Energy, 15.9.05)

Kina -
Ved det gigantiske Three Gorge hydroelektriske anlæg ved Yangtze-floden ved Sandouping, har man sat den 14. og sidste generator i drift i den nordlige sektion.
Man er nu i gang med den sydlige sektion, der skal indeholde 12 stk. 700 MW generatorer.
Siden den første generator blev sat i drift i 2003 er der produceret ca. 80 TWh - hvilket svarer til 20-25 gange det årlige danske elforbrug.
Den originale plan omfatter en total kapacitet på 18.600 MW fordelt på 26 stk. 700 MW generatorer med en forventet årsproduktion på 84.7 TWh.
Ifølge Cao Guangjing, vice general manager of the Three Gorges project development corporation, har anlægget været i drift i 668 dage uden problemer.
En nyere plan vil øge antallet med 6 stk. underjordiske turbiner, så kapaciteten kommer op på 22.400 MW, da man har konstateret at der er tilstrækkelig vandmængder.

Brasilien..
En revision af det brasilianske atomprogram indebærer at Angra-3 reaktoren færdigbygges, hvorved den atomare andel stiger fra 3.7% til ca. 5%.
Minister for videnskab og teknologi, Sergio Rezende, har planer om bygning af 7 nye reaktorer inden 2020. (Kilde: Ux Weekly 12. 9.2005)

Finland..
Opførelsen af Finlands 5. reaktor, Olkiluoto-3, blev markeret d. 12. 9. med nedlæggelse af en grundsten med deltagelse af ministerpræsident Paavo Lipponen. Den 1600 MWe 3. generations reaktor (EPR), der er verdens hidtil største, forventes i drift i 2009.

Chernobyl’s Legacy: Health, Environmental and Socio-Economic Impacts -
en FN-rapport af Chernobyl Forum - "Arven efter Tjernobyl". Tjernobyl Forum består blandt andet af Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA), Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Verdensbanken og regeringerne fra Ukraine, Hviderusland og Rusland.
Den ca. 600 siders rapport bygger på mere end 100 forskers arbejde.
Hidtil er 56 personer omkommet som en direkte følge af ulykken den 26. april 1986, da reaktor fire på Tjernobylværket eksploderede og sendte store mængder radioaktivitet ud i atmosfæren.
Rapporten nævner bl.a., at ca. 4.000 personer har udviklet kræft i skjoldbruskkirtlen (thyroid cancer). Ca. 99 procent af de ramte har overlevet indtil nu, viser rapporten.
Antallet af ofre for atomulykken i Tjernobyl for 20 år siden bliver færre end ventet. Hidtil er kun 56 døde, der kan relateres direkte til selve ulykken d. 26. 4. 1986, ligesom miljøet er mindre påvirket end forventet.
Man har ikke fundet misdannelser hos fødte børn i området.
Et sammendrag af rapporten på 600 sider kan ses her:

Chernobyl: the true scale of the accident 2 siders sammendrag med link til rapporten

TV-2 var hurtigt ude med historien -
  TV-2s dækning d. 6.8.2005 Indslaget kan ses på kanalen Sputnik

Sverige opgraderer.
Sverige har godkendt en opgardering af Oskarshamn-3 reaktoren med 250 MW.
Forsmark-1 er opgraderet med 47 MWe til 1015 MWe. (Kilde: Nucleonics Week 8.9.2005.)

En amerikansk meningsmåling (public opinion poll) d. 12-14 aug. viste 55% støtte til opførelse af nye atomkraftværker i USA, 24% er imod.
87% mener det er meget vigtigt at reducere olieimporten.
En lignende meningsmåling i juni viste 44% for - 35 imod opførelse af nye værker. (Kilde:Rasmussen Reports, 16. aug)

Orkanen Kathrina var skyld i, at 3 atomkraftværker i USA måtte lukke ned. Det gjaldt f.eks. Waterford-3 reaktoren i Louisiana. (Kilde: NRC 30. aug)

Til top

Juli - august 2005

Syd Koreas seneste og 20. atomkraftværk - Ulchin-6 - er nu i kommerciel drift.
Det er den sidste af de 6 værker med mange avancerede faciliteter fra USA.
De næste 4 reaktorer er klar til opførelse. Det drejer sig om Shin Kori 1 & 2 og Wolsung 1 & 2, alle på 950 MWe - med yderligere forbedringer af designet. (Kilde: Ux Weekly 15..8.2005.)

Japan
Et jordskælv -7.2 på Ricther-skalaen - i har forårsaget at reaktorer ved Onagawa atomstationen automatisk lukkede ned d. 16. august.
De vil blive efterset for evt. skader og genstartet i nære fremtid. (Kilde: NucNet 17.8.2005.)

NRC fornyer drifttilladelsen for Cook-1 og 2 for ydeligere 20 års drift. (Kilde: Nucleonics Week 1.9.2005.)

Juli 2005

Rusland og Kina har underskrevet en kontrakt om konstruktion af verdens første flydende atomkraftværk.
Kina bygger kroppen og Rusland står for den nukleare de af værket, der placeres ved Severodvinsk i Arkhangelsk region.
Anlægget bliver på 70 MW med en maksimal termisk kapacitet på ca. 600 GJ/h, hvilket kan forsyne 200.000 indbyggere med varme. Bygningen starter i 2006 og er klar i 2011.
Værket forsynes med et lukket brændselskredsløb og et mangeleddet hermetisk beskyttelse. Energiblokken har fem uafhængige sikkerhedsbarrierer, hvilket er mere end de atomdrevne isbrydere.
Typen spås en stor fremtid i Siberien og fjernøsten. Canada, Indonesien, Indien og andre lande har vist interesse for dette projekt. (Kilde. MOSKVA, 29. juli.(RIA Novosti))

USA, Australien, Japan, Syd Korea, Kina og Indien har indgået en aftale om at reducere udsendelse af drivhusgasser ved udvikling af teknologiske forbedringer.
Teknologien vil omfatte "ren kul-teknologi", reducering af metanudslip, brintteknologi, vind- og solenergi, 3. og 4. generation atomkraftværker og fusionsenergi.
De 6 lande står for ca. halvdelen af verdens befolkning, økonomisk output og gasemission. Man regner med at flere lande tilslutter sig denne aftale.
Den nye aftale er ikke indgået som en afløser af Kyoto-protokollen, men skal ses som et effektivt supplement hertil. (Kilde:Financial Times, 29.07.05, Economist, 30.07.05)

USA.
NRC (Nuclear Regulatory Commission) har tildelt ydeligere 3 forlængelser af drifttilladelser til 3 amerikanske atomreaktorer. Millstone-2 (870 MWe) må fortsætte til 2037, Millstone 3 (1150 MWe) til 2045.
Oyster Creek har fået fornyet driftstilladelse til april 2029.
Tennessee Valley Authority (TVA) has besluttet at genoptage opførelsen af Bellefonte atomkraftværket, som blev afbrudt i 1988.

Japan
Shika-2 er blevet tilsluttet nettet i Japan. Shika-2 er en avanceret kogendevandsreaktor på 1358 MWe af typen ABWR - en såkaldt 3. generations enhed. (Kilde: Atoms in Japan 4.7.2005.)

Tyskland.
Nuclear Engineering International 13/7/05. I en før-valg manifest har de tyske partier CDU og CSU lovet længere driftstid for de tyske atomkraftværker. Den nuværende regering fik gennemført en afvikling efter en driftstid på 32 år - uanset den tekniske tilstand.

Rusland.
Det russiske Parlament, Dumaen, vil drøfte muligheden for at komplettere Kursk-5, en RBMK-rekator (Tjernobyl-typen). Opførelsen begyndte i 1986, men er ikke blevet fuldført p.g.a. katastrofen ved Tjernobyl.
En arbejdsgruppe vil også se på muligheden for opførelse af en hurtigreaktor af typen BN-800, samt på udviklingen af flydende atomkraftværker til varmeproduktion.

IAEA
Ca. 130 ny atomkraftværker må opføres indenfor de næste 15 år, i følge Yury Sokolov, der er direktør indenfor IAEA (Atomic Energy Agency ).
Den totale installerede nukleare kapacitet skal på global plan nå op på 427-430 GWe de næste 20 år mener Sokolov. (Kilde: FreshFUEL d. 18 Juli, 2005.)

Atomkraftens andel i 2004 .
I 2004 blev der produceret 3.7% mere elenergi end i 2003 - ialt 2617 TWh, der svarer til 16% af det totale output.
Den civile atomkraft har nu rundet 11.600 reaktorår i december. (Kilde: IAEA 7.7.2005)

USA .
I USA faldt de gennemsnitlige omkostninger for nuklear elenergi med 7% til 1.7 cent/kWh i 2004.
Omkostningerne dækker driften inklusive brændstof og vedligehold, men uden kapitalomkostninger. (Kilde: Nucleonics Week 7.7.2005)

Arkansas Nuclear One-2, en 1013 MWe type PWR, har fået udvidet licensen med 20 år og kan køre til 2038.

De gennemsnitlige omkostninger i USA for nuklear elenergi faldt med 7% til 1.7 cent/kWh i 2004.
Omkostningerne dækker driften inklusive brændstof og vedligehold, men uden kapitalomkostninger. (Nucleonics Week 7.7.2005.)

Chile og Rusland har indgået en aftale om samarbejde med fredelig udnyttelse af atomkraft. Chile har set på opførelse af et atomkraftværk i Chile ifølge Alexander Rumyantsev fra det russiske atomenergiagentur.

Syd Korea.
Ministeriet for Videnskab & Teknologis tredje omfattende nukleare udviklingsplan for 2007-11 har planlagt at Syd Korea skal udvikle sin atomare industri til at være blandt en top-5 liste.
Man vil lægge vægt på produktion af nukleart brændsel og konstruktion af en avanceret koreansk reaktor - APR-1400. Den første af denne typer er udviklet fra de nuværende standard-værker, og forventes bygget som blok 3 og 4 ved Shin Kori, med start i 2012.(Kilde: Asia Pulse 27.6.2005.)

Juni 2005

ITER-fusionsreaktoren
På et møde i Moskva enedes de 6 deltagende lande i projekt ITER at udviklingen af fusionsreaktoren skal foregå i Caradache i Frankrig.
EU og Frankrig vil bidrage med halvdelen af de 10 mia. EURO, de øvrige partnere Japan, Kina, Syd Korea, USA og Rusland hver 10%.
Japan vil levere mange af de high-tech komponenter til anlægget som en slags kompensation for at bøje sig m.h.t. placeringen.
Beløbet svarer til ca. halvdelen af de totale omkostninger for 10 års konstruktion ad den 500 MWt reaktor og for 20 års drift.

Sverige.
Der franske firma - AREVA - har vundet en kontrakt vedrørende levering af atombrændsel til de 6 ud af 7 atomreaktorer af Vattenfall´s.
Det drejer sig om 4 ladninger til hver reaktor - en ordre til en værdi over 100 mio. EURO.

USA
Præsident George Bush besøgte d. 22. juni atomkraftværket Calvert Clifts - det første præsidentbesøg på et amerikansk atomkraftværk siden pr. Carter´s besøg på Three Mile Island under det meget omtalte uheld i 1979.
Atomkraft er en komplet energikilde med rigelig ressourcer, miljøvenlig og med evnen til at producere store mængder el-energi, sagde Bush.
Hans tale kom samme dag som Senatet debatterede en omfattende energiregning til støtte af en nuklear udvidelse i USA.
Bush har forlangt at energidokumentet er klar til underskrft d. 1. august 2005.
USA´s senat traf fornylig en klar afgørelse med 85 stemmer imod 12, en bred energiplan som giver håb for en ny USA energipolitik, med henblik på at mindske det stigende udslip af klimagasser.
Beslutningen indeholder en beskyttelse mod juridiske forsinkelser ad energiprojekter, og en forbunds-garanteret lånegaranti på op til 80% af omkostningerne til de avancerede atomreaktorer eller andre emmissionsfri teknologier.
Der er ligeledes skattefordel på 1.8 c/kWh op til 6000 MWe af kapacitet af avancerede atomreaktorer, det samme som for vindenergi.
1.25 mia. US-dollar er bevilget til Idaho National Laboratory til forskning i højtemperaturreaktorer til brintfremstilling.
Der er afsat mere end 2 mia. US-dollar til forskning i brintteknologi, og Price Anderson Act - en forbundsgaranteret ansvarsforsikring mod atomare ulykker - er forlænget til 20 års dækning. Man håber at dette kompromis vil blive underskrevet i løbet af august måned.
Energipakken omfatter forlængelsen af lov om statsstøtte til forsat udnyttelse af vindenergien, hvilket er særdeles interssant for de danske vindmølleproducenter (Vestas). (Kilde: Nuclear Energy Overview, 27.6.2005)

Duane Arnold atomkraftværket er opgraderet med ca. 3% til 600 MWe.

Ungarn
vil starte en opgradering af hver af de 4 PAKS-reaktorer med ca. 8% i 2005. Det vil medføre en øget kapacitet på 150 MWe.

Iran.
Forhandlingerne af Irans uranberigning vil fortsætte mellem Iran og Europa siger den nyvalgte præsident Mahmoud Ahmadinejad.
En 2-sidet aftale med Irans chefforhandler Hassan Rohani om en suspension af uran-berigningsprogrammet mod at Europa gav økonomisk og politisk bistand.

UK.
Investering i stor-skala elektricitetsproduktion med lavt CO2-udslip - inklusiv atomkraft - er nøglen til det fremtidige energipolitik i Storbritannien - er anbefalingerne i en nylig offentlig rapport fra Council for Science and Technology (CST).(Kilde: Nucleonics Week, 2.6.05)
De enkelte delrapporter kan hentes på deres hjemmeside:

Delrapporter fra Council for Science and Tecnology

British Nuclear Group (BNG) har leveret de første 4 mixed-oxide (MOX) brændselselementer produceret på Sellafield til det schweitziske Beznau atomkraftværk. Det markerer starten på en serie af MOX og plutonium transporter mellem England og det øvrige Europa.
Ifølge Peter Buchan, BNG’s direktøren for European MOX, vil det fremover kunne medføre at franske og belgiske konkurrenter kan hjælpes med ordrer på total fyldning med MOX-elementer. (Kilde: Nuclear Fuel, 6 juni 2005)

Der er ingen sammenhæng mellem kræfttilfælde hos børn i enhver lokalitet indenfor 25 km fra et atomanlæg i UK, konkluderes der i en rapport fra Committee on Medical Aspects of Radiation in the Environment (COMARE).
I undersøgelsen har man anvendt en database med 32.000 tilfælde i UK mellem 1969 og 1993 og kan hentes fra deres hjemmeside:
. http://www.comare.org.uk

Rusland.
Udvikling af formeringsreaktorer med lukketbrændstofcyklus er anbefalet af atomenergibranchen til Dumaen - det russiske parlament.
Begrundelsen er bl.a. at der er store mængder plutonium i affald og i våben-egnet plutonium, der kan anvendes i den hurtige formeringsreaktor.
Opførelse af en fabrik til fremstilling af MOX-brændselselementer af våbenplutonium for brug i VVER-1000 og den nye VVER-1500 type er planlagt under den russiske-amerikanske våbenkontrolaftale. Dumaens medlemmer støtter færdiggørelsen af formeringsreaktoren BN-800 ved Beloyarsk. (Kilde: Nucleonics Week,21.4.2005)

OECD-landene:
Ved årsskiftet 2005 var der 325 atomkraftværker i drift i de 17O ECD-medlemslande - 7 mindre end året før.
På trods af denne reduktion steg produktionen 4%, hvilket skyldes opgraderinger og bedre udnyttelsesgrad.
Totalt blev atomkraftens andel 23.5% af el-produktionen i OECD-området, hvor der er 8 enheder med en kapacitet på 6600 MWe er under opførelse. (Kilde: NEA. juni 2005.)

Frankrig - Italien samarbejde.
En nylig aftale mellem franske og italienske el-selskaber vil give Italien rådighed over 200 MWe fra Frankrigs næste atomkraftværk ved Flamanville, hvor der skal opføres en 3. generations reaktor (EPR).
Italien vedtog i 1987 at skrotte deres planer om opførelse af atomreaktorer i Italien.

Kina - planlægger at investere 400 mia. Yuan (o. 250 mia. DKR) i opførelse af 20 atomkraftværker indtil år 2020, ifølge Kang Rixin, præsident af China National Nuclear Corp (CNNC). Det vil øge kapaciteten fra 16 GWe til 40 GWe.
Man vil snart vedtage en beslutning om opførelse af 4 reaktorer i Sanmen i Zhejiang provinsen og i Yangjiang i Guangdong provinsen. (Kilde: China Daily Online, 7 juni).

ITER-projektets (International Tokamak Experimental Reactor) 6 lande er nu endelig fastlagt at skulle opføres i Cardache i Sydfrankrig, hvor der i forvejen drives fusionsforskning.
Japan har bøjet sig på dette punkt mod til gengæld at få ansat 20% af forskerne ved projektet.

Rusland.
Ruslands udenrigsminister Sergei Lavrov, sagde i et interview, at Rusland var klar til garantere brændstofforsyningen til Irans fredelige atomkraftprogram - under IAEAs kontrol.
Rusland har betinget sig at de håndterer brændslet i alle led.

Japan. Hokuriku Electric Power Co's Shika-2 atomkraftværk opnåede sin første kritikalitet d. 26 maj 2005.
Det er en 1358 MWe 3. generations kogendevandsreaktor (ABWR). Med planlagt nettilslutning i juli. (Kilde: Atoms in Japan d. 26 5.2005)

En basisaftale om opførelse af en mixed-oxide (MOX) fabrik blev underskrevet d. 19. 4. i Rokkasho-mura.

Sverige. Barseback-2 (600 MWe BWR-reaktor) blev som planlagt nedlukket d. 31.5.2005. Nedlukningen er resultatet af en politisk beslutning, da værket ikke er nedslidt, men teknisk sagtens kunne fortsætte 20 år endnu.
Blok 1 blev lukket ned i 1999. I 1920 begynder nedrivningen af selve bygningen.
Malmø planlægger at erstatte værket med et 600 MW gasfyret kraftværk.

Venezuela: Præsident Hugo Chavez udtaler at hans regering er interesseret i atomenergi og vil forsøge et samarbejde med Iran om sol- og atomenergi. Chile er også interesseret i atomkraft som en sikker og miljøvenlig energikilde i fremtiden - siger præsident Ricardo Lagos.
Også en nu og renere kulteknologi er interessant for landet, som en kommission nu skal undersøge nærmere. (Kilde: Reuters 23.5.)

Kina.
Planer for nye atomkraftværker ved byen Haiyang i Shandong er godkendt af National Nuclear Safety Administration (NNSA).
Planerne går ud på at opføre 6 reaktorer i 3 faser. De første skulle være på nettet i 2010. (Kilde: Ux Weekly, 30 maj)

Iran har indgået en aftale om at fortsætte fastfrysningen af de følsomme nukleare aktiviteter i yderligere 2 måneder.
Der er tale om den kontroversille aktivitet med uranberigning, som skal benyttes til at fremstille atombrændsel, men kan føre til fremstilling af våbenegnet uran.
Til top

Maj - juni 2005

USA.
NuStart Energy Development har udvalgt 6 lokaliteter, hvor man kan placere reaktorer af de nye avancerede 3. generations-typer, der er udviklet.
De udvalgte steder er: Bellefonte, Grand Gulf, River Bend, Savannah River Site, Calvert Cliffs og Nine Mile Point, hvor der i forvejen er atomkraftværker i drift.

USAs senat har afsat 1.25 mia. dollar til studier af højtemperatur-reaktoren evne til at producere brint. (Kilde: Nucleonics Week 26.5.2005.)

Rusland
planlægger at opføre 2 stk. af de første 1500 MW VVER-type atomreaktor til start i 2013 og 2015 på pladsen, hvor Leningrad atomkraftværkerne er opførte. Her er der i øjeblikket 4 stk. 925 MWe af typen RBMK, altså samme type som den forulykkede Tjernobyl-reaktor. Disse reaktorer nærmer sig 30-årige driftsperiode.
Rusland og Finland planlægger at bygge er undersøisk kabel så der kan overføres elenergi mellem landene. (kilde: Ux Weekly, 23. 5. 2005)

Sverige:
Kommittén Rädda Barsebäcks afholder opinionsmøde lørdsg d. 21. 5. 2005 i Malmö med emnet:
S t ä n g   i n t e   B a r s e b ä c k 2 ! - http://www.save-nukeplant-barsebaeck.com/
v. Rolf Martens.

UK.
En fejl i et rør i en såkaldt "hot cells" i Thorp reprocessing-anlæg ved Sellafield, har bevirket at afdelingen blev lukket.
Røret var fyldt med brugt brændsel opløst i salpetersyre, en blanding med bl.a. uran og plutonium.
Fejlen blev opdaget i april 2005, hvor ca. 83 m3 opløsning af brugt brændsel slap ud gennem en læk i et rør.
Hændelsen er klassificeret som nr. 3 på INES-skalaen - et alvorligt uheld uden radioaktive konsekvenser for omgivelserne.
Rensning op reparation af anlægget vil tage adskillige uger.

USA.
NRC har tildelt Farley-1 og Farley-2 en yderligere 20 års driftstilladelse - henholdsvis til juni 2037 og marts 2041.

Ukraine har en plan om at bygge 11 nye atomkraftværker inden år 2030.
De første 2 enheder vil blive bygget ved Khmelnitski med forventet drift i år 2011.

Finland.
En meningsundersøgelse i Finland viser at 52% af de adspurgte støtter regeringens beslutning om opførelse af Finlands 5. reaktor, en 1600 MWe reaktor af en avanceret type.
40% af de adspurgte gik ind for en mulig 6. reaktor i Finland. (Kilde: Ux Weekly, 9.maj 2005)

Et finsk mineselskab, Agricola Resources, har erhvervet ret til uraneftersøgning i Finland. Området omfatter 90 kv. km inkluderer en tidligere uranmine kaldet Paukkajanvaara, hvor der tidligere er produceret 30 tons uran.

Zambia..
Der er opdaget uran i en kobber- og cobaltmine i Lumwana, i det nord-vestlige Zambia.
Equinox Minerals Ltd. udtaler, at de vil starte en uranproduktion, hvor det er planen at påbegynde kobberudvinding i 2007.
Et estimat viser et uranressource på ca. 12 mio. tons 0.08% yellowcake (U3O8). (Kilde: Ux Weekly, 9 maj 2005)

Namibia.
Et studie anbefaler at udvikle det såkaldte Langer Heinrich uran-projekt, der forventes at være et profitabelt.
Langer Heinrich forventer at producere ca. 1000 tons uran årligt de første 11 år og derefter ca. 350 tons de følgende år, hvor der udnyttes uran med en lidt mindre lødighed. Kilde: Ux Weekly, 9 Maj 2005).

USA
Den amerikanske præsident George W. Bush vil gøre USA mindre afhængig af importeret olie. Bush mener at atomenergi er en af de sikreste og reneste energikilder i verden, som Amerika har brug for.
Busk foreslår at der sker en kraftig udbygning at atomkraft i USA for at sikre amerikanerne billigere energi og mindske CO2-udledningen.

Der er ingen miljømæssig begrundelse for at udelukke en fornyelse af yderligere 20 års operation af Cook-1 og 2 konkluderer Nuclear Regulatory Commission (NRC).
Den nuværende licens løber til 2014 og 2017. (Kilde NRC)

Danmark.
VESTAS har sikret sig en ny ordre på 41 stk. 850 kW nøglefærdige vindmøller til opstilling i Grækenland - i alt 35 MW.
Desuden 15. stk. 2 MW vindmøller til Italien med en option på yderligere 5 møller, så den samlede ordre kommer op på 40 MW.

Frankrig
er nær på det 80% af el-forsyningen fra atomenergien ifølge industriminister Patrick Devedjian.
Frankrigs mål er at 21% af energien skal stamme fra vedvarende energi. I 2004 var fordelingen på energikilderne til elproduktion i Frankrig 78% atomenergi, vedvarende energi incl. hydroelektricitet på 12% og fossil energi på 10%. (Kilde: Nucleonics Week 28.4.2005)

Frankrig vil opføre sit 1. atomkraftværk på 1600 MWe af den nye type European Pressurized Reactor (EPR)EPR i Flamanville med forventet start i 2010-2012. Det er samme type som bygges i Finland. (Kilde: Ux Weekly, 25 April).

Japan.
1. ladning af brændselselementer i det japanske atomkraftvæk Shika-2 er påbegyndt i april 2005. Opstart er fastsat til sidst i maj med kommerviel operation i 2006.

Der er givet grøn lys for opførelsen af et ABWR-anlæg på 1375 MWe ved Shimane. Arbejdet begynder til september 2005 og værket skal stå klar i 2011. (Kilde: NucNet news in brief #48/05.)

Til top

April 2005

Status pr. marts 2005 Se detaljer på siden: Udbredelse

USA
NRC (Nuclear Regulatory Commission) har tilladt en opgradering på 8% af Waterford nuclear power plant.
Opgraderingen vil øge kapaciteten fra 1075 MWe til 1143 MWe, der opnås ved en modifikation af højtryksturbinen og hovedgeneratoren.

Indonesiens regering har godkendt opførelsen af landets første atomkraftværker, der vil bestå af 4 stk. 1000 MWe reaktorer, ifølge Deddy Harsono, talsmanden for Atomic and Nuclear Energy Agency. Harsono siger, at bygning starter i 2010 og med forventes i drift i 2016.
Energiminister Purnomo Yusgiantoro udtaler at regeringen prioriterer anvendelse af alternative energikilder over atomkraft, og at en folkeafstemning vil afgøre beslutningen om indførelse af atomkraft.

Fusion.
Der gik desværre politik i sagen om placeringen af næste trin i fusionsforskningen - ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor).
Japan og EU er nu enige om, at der skal arbejdes på at finde en løsning før d. 6-8 juli 2005, hvor der er møde i Skotland for de 6 deltagere i ITER.
USA og Sydkorea støtter Japans ønsker om placering i Rokkasho-mura i Japan, medens Rusland, Kina støtter placeringen ved Cadarache i Frankrig, hvor Frankrig har tilbudt at bidrage med en større andel af omkostningerne.

Bulgariens regering har godkendt opførelse af atomkraftværker med en kapacitet på 2000 MWe ved Belene, hvor floden Danube løber nær den rumænske grænse.
Konstruktionen af den først VVER -1000/320 enhed begyndte i 1987, men blev afbrudt i 1991 på grund af pengemangel.
Belene vil bestå af 2 stk. 1000 MWe PWR-reaktorer ifølge energiminister Miroslav Sevlievski. Den første enhed er planlagt i drift 2011 og den næste i 2013, men en forventet omkostning på 2.68 milliard Euro.
Belene-værkerne vil afløse kapaciteten fra de 4-6 reaktorer ved Kozloduy plant, hvoraf 2 allerede er nedlukket, andre 2 er planlagt at lukke i 2006. (Kilde: Nucleonics Week, 7.4.2005)

Kina
vil opføre 40 nye atomreaktorer af forskellig størrelse, med en kapacitet på i alt 40.000 MWe inden 2020 - i gns. 2-3 stk. 1000 MWe enheder årligt de næste 15 år.
Det vil forøge kerneenergiens andel af elproduktionen fra 2,8% til 4%. (Kilder: China Daily, 7 April; Ux Weekly, 11 April.)

Rusland. Efter en opgradering vil Leningrad-1 enheden kunne fortsætte driften til år 2018.
Leningrad-2 stoppes i juni 2005 for at blive tunet op til at kunne fortsætte driften i yderligere 15 år. Begge reaktorer er på 1000 MWe og er af LWGR-typen - samme type som det forulykkede Tjernobyl-reaktor.(kilde:Ux Weekly, 11. April)

USA. En ny amerikansk rapport omtaler risikoen for terroristangreb på lagrene af brugt brændsel som findes på de kommercielle atomkraftværker, incl. muligheder for at anvende det radioaktive brændsel i "dirty bomb".
Rapporten er udarbejdet for NRC, USA´s nukleare tilsyn med formål at at forbedre sikkerheden og reducere mulige konsekverser ved sådanne angreb. (Kilde: National Academy of Sciences, 6. 4. 2005)

Slovakiet må holde sig til den tidsskema for lukningen af de 2 Bohunice-reaktorer, som man blev enige med EU om som betingelse for at indtræde i EU, siger energikommissær Andris Piebalgs.
Slovakiet har aftalt at lukke Bohunice-1 i 2006 og Bohunice-2 i 2008. Man har søgt om tilladelse til at lukke begge i 2008 af sikkerhedsmæssige grunde. (Kilde: Dow Jones, 8 April)

UNSCEAR-2001 rapport om Tjernobyl.
UNSCEAR har i en rapport om Tjernobylulykken kunnet konstatere, at der ikke er fundet stigende tilfælde af kræft i skjoldbruskkirtelen hos børn 4 år efter ulykken.
Der er ingen fundet statistik sikkert stigning af kræfttilfælde efter hændelsen eller stigende dødelighed sammenlignet med normalbefolkningen er konklusionen på UNSCEARS 2001-rapport.

UNSCEARS-2001 rapport i pdf-format

Pakistan.
Ifølge Pakistans 25 års energiplan vil landet forøge sin nukleare kapacitet til 7500 MWE frem til år 2020. 900 MWe er planlagt til 2015.
I dag er der 2 reaktorer i drift med i alt 425 MWe. (Kilde: TradeTech 25.3.05.)

20 atomkraftværker i Iran.
Det iranske parlament har ratificeret et forslag om opførelse af 20 nye atomkratværker med en samlet kapacitet på 20.000 MWe, ifølge Kamal Daneshyar, lederen af energikommissionen i Iran. "Indførelse af atomkraft vil erstatte fossil energi til elfremstilling og."
Iran har endnu ikke sat sit første værk i drift.

Indien
Uranium Corp of India Ltd (UCIL) vil investere et beløb svarende til 460 mio US-dollar i en nye uranminer og opføre en reprocessinganlæg. Den sidste er påbegyndt og vil stå klar i 2006-07.

USA
producerede i 2004 788.6 TWh elenergi, hvilket er en stigning på 3.3% fra 763.7 TWh i 2003.
Kapacitetsfaktoren på 90.5% er rekord. Den nukleare andel i USA er på 20%. (Kilde:Platts Nuclear News Flashes.)

4.85% opgradering af Indian Point-3 reaktoren fra 979 MWe til 1024 MWe, er blevet godkendt af Nuclear Regulatory Commission (NRC).
Palisades. CMS Energy Corp har ansøgt NRC om en 20-årig fornyelse af driftstilladelse til Palisades atomkraftværk, hvis licens udløber i 2011. Palisades er et 789 MWe trykvandsreaktor (PWR) fra 1971.
Monticello atomkraftværket har fået forlænget sin driftstilladelse med yderligere 20 år af NRC. Den 600 MWe store enhed havde en 40 års tilladelse, der udløber i 2010.

Til top

Marts 2005

Japan.
Tohoku Electric Power Co’s Higashidori-1 atomkraftværk blev tilsluttet nettet d. 9.3. Det er en 1100 MWe kogendevandsreaktor (BWR). Der forventes 100% produktion i juni. (Kilde:Atoms in Japan, 14.3.2005)

USA.
Prædident George Bush udtalte i Ohio d. 6.3. 2005, at USA skal satse på den sikre og miljøvenlige atomarkraft, og starte opførelse af atomkraftværker igen for at sikre en spredniung af gøre energiforsyningen mere uafhængig af olie udefra.
Bush sagde, at atomkraft kunne frembringe store mængder elenergi uden udsendelse af drivhusgasser. Amerika har ikke bestilt et atomkraftanlæg siden 1970-erne, så det er på tiden at begynde igen mente Bush.
Bush nævnte, at mange er bekymrede for sikkerheden ved atomkraft, men mange års erfaringer har vist, der er pålidelig og sikker.

Kina er i gang med at indlade den første brændselsladning på Tianwan -1 atomkraftværket. I september følger Tianwan -2 efter.
Det oplyste Evgeni Reshetnikov, 1. vicedirektør i Rusland Atomstroyexport. Reaktorerne er russisk designede VVER-1000 enheder. (Kilde NucNet News, 14. 3. 2005)

Indien..
Det 540 MW store Tarapur-4 tungtvandsreaktor (PHWR) opnåede sin 1. kritikalitet d. 6. marts. Det er Indiens 15. atomkraftværk. Det forventes i drift i august 2005. ). Det tilsvarende værk - Tarapur-3 - forventes at starte om 9 mdr. (Kilde: NPCIL 6. 3. 05)

USA.
NRC har godkendt en 5.2% opgradering af Seabrook nuclear power plant fra 1115 MWe til 1173 MWe.

Duke Power har af NRC fået tilladelse til at anvende fire mixed-oxide (MOX) brændselselementer i Catawba nuclear power plant.
MOX-elementer indeholder en blanding af uran- og plutoniumoxid som fissilt materiale.
NRC har foretaget en miljøvurdering og har fundet, at MOX-elementerne ikke vil have nogen målelige miljømæssige effekter.

Mexico.
The Comision Federal de Electricidad (CFE) har set på konstruktion af nye atomkraftværker til at imødegå er fremtidig stigende forbrug af elenergi som et alternativ til naturgas og kul.
Mexico regner med, at det er nødvendigt med en forøgelse på 40.000 MW el-effekt de næste 7 år, heraf kunne de 10.000 MW atomreaktorer.
En eventuel udvidelse af Mexico’s atomare el-kapacitet kunne ske ved de bestående to reaktorer ved Laguna Verde. En planlagt opgradering af Laguna Verde reaktorene fra 1282 MWe til 1410 MWe. (Kilde: FreshFUEL, 7.3.2005)

Tyskland. Werner Müller, der som økonomiminister forhandlede en national aftale om udfasning af de tyske atomkraftværker senest i 2020, forudsagde i denne uge, at både denne aftale og det forbud fra 2001 om opførelse af nye reaktorer, vil blive omstødt af sikkerhedsmæssige og klima-politiske grunde.
Han sagde bl.a. at der om 50 år vil der sikkert ikke længere brændes olie eller gas i kraftværker. Og hvis vi vil tage CO2-problemet alvorligt, og der ingen nye energikilder er til rådighed, så er der ikke andre at pege på, end den etablerede atomenergi.
Müller er bestyrelsesformand og CEO i Ruhrkohle AG , der er en stor kulproducent.
Müller har ikke politisk tilknytning, men var Økonomiminister under forbundskansler Gerhard Schröder, og fik da et mandat til at lave en kritisk energipolitisk beslutning efter at SPD dannede koalition i 1998 med "de grønne", der er imod atomkraft. (Kilde: Handelsblatt Newspaper d. 28 feb. 05.)

IAEA
International Atomic Energy Agency - IAEA - har opgraderet deres prognoser m.h.t. atomkraftens forventede andel i år 2020.
IAEA regner nu med, at en kapacitet på 427 GWe i 2020, en stigning på 127 GWe i forhold til estimatet fra år 2000 - en stigning på 17%.
Ændringen er baseret på specifikke planer i en række lande, heri indbefattet Kina, Indien, Rusland, Finland og Frankrig. Årsagen til den ændrede politik sættes bl.a. i forbindelse med ratificeringen af Kyoto-protokollen.

Iran-Rusland atomaftale.
Efter 2 års forsinkelse har Iran og Rusland underskrevet en aftale om levering af atombrændsel til atomkraftværket ved Bushehr og returnering af de brugte brændselselementer til Rusland for oparbejdning. USA har opfordret Rusland til at afbryde samarbejdet med Iran p.g.a. risikoen for at benytte materialet til våben.
Rusland fastholder, at aftalen om returnering af det brugte brændsel sammen med IAEA´s kontrol af anlægget ved Bushehr udelukke, at beriget uran og plutonium herfra vil kunne bruges i et våbenprogram.
Bekymringerne om Irans atomvåbenplaner ligger imidlertid et andet sted - nemlig ved berigningsanlægget Uranium Enrichment Facility ved Natanz. Ifølge udenrigsminister Viktor Mizin,har Iran anskaffet ultracentrifuger på det grå og det sorte marked.
Ved Saghand ligger en uranmine. Fremstillingen af Yellow Cake (Uranhexafluorid) sker i Ardekan og konversionsanlæggene befinder sig ved Isfahan

Generation IV International Forum (GIF).
Den første flersidede aftale om udvikling af den næste generation af kernereaktorer er underskrevet af Canada, Frankrig, USA og UK (GIF = Generation IV International Forum).
Man har identificeret 6 typer af IV-generations reaktorer, der omfatter en gaskølet hurtigreaktor (GFR), en en natriumkølet reaktor uden moderator (SFR=Sodium Fast Reactor), en bly-kølet hurtigreaktor (LFR=Laed-cooled Fast Reactor), en reaktor med køling af smeltet salt (MSR=Molten Salt-Reactor , en reaktor med meget høj arbejdstemperatur (VTHR=Very High Temparature Reactor ) og en superkritisk vandkølet reaktor SCWR=Super Critical-Water-cooled Reactor.

Til top

Februar 2005

Kina.
I slutningen af februar 2005 udløber fristen for tilbud på opførelsen af 4 nye atomkraftværker i Kina. Tre selskaber forventes at byde : Westinghouse, Framatome og Atomstroyexport - med henholdsvis AP-1000, EPR og AES -92 reaktorer.
Den amerikanske regering har garanteret for 5 mia. US-dollar i lån for Westinghouses bud. Frankrig og Rusland har givet lignende garantier.
Tilbuddene modtages i Beijing for de to selskaber, China Guangdong Nuclear Power Co (Yangjiang), og China National Nuclear Corp. (Sanmen i Zhejiang provinsen.)

Danmark.
Vestas har fået en ordre på 67 vindmøller til det amerikanske Buffalo Gap Wind Farm i Texas.
Med start inden d. 31. dec. 2005.

Holland, Borssele
kernekraftværk kan forøge sin effekt med mindst 30 MWe. En aftale mellem selskabet EPZ og Siemens er underskrevet for nylig. Kontrakten medfører en investering på 43 mio Euro. (Kilde: NucNet News 8.2.05)

Czechoslovakiet:
Dukovany og Temelin atomkraftværkerne har i 2004 produceret 26.3 TWh i 2004 (DKs forbrug ca. 30 TWh), en smule mere end året før.
Den nukleare andel i landet var på ca. 31% i 2004.
Dukovany består af fire russiske 400 MW blokke og 2 stk. 1000 MWe blokke ved Temelin. Den gns. kapacitetsfaktor var på 80.2% i 2004 mod 78.5% i 2003. (Kilde: NucNet Nyheder, 17.02.05)

Kina:
Tianwan-1 atomkraftværket, en russisk 1000 VVER-1000 MWe reaktor, er klar til opstart, når det kinesiske nukleare sikkerhedsorgans tilladelse foreligger.
Tianwan-2 er et lignende værk, der forventer start i 2005. (Kilde: Ux Weekly, 21. 2. 05)

Sellafield, Storbritannien.
Det britiske atomoparbejdningsanlæg, Sellafield, mangler 30 kilo plutonium i deres regnskab.
Ejeren, British Nuclear Fuels siger, at det skyldes en regnefejl p.g.a. overgang til en ny opgørelsesmetode - og det er ikke fysisk fjernelse af plutoniummateriale.
30 kg svarer til ca. 0.1% af den samlede mængde. , og det er under den usikkerhedsmargin, som er fastsat af IAEA, det internationale atomenergiagentur.
Ved næste opgørelse kan der således sagtens vise et overskud af plutonium.
Reuters skriver, at der ville kunne bygges 6-7 atombomber at dette materiale.
Det er næppe muligt, da plutonium fra brugt brændsel er uegnet som bombemateriale, idet der er 30-40% af en plutoniumisotopen Pu-240, der spalter spontant. Våbenplutonium bliver produceret i specielle reaktorer, der ikke fremstiller el-energi.

Barsebäck-2
satte rekord i 2004 med en produktion på 4700 GWh. Værket lukkes d. 31. maj 2005 ifølge en politisk beslutning.

USAs atomkraftværker leverede i 2004 en rekordhøj produktion.
103 værker producerede i 2004 786.500 GWh. med en og kapacitetsfaktor på over 90%.
Den gennemsnitlige pris var uændret 1.7 cent/kWh i forhold til 2003.

Argentina.
Atucha-1 og Embalse atomkraftværkerne producerede 7300 GWh i 2004 mod 7000 GWh i 2003, en andel på 8.6% af den totale el-energi.
Argentina vil efter planerne færdigbygge Atucha-2, en 750 MWe tungtvandsreaktor, der var 80% færdig, da arbejdet stoppede i 1994. (Kilde: NucNet News)

Ukraine
producerede i 2004 87.000 GWh el-energi med atomkraft, hvilket svarer til 48% af Ukraine’s totale el-produktion i 2004, en stigning fra 45.3% i 2003.
Den gns. kapacitetsfaktor satte rekord med 81.4%.
To nye VVER-1000 reaktorer – Khmelnitski-2 and Rovno-4 – blev sluttet til nettet i 2004.(Kilde: NucNet News 7.2.05)

BEIJING, (AFP).
Kinas planlægger at udvikle en revolutionerende "pebble-bed" atomreaktor, der er nedsmeltningssikker. Reaktoren er klar om 5 år.
Den gaskølede reaktor på 195 MWe bygges ved Weihai i den nordøstlige Shandong provins.
Værket bliver det første radikalt nye reaktordesign længe og sætter Kina i front vedrørende nedsmeltningssikre alternative til konventionelle reaktorer ifølge kinesiske kilder.
"Pebble bed" teknologien stammer fra Tyskland, der endlukkede en færdig prototype på 330 MWe i 1989.

Tysklands
18 atomkraftværker producerede i 2004 i alt 167.100 GWh, hvilket svarer til 5-6 gange Danmarks samlede el-produktion.
Den gns. kapacitetsfaktor var næsten 90% mod ca. 88% i 2003, hvilket er højere end for de kulfyrede værker.
For 6. år i træk lå den 1475 MWe store Isar-2 reaktor i toppen med 12.100 GWh i 2004, ca. halvdelen af det danske forbrug. (Kilde: DAfF d. 25.1.05.)

Schweitz 5 atomkraftværker producerede i 2004 ca. 40% af landets el-forbrug. I gns. var kapacitetsfaktoren godt 90%. (Swissnuclear, 31. jan.)

Indien.
D. 22.1.05 startede man med påfyldning af natururanbrændsel på den indiske CANDU-reaktor Tarapur-4 på 540 MWe.
Efter påfyldning af tungtvand vil man køre en række test inden det tilsluttes nettet.
Tarapur-3 med samme størrelse, vil være klar til drift i slutningen af 2005.

Japan. Higashidori-1 reaktoren har opnået sin første kritikalitet d. 14. januar 2005. Det er en 1100 MWe BWR (Kogendevandsreaktor), der forventes tilsluttet nettet i marts i år.

Hamaoka består af 5 kernekraftværker af BWR-typen, heraf et af den nye avancerede type ABWR. Alle værkerne er designet til at modstå jordskælv op til 8.5 på Ricther-skalaen. En yderligere forstærkning af de 5 reaktorer sikring vil koste ca. 10 mio. yen pr reaktor.

USA.
Den første ladning af brændsel fabrikeret af USAs militære lager af uran, er afleveret til anvendelse i Browns Ferry atomreaktor.
Det højtberigede uran fra militæret (HEU) er blandet med lavberiget uran (BELU), så brændslet opnår en berigning på på 3-4% U-235. (Kilde: NuclearFuel 31.1.2005.)

Januar 2005

Nigeria har rettet henvendelse til International Atomic Energy Agency (IAEA) med henblik om assistance til konstrution af to 1000 MWe atomkraftværker.
Landet søger støtte til udvikling af 2 kommercielle atomkraftværker til at indgå i forsyningen af landets produktion af elenergi. Regeringen har planer om at forøge kapaciteten til 10.000 MWe i 2007 fra den nuværende andel på ca. 3000 MWe, i et forsøg på af undgå blackout.
(Kilde: Nuclear Market Review, 21.012005)

Kina.
AECL (Atomic Energy of Canada Ltd) har indgået en strategisk alliance med Shanghai Nuclear Engineering Research & Design Institute (SNERDI) om at udvikle en avanceret CANDU-reaktor. De to organisationer har allerede samarbejdet med at designe 2 CANDU-reaktorer ved Qinshan.
Den nye aftale omfatter vedligehold, inspektion og brændselshåndtering m.v. (Kilde: AECL, 18. 01.2005)

Kinas miljømyndigheder har suspenderet en del meget store projekter af bygning af hydroelektriske kraftværker- herunder den påbegyndte dæmning ved Yangtze-floden, der er verdens hidtil største.
Miljømyndighederne har stoppet for videre bygning af Xiluodo-dæmningen, der er beregnet til en kapacitet på 12.600 MW.
Der venter nu en evaluering af diverse projekter - herunder en forbedring af den miljømæssige profil af projekterne, der har medført en stor folkelig protest.

I Japan har Hamaoka-5 påbegyndt kommerciel drift.
Reaktoren er en 1380 MWe avanceret kogendevandsreaktor af typen ABWR, og er den nr. 53 i den japanske kernekraft-program, der nu er på 45.275 MWe.
ABWR er udstyret med en mere effektiv turbine end de tidligere reaktrer af samme type. (kilde:Nuclear Market Review, 14.1.05, NucNet News)

Australien producerede i 2004 totalt ca. 9000 tons uran (=10.500 tons yellowcake), hvilket er ny rekord.
Ranger mine med 4361 t U, Olympic Dam med 3706 t U og Beverley opnåede 919 t U og er nu på fuld kapacitet.

USAs nye reaktorprojekt er ændret, idet man har droppet ACR-700 reaktoren og har i stedet skiftet til General Electric og deres ESBWR-reaktor med en effekt på 1500 MWe. GE håber på en design-certifikation af typen ESBWR i 2007.
I en meningsmåling går nu 35% i USA ind for opførelse af flere atomkraftværker. I 2001 var tallet 19%.
Modstandere mod opførelse af atomkraftværker og udfasning af de bestående var i undersøgelsen på 30% - mod 60% i 2001.
Ifølge Nuclear Industry Association (NIA) er der tale om et bemærkelsesværdigt skift i retning af en mere positiv holdning til atomkraft.
NIA mener, at bl.a. den stigende bekymring for klimaændringer og en høj prioritering af forsyningssikkerheden er hovedårsagerne til holdningsskiftet i USA.

NRC (Nuclear Regulatory Commission) har besluttet at depleteret uran fra berigningsprocessen klassificeres som lav-aktivt affald (low-level waste).
Den beslutning medfører, at ca. 1.2 mio. tons depleteret uran må henregnes til en værdifuld potentiel energi ressource i hurtige reaktorer eller i fusionsrektorer i fremtiden.

Syd Korea.
Ulchin-6, en 960 MWe trykvandsreaktor, er sat i drift og er tilsluttet nettet.
Det er den sidste af 6 koreanske standard-atomkraftværker med flere af de nyeste avancerede faciliteter fra USA indbygget.
De næste 4 reaktorer er under opførelse - det drejer sig om Shin Kori 1 & 2 og Shin Wolsong 1 & 2 - hver med en effekt på 950 MWe.
Man forventer påbegyndelse af de første APR-1400 blokke - Shin Kori 3 & 4, som repræsenterer den avancerede II-generations reaktorer.(Kilde: Nucleonics Week 13.1.2005.)

Sverige d. 2. 1. 2005
Uran kan blive en "langtids støtte energikilde", der vil kunne spille en vigtig rolle i udviklingen af fremtidens energiressourcer - ifølge en nylig offentliggjort svensk rapport fra KSU - Kärnkraftsäkerhet och Utbildning.
De kendte uranreserver vil med nutidens teknik slå til i ca. 100 år - men kan forventes at strække i tusind år med nye reaktortyper. En fordobling af uranprisen vil ikke have de store effekter på de totale omkostninger ved driften af atomkraftværker.
Rapporten kan hentes i pdf-format fra sitet:

   Uran - en hållbar energikälla. Carl-Erik Wikdahl

Japan.
Hitachi Ltd og Toshiba Corp. har besluttet at samarbejde om at designe en atomkraft-reaktor. Tokyo Electric Power Co (TEPCO) placerer deres første ordre på en avanceret kogendevandsreaktor(ABWR) designed af de to firmaer.
Konstruktion af en ny 1380 MWe enhed – Higashidori-1 – forventes startet i 2006 med kommerciel drift i 2012. (Kilde: Ux Weekly, 10 jan.)

Atomkraft vil beløbe sig til ca. 60% af Japans el-produktion i 2050 - omtrent en fordobling af den nuværende procentdel - ifølge Japan Atomic Industrial Forum (JAIF) udarbejdet af professor Keiji Kanda.
Atomkraften er vurderet til 90 GW med 20 MW varmeproduktion for brintproduktion. (Kilde: NucNet News, 4.1.2005)

Kina.
En konsortium af flere deltagere vil om at opføre et kommercielt demonstrations-projekt for en modulær højtemperatur-reaktor - HTR - i Kina.
Kontruktion af pladsen med den 200 MWe reaktor forventes påbegyndt i 2006 med start i 2010. (Kilde: Nucleonics Week, 6.1.2005)

USA.
Kerneenergien i USA har gennem de seneste 10 år udvist en stigende produktion og udnyttelse. Man får et stigende udbytte af brændslet, perioden mellem brændselsskift er steget fra 12 måneder for 30 år siden til mellem 18 og 24 måneder.
Den gennemsnitlige kapacitetsfaktor er steget til næsten 90%, mod kulfyrede anlæg på ca. 70% og gasfyrede med 40%. Til sammenligning ligger vindanlægs kapacitetsfaktor på en trediedel af atomkraften.

Vilnius, Litauen.
Litauens regeringe ønsker at Litauen forbliver et land med atomkraft, men vi har ikke de økonomiske midler til at bygge nye reaktorer til erstatning af det lukkede Ignalina-værk, udtaler premierminister Brazauskas.
Det vil koste nogle mia. Euro, og Litauen vil søge råd hos EU og energiselskaber og internationale eksperter om hjælp til at bygge en ny reaktor.

Danmark.
Vestas har modtaget en ordre på levering af 50 stk. V80-2,0 MW vindmøller til Rudong Wind Power Concession projektet i Kina.
Ordren på i alt 100 MW har en værdi for Vestas på ca. EUR 61 mio., og er modtaget fra det kinesiske selskab Jiangsu Unipower Wind Power Co., Ltd.
Det er den første første ordre på store vindmøller til det kinesiske marked, som Vestas har modtaget
Ordren omfatter både levering af vindmøller og et fjernovervågningssystem samt en service- og vedligeholdelsesaftale.
Rudong Wind Power Concession projektet skal opstilles i Jiangsu provinsen og forventes idriftsat i løbet af efteråret 2006.

Polen genopliver sine planer om atomkraft for at reducere deres CO2-udslip.
Derfor planlægges at introducere atomkraft med start i 2020.
Polen har tidligere haft et 440 MWe atomkraftværk under opførelse, men det blev opgivet i 1990. Ca. 90% af Polens el-energi stammer fra kul. (Kilde: NucNet news 3.01.2005)

Indien
Kalpakkam-værket ved Tamil Nadu, der blev lukket efter en tsunami-bølge, der bl.a. ødelagde 2 kirker og omkring 500 huse, er opstartet igen. Værket er på 250 MW og blev taget i brug i 1985. (Kilde: Indo-Asian News Service, 2. januar 2005)

Til top

December 2004

Litauen - VILNIUS d. 29.12.2002.
Litauen lukker den ene af sine 2 reaktorer ned - Ignalina-1, der er en RBMK-reaktor på ca. 1300 MW (Tjernobyl-typen). Den har været i drift siden 1983 - Ignalina 2 af samme størrelse og type blev sat i drift i 1987. Den lukkes efter planerne i 2009. Alt er klart til nedlukningen siger Viktor Shevaldin, der er direktør for anlægget.
Nedlukningen sker efter ønske fra EU, der er bekymrede over denne types sikkerhed. EU vil bidrage med økonomisk støtte til nedlukningen af værkerne, der forsyner de baltiske lande med ca. 70% af el-energien.
Sidste år solgte Ignalina elektricitet for 14.25 gigawatt-timer med en profit på ca. 4.5 million € (euro). Lukningen medfører afskedigelser af ca. 3.500 arbejdere.

Indien
En tsunami-kæmpebølge har skadet et atomkraftværk i Indien, idet der sivede vand ind i værket efter bølgen. Værket er lukket ned og er kølet sikkert ned. Det drejer sig om værket Kalpakkam, der ligger 80 km syd for Tamil Nadu. Begge enheder (units) ved Kalpakkam er sikret, og der er ingen fare for nogen former for stråling fra de nedlukkede værker, der inspiceres for eventuelle skader fra saltvandet. (Kilde: Premiereminister Manmohan Singh.)

Kanada
Efter en høring vil Canadian Nuclear Safety Commission tildele Cameco licens til drift af Cigar Lake uranmine i Saskatchewan, der er verdens største uudnyttede high-grade uran-mine.
Konstruktionen begynder i 2005.
Cigar Lake's reserver er ca. 105.000 tons U3O8 (Yellowcake) med gns. 19% uranindhold. Forventet levetid er 30-40 år.

Bruce Power søger licens til opstart af 2 ældre enheder - Ontarios Bruce 1 og 2, der har været nedlukket siden 1995/1998.
Man søger driftstilladelse til år 2043. (Kilde: Ux Weekly 20.12.2004, UIC/WNA News nr. 2.04.)

Fusion-forskning.
EU´s forskningsministre kræver klar besked om, hvilke lande der vil være med til at betale for en fusionsreaktor i Cadarache i Frankrig – et projekt til 74 mia. kr. for anlæg og drift i 35 år.
Kommissionen har fået mandat til presse de mulige partnere i ITER (International Termonuklear Eksperimentel Reaktor) til et hurtigt svar inden januar 2005.
EU vil have anlægget placeret i Cadarache i Frankrig, som både Rusland og Kina kan gå ind for. Japan har lagt billet ind for at få placeret ITER-anlægget ved Rokkasho i det nordlige Japan, hvor der allerede forskes i fusion.
EU er indstillet på, at Japan til gengæld får etableret et forsøgsanlæg i Japan - og Frankrig har tilbudt at forøge sin andel af projektet.
De samlede udgifter er anslået til 400 mio.€/år (euro) de næste 10 år - en fordobling af beløbet til fusionsforskning. (Kilde: Ingeniøren 4. 12. 2004)

Rusland har startet en ny reaktor op - Kalinin-3 - en 950 MWe VVER-reaktor, som har opnået sin første kritikalitet.
Reaktoren har været længe undervejs, idet byggeriet startede allerede i 1985.
Yderligere 3 stk. reaktorer af forskellig type er under opbygning i Rusland, herunder en RBMK-type (Tjernobyl-typen).

Russisk-Egyptisk aftale. Rusland har underskrevet en ny aftale med Egypten om fredelig udnyttelse af kerneenergi - bl.a. til afsaltning af havvand. (Kilde: NucNet news 2. 12. 2004)

Uranressourcer.
Den australske uranmine Olympic Dam er blevet opgraderet for både kobber- og uranforekomster efter første fase af et prøveboringsprogram.
De totale ressourcer er nu opgjort til 1.5 mio tons Yellow Cake (ca. 1.2 mio. t U).
Olympic Dam er hermed opgraderet til at indeholde 38% af de globale økonomisk udnyttelige uranressourcer. (Kilde: Financial Times, 29. 11. 2004

Til top

November 2004

Tyrkiet har planer om opførelsen af 3 atomkraftværker med en kapacitet på ca. 4500 MWe, med start i 2011 ifølge energiminister Hilmi Guler.
Ifølge planen skal 8-10% af Tyrkiets energibehov fremover dækkes af kerneenergi.
Man vil hovedsageligt anvende uranpiller i brændslet, men vil også anvende Thorium i som brændsel sammen med uran.
Kilde: Nuclear Market Review, 19. 11. 2004.

Rusland er parat til at bistå Brazilien med hi-tech industri, herunder færdiggørelsen af Braziliens Angra-3 kernekraftværk, udtaler præsident Vladimit Putin før sit officielle besøg i landet. Anlægget kan stå færdigt om 5-6 år og vil koste ca. 2.5 mia. US-dollar.

I Sverige planlægges en opgradering af Ringhals 1 og 3 med i alt 120 MWe. Det indebærer bl.a. en ombytning af turbine, og en forbedring af sikkerhedssystemet. Opgraderingen er beregnet til at koste ca. 6-7 mio. SKr.

Ungarns 4 VVER-reaktorer på hver 440 MWe, der startede i 1982-87, var planlagt til 30 års drift.
Driftsperioden er udvidet med yderligere 20 år. Samtidig regnes med en opgradering fra 440 til 500 MWe. (Kilde: Nucleonic Week 18.11.2004)

Vietnam har en national energiplan, som bl.a. indbefatter opførelse af kernekraftværker på 2-4000 MWe. Energiforbruget i Vietnam er stærkt stigende.

Kina. El-forbruget i Kina steg i 2003 med 14.5% til 2160 PWh. (Danmarks el-forbrug er på ca. 30 PWh = 30.000 GWh). I 2005 forventes at stigningen bliver på 10.5%.
Man anbefaler at accelerere opførselen af atomkraftværker. I mellemtiden vil mangel på kul true opvarmningen i mange byer, hvor ca. 200 mio. mennesker i 14 provinser.

En planlagt opstart af den første af 2 reaktorer ved Tianwan er blevet forsinket p.g.a. en alvorlig defekt i kontruktionen. Kina har kontrakt med det russiske Atomstroyexport of Russia, der nu risikerer en bøde på op til 200 mio. US-dollars. Der var forventet kommerciel produktion i dec. 2004.

Rusland:
Rygterne om et Stor-Skala-Uheld på et af de 4 VVER-reaktorer ved Balakova kernekraftværket spredte panik i hele regionen for kort tid siden.
En automatisk nedlukning med en brud på et fødevandsrør i forbindelse med en øvelse med evakuering, hvor der deltog uniformerede militærfolk, medførte en bølge af rygter i området.
Her i landet var enkelte medier for tidligt ude med den falske nyhed, inden der blev udsendt en pressemeddelelse om den rette sammenhæng.
De russiske myndigheder har endnu lidt at lære om information.
Værkerne er 1000 MWe VVER-reaktorer, den russiske trykvandsreaktor, der er af en helt anden konstruktion end den type, der forulykkede ved Tjernobyl. (Kilde: Nucleonic Week 11.11.04)

USA.
The Department of Energy (DOE) har meddelt tilladelse og større til 2 konsortier, der kan begynde den første fase i en samlet test af to nye III-generations kernekraftværker.
Det ene konsortium vil evaluere Westinghouses AP-1000 reaktor og General Electric nye BWR-design på en kogendevandsreaktor - ESBWR.
Det andet konsortium vil evaluere det nye CANDU-design, der benævnes ACR-700. Det skal ske ved North Anna, hvor der befinder sig et konventionelt kernekraftværk.

Syd Korea.
Ulchin-5 kernekraftværket i Syd Korea begyndte kommerciel drift d. 2. 11. 2004. Konstruktionen af den 1000 MWe enhed begyndte i 1999 og den blev tilsluttet nettet i jan. 2004.
Ulchin-6 er berammet til kommerciel drift i midten af 2005. (Kilde: Weekly, 8.11.04)

Kina.
Three Gorge projektet. Arbejdet med installeringen af den 12. generator i Three Gorge-projektet er afsluttet. Den forventes i drift senere på måneden. Arbejdet med de næste 6 stk. generatorer påbegyndes i januar 2005.
Det færdige projektet forventes at kunne levere en produktion på 84.7 GWh/år efter den seneste udvidelse med 6 turbiner. Det svarer til 25-30 gange det danske forbrug af el-energi alene for dette ene anlæg.

Minister for vandressurcer i Kina, Wang Shucheng, forudser at konstruktion af hydroelektriske anlæg vil toppe i Kina om 20 til 25 år. Mere end 80% af vandreserverne i Kina er uudnyttede siger han.
En tidligere rapport anslår, at 10 - 16 millioner mennesker skal flyttes for at gøre plads til store hydroelektrisk anlæg. I Kina er der for tiden meget store demonstrationer ved dæmningsbyggerierne.

Syd Afrika.
Den Syd Afrikanske regering har besluttet at fortsætte udviklingen af det første Pebble Bed Modul- Reaktor (PBMR).
PMBR Ltd søger at fremme et internationalt samarbejde om projektet.
Den første enhed af denne reaktortype forventes i drift i 2010. Den Syd Afrikanske regering forestiller sig bygning af 24 eller flere enheder i alt
Denne reaktortype er interessant af flere grunde, ikke mindst p.g.a. muligheden for at fremstille brint direkte.

USA
Entergy Nuclears anmodning om opgradering Indian Point-2 fra 995 MW til 1040 MW er godkendt af Nuclear Regulatory Commission (NRC).
Den seneste opgradering af Indian Point 2 var på 1.4% i 2003. Indian Point-3 blev opgraderet i 2002. Der arbejdes med planer om en yderligere stigning af effekten på ca. 5%.
Mr. Sheehan (NRC) nævnte, at man siden 1977 havde tilladt 101 opgraderinger af de amerikanske atomkraftværker på mellem 1 og 20%. Kilde: US Weekly, 1.11.2004
4 reaktorer ved Quad Cities og Dresden har fået licens til 60 års driftstid og må producere til 2029-2032.

30 ud af 104 reaktorer har nu opnået licens til 60 års drift.

Opinionsundersøgelser i USA har vist en rekordstor tilslutning til anvendelse af atomkraft. 71% gik ind for at bygge flere nye atomkraftværker, gerne på de pladser, hvor der allerede var værker i drift.
En tilsvarende undersøgelse i Sverige viste 81% tilslutning til fortsat brug af atomkraft.
Kun 15% støttede en udfasning af atomkraften så snart som muligt.
Den politiske beslutning om Barsebäcks var kun 29% af de adspurgte enige i, medens 60% var uenig.

Litauen.
EU har udsat beslutningen om lukning af Ignalina-1 med 6 måneder - ifølge præsident Valdas Adamkus.

Til top

Oktober 2004

International Energy Outlook 2004
WEO-2004 EIA-sept 2004 Det globale energiforbrug forventes at stige med 54% fra 2001 til 2025 ifølge IEO 2004 (International Energy Outlook 2004)
Kerneenergi vil stige 20% frem til 2020 og derefter falde 4% til 2025.
Den største stigning vil ske i Kina, Syd Korea og Indien.
El-forbruget forventes at stige 2.3% årligt på global plan, i udviklingslandene med 3.5%.
Kulforbruget forventes at dominere i mange lande og især i Asien. Den forventede stigning i kulforbruget andrager 1.5% årligt i gns.
Kullets andel i energiforbruget falder relativt gennem perioden fra 24% i 2001 til 23% i 2025.

Link til pressemeddelelse

Mere hydroelektricitet i Kina!
En plan om at opføre to flere "Three Gorges projekter" i Kina ved Jinsha-floden (langs Yangtze-floden) er igangsat.

Hvert anlæg skal indeholde 2 stationer. Tilsammen vil det samlede anlæg repræsentere en kapacitet på 38.500 MW, næsten en fordobling af Three Gorge anlægget ved Sanxia, der er opgraderes til 32 turbiner og en effekt på 22.400 MW.
Et beløb på 2.3 mia. yuan er øremærket til arbejdet i år.
Ifølge planen vil Xiluodu stationen realisere en dæmning i 2008, og i 2014 vil de første generatorer være klar til produktion.
Der er stor lokal modstand mod projekterne, der medfører at mange skal tvangsforflyttes.

Xiangjiaba station er planlagt at være klar med en reservoir i 2007 med el-produktion fra år 2012.
(Kilder: Li Yong'an, general manager for China Yangtze Three Gorges Project Development Co. People's

Sverige.
Forsmarks Kraftgrupp har planer om opgradering af 3 atomkraftværker ved Forsmark på i alt 410 MWe. Det drejer sig om ca. 13% forøgelse af effekten.
Der forventes en forøgelse på ca. 3.3 mia. kWh årligt. Opgraderingen vil koste omkring 2 mia. sv. kr.

Frankrig
Det franske EdF (Electricite de France) vil konstruere den første EPR- reaktor (European Pressurised Water Reactor ) i Frankring i Flamanville, Normandiet. Projektet vil blive udført over en 5-årig periode med start i 2007.

Japan
En udkast til en national langtidsplan for japansk atomkraft er udgivet af AEC (Atomic Energy Commission), der anbefaler at anvende reprocessing af det brugte atombrændsel i stedet for den lidt billigere løsning ved geologisk deponering.
Fordelene ved reprocessing vil begrænses noget, hvis en formeringsreaktor ikke bliver opført som planlagt.
(Kilde: Nuclear Market Review d. 22.10.2004)

Ukraine
Ukraine har tilsluttet en ny kernereaktor til nettet. Det drejer sig om Rowno-4, der er en 1000 MW VVER-1000 type.
Ukraine har nu 15 kernereaktorer i drift på i alt 13.168 MWe. De er fordelt på lokaliteterne:
4 stk. RBMK-1000 reaktorer (Tjernobyl-typen) plus 2 næsten færdigbyggede, er dekommissionet.

USA.
Totalt er 225 tons russisk våbenplutonium, svarende til 9000 sprængladninger, er oparbejdet til brændselselementer i amerikanske kernekraftværker.
Under Megaton til Megawatt-programmet skal 500 tons våbenplutonium i alt anvendes til brændsel i atomkraftværker frem til 2013.

Frankrig.
En skibsladning våbenplutonium på 140 kg er ankommet til recycling i La Hague i Frankrig, hvor det skal fabrikeres ind i MOX-brændselselementer, der skal testes i Duke Power’s Catawba kernekraftværk.
MOX-elemeter er en blanding af Uran- og Plutoniumoxid. (Kilde: Nucleonic Week)

Sverige
har besluttet at lukke Barsebäck-2 reaktoren på 600 MW i 2005. Beslutningen er sket rent politisk, uden at ejerne, Sydkraft, Vattenfall og Fortum, er blevet inddraget.
Sverige har ikke sikret sig erstatningseffekt for værket, så der må påregnes yderligere el-mangel og en forøget import fra nabolandene, med en større elpris til følge. Til gengæld mener en række danske politikere i hovedstadsområdet, at de får en mere sikker tilværelse!(Risikoen for Barsebäcks naboer svarer nogenlunde til at cykle 10 m på en københavnsk gade.)
Beslutningen vil koste skatteyderne milliarder af kroner i erstatning til ejerne af Barsebäck.
Brancheorganisationen Svensk Kraft mener, at der bør bygges flere kraftværker for at modvirke stigende priser - f.eks. at bygge varmekraftværker i Sverige til naturgas (administrerende direktør Bo Källstrand til Sveriges Radio)
I den svenske regering budget for næste år er der afsat 2 milliarder svenske kroner til bygning af et nyt undersøisk kabel mellem Sverige og Finland, et kabel, som først og fremmest skal bruges til at importere elenergi, enten fra Rusland eller el fra de finske kernekraftværker. Finland bygger på sit 5. atomkraftværk på 1600 MW, ca. 3 gange mere end Barsebäck-2.
Også elektricitet fra polske og tyske kulkraftværker er fortsat et alternativ for Sverige.
Vindkraft er mindre aktuelt, da det kun bidrager med 0.5% af energiproduktionen.
Men den svenske kernekraft er gennem tidens løb omgivet af brudte politiske løfter. Derfor tør vel ingen endnu sige med sikkerhed, at Barsebäck 2 virkelig lukker næste år. Det er det vi er blevet enige om, var hvad minister Pagrotsky kunne sige om den sag.
Barsebäck-2 producerer årligt ca. 4500 GWh.

Indien er tæt på færdiggørelsen af en række kernekraftværker, ifølge dr. Anil Kodadkar, formand for Indiens Atomenergi Kommission (AEC).
Opstarten (1. kritikalitet) af Tarapur-4 - en 540 MW stor tungtvandsreaktor - sker om ca. 3 måneder.
I 2007 forventes følgende klar til opstart:
Kaiga-3, en 540 MW tungtvandsreaktor. I 2008 er Kaiga-4 klar. Det er en 540 MW PHWR-type
2 * 540 MW tungtvandsreaktorerer ved Rajastan 5 og 6 forventes startet på samme tid.
I 2008 forventes en af de russiske VVER-1000 i Kudankulam.

Til top

September 2004

Kina
har godkendt en ny standplads for atomkraftværker ved Yangjiang i Guangdong.
Projektet omfatter reaktorer med en samlet effekt på 6000-9000 MWe.
Der vil blive åbnet for udenlandske bud for enheder på 1000 MWe eller mere - som de nye 3. generationsreaktorer som Westinghouses AP1000 eller de franske ANP EPR-typer. (Kilde Nucleonics Week 30.09.2004.)

Rumænien
søger partnere for en ny reaktor for at færdiggøre Cernavoda-3 reaktoren - en 700 MWe Candu-6 enhed - igennem en offentlig-privar partnerskab.
Cernavoda-2 er udbygget ca. 70% med forventet start i 2007. (Kilde: Energy in E.Europe 03.09.2004.)

USA våben-plutonium afsendt til Frankrig.
En forsendelse på 140 kg plutoniumoxid af våbenkvalitet er afsendt til Frankrig.
Materialet vil blive brugt til fremstilling af MOX-brændsel for forsøg i kernekraftværket ved Catawba i USA.
USA har øremærket 34 tons våben-plutonium til brug i MOX-brændselselementer.(Mixed Oxid d.v.s. en brændselsblanding af plutonium og uran). Ifølge en aftale vil Rusland også anvende 34 tons plutonium til fremstilling af atombrændsel. (Kilde: Nuclear Engineering International 27.9.2004.)

EU
har afsat ca. 1 mia. € (Euro) i perioden 2007-2013 til dekommisionering af 2 reaktorer i Litauen og 2 i Slovakiet, der ikke lever op til vestlig sikkerhedsstandard.
Ignalina 1 og 2 er store RBMK reaktorer, her anvendes 815 mio. € (Euro). Bohunice 1 - 2, der er 2 reaktorer af VVER-440 typen, opnår 237 mio. € (Euro). Beløbet er til hjælp med dekommissionering og omlægning af erstatningskapacitet. (Kilde:EC 29.09.2004.)

Studie i USA .
De fremtidige omkostninger ved elproduktion i USA har man i et studie i USA sammenlignet i omkostningerne ved atomkradft med gas- og kul-fyrede kraftværker.
Studiet er offentliggjort af Universitet i Chigago og er sponsoreret af DOE, viser følgende tal:
Studiet fastslår, at at atomenergi er økonomisk favorabel - ikke bare i USA, men på global plan.
20% af USAs el-energi kommer fra kerneenergi, kul bidrager med ca. 50% og gas med 17%.
Studiet kan ses på http://nuclear.gov. 23. 9. 2004.

Kina og Canada (AECL)
har underskrivet en aftale om samarbejde med udvikling af sikkerheden af AECLs avancerede Candu-reaktor.
Samarbejdet vil være en hjælp til Kina ved deres massive udbygning af kerneenergi. Kilde AECL 21.9.2004.

Sverige.
Den svenske BWR-reaktor - Forsmark-3 har efter installering af 3 nye lavtryksturbiner fået ydelsen opgraderet med 30 MWe fra 1185 MWe til 1230 MWe.

Kina har p.g.a. hastigt stigende energibehov besluttet at bygge 27 stk. reaktorer hver på 1000 MWe, indenfor de næste 15 år.
Kina har i øjeblikket 15 stk. i drift og 4 er under opførelse.

Indien.
Konstruktion af en 500 MWe formeringsreaktor (FBR) i Indira Gandhi Centret for Atom-forskning (IGCAR) ved Kalpakkam, er startet.
Anlægget forventes færdigt i 2010. Reaktoren vil anvende plutonium-uranoxid som brændsel og flydende natrium som kølemiddel.
Indien forventer at få fire yderligere FBR-anlæg statet op inden 2020.
Kilde: Weekly, d. 30.8.2004.

Argentina.
Argentina har til hensigt at blive selvforsynende med uran til deres atomprogrammer.
Ifølge ing. Pablo Navarra, (CNEA), er der i de argentinske miner tilstrækkelig med uran til at forsyne Argentinas atomkraftværker behov for brændsel. Kilde: Weekly, d. 30.8.2004.

Japan. Hithachi udvikler nye avancerede reaktorer.
Som et supplement til de 1350 MW store Advanced Boiling Water Reactor (ABWR), har Hitachi designet tre typer, nemlig 600, 900 og 1700 MW versioner af ABWR-designet.
De mindre versioner vil nyde godt af de standariserede faciliteter, hvilket vil billiggøre de mindre typer, og forkorte opførelsestiden.
Der er 3 ABWR-typer i drift (Kashiwazaki-Kariwa 6-7 og Hamaoka 5 fra 2004) og yderligere 3 under opførelse - Shika-2 i Japan og Lungmen 1-2 i Taiwan.

Japan skitserer brint-mål.
En evaluering af Japans Atomenergi kommission (JAERI), har vist, at man i 2010 forventer at kunne dokumentere sikkerheden i høj-temperatur reaktoren (HTTR) og etablere en teknologi for et jod-svovl (IS)- anlæg til af fremstille brint ved en termokemisk reaktion.
Grundlæggende teknologi-test af brint-produktionsprocessen ved hjælp af HTTR-reaktorens 950° C varme driftstemperatur forventes af være færdig i marts 2005.
I 2015 skulle det være muligt at producere 1000 m3 brint (H2) i timen - i 2025 skulle man med en 600 MW reaktor kunne opnå 60.000 m3 brint/t - nok til 1 mio. brændselscellerbiler.

Til top

August 2004

Ukraine
Khmelnitsky-2, en af to nye Ukrainske VVER-1000 reaktorer er tilsluttet nettet.
Reaktorens automatiske sikkerheddssystem har lukket værket ned 3 gange siden opstarten, hvilket blev meddelt i f.eks. Jyllands Posten, hvor man gjorde opmærksom på, at en russisk Tjernoby-reaktor eksploderede i 1986. Hvad denne RBMK-type har med VVER-typen i Khmelnitsky at gøre melder AFP ikke noget om.
Ukraine har nu 14 reaktorer i drift med i alt 12.220 MWe effekt, 8 af dem er startet kommerciel drift efter Tjernobyl-hændelsen.
Ukraine har planer om at udbygge med endnu en reaktor i Khmelnitsky.

Japan.
  En fejl i det sekundære kredsløb i enhed 3 i Mihami (ca. 560 MWe PWR) medførte et dampudslip, der dræbte 4 arbejdere og sårede 7 p.g.a. dampsår.
Fejlen skyldes korrosin i damprør i den nu 28 år gamle reaktor. Der var ingen udslip af radioaktivitet. Hændelsen blev sat til 0+ på INES-skalaen.
Reaktoren lukkede ned automatisk.
Denne og andre hændelser har medført stærkt kritik af den japanske atomkraftindustri for sløseri.
Kilde: Nucleonics Week 12.8.2004

Til top

Juli 2004

Kina har formelt godkendt 2 nye kraftværker ved Lingao og Sanmen.
En beslutning om yderligere to ved Qinshan og Yangjiang forventes senere.
Man vil senere tage stilling til hvilke reaktortyper, der skal anvendes, såvel Westinghouse AP1000 og Framatomes EPRW er inde i billedet.
Kilde: Nucleonics Week 29.7.2004.

UK studie vedrørende terrorist angreb er forberedt at ministeriet for Videnskab og teknologi.
Den analyserer adgangen til nukleart materiale og muligheder for terroristers adgang til anlæg, herunder affaldsopbevaring, og de mulige følger der kan opstå.
Kilde: POST, juli 2004.

Ukraine.
36 minearbejdere blev dræbt ved metan- og kulstøvseksplosion i en kulmine i Øst Ukraine.
Ca. 27% af Ukraines elforsyning sker fra kulfyrede anlæg.

NRC forventer ansøgninger om opgradering af 12 eller flere reaktorer i frem til 2008.
Hvis tilladelserne gives vil det betyde en udvidelse af kapaciteten i USAs atomkrafteffekt på ca. 1700 MWe.

2003-udgaven af IAEA-OECD/NEA: Resources, Production & Demand, viser en 17% stigning i kendte konventionelle uranressourser over 2 år, til 4.6 mio. tons uran, der kan udvindes for en pris op til 130 dollar/kg U.

Juni 2004

Kina.
To aftaler mellem Kina og Frankrig er blevet underskrevet. En drejer sig om opførelsen af to 1000 MWe reaktorer ved Lingdon med benyttelse af fransk teknologi. Den anden er aftale drejer sig om teknisk samarbejde med konstruktion af 2 reaktorer ved Qinshan.
Kilde: Nucleonics Week 17.6.04

Udsættelse af lukning af slovakkiske og bulgarske atomkraftværker? Slovakiet foreslår at ansøge EU om en udsættelse af datoen for lukningen af de ældre Bohunice 1 og 2 reaktorer, da internationale eksperter har bekræftet deres sikkerhed.
EU blev i 1999 enig med Slovakiet om at lukke dem inden 2006 og 2008, fire år før deres design berettiger til. Man ønsker at vente med lukning til de planlagte reaktorer, Mochovce 3 og 4, færdige.
Et lignende problem har Bulgarien, som også i 1999 blevet enige med EU om at lukke deres ældre sovjetiske reaktorer, et EU-krav for optagelse.
To enheder er lukket i 2002, men diskussionen drejer sig om 2 mere moderne reaktorer, som EU ønsker lukket i 2006, længe før de er designet til.
Bulgariens president kalder aftalen "en fejl". Medlemmer af det Europaparlamentet og en gruppe af 200 internationale eksperter støtter Bulgariens ønske om at lade dem fortsætte driften eller underlagt EU-s standarder og sikkerhedsbetragtninger, indtil ny atomkapacitet er fuldført i Belene.
Nucleonics Week 10.6.2004.

Tyskland.
Det har vakt opsigt, at den bayerske delstatsleder Edmund Stoiber har taget initiativ til en øget udbygning af tysk atomkraft.
Ifølge avisen Die Welt, vil Stoibers delstatsregering i München åbne for nybygning af atomkraftværker, hvis det bliver nødvendigt for at undgå en kommende energikrise.
Regeringen i Berlin vedtog for ca. tre år siden at afvikle tysk atomkraft gradvist over 30 år. Den beslutning kalder Stoiber fejlagtig.
I delstaten tror de ikke på at vindmøller, solceller og biomasse kan erstatte strømmen fra kernekraftværkerne, som udgør ca. 50% af det tyske forbrug. Alternativet er øget brug af fossile brændsler - heriblandt brunkul.
Edmund Stoibers energistrategi er på linje med andre landes syn på kerneenergi. Tjekkiets viceminister for industri og handel, Martin Pecina, nævnte for kort tid siden, at kernekraftværket i Temelin vil blive udvidet fra to til fire reaktorer.

Slovakiets handelsminister Pavol Rusko har arbejdet for at skaffe investorer til at fuldføre to reaktorer i Mochovce. Både Rumænien og Bulgarien vil bygge en ny reaktor hver.

Det internationale atomenergiagentur (IAEA) i Wien har anslået, at Europa behøver yderligere 600 GWh strøm inden 2030. Dette kan ikke skaffes til fra alternative energikilder alene, mener professor Günther Brauner ved Wiens tekniske universitet.

USA´s reaktorer fortsætter med at stige i effektivitet.
Gennem de seneste 17 år har de amerikanske atomkraftværkers kapacitetsfaktor steget fra 67% til til 90%.
For de 102 reaktorer i normal drift er elnettetes kapacitetsfaktorer steget fra 70% til 99% i perioden 2001-03.
Samtidig forlænges driftstilladelserne på mange værker og adskillige bliver opgraderet til højere ydelser.

Maj 2004

Kina har ifølge China Daily besluttet at der skal opføres 8 reaktorer. Det drejer sig om 2 stk. i Lingdong, 2 stk. i Lingao, 2 stk. i Qinshan og 2 stk. i Sanmen.
Der lægges op til en international udbudsrunde for 1000 MWe enhederne i Sanmen og Yangjiang enhederne.
China Daily 26.5.2004

I Frankring har myndighederne lukket en af Frankrigs største reaktorer, Cattenom, p.g.a. ildebrand i en ikke-nuklear del af reaktoren, nemlig i nogle elektrisk kabler i en konventionel del af anlægget.
Episoden er klassificeret som nr. 1 på INES-skalaen, hvor 7 er den alvorligste hændelse.

Problemer for havvindmøller.
En af verdens største mølleparker til søs, Horns Rev, får skiftet transformatorer udstyr for tocifret millionbeløb, da de ikke har kunnet holde til saltvandet.
De 80 vindmøller på Horns Rev står 14-20 km ude i Vesterhavet - tilsammen med en effekt på 160 MW - ved fuld produktion forventes en årlig produktion på ca 600 GWh - ca. 2% af Danmarks elforbrug.
Alle de defekte tranformatorer skal udskiftes for er 2-cifret millionbeløb - en del af pengene hentes hos leverandøren, der er ABB Power Transformers i Sverige.
Også vindmølleparken ved Middelgrunden har haft lignende problemer med tranformerne, der var fra Siemens, det samme firma, som nu skal levere tranformerne til Horns Rev.

Folketinget har besluttet, at der skal bygges 2 nye havmølleparker af samme størrelse som Horns Rev.

Kina´s Qinshan-3 reaktor, en PWR på 610 MWe, er nu i kommerciel drift.

Framatome ANP står for bygningen af den ordrede 1600 MWe EPR for Finland's TVO.
Mitsubishi Heavy Industries i Japan har ansvaret for produktionen af reaktorbeholderen, der skal leveres i år 2007.
Kilde: Nucleonics Week 13.5.2004.

Ukraine har godkendt bygning af enhed 3 af Khmelnitsky kernekraftværket, der bliver af den russiskwe VVER-1000 type i en avanceret udgave. Khmelnitsky-3 forventes at være klar omkring år 2012.
Enhed 2 er under konstruktion med forventet start i 2005. Året efter forventes Rowno-4 at kunne starte op. Begge typer er VVER-1000 typen.
I Ukraine er der nu 13 reaktorer i drift, de fleste er af typen VVER-1000.
Kilde: NucNet news.

I Sverige forventer man nu en levetid på 60 år for deres kernereaktorer.
I Spanien forventes en levetid på ca. 40 år for de nyeste typer.
Det er for begge lande en forøgelse af tidligere forventninger.

Et japansk regeringsnedsat panel anbefaler at man ændrer på den nukleare energipolitik, idet man ikke mener at man fortsat skal satse på udviklingen af formeringsreaktorer, men koncentrere sig om driften af de konventionelle letvandsreaktorer.

Chubu Electric Power's nye Hamaoka-5 (1380 MWe) reaktor er blevet tilsluttet nettet.
Det er Japans 3. Advanced Boiling Water Reactor (ABWR). Kommerciel drift er forventet i begyndelsen af år 2005.

Bulgariens regering godkender en plan med konstruktion af Belene kernekraftværk til erstatning af de Kozloduy enhederne 3 & 4, som skal nedlukkes.

USA-firmaer ser på ny kernereaktor.
Flere virksomheder har udarbejdet et forslag til DOE om et studie med henblik på at bygge en ny avanveret kogendevandsreaktor (ABWR) i Bellefonte i Alabama.
Her blev en PWR under bygning opgivet i 1988. ABWR er en 3. generations reaktor på 1350 MWe, som allerede er i drift i Japan.

Til top

April 2004

USA
NRC - Nuclear Regulatory Commission - har godkendt en 20-årig udvidelse af licensen for Robinson atomkraftværk til ca. 2035. En lignende fornyelse af værkerne Catawba 1 & 2 og McGuire 1 & 2 i december, har nu 24 af USA´s atomreaktorer fået en 60-årig driftstilladelse.
NRC har også godkendt en opgradering på 33 MWe til Kewaunee-reaktoren, så den nu er på 590 MWe.
Kilde: NEI.

Frankrig har godkendt den nye demonstrations EPR-type. Det er denne type, som Finland har besluttet at opføre.
EdF fortsatte sin store eksport af el-energi i 2003, der beløb sig til 66 GWh. Med en gennemsnitspris på 3.35 cent/kWh havde den i 2003 en værdi på 2.2 mia. € (Euro). eller ca. 16 mia. DKr.
Kilde: Nucleonics Week 15.4.2004.

Japan's Electric Power Development Corp har søgt om tilladelse til at bygge Ohma nuclear plant - en 1383 MWe Advanced Boiling Water Reactor (ABWR).
Byggeriet starter i 2006 og regnes klar i 2012.

Efter en del forsinkelser, er der nu ansøgt om tilladelse til bygning af Tsuruga 3 & 4.
Det vil blive de første af den nyudviklede design af trykvandsreaktoren - APWR (Advanced Pressurised Water Reactor), der er udviklet af Mitsubishi og Westinghouse.
Bygningen påregnes startet i 2007 om med forventet kommerciel drift i 2014-2015.

Japan har startet Hamaoka-5 reaktoren op og med snarlig tilslutning til nettet. Det er den 3. af den ABWR (Advanced Boiling Water Reactor) på 1325 MWe. Reaktoren, der blev påbegyndt i år 2000, overgår efter planerne til kommerciel drift i 2005.
Sverige har en plan for opgradering af deres atomkraftværker. Ringhals har ansøgt om opgradering på 123 MWe for Ringhals-3, der er en trykvandsreaktor, og 15 MWe for Ringhals-1, der er en kogendevandsreaktor. Opgraderingen sker på basis af ændringer i dampgeneratorerne.
Ringhals består af 1 stk. BWR og 3 stk. PWR. Ifølge SKI er en opgradering på 5-600 MWe mulig, som erstatning af det nu lukkede Barsebäck.

Til top

Marts 2004

Syd Koreas 19. reaktor - Ulchin-6 - en trykvandsreaktor på 960 MWe er startet op og tilsluttet nettet.
Kommerciel operation forventes i juni/juli. En tvillingreaktor - Ulchin-6 - er ca. 1 år efter.
Kilde: NucNet news

Indien har godkendt opførelsen af indtil 4 hurtige formeringsreaktorer (FBR) vil blive opført inden år 2020. De vil blive som den 440 MWe prototype i Kalpakkam, der forventes startet i 2010
Brændslet består af uran-plutonium carbid.
I næste trin af Indiens strategi omfatter anvendelse af en Thorium-kappe udenom reaktorkernen, der omdannes til det spaltelige U-233, som bl.a. kan anvendes i deres tungtvandsreaktorer.
Kilde: NucNet news # 66/04.

Indien fremskynder konstruktionen af 3 reaktorer så de er klar i 2007, der er 25 -35% komplette.
Det drejer sig om Kudankulam I på 950 MWe, Rajasthan/ Rawatbhata-5 og Kaiga-4 - begge på 202 MWe.
Regeringen tilstræber 41.000 MWe ny kapacitet fra alle energikilder i år 2007.

Kina har indgået aftale med Pakistan om udvikling af en nu rektor - Chaschma-2 på 300 MWe atomkraftværk i Punjab.
Kina leverer beriget brændsel og bistår med bygning og men specielle sikkerhedsarrangementer i samarbejde med IAEA.
Kina forventer en stigning på elforbruget på 12% i dette år.
China National Nuclear Corporation (CNNC) har meddelt en plan om en firedobling af den nukleare kapacitet fra 8500 MWe (+1900 MWe, der er ved at være færdig) til 36.000 MWe i 2020.

RISØ afholdt et symposium om fusionsforskning de. 24.3.04.
Der er deltagelse af bl.a. prof. Hardo Bruhns, rådgiver for EU-kommissionens energiforskningsdirektoret - dr. Jerome Pamela, leder af JET - Joint European Torus - dr. Jean Jacquinot, direktør for det europæiske fusionsforskningsprogram, der vil tale om ITER-projektet, og prof. Sir Chris Llewellyn Smith , den nye direktør for det Europæiske fusionsforskningsprogram i Storbritannien.

Kina - har tilsluttet et nyt atomkraftværk til nettet.
Det er 2. enhed af Qinshan fase-2 projekt i Zhejiang provinsen.
Qinshan-3 reaktoren er som Qinshan-2 en trykvandsreaktor på 610 MWe.
Qinshan fase-3 projekt (enhed nr. 4 og på hver 665 MWe), anvender CANDU 6 teknologi fra Atomic Energy of Canada (AECL.)

Rusland udviklede for nogle år siden et flydende atomkraftværk baseret på en russisk KLT -40 reaktor - der er anvendt i russiske isbrydere.
Et nyt og mere avanceret anlæg er udlejet til Indien, Kina Indonesien og andre asiatiske lande. De har en effekt på 70 MWe, og energien anvendes til afsaltning af havvand.
Kilde: NucNet.

Davis Besse, Ohio.
Da de amerikanske ejere af atomkraftværket Davis-Besse i Ohio - FirstEnergy - for 2 år siden opdagede en omfattende korrosion i reaktortanken, beordrede det amerikanske reaktortilsyn - NRC - reaktoren lukket.
Siden har værket gennemgået en omfattende restaurering.
Davis-Besse er nu gået i gang igen for nedsat effekt.

Den 9. sending af forglasset, højaktivt affald fra oparbejdning af brugt brændsel fra japanske atomkraftværker i Frankrig er ankommet til Japan.
Japan´s brugte brændsel vil ikke længere blive behandlet i Europa, men bliver oplagret ved Rokkasho, hvor der er en reprocessinganlæg under opførelse.
Kilde: Khaleej Gange 4.3.2004.

Canada's Cameco Corp har underskrevet en aftale om køb af 25.2% i South Texas atomkraftværk, der indbefatter to stk. 1250 MWe PWR-enheder, der er blandt de nyeste i USA.
For en pris af 333 mio. am dollars inkluderer 54 mio. dollar for brændstof og anden inventar. Det giver en værdi på 443 US-dollar/kW.
125 mio. US-dollar indgår som Camecos andel i decommissionering
Cameco ejer 31.6% af Bruce Power, der har 6 Candu-reaktorer i drift i Ontario.
Kilde: Nucleonics Week 4.3.2004.

EU´s sociale og økonomiske komite accepterer nødvendigheden af atomar energi.
En rapport indskærper nødvendigheden i at beholde atomenergi, og gør det klart, at Europa ikke kan leve op til målsætningerne vedrørende klimaændringer og energisikkerhed uden atomkraften indgår.
Kilde: Foratom 26.2.2004.

Japan sammenslutning af elselskaber har beregnet den forholdsvise omkostning ved en ny generation af kraftværker med start i 2002 og med driftstid på 40 år med 80% kapacitetsfaktor.

 

Den aktuelle pris for 2000-02 var 8.3 yen/kWh for atomkraft og 10.0 yen/kWh for kul/olie.
Kilde: Atoms in Japan Feb 2004.

Til top

Februar 2004

I EU steg vindkapaciteten 2003 med 23% til 28.401 MWe, med en forventet produktion på 60.000 GWh/år (med 24% udnyttelse).
Tyske atomare interesser har meddelt den tyske regering, at de er i forhandling med det franske EdF, med henblik i deltagelse i opførelse en 1600 MWe demonstration EPR - den europæiske 4. generation PWR-reaktor i Frankrig.
Tyske firmaer har tidligere medvirket i udviklingen af denne type.

USA har øget budgetterne til bl.a. atomenergi- og teknologiprogrammer.
Blandt atomforskningen prioriteres 4. generations reaktorer med reducerede livssyklusomkostninger.

Januar 2004

Warhead
USA og Rusland (USEC og deres russiske partner Techsnabexport) har fejret 10-årsdagen for en aftale om at anvende 500.000 kg våbenplutonium fra russiske atommisiler til anvendelse som brændsel i amerikanske atomreaktorer. 200.000 kg svarende til 8000 sprænghoveder er opblandet i brændslet. Det svarer til en energiproduktion på 6 trillioner kWh.


Status pr. jan 2004. Atomkraftværker
 

  I drift   MW   Under konstruktion  MW   Planlagt 2004  MW
• 439 361.050 29 24.500 35 37.645
Se nærmere under afsnittet: Udbredelse Status 2004
Frankrigs Atomkontrol Kommission - CEA - har afsluttet et forsøg med laserberigning med en vellykket demonstration i Pierrelatte. Ca. 200 kg 2-3% beriget uran blev produceret ved en isotop separation Silva .

Frankrig opgraderer 4 reaktorer ved Chooz(2) og Civaux(2) fra 1455 til 1500 MWe, hvilket gøre dem til verdens størst p.t.
Kilde: Nucleonics Week 1.1.2004.
Opgraderingen på ca. 180 MW kan sammenlignes med det store projekt ved Horns Rev, hvor 80 stk. Vestas vindmøller a´ 2 MW = 160 MW bygges til en pris på 1.7 mia. kr.
Opgraderingen vil forventes at kunne producere ca. 4 gange mere end vindmøllerne ved Horns Rev, da kapacitetsfaktoren for atomkrafreaktorer ligger 3-4 gane højere end for vindmøllers.
(egne bem.)

Tyskland har også planer om opgradering af kernereaktorer med en forøgelse af 2-300 MWe indefor de næste 2 år, hvilket er ca. 50% mere end den franske. Prisen for denne effektforøgelse beregnes til ca. 1-200 € (Euro).
Forøgelsen sker bl.a. ved forbedringer på turbinerne.

USA
For få år siden forventede man i USA, at halvdelen af den nukleare kapacitet var lukket ned i år 2020.
Nye tal viser, at kapaciteten stiger en smule til ca. 103 GWe i 2025 gennem opgradering af værker og opstart af et anlæg i 2007.
Man forventer, at nuklear energi fortsat vil spille en vital rolle i USA´s elproduktion efter 2025 - uden mulige politiske tiltag vedrørende indskrænkning af CO2-udslip.
Kilde: NEI Nuclear Energy Overview 22/12/03.

Til top

December 2003.

Finland
Det finske selskab TVO har underskrevet en kontrakt med Areva og Siemens om bygning af en European Pressurised Water Reactor (EPR) ved Olkiluoto.
Der er tale om et 1600 MWe nucleare del af det 3 mia. Euro nøglefærdigt projekt med planlagt start i 2009.
I priser er inkluderet financiering, en del affaldsdeponering, og inklusive 1. ladning brændsel.
Med de 1600 MWe bliver Finland indehaver af verdens største kernekraftværk.
Man regner med, at denne EPR-type er ca. 10 gange mere sikker og 10% mere effektiv end de typer, der anvendes i Frankrig i dag.
Der forventes, at Frankrig ordrer et værk af samme type inden længe.
Kilde: Nucleonics Week 18.12.03.

USA
Duke Energy har opgraderet deres Catawba-1 reaktor, så den kan anvende mixed oxide (MOX) brændselselementer.
Der er tale om anvendelse af våben-plutonium, hvor der er ca. 34 tons fra det militære overskudslager.
Duke en tilladelse i 2004 til et forsøg med 4 testelementer, fremstillet i Frankrig.
Hvis forsøget forløber tilfredsstillende, planlægges det at anvende 20-40% af MOX-brændsel på Catawba og McGuire-reaktorerne fra 2008 med brændsel fabrikeret i en ny fabrik i USA.

USA .
US Nuclear Regulatory Commission (NRC) har godkendt en licensfornyelse for Duke Energy's McGuire og Catawba Nuclear Power Plants, hvis 4 enheder på i alt ca. 4000 MWe må fortsætte til år 2041 og 2043.
Hermed har 23 af USA´s reaktorer fået forlænget driftstilladelsen med 20 år.
Kilde:Ux Weekly 8.12.03

Kina.
Den tyske regering har indgået en aftale med Siemens, der nu kan sælge komponenter til Kina til produktion af ca. 120 t MOX- brændsel pr. år.
I aftalen med Kina er det en betingelse, at der ikke anvendes til våbenproduktion.
Anlægget blev bygget i Hanau for over 10 år siden. Kina er også interesseret i at købe frisk MOX-brændsel fra Hanau.
MOX-brændsel anvender en blanding af U-235 og Plutonium i brændselselementerne.
Kilde: Nucleonics Week 11.12.03.

Japan. 8 skibsladninger forglasset, højaktivt affald på 6 fustager á 144 canistre returneres fra La Hague til Japan.
Det svarer til ca. 58% af en aftale om reprocessing, der løber til 2005, hvor Japans egen reprocessinganlæg ved Rokkasho-mura er berammet til start.

Syd Korea´s regering har udpeget Wido Island, Puan County som deponeringssted for alle former for radioaktivt affald.
Faciliteter til lav- og middelaktivt affalds vil være klar omkring år 2008 og have en lagerkapacitet på 20.000 t.

Japan - start på bygning af ny reaktor.
Hokkaido Electric Power har fået tilladelse til start af konstruktion af Tomari-3 nuclear power unit - en 912 MWe PWR- med forventet kommerciel operation i 2009.
Kilde: NucNet news # 319/03.

USA.
Constellation Energy har købt Ginna nuclear power plant for 401 million dollar plus 21.6 million dollar for brændslet.
Ginna er en 495 MWe PWR-reaktor fra 1969 og er blandt de bedste i USA. Værket har tilladelse til drift til 2029.
En planlagt opgradering i 1996 øgede kapaciteten til 580 MWe.
Salgskontrakten overførsel af 202 mio. dollars i en fond til decommissionering.
Kilde: Nucleonics Week 27.11.2003.

November 2003.

Canada (AECL) og Kina (CNNC)
har underskrevet en aftale med Kina for fortsat nukleart samarbejde. Aftalen omfatter bl.a.:

Canada er verdens største uranproducent med en produktion på ca. 11.600 tons ren Uran.
Det er en tredjedel af den totale produktion i verden. Uranminerne ligger hovedsagligt i Saskatchewan.
Australien er på 2. pladsen.

Indonesiens Atomic Energy Commission (Batan) er tæt på beslutning om valg af 2 atomreaktorer ved Muria i Nord Java:
en Sydkoreansk 1000 MWe trykvandsreaktor eller en kanadisk 700 MWe tungtvandsreaktor.
Overdragelse af de første enheder er fastsat til 2016.
IAEA undersøger sikkerhedsaspekterne ved forslaget.
Batan´s forstudie af en lille koreansk SMART reaktor til elproduktion og afsaltning af vand i Madura næsten færdig.
Kilde: Nucleonics Week 20/11/03.

Tyskland. Det tyske 630 MWe Stade atomkraftværk nær Hamborg er lukket ned for decommissionering.
Denne trykvandsreaktor startede i 1972, og er den næstmindste og næst-ældste af de 19 atomkraftværker, der findes i Tyskland.

I Italien , der ikke har atomkraftværker selv men importerer store mængder fra Frankrig, har regeringen offentliggjort en plan for deponering af mellemaktivt, radioaktivt affald i en geologisk stabil salthorst i den sydlige Basilicata provins. Der skal være plads til opbevaring af ca. 80.000 m3 affald, inklusive affald fra dekommisionering af anlæg desuden skal man kunne lagre ca. 350 tons brugt reaktorbrændsel. Kilde: Nucleonics Week 20.11.2003. Iran har givet IAEA problemer med deres tekniske muligheder for berigning af uran, der giver en mulighed for at fremstille atomvåben.
Denne teknik har man nu besluttet at opgive. En rapport siger, at der ikke er fundet bevis for nogen våbenprogram, men det vil tage nogen tid før IAEA får mulighed for at undersøge, om Irans atomprogram udelukkende tjener fredelige formål.
Kilde: IAEA 10/11/03

USA - salg af reaktorer.
Dominion har aftalt at købe det 540 MWe store Kewaunee nuclear power plant i Wisconsin for 220 mio. dollar kontant. I prisen er inkluderet 36.5 mio. dollar for brændsel. $392 million til decommissionering vil blive overført.
Reaktoren har for nylig fået licens til år 2013, men en yderligere forlængelse kan ikke udelukkes.
Prisen er den højeste, der er givet pr. kWår af den resterende levetid.
En ændring af værket til en opgradering med 6% forventes klar til maj 2004.
Kilde: Nucleonics Week 13/11/03.

NRC - Nuclear Regulatory Commission - har tildelt fornyet driftstilladelse til Omaha Public Power District's 476 MWe Fort Calhoun atomkraftværk i Nebraska for de næste 20 år til 2033.
Det er den 19. licensfornyelse.

Kina udbyder konstruktion og opførelse af 4 1000 MWe-reaktorer, 2 ved Sanmen i Zhejiang-provinsen i nærheden af Qinshan, hvor der er anlæg i drift - og 2 ved Lingdong i Guangdong-provinsen nær Lingao, hvor der er anlæg i drift. Start i 2005.
Westinghouse forventes at byde med deres nykonstruererede AP 1000 reaktor.
Både Rusland og Frankrig forventes at byde på reaktorerne.

Kina forventer at den første af 2 russiske VVER 1000 MWe starter op i begyndelsen 2004.

Australien har sendt 344 stk. brugte brændselselementer til Cogema i Frankrig, hvor de skal behandles i anlægget ved Cap de la Hague.
I alt vil opgaven omhandle 5 yderlige sendinger - i alt 28 tons - brændsel, hvor der i starten i hver element var ca. 280 g beriget uran.
Denne mængde repræsenterer ca. 9 års reaktordrift, hvor man i alt har fremstillet ca. 4 mio. doser af nuklear medicin og tilsvarende.
Australien er en af Verdens største leverandør af uran, men har ingen atomkraftværker.

Østrig importerer mere end 15% af deres el-forbrug fra nabolandenes atomkraftværker.
For ca. 25 år siden besluttede Østrig, at et driftsklar atomkraftværk ikke skulle igangsættes.
Det skete efter en folkeafstemning, hvor der var 50.47% nej-stemmer mod 49.53 ja-stemmer.
Stemmeprocenten var på 60%. En analyse viste, at 10% af nejstemmerne ikke havde noget specielt imod atomkraftværket, men gav som grund, at de gerne ville af med forbundskansler Kreitzky, der havde truet med at gå af, hvis det blev et nej.
Kansleren blev efterfølgende presset til at fortsætte p.g.a. nej alvorlige situation med udsigt til el-mangel.
Avisen Politiken bekendtgjorde resultatet med de største typer: "Et tordnede nej til atomkraft". Ovenstående meddelelse fra WISE Nuclear Monitor d. 24.10.2003. bringes sikkert ikke i Politiken?

Til top

Oktober 2003.

Australiens uran-produktion er stigende. Det seneste kvartals produktion var det højeste i 2 år med ca. 900 t U3O8 = ca. 760 t U - og man forventer yderligere stigning.

Finland har valgt Olkiluoto som stedet, hvor deres 5. reaktor skal bygges. Finland foretrækker Framatome ANP's 1600 MWe EPR-reaktor (European Pressurised Water Reactor).
Ved Olkiluoto er der 2 stk. 840 MWe PWRs i drift og her har man planlagt at slutdeponere det højaktive affald..
Kilde: Nucleonics Week 16.10.2003 special.

USA. NRC har miljø-godkendt en ny fabrik til at genbruge højtberiget uran til fremstilling af brændsel til atomkraftværker.
Nuclear Fuel Services i Tennessee har tilladelse til anvendelse en en proces for uranyl nitrate fra 33 tons militært overskudsmateriale til at producere næsten 700 tons lav-beriget uranoxid brændsel til Tennessee Valley Authority reaktorer. Denne del af et større program vil reducere USA´s lager af beriget uran til bombeformål, samtidig med, at Rusland behandler 500 tons militært høj-beriget uran. Dette produkt forsyner nu halvdelen af USA´s behov for atombrændstof.

Canada har igangsat en reaktor efter ca. 6 års ombygning. Det drejer sig om Bruce- 4, en ca. 770 MW Candu-reaktor.
I Frankrig har industriministeren anbefalet en forbedring af EPR-reaktoren - European Pressurised water Reactor. Det er en 1600 MWe næste-generationsreaktor, udviklet af Framatome med -brug af tysk teknologi. Ministeren udtaler, at den er 10 gange mere sikker end de nuværende og 10% mere effektiv end de nuværende typer. Frankrig er verdens største eksportør af el-energi med ca. 68 TWh/år.
Kilde: Nucleonics Week 9.10-03.

USA.Exelon Generation and Dominion Energy har anvendt en tidligere opnået tilladelse af NRC til at ansøge om tilladelse til at opføre et nye kernekraftværker i Clinton i Illinois og North Anna i Virginia, hvor der er enheder i drift.
NRC beslutning forventes i 2005.
Kilde: Nuclear Energy overview 29.9.03.

September 2003.

Canada har bevilget et større bidrag til videreudvikling af Advanced Candu Reactor - ACR-700, som menes at have et stort potentiale i fremtidens elforsyning.
Også vindenergien har fået forøgede bevillinger i Canada.

Argentina og Brasilien fokuserer på nye typer reaktorer.
En plan for færdiggørelse af Argentinas Atucha-2 reaktor er blevet forelagt for regeringen.
Byggeriet af denne reaktor har været stoppet i mange år, men søges nu genoptaget. Den er ca. 80% færdig.

I Brasilien søger Electrobras en privat partner for at komplettere den ca. 1250 MWe store Angra-3 reaktor, der er en trykvandsreaktor.
Kilde: Nucleonics Week 25. sep.03

Frankrig
En ny fransk prisundersøgelse beregner den relative pris ved forskellige energikilder til elproduktion med start i år 2015. Priserne er kapitalomkostninger i Euro (€). European Pressurised Water Reactor (EPR) kan bygges for 1043 €/kW.
Med forrentning o.a. omkostninger incl. dekommissionering beregnes prisen til 1663 €/kW.
En sammenligning med andre energikilder fås følgende tal :
Kilde: Nucleonics Week 11.9.2003.

I Kina kommer 75% af el-energien fra kul.
Arbejdet i kulminerne ses en stor stigning i ulykker med dødelig udgang. I 2003 er 2450 døde p.g.a. kulmineulykker i løbet af de første 8 måneder af året.
USA åbner op for nukleart samarbejde med Kina ved underskrivelsen af en samarbejdsaftale.
Aftalen åbner op for en større amerikansk deltagelse i Kinas hastigt voksende atomprogram. I aftalen ligger bl.a. aftale om udvikling af en modulær høj-temperatur gaskølet reaktor - den såkaldte Pebble-bed reactor. Kilder: Nucleonics Week 18.9.03. og China Daily 19. sep. 2003.

August 2003.

Nord Amerika udsat for blackout.
Den 14 august 2003 blev ca. 50 million mennesker i USA og Canada berørt af nedbrud af el-forsyningen - et regulært blackout.
Ca. 62.000 MWe blev tabt ved en kaskade-effekt, hvor 9 atomkraftværker i 4 stater og 12 andre elværker blev lukket ned indenfor 3 minutter.
Årsagen er ikke helt klarlagt, men et forældet transmissionsnet og styring må bære hovedansvaret. Der er talt om lynnedslag i systemet, måske skyldtes det et massiv angreb af et computervirus, der overbelastede computerne?
Den slags hændelser er ikke ukendt i Danmark, hvor det er sket i mindre målestok flere gange.
Nucleonics Week 21/8/03.

Kina. Guangdong Nuclear Power Group har meddelt, at det forberedende arbejde på de første 2 af 6 blokke af Yangjiang nuclear power plant er begyndt.
Selve arbejdet påbegyndes i 2004 med forventet elproduktion i 2011.

Iran planlægger sin 2. reaktor ved Bushehr, hvor 1. blok er næsten færdigbygget.

Sverige.
Anklagemyndigheden i Malmø har modtaget en anmeldelse af kernekraftværket Barsebäck. Det er den svenske tilsynsmyndighed, Statens Kärnkraftinspektion (SKI), der har rest en alvorlig kritik af værkets sikkerhedsrutiner efter et driftsstop på Reaktor 2 fra januar til marts 2003.
Årsagen til driftstopper var angivelig problemer med et vandtilgangsrør med ujævn tilførsel. Røret havde SKI i øvrigt godkendt installationen af.
I følge SKI havde man installeret en vandblander, der ikke var blevet testet i forbindelse med brug på kernekraftværker. SKI mener, at Barsebäck på den baggrund allerede i efteråret burde have foretaget en analyse at hele vandtilstrømningssystemet.
Ifølge SKIs brev til Barsebäckværket fremgår det, at der er tale om en sag af en vis alvor. Det har på intet tidspunkt været nogen som helst sikkerhedsrisici for omgivelserne i forbindelse med den defekte del.
Ledelsen afviser, der er begået fejl ved nedlukningen og mener, de har overholdt alle forskrifter.

DR har behandlet driftstoppet ved at indkalde kommentarer fra civ. ing. Chr. Rovsing, der blev udnævnt som sikkerhedsekspert i atomkraftværker med 40 års erfaring!
Desuden fra Overborgmester Jens Kramer, der også er heltids-folketingsmedlem. J. Kramer benyttede lejligheden til påny at kræve, at Sverige lukker Barsebäck helt. Overborgmesterens indlæg var dog ikke indhentet som ekspertudtalelse.
Fra dansk side har man erkendt, at en lukning af værket vil betyde prisstigninger på el-energi i ELKRAFT-området, ligesom der kan forudses store udgifter p.g.a. forøget udledning af CO2 i størrelsesordenen 100 mio. kr.

Til topJuli 2003.

South African Department of Environmental Affairs & Tourism har givet grønt lys for fortsættelse med udviklingen af den 125 MW store demonstrations-enhed af den lokalt designede reaktortype Pebble-Bed Modular Reactor (PBMR), med placering ved Koeberg nær ved Cape Town.
Denne type regnes for interessant, da den anvender Thorium som brændstof.

I Norge regner man ikke med mangel på strøm til vinteren, da vandmagasinerne på nuværende tidspunkt er fyldt 60%.

Three Gorges 1. generator af i alt 26 er for nylig tilsluttet nettet. Generator nr. 2 er i testfase og regnes klar til kommerciel drift i august 2003.
Man forventer en produktion på ca. 26 mio. kWh dagligt for de 2 generatorer.
Three Gorge er verdens største hydroelektriske anlæg, der opstemmer et vandreservoir på 600 km med en største vanddybde på 175 m. Projektets hovedformål er at regulere floden Yangtze.

20. juni 2003

Frankrig har genstartet den hurtige formeringsreaktor Phenix, der startede op i 1973 som en prototype. Efter nedlukning i 80érne blev interessen for at anvende den til forskning af transmutering af actinider forøget, at man besluttede at genoptage driften. Den er nu klar til start med sin 51. brændselscyklus

USA´senat støtter udviklingen af fortsat drift af atomkraften.
Det drejer sig bl. a. om en høj-temperatur-reaktor (HTR) i Idaho (ca. 1 mia. US-dollar), der bl.a. skal anvendes til fremstilling af brint. Desuden støttes projekter med genvinding af brugt brændsel (865 mio. US-$) og garanti for lån til 6 atomkraftværker (ca. 8 mia. US-$).
Der bevilges desuden midler til en gasledning fra Alaskas felter (ca. 20 mia. US-$) og til vindenergi (31 mia. US-$)

Senere på året skal det igennem kongressen.
(Kilde: NEI Nuclear Energy Overview)
Bulgariens reaktorer, enhed 3 og 4 ved Kozloduy, er ved en international inspektion, (WANO), erklæret at opfylde alle krav de internationale sikkerhedskrav, der stilles til reaktorer. Reaktorer skal planmæssigt nedlukkes om nogle år.

Juni 2003.

Ny kinesisk reaktor på nettet.
Qinshan-5, den 2. CANDU-6 enhed, er tilsluttet nettet.
Den 665 MWe enhed forventes i kommerciel drift i juli måned.

Urenco har forøget sin berigningskapacitet med ca. 12%, til 6.6 mio. SWU, der er et mål for berigningskapacitet. Der er tale om centrifuger.

Russisk militær plutonium på ca. 34 tons vil ifølge den seneste beregning koste ca. 2.7 mia. US-dollars at fremstille MOX-brændselspiller til brug i VVER-reaktorerne og i den enlige formeringsreaktor BN-600
Alternativet er at sælge det til vesten eller deponere det som højaktivt affald, men anvendelse til energiproduktion må være den bedste og billigste løsning.

Japan har følgende atomkraftværker under bygning:
Hamaoka-5 1325 MWe BWR. Forventes i drift i 2005.
Higashidori-1 1067 MWe ABWR (Avanceret BWR-type). Forventes i drift 2005.
Shika-2 1315 MWe ABWR. Forventes i drift i 2006.
Planlagt er 14 enheder i til igangsættelse mellem 2008 og 2015.

26.05.03
I Sverige viser en undersøgelse stigende positiv interesse for atomkraft.
Vattenfall - det statsejede el-selskab - har offentliggjort planer for at opgradere 8 atomkraftværker ved Ringhals, Forsmark og Barsebäck II, med i alt 600 MW, hvilket svarer til kapaciteten af det nu lukkede Barsebäck I. Det skulle ske indenfor de næste 10-15 år.

I Sydafrika melder man klar til at fortsætte udviklingen af PBMR-reaktoren (Pebble Bed Modular reactor). Der er tale om et demonstrations-projekt.

En canadisk rapport viser, at det er billigere at producere damp med atomenergi end at anvendes gas. Der er tale om procesdamp til udvinding af olie fra tjæresand, som findes i store mængder i Canada.
(A study by the Canadian Energy Research Institute).

Norge indleverer en diplomatisk protest over det marine udslip af Tc-99 fra Sellafield til de britiske myndigheder.
Det sker, selv om en rapport fra European Commission's MARINA II Commission's MARINA II betegner problemet som ikke-eksisterende.
(MARINA II summary report August 2002, Nucleonics Week 15/5/03)

Ny kinesisk reaktor - Qinshan blok 2 - startede op ultimo april.

Til top

Status ultimo 2002

Der er 441 atomkraftværker i drift med en total installeret effekt på 359 GW(e) og 33 under opførelse med ca. 30 GWe.
6 atomkraftværker blev tilsluttet nettet i 2002:

Der påbegyndtes 7 nye værker i 2002:

Fra Kina

Lingao
Lingao atomkraftværk, Kina.

Kina's atomkraftværker producerede 24 GWh i 2002, hvilket er rekord.
Der forventes en stigning i kapaciteten fra det nuværende ca. 5.5 GW til 8.7 GW i 2005.
Til den tid vil atomkraften bidrage til ca. 3% af den totale energi i Kina ifølge Li Dingfan (general manager of the China Nuclear Industry Group Co.)
Three Gorge nærmer sig sin afslutning (verdens største hydroelektriske kraftværk ved "De 3 kløfter" - se siden med: "Vind, vand, sol".

Kinas energibehov er stærkt stigende og derfor udvikles specielt atom- og hydroelektrisk energi meget stærkt i de kommende år.

Indenfor de næste 50 år planlægges opført mellem 50 og 100 reaktorer.

Til top

marts2003.

BNFL har meddelt, at de 3 prototyper ved Calder Hall bliver lukket i marts 2003.
De 4 MAGNOX-reaktorer, hvoraf den første blev indviet i 1956, er på 50 MW-effekt og har således været i drift i næsten 50 år.
De lukkes ned før planen p.g.a. urentabel drift.
4 lignende reaktorer ved Chaplecross lukkes ligeledes ned i løbet af 2 år.
(BNFL og NucNet news.)

11.03.2003
I USA planlægges at anvende militær plutonium som brændsel i enkelte a-kraftværker - enten i McGuire eller Catawba-værket i form af MOX-brændselselementer. (MOX - se ordforklaring).
Det drejer sig om over 30 tons våbenplutonium, der for første gang anvendes i større skala i USA. Teknikken anvendes flere steder i verden - bl.a. i Sverige.

Frankrigs energi sekretariat har offentliggjort en opdateret udgave af næste generations trykvandsreaktor (EPR).
Typen er designet for en levetid på 60 år. (Kilde: Nucleonics Week februar 2003)

Nuclear aftale mellem Syd Korea og Vietnam
er blevet underskrevet. Syd Korea vil bistå Vietnam med udvikle en langtids-energistrategi - herunder muligheden af at anvende atomkraft.
El-behovet i Vietnam stiger med ca. 15% årligt.

Indonesien har meddelt, at de er klar til at begynde opførelsen af et atomkraftværk i 2010 for at imødegå det stigende el-behov. I planerne indgår op til 12 reaktorer.

Februar 2003.

Indien er klar til at bygge en formeringsreaktor I Indien har man meget store Thorium-forekomster. De kan ikke umiddelbart anvendes som brændsel i atomreaktorer, det ved neutronindfangning omdannes det til uran-233, som er et udmærket brændsel på linie med uran-235.
Indien vil derfor bygge en prototype på 500 MW fast breeder - en formeringsreaktor - der brænder plutonium-urancarbid og samtidig producerer uran-233 i en Thorium-reflektor udenom reaktorkernen.
Byggeriet er planlagt til 7 år og begynder i april 2003. (Kilde: TradeTech NMR 14/2/03.)

Til topJanuar 2003.

Ifølge http://www.nettavisen.no
køber Norge strøm fra russiske atomkraftværker - heriblandt også fra atomkraftværker af Tjernobyl-typen.
Olie- og energiminister Einar Steensnæs har ansvaret for energiforsyningen i Norge. Regeringen arbejder aktivt for at de farlige russiske atomkraftværker skal nedlægges.
– I år har vi vært helt nødt til å importere kjernekraft fra Russland - siger seniorrådgiver Geir Høibye i Næringslivets Hovedorganisasjon til TV 2-Nyhetene. Han er ekspert på det nordiske kraftmarkedet.
Fremskrittspartiet vil snarest mulig bygge et gaskraftværk for at reducere den store ubalance mellem energiproduksion og forbrug i Norge.

20.02.03.
Sydkorea skal importere store mængder energi, hvilket er årsagen til deres store interesse for atomkraft. Deres 18 reaktorer forsyner nu CA. 39% af elforbruget.
Yderligere 10 er under konstruktion - heraf 4 APR-1400 reaktorer - i alt er ca. 11.000 MWE under bygning eller konstruktion i perioden 2004 - 2015.

20.02.02
Canada har planer om at anvende damp fra atomkraftværker til udvinding af olie fra tjæresand i Alberta og Saskatchewan.
Dampen fra atomkraftværkerne skal erstatte naturgas, sikkert en følge af, at Canada har ratificeret Kyoto-protokollen.
Kilde: Nuclear Canada 6/2/03, Calgary Herald 29/1/03.

20.02.03
Vindenergien i Europa var et rekordår, hvor der blev installeret ca. 5900 MWe nye vindanlæg. Den samlede kapacitet er nu oppe på ca. 23.000 MWe.
Men en produktion på ca. 46 TWh/år svarer det til 23% en kapacitetsfaktor på 23% - mod ca. 80% for kernekraftværker.
Tyskland, Danmark og Spanien tegner sig for den største stigning.

02.02.03
Indien har enorme mængder af Thorium, der kan omdannes til reaktorbrændsel - 233Th. Uran-233 er et bedre brændsel end uran-235.
2 reaktorer Kakrapar-1 og -2 er blevet forsynet med 500 kg Thorium i brændselselementerne, hvilket er en opfølgning af et tidligere forsøg.
Der er yderligere planlagt at forsyne 4 reaktorer under opførelse med thoriumbaseret brændsel.
Der er ca. 6 gange mere Thorium end uran, hvoraf Indien har meget store forekomster.

I USA har Senatet fornyet US Price Anderson Act for en periode af 14 år. Denne akt er en forsikring imod atomulykker. Forsikringssummen er på 390 mia. US-dollars. Forsikringen gælder for alle amerikanske borgere, der udsættes for skader fra atomkraftanlæg.

Japan har fået tilladelse at genstarte deres 280 MW formeringsreaktor Monju efter et stor p.g.a. natriumlæk.

I Syd-Korea blev Yonggwang-6, en 1000 MWe koreansk standard PWR-værk tilsluttet nettet.
Derudover er yderligere 6 stk. enheder og 2 stk. avancerede APR-1400 enheder under opførelse. I 2001 var ca. 40% af elproduktionen baseret på atomkraftværker.

Sverige har tilladt at anvende MOX- brændselselementer i 3 reaktorer på Oskarshamnn - i alt 900 kg plutonium udvundet af brændsel bliver anvendt til energi-produktion.

Frankrigs 59 reaktorer producerede i 2002 78% af elproduktionen - en stigning på 4%. Eksporten af elenernergi var på 77 mia. kWh - eller næsten 15% af produktionen.
Phenix- formeringsreaktoren fra 1973 (564 MWe) bliver restartet efter modernisering.
Man vil bl.a. anvende reaktoren til transmutation af langlivede radionucleider, så deres halveringstid bliver kortere og radioaktiviteten hurtigere klinger af.

Rumænien er sikret lån af Canada til færdiggørelsen af 2 tungtvandsreaktorer i Cerbadova.

Bulgarien beslutter at nedlukke 2 gamle reaktorer i Kozloduy.

Syrien forhandler med Rusland om bygning af et atomkraftværk af VVER-typen.

Indonesien har planer om bygning af en reaktor i 2010 ved Muria Peninsula.

Kina ultimo 2002 er Ling Ao-1 - en 935 MWe reaktor af fransk type opnået 1. kritikalitet. D. 8. januar 2003 overgik den til kommerciel drift.
Medio nov. 2002 blev en 665 MW tungtvandsreaktor tilsluttet nettet i Kina. Qinshan-4 er af canadisk Candu-tungtvandsreaktor overgik til kommerciel drift d. 5.1.03. Reaktoren er af canadisk design. Yderligere 2 mere er under opførelse af samme type.

Sydkorea har i 2002 taget 2 stk. 1040 MW-reaktorer i brug -Yonggwang 5 i April og Yonggwang 6 i September.

Indien har nov. 2002 påbegyndt bygning af 2 reaktorer ved Rajastan (blok 5 og 6).
I alt 6 stk. er under opførelse - herunder 1 stk. 1000 MW VVER-reaktor af russisk oprindelse.

Finland besluttede i 2002 at bygge sin 5. atomkraftværk.
Begrundelsen var at man i Finland skulle opfylde Kyoto-protokollen vedrørende CO2-udslip.
Rusland har planer om at ændre på deres BN-600 formeringsreaktor så den kan anvende plutoniumlagrene fra deres skrottede atomvåben som brændsel.
Reaktoren har været i drift siden 1981, hvor den har rekorden for el-produktion sammenlignet med andre typer.
En noget mindre formeringsreaktor BN-350 benyttes til bl.a. afsaltning af havvand. Denne såkaldte hurtige formeringsreaktor er kølet med flydende natrium.

USA - en klasse 3 hændelse.
NRC opdagede en flere år gammel og fremskreden korrosionsskade i toppen af en reaktortank på det amerikanske kernekraftværk Davis Besse-1.
En Klasse-3 hændelse, er en alvorlig hændelse med risiko for udslip af radioaktivt materiale..
Der skete imidlertid intet udslip, da der ikke var hul, men havde man ikke opdaget den i tide ville der en dag have været gået hul i låget, med udslip af radioaktivholdigt damp tilfølge.

Rusland . 2 stk. atomkraftværker startede i kommerciel operation i 1. halvdel af 2002.
Civaux 1 startede januar 2002 og Civaux 2 i April.


u.konstruktion 2000

Some comparative electricity generating cost projections for year 2005-2010.

US 1997 cents/kWh, Discount rate 5% for nuclear and coal, 30 year lifetime, 75% load factor.

Source: OECD/IEA NEA 1998, Projected Costs of Generating Electricity.

© www.akraft.dk ©

Op Til top   HjemTil hovedside

Oprettet 2. 11. 2002 - 
Site Meter