NedTil bund     HjemTil hovedside

Lidt om denne side.

Emner på siden.


Min baggrund for at skrive en side om atomkraft.

Som agronom har jeg undervist elever på en landbrugsskole i bl.a. fysik, herunder el-fremstilling og el-distribution.
Atomkraftemner har altid interesseret mig, specielt hvorledes man kunne styre kædeprocesserne i en reaktor.
En engageret modstander af atomkraft opfordrede mig til at lede en diskussionsklub om atomkraft efter skoletid (ca. 1977). Det blev en succes, ca. 20-30 deltog en gang ugentligt.
Der blev ikke megen debat, stort set kom de fleste unge mennesker for at få informationer om atomkraften, der på den tid var et varmt emne i den offentlige debat.
Det blev indledningen til, at jeg måtte udarbejdede et kursusmateriale i faget, som lektor Uffe Korsbech og civ. ing. Fr. List, Risø var så imødekommende at læse korrektur på, rette en masse fejl - og komme med forslag.

Spidsfindige spørgsmål måtte jeg have hjælp til, her har en meget imødekommende stab af Risø-medarbejdere forsynet mig med svar, jeg kunne lade gå videre - og jeg har fået tilsendt en del rapporter, som jeg bl.a. har plukket fra i nogle af kapitlerne på denne side.
Uden denne faglige baggrund ville det ikke være muligt at give en kvalificeret undervisning.
Atomkraft og el-forsyning indgik som et obligatorisk fag en del år, indtil emnet ikke havde den store interesse i offentligheden.
En søgning på nettet i 2000-2001 viste forbavsende lidt neutralt, oplysende stof om atomkraften, selv om dens betydning dengang var ca. 20% af det totale globale forbrug - derfor blev denne side oprettet - ikke for at reklamere for atomkraft, men for at give nogle grundlæggende, neutrale oplysninger om denne teknologi.
Det kursusmateriale, jeg havde anvendt tidligere i undervisningen, indgik som grundstammen i denne hjemmeside, stoffet blev naturligvis ført α jour, nye emner blev medtaget, og kildehenvisningerne opdateret kraftigt især med link, der giver en langt lettere adgang til det faglige stof, som tidligere kun kunne indhentes via udenlandkse fagtidsskrifter og bøger.

Interessen for siden har været overvældende stor siden Google og Jubii kom forbi, det kunne registreres øjeblikkeligt - gns. ca. 100 hit dagligt udenfor skoleferierne.

Formålet med siden.

For mange år siden var atomkraft et varmt emne i den offentlige debat.
Nogen egentlig debat blev det aldrig til, hvilket ikke mindst Danmarks Radio må tage hovedansvaret for, da mange medarbejdere klart og tydeligt havde taget personlig stilling - og gik i en lang bue udenom personer med indsigt i emnet.
Atomkraft og beslægtede emner har i mange år været tabu i de elektroniske medier, selv om det er den energikilde, der gennem de seneste 20 år har været i stærkest vækst, hvilket kan ses på denne hjemmeside.
En anden kilde til offentlig misinformation er vores skolevæsen, hvor der ofte anvendes materiale udgivet af personer, der åbenlyst har et holdningsmæssigt forhold til anvendelse af den fredelige udnyttelse af kerneenergi.
En privat undersøgelse der omfattede ca. 100 elever fra 3g viste, at mere end 80% havde den opfattelse, at atombomberne over Japan resulterede i mange fødsler af misdannede børn - en opfattelse de havde fået i skolen og dens lærebøger.

Da nettet ikke er egnet som egentlig lærebogsstof, er teksten meget kortfattet - for de, der ønsker mere udførlig stof er der anført en række litteraturkilder og links.

På nettet kan findes en masse materiale om atomkraft. Der er udmærkede oplysende sider, der er en række sider med misinformation. De sidste kan kendes på, at de linker til sider med samme holdninger - derimod mangler der faktuel viden.

Det er hensigten at supplere denne siden med eksempler på misinformation.
Der er dog enkelte atomkraftmodstandere som giver relevante oplysninger - et par links til disse sider er medtaget.
I dag er hoveddebatten menneskets rolle for de eventuelle klimaændringer.
Det har medført en stigende interesse i at se på atomkraften som et alternativ til anvendelse af fossile energikilder.

Hensigten med denne side er ikke at diskutere for eller imod atomkraft, men udelukkende at give en række faktuelle oplysninger som man sjældent finder på de sider, der dukker op efter en søgning på en af søgemaskinerne.
En anden grund til fremkomsten at denne hjemmeside er den, at jeg manglede et sted at kunne henvise til i diskussioner i diverse nyhedsgrupper.

TopSøgeord.

Behovet for at kunne finde oplysninger om atomkraft er betydelig større end forventet.
Allerede få dage efter at enkelte søgemaskiner var kommet forbi siden kunne der registreres mange besøg fra diverse skoleformer, hvor man åbenbart havde fået stillet opgaver i emner indenfor kerneenergien.
Statistikken giver ikke et reelt billede af situationen, da der er forskel på, hvornår søgemaskinerne registrerede siden.
Men der er tydeligt, at Jubii stadig er skolernes foretrukne søgemaskine, medens Google generelt er den dominerende for andre.

Hvad er det så, der optager undervisningssektorens lærere og elever?
Det viser de anvendte søgeord en del om, selv om det ikke fremgår direkte af statistikken.

 
  Anvendte søgeord i% pr. . . . . . . . . . . . . 270203 280403 021203 170304 :
• Atom- og kernekraft, atomkraftværker .................: 51 61 15 47 • Radioaktivitet, stråling, alfa- beta- og gammastråling: 21 18 19 22 • Bomber, atombombe, fremstilling af bomber, brintbomber: 13 9 59 17 • Ulykker, Tjernobyl, Tre-mileøen, Windscale ...........: 5 4 2 1 • Uran, plutonium, tungt vand, berigning, moderator.....: 5 4 2 1 • Fusion, fission, energi, transmutation, kold fusion ..: 4 3 1 12 • Kraftværker, elproduktion, kølevandspumper ...........: 2 2 2 1

TopSøgemaskiner.

 
     Antal hit pr. 270203 - 280403- 021203 - 170304 - 171104 - 030305
 • Google .............. 962  2.260  7.380  15.030  39.000  55.000
 • Jubii ................ 694  2.184  2.660  3.047  3.600  4.000
 • Yahoo ................ 117   264   590   771  1.030  1.200
 • SOL .................. 28   85    60    64    65    70
 • Find.dk .............. 19   42    56   114   230   230
 • Altavista ............ 17   42   290   623  1.340  1.700
 • Alltheweb ............ 13   16    40    72   150   170
 • Ofir .................  9   14    16    20    60    90
 • MSN ................... -   22   400   755  1.810  2.500
 • 1klik.................. -    2    10    10    20    20
 • Crawler.de        -    -    -    6    8    8
 • Lycos.dk         -    -    -    -   112   115
 • Hotbot          -    -    -    -    7    7
 • Addme, Webcrawler, Exite, Go   -    -    -    -    6
 

TopReferencesider:

 
 Henvisninger  pr. 28.11.04  03.03.05
 • REO-sider . . . . . 1280    1530                   
 • DUDA-portalen . . . 775    1120              
 • Eniro-søgning . . . 745     920               
 • Div. gymnasier . . 320     360             
 • Konservativ undgdom  50     315                 
 • Wikipedia . . . . . 160     190                 
 • Div. folkeskoler . 120     180            
 • Biblioteker . . . . 120     180             
 • 81.7.135.211/moped1/  -     120
 • Verdensnavle . . .  90     115               
 • Universiteter . . .  40     82              
 • Arto.dk/debat     -     75
 • xplayn.boomtown.net  -     50
 • Kandu . . . . . . .  20     42            
 
Pr. 28.04.2004
Statistik
Referencesider pr. 28.04.2004

referencesider

Pr. 08.12.2003 referencesider

Top
Henvendelser.

Der er kommet en del personlige henvendelser vedrørende siden.
De er meget velkomne, specielt de, der påviser fejl i teksten og kommer med gode råd.

Nogle henvendelser fra unge under uddannelse vedrørende spørgsmål i forbindelse med projekter i skolen om emner indenfor atomkraft er besvaret. Disse henvendelse er meget velkomne, det viser der bliver arbejdet overraskende meget med emner indenfor den fredelige udnyttelse af kerneenergi.

Civ. ing. Holger Skjerning, har henvendt har været så venlig at linke til siden i REO´s hjemmeside, hvilket er med til at siden rankes bedre i Google-søgemaskinen.
På REO´s hjemmeside er der mange fortrinlige artikler, der går langt mere i dybden end denne side, så der flere steder på denne side kan henvises til disse artikler.
En del af besøgene på siden sker fra REO´s hjemmeside.
Holger Skjerning foreslog en bedre formulering af begrebet overløb som blev lidt overfladisk behandlet i starten. Afsnittet har efterfølgende fået en mere tidssvarende formulering. En tak til REO for opbakningen til siden.

Frank Højerup, reaktorfysiker fra Risø, har gjort opmærksom på et par fejl i angivelsen af reaktortyper, de er rettet.
Forslag til en bedre og mere præcis formulering til enkelte spørgsmål i quizzen har medført en omformulering, så spørgsmålene er mere entydige.
Tak til Frank Højerup for de gode råd.

Poul Erik Nystrup Nukleart kontor, Beredskabsstyrelsen, har gjort opmærksom på et fejlagtigt link. Fejlen er rettet og Beredskabsstyrelsens fortrinlige hjemmeside er indsat som link.

Vagn Orla Jensen og Søren Korsholm , fusionsforskningsgruppen på Risø, har ved nærlæsning af fusionsafsnittet påpeget en del fejl i afsnittet og givet forslag til en bedre formulering i nogle afsnit.
Alle forslagene er gennemført og i afsnittet er tilføjet et par ekstra link til en mere grundig beskrivelse af fusionsforskningen fremtid af Vagn O. Jensen, hvis bog kan downloades fra et link for de, der vil studere fusion nærmere.
En tak til Vagn O. Jensen/Søren Korsholm for deres gennemlæsning af fusionssiden og efterfølgende forslag til forbedringer. Den har været meget velkommen, da der er mange, der er interesseret i fusionsforskningen.

Seniorforsker Erik Nonboel , Ph.D. (nuclear engineering), Risø, har velvilligt tilladt at Risø-rapporten: "International kernekraftstatus 2002" kan hentes direkte fra denne side, ligesom prof. P. L. Ølgaards forelæsningsnoter: "Reaktorers princip og opbygning". Det kan anbefales for de mere interesserede at downloade dette materiale.

Civ. ing. Holger Duus har fra Vilnius i Litauen gjort opmærksom på en fejl på en af siderne, hvor Letland blev opgivet som hjemsted for Ignalina værket. Det er rettet til Litauen.

Seniorforsker, civ. ing., PhD, Søren Bang Korsholm, Risø National Laboratory, har velvilligt stillet en del oplysninger til rådighed vedrørende fusionsenergien.

Civ.ing. Tyge Vind har gjort opmærksom på en fejl i angivelsen af termiske effekt for Finlands nye reaktor på 1600 MWe.

Lars Jødal har gjort opmærksom på fejl vedrørende omregningsfaktorer for stråledoser.

Civ. ing.,hospitalsfysiker, Theis Bacher, har gjort opmζrksom pε fejl i afsnittet om radioaktivitet.

Civ. ing. Erik Both har feb. 2012 bidraget med en omfattende korrekturlζsning af flere afsnit - bl. a. afsnittet om radioaktivitet.
Herved er en rζkke fejl blevet rettet og bragt i overensstemmelse med SI-systemet. En stor tak for bidraget.

En tak for disse bidrag til hjemmesiden.


Reaktioner fra skoler og folkeoplysningen.

Da siden får mange besøgende af elever i undervisningssektoren har jeg foreslået den til Ungdomsuddannelsernes Infoguide. Her er et udpluk af responsen.

En tak til alle, der har brugt mere eller mindre tid på at validere teksten på siden.


TopHvem bruger / linker til siden?

REO , Reel Energi Oplysning, ved civ.ing. Holger Skjerning har sat et par link til siden. Disse link har resulteret i mange besøgende.

Folkebibliotekernes Netguide formidlede siden til vurdering hos den ansvarshavende bibliotekar, som efterfølgende optog siden i deres oversigt.
Nakskov, Rungsted, Kalundborg, Varde og Langkærs gymnasium, Vester-Vamdrup skole, Randers statsskole har medtaget sider i deres linksamlinger.
www.danmark.net - Danmarks net har link til siden om ulykker. Greenpeace tager sig af spørgsmålet om atomkraft - (hvilket antyder, at man indenfor Danmarks Netside satser på de negative sider vedrørende atomkraften?)
www.start.no - en norsk portal med mange link til emner indenfor atomkraft, har et link til denne side. Linksamlingen er overvejende direkte negative overfor atomkraftens anvendelse, hvilket sikkert skyldes, at de er i overtal, der er ikke mange neutrale sider om atomenergi-emnet.
www.vvs-dialogi.dk har medtaget siden i deres omfattende linksamling, der er et fortrinligt hjælpemiddel til specifikke søgninger efter emne.
http://ilectric.com har linket til siden under emnerne i : Videnskab/Teknologi/Energi
SkoleKom - www.standard.skolekom.emu.dk har sat et link til denne siten.
www.phys.au.dk/subatom/refenergi.html har et link til siden i deres linksamling.
www.sdu.dk/Nat/Chem/research/environ/courses_info/KE32/index.html - Syddansk Universitet.
http://internet.aardassem.dk/natur_teknik_21.41/indhold/Links.htm
nobis.njl.dk - - Nordjysk Landsbibliotek
http://www.duda.dk/ - Viden og undervisningsportalen Det Unge DAnmark udvikles og vedligeholdes af familien Jensen fra Kokkedal. Portalen har blevet meget populær.
http://hjem.get2net.dk/BahrLund/litteratur.htm - Odense Universitetshospital - radioaktivitet.
http://kasper.schmidt.engberg.person.emu.dk/link/index.php
http://www.kalundborg-gym.dk/ti/2u/links.htm - Kalundborg Gymnasium.
Mikkel fra Rønbæk skole har arbejdet med et projekt om atomkraft.
http://www.vvs-uddannelse.dk/folkeskole/energiko_sol13.htm - VVS-uddannelsen.
www.vvsu.dk/folkeskole/inspir9.htm - VVS-uddannelsens link. http://www.iet.auc.dk/~sbk/main/personal.htm - Søren Bækhøj Kjær, M.Sc.E.E. fra Ålborg Universitet.
http://www.verdensnavle.dk/find.html - portalen Verdens navle.
http://www.skovvangskolen.dk/psc/DK5-Link.htm - Skovvangsskolen, Århus.
http://www.kashmir-lounge.com/forum/default.asp Kashmirs diskussionsforum diskuterer bl.a. atomkraft.
http://niels.dinven.dk/fysikemner/index.html har en fortrinlig side om fysikemner.
http://home6.inet.tele.dk/oleskod/samfundsfag.htm - en glimrende side om samfundsfag.
http://www.kimboje.dk/9klasse.html - Kim Bojes flotte Science site.
http://adm.frsund-gym.dk/~po/Vedvarende%20energi.HTM - Frederikssund gymnasium
http://www.overclocking.dk/forum.asp - debatforaet hos Overclocking.dk
http://www1.konservativungdom.dk/ Konservativ ungdom har link til siten i medlemmernes diskussionsforum.
http://da.wikipedia.org/wiki/Atomkraft - Netleksikaet Wikipedia.
http://www.edbpriser.dk/community/forum/ Edbprisers diskussionsforum.

 • Ulovlig kopiering af dele af denne hjemmeside kan (har kunnet) ses på adressen:

  www.croz.person.dk/msh/Energi/Vedvarende%20energi.htm
  Siden er/var identisk med:
  www.akraft.dk/vindsol.htm

  De ulovligt kopierede sider kan ses på:
  -

  En del af siderne er overført til Word-format og indlagt på siden - f.eks. kan det hentes direkte:
  http://www.croz.person.dk/msh/Energi/Atomkraft.doc

  At siden åbenbart anvendes til undervisning synes at fremgå af:
  - • Siden vedrørende atombomber er kopieret af en tyrkisk hjemmeside, uden at oversætte det danske sprog:
  Time Travel Research Center © 2005 Cetin BAL - GSM:+90 05366063183 - Turkey/Denizli

  Kopisiden fra www.zamandayolculuk.com/cetinbal/HTMLdosya1/Atombomber.htm:

  Den originale side Kopi af siden: www.akraft.dk/bomber.htm  Top

  Per A. Hansen
  Møllegårdsvej 15,
  6900 Skjern
  E-mail: perhansen@energimail.dk

  Op Til top   HjemTil hovedside


  Oprettet 12. 12. 2002 -    - Opdateret 10.03.2012

  Site Meter