Udbredelse

Emner

Placering og antallet af reaktorer i Verden

Alle anlæg alfabetisk

Under bygning og planlagte anlæg pr. jan. 2008

Referencer/links

Til Top

Placeringen af a-kraftværkerne i verden

Verden over er ca. 440 enheder fordelt på 18 lande i drift. I den vestlige verden er programmet med udbygning stort set færdiggjort.
En del af de første prototyper er stadig i drift. De ældste findes i Storbritannien, hvor 4 specielle prototyper i Calder Hall stadig er i drift efter 40 – 50 års drift.
Figuren viser placeringen af de enkelte værker.
Mærket ved Iran skyldes 2 reaktorer, der er under opførelse – det samme gælder for nogle i Kina.

Der udbygges kraftigt i Asien – Kina, Japan, Taiwan og Korea.
Figuren viser det mere detaljeret.

 Til Top

Alle anlæg alfabetisk

Dokument: De enkelte anlæg i alfabetisk orden pr. år 2000.

Total i drift pr. 2006: 437 anlæg m. 370.040 MWe.

Kilder: Reaktor data: WNA 31. 5. 2007.
IAEA- for nuklear elektricitetsproduktion & procentdel af el-energien. maj 2007.
WNA: Global Nuclear Fuel Market (reference scenario) – for U. Operating = Connected to the grid
Bygning/konstruktion = første beton udlagt. Planlagt = Tilladelse givet og placering af værket fundet.

*) Kina.
Inkluderet er 9 reaktorer på hovedlandet (6587 MWe) med en produktion på 41.6 GWh, og 6 i Taiwan
(4884 MWe) med en produktion på 37.4 GWh – henholdsvis 2.2% og 22% af det totale forbrug.
Reaktorer under konstruktion inkluderer 2 på hovedlandet (1900 MWe) og 2 i Taiwan (2600 MWe).
6 reaktorer er i ordre i hovedlandet(6000 MWe).
Uranbehovet inkluderer 1172 t for hovedlandet og 955 t for Taiwan.
Total uranbehov for alle anlæg incl. u. bygning, planlagte og ansøgte : 66.658 tons U

 

Til Top

Under bygning og planlagte anlæg pr. jan. 2008

Dokument: Verdens atomkraftværker 2006-08 og uranbehovet

Kilde:
Reactor data: WNA d. 07.01.2010. IAEA- for nuclear electricity production & percentage of electricity (% e) 5.6.2006.
NB: 65.5 tons Uran = 77.2 tons U3O8
*) 2 planlagte reaktorer er 2 stk. Bruce A-reaktorer.

1 TWh = 1 mia. kWh.

World Nuclear Power Reactors 2005-07 and Uranium Requirements

Statistik – World Nuclear Association

Til Top

Referencer og kildemateriale/link

Atomkraftværker 2009 – status pr. maj. 2009.

 

World Nuclear Power Reactors 2005-07 and Uranium Requirements

Statistik – World Nuclear Association.

 

Atomkraft i Indien og Kina

status pr. marts 2004.

 

Kilde: WNA 1. 14. 2009

 

International kernekraftstatus 2002

B. Lauridsen, B. Majborn, E. Nonbøl, P. L. Ølgaard.
Forskningscentret Risø.
Risø-R-1401. ISBN 87-550-3200-12

.

IAEA

International Atom Energy Agentur.

 

WNA

World Nuclear Associations hjemmeside.

 

WNA -World Nuclear Association

Sitemap med ca. 50 emner

 

Nuclear Power Plants Operating in the United States, 2001 – USA´s kernekraftværker.

 

USA´s kernekraftværker

status

 

Planer for den globale udbygning af atomkraftværker